Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2012
Tutkielman numero: 13051
Outcome, process and operating environment characteristic CSFs and evaluation of success in shared services - Case Schiedel
Tekijä: Tanhua, Laura
Otsikko: Outcome, process and operating environment characteristic CSFs and evaluation of success in shared services - Case Schiedel
Vuosi: 2012  Kieli: eng
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; palvelut; service; call center; call center; menestyminen; success; arviointi; evaluation
Sivumäärä: 96
Avainsanat: palvelukeskus; shared services; implementointiprosessi; implementation process; kriittiset menestystekijät; critical success factors; onnistumisen mittaaminen; evaluation of success
Tiivistelmä:
Outcome, Process and Operating Environment Characteristic CSFs and Evaluation of Success in Shared Services - Case Schiedel
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.