Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2011
Tutkielman numero: 12570
Tulospalkkaus ja taloudellisen riskin jakaminen henkilöstön ja yritysten kesken Suomessa 2002-2009
Tekijä: Enäjärvi, Satu
Otsikko: Tulospalkkaus ja taloudellisen riskin jakaminen henkilöstön ja yritysten kesken Suomessa 2002-2009
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yritykset; companies; henkilöstö; personnel; kannustaminen; incentives; palkkiot; remuneration; tulos; return; palkka; pay; riski; risk; Suomi; Finland
Sivumäärä: 70
Avainsanat: palkitsemisjärjestelmät; henkilöstö; tulospalkkaus; riski
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, miten yritykset jakavat riskiä henkilöstönsä kanssa tulos- ja voittopalkkauksen avulla. Tutkimuksessa analysoidaan tekijöitä, jotka ovat tyypillisiä taloudellista riskiä tulospalkkauksen avulla työntekijöidensä kanssa jakaville yrityksille. Toisaalta tutkimuksessa selvitetään piirteitä, jotka ovat tyypillisiä henkilöille, joiden kokonaispalkasta osa on tulos- tai voittopalkkioita.

LÄHDEAINEISTO

Tutkimuksen aineisto koostuu kattavasta kotimaisesta aineistosta, joka sisältää Elinkeinoelämän tutkimusliiton jäsenyritysten henkilöiden palkkatietoja yhdistettynä Voitto Plus -tietokannasta haettuihin kyseisten yritysten tilinpäätöstietoihin. Tutkimuksen aineisto sisältää yhteensä 1 254 968 vuositason palkkahavaintoa vuosilta 2002-2009.

TULOKSET

Regressioanalyysien perusteella yrityksen liikevoiton vaihtelulla, yrityksen koolla ja omavaraisuudella on tilastollisesti merkitsevä yhteys sekä tulos- ja voittopalkkioiden saantiin että tulos- ja voittopalkkioiden suhteelliseen osuuteen yrityksen liikevoitosta. Yrityksen liikevoiton vaihtelu linkittyy taloudellisen riskin jakamiseen. Henkilötasolla henkilön riskiaversioon liittyvät ominaisuudet kuten ikä, sukupuoli ja koulutusaste ovat tilastollisesti merkitseviä sekä tulos- ja voittopalkkioiden saannin suhteen että niiden suhteellisen osuuden kokonaisansioista kanssa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.