Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Asiasanahakemiston selaus

Asiasanalkm
Innovaatiot 31
Innovation 32
Research and development 7
Risk management 5
Riskienhallinta 6
Technology 26
Teknologia 26
Tutkimus ja kehitys 7
Aukiolo 1
Lainsäädäntö 3
Legislation 3
Myymälät 2
Opening hours 1
Retail trade 9
Shops 2
Vähittäiskauppa 9
Offers 2
Osakemarkkinat 15
Osakkeet 6
Shares 6
Stock market 2
Tarjoukset 2
Air traffic 3
Airlines 1
Cooperation 11
Kumppanuus 2
Lentoliikenne 3
Lentoyhtiöt 1
Partnership 2
Yhteistyö 11
Economics 13
Euro 2
Kansantalous 5
Monetary policy 6
Rahapolitiikka 6
Change 15
Companies 38
Economic geography 5
Muutos 15
Russia 8
Siirtymätalous 2
Talousmaantiede 5
Transition economy 2
Venäjä 8
Yritykset 39
Arviointi 8
Company valuation 2
Corporate acquisitions 4
Evaluation 8
Financing 21
Investment 16
Investoinnit 14
Rahoitus 21
Yrityksen arvo 2
Yrityskaupat 4
Efficiency 3
Menestyminen 5
Mittarit 4
Ratings 4
Result 2
Success 5
Suorituskyky 3
Tulos 3
Health economics 5
Hinnoittelu 9
Hospitals 1
Medical care 1
Pricing 9
Sairaalat 1
Terveydenhuolto 4
Terveystalous 5
Business branches 3
Entrepreneurship 19
Gender 5
Information technology 23
Naiset 5
New media 1
Sukupuoli 5
Tietotekniikka 26
Toimialat 5
Uusmedia 1
Women 5
Yrittäjyys 19
Cycles 1
Data communication 7
Development 11
Electronic commerce 8
Internet 11
Kehitys 11
Palvelut 25
Service 25
Syklit 1
Tietoliikenne 8
Verkkokauppa 8
Internationalization 11
Kansainvälistyminen 11
Korkeakoulut 3
Koulutus 5
Training 5
Universities 3
University colleges 3
Yliopistot 3
Marketing 23
Markets 11
Markkinat 11
Markkinointi 24
Strategia 38
Strategy 38
Consumer behaviour 23
Kuluttajakäyttäytyminen 23
Matkailu 2
Tourism 2
International companies 43
Kansainväliset yhtiöt 43
Location 4
Sijainti 4
Forestry 2
Mallit 19
Metsätalous 2
Models 18
Advertising 6
Communication 17
Consumers 14
Kuluttajat 14
Mainonta 6
Media 3
Media selection 1
Mediavalinta 1
Viestintä 19
Competition 9
Forestry industry 7
Kilpailu 9
Metsäteollisuus 9
Puu 1
Wood 1
Decision making 24
Econometrics 4
Effectiveness 12
Ekonometria 4
MIS 7
Operaatioanalyysi 1
Operational analysis 1
Production 6
Päätöksenteko 24
Tehokkuus 11
Tuotanto 6
Feminism 1
Feminismi 1
Research 5
Science 1
Tasa-arvo 3
Tiede 1
Tutkimus 4
Consumption 12
Ecology 4
Ekologia 5
Environmental economics 14
Kulutus 13
Marketing research 1
Markkinointitutkimukset 1
Ympäristötalous 13
Baltian maat 4
Baltic countries 4
EU 4
Integraatio 5
Integration 5
International trade 4
Kansainvälinen kauppa 4
Ammattikorkeakoulut 2
Business economics 12
Education systems 1
Environmental management 3
Kasvatus 1
Liiketalous 13
Opetus 3
Planning 5
Polytechnics 2
Suunnitttelu 1
Teaching 3
Ympäristöjohtaminen 5
Electricity 3
Energiatalous 5
Energy economy 5
Sähkö 3
Kyselyt 1
Mathematical economics 1
Otanta 1
Questionnaires 1
Sampling 1
Statistics 1
Talousmatematiikka 1
Tilastotiede 1
Accounting 14
Knowledge 11
Laskentatoimi 14
Organisaatio 40
Organization 41
Tieto 11
Banks 10
Pankit 10
Pohjoismaat 2
Scandinavia 2
USA 2
Economic trends 1
Johtaminen 41
Kestävä kehitys 5
Management 36
Sustainable development 4
Trendit 2
Matematiikka 3
Mathematics 3
Negotiation 3
Neuvottelut 3
Optimization 4
Optimointi 4
Financial markets 12
Lainat 2
Loans 2
Rahoitusmarkkinat 16
Cooperatives 3
Economic history 2
Osuustoiminta 3
Rakennemuutokset 2
Structural change 6
Taloushistoria 2
Lineaarinen ohjelmointi 2
Linear programming 2
Research methods 3
Tutkimusmenetelmät 3
Agriculture 1
Elämäntapa 5
Ethics 4
Etiikka 4
Maaseutu 1
Maatalous 1
Moraali 2
Morals 2
Rural districts 1
Way of life 5
Oligopolies 1
Oligopolit 1
Patentit 4
Patents 4
Riskirahoitus 1
Venture capital 1
Capital taxes 1
Income taxes 2
Pääomaverotus 1
Tuloverotus 2
Competitiveness 4
Kilpailukyky 4
Paper industry 8
Paperiteollisuus 8
Know how 4
Knowledge management 9
Osaaminen 4
Tietämyksenhallinta 10
Fishing 1
Kalastus 1
Organisaatiotutkimus 2
Organization research 1
Johtajuus 2
Kansantaloudelliset koulukunnat 1
Leadership 7
Schools of economic thought 1
Bankruptcy 3
Company failures 1
Konkurssit 3
Yrityksen epäonnistuminen 1
Business cycles 2
Economy and business 3
Political parties 1
Politics 4
Politiikka 4
Puolueet 1
Suhdanteet 2
Talouselämä 5
Organisaatiomuutos 5
Organizational change 8
Teleinformatics 3
Yrityksen muutos 4
Dividends 4
Hinnat 6
Osingot 4
Prices 6
Stock markets 13
Taxation 4
Verotus 4
Financing markets 4
Africa 2
Afrikka 2
Ghana 2
Convenience goods 4
Economies of scale 1
Päivittäistavarat 5
Suurtuotannon edut 1
Control 1
Developing countries 3
Joint ventures 4
Kehitysmaat 3
Technology transfer 1
Teknillinen vienti 1
Valvonta 1
Yhteistyöyritykset 1
Czech Republic 1
Direct investments 1
Finland 8
Foreign investments 5
Hungary 1
Poland 1
Puola 1
Slovakia 1
Suomi 8
Suorat investoinnit 1
Tsekki 1
Ulkomaiset investoinnit 5
Unkari 1
Large businesses 1
Myynti 3
Sales 3
Suuryritykset 1
Arts 3
Arts marketing 3
Kulttuurin markkinointi 3
Taide 3
Company taxation 2
Yritysverotus 2
Arvopaperimarkkinat 7
Exports 3
Guarantees 1
Portfolio 5
Riski 8
Risks 5
Stock exchanges 1
Takaus 1
Vienti 3
Pienyritykset 10
Pkt-yritykset 1
Small and medium-sized companies 1
Small businesses 10
Asiantuntijat 1
Ennusteet 3
Forecasts 3
Specialists 1
Consultants 1
Konsultit 1
Organisaatio-oppiminen 2
Organizational learning 10
Economic growth 6
High technology 3
Korkea teknologia 3
Productivity 8
R&D 1
Taloudellinen kasvu 6
Tuottavuus 8
Auditing 2
Tilintarkastus 2
Balance of books 2
Tilinpäätös 2
Derivative market 1
Johdannaismarkkinat 1
Swap 1
Equality 2
Fuusiot 3
Germany 1
Mergers 3
Ruotsi 3
Saksa 1
Sweden 3
Asiakkaat 5
Autot 1
Cars 1
Customers 5
Electronic data interchange 1
Information systems 20
OVT 1
Tietojärjestelmät 20
Culture 6
Kulttuuri 6
Organisaatiokulttuuri 4
Organizational culture 4
Distribution channels 2
Jakelutiet 2
Logistics 12
Logistiikka 12
Storage 1
Varastot 1
Japan 3
Japani 3
Company image 2
Consolidated companies 3
Konsernit 3
Yrityskuva 2
Company cooperation 1
Laivanrakennusteollisuus 1
Networks 23
Shipyards 1
Verkostot 22
Yritysyhteistyö 3
Mail 1
Posti 1
Telecommunications 2
Teleliikenne 5
Aluepolitiikka 2
Geography 1
Maantiede 1
Regional policy 2
Career development 4
Henkilöstö 6
Personnel 6
Urakehitys 4
Julkinen hallinto 2
Organisaation kehittäminen 4
Organizational development 4
Public administration 2
Debt 2
Velat 2
Computer programming 1
Ohjelmointi 1
Diversification 1
Diversifikaatio 1
Kaivannaisteollisuus 1
Metal industry 4
Metalliteollisuus 4
Mining industry 1
Environmental policy 9
Ympäristöpolitiikka 8
Incomes 2
Savings 2
Säästäminen 2
Tulot 2
Currency 2
Foreign trade 4
Money markets 2
Rahamarkkinat 2
Ulkomaankauppa 4
Valuutta 2
Interest 2
Korko 2
Activity based cost accounting 1
Cost accounting 4
Kustannuslaskenta 4
Toimintolaskenta 1
Electronics industry 2
Elektroniikkateollisuus 2
Puhelin 1
Telephones 1
Capital goods 1
Tuotantohyödykkeet 1
Informaatiojärjestelmä 4
Production planning 4
Tuotannonsuunnittelu 4
Design 2
Furniture industry 1
Huonekaluteollisuus 1
Muotoilu 2
Clothes 2
Clothing and footwear industry 4
Fashion 1
Muoti 2
Vaatetusteollisuus 6
Vaatteet 2
Insurances 3
Vakuutukset 3
Company lifecycle 1
Yrityksen elinkaari 1
Industrial purchasing 3
Järjestelmät 2
Ostot 3
Systems 3
Elevators 1
Hissit 1
Kannattavuus 6
Profitability 6
Competition policy 4
Kilpailupolitiikka 4
Capital 4
Entrepreneurs 2
Pääoma 4
Microcomputers 1
Mikrotietokoneet 1
Sahateollisuus 1
Sawmilling industry 1
Neuvostoliitto 3
USSR 3
Costs 3
Kustannukset 3
Marketing information 1
Markkinoinnin informaatiojärjestelmät 1
Glass industry 1
Lasiteollisuus 1
Air pollution prevention 1
Ilmansuojelu 1
Metropolitan area 1
Pääkaupunkiseutu 1
Kauppahuoneet 1
Trading houses 1
Byrokratia 1
Clothing industry 1
innovationer 1
Product development 3
produktutveckling 1
Tuotekehitys 3
väitöskirjat 1
Intra-industry trade 1
Ristikkäiskauppa 1
Computer graphics 1
Output equipment 1
Tietokonegrafiikka 1
Tulostuslaitteet 1
Confectionery trade 1
Makeisteollisuus 1
Henkilöstöhallinto 2
Labour mobility 1
Personnel management 2
Työvoiman liikkuvuus 1
Tukkukauppa 1
Wholesale trade 1
Consumer goods 3
Kulutustavarat 2
Kyläkauppa 1
Village shops 1
Cognition 1
Tiedostaminen 1
Environmental protection 2
Ympäristönsuojelu 2
Aikasarja-analyysi 1
Profit and loss accounts 1
Time series 1
Tuloslaskelma 1
International law 1
Kansainvälinen oikeus 1
Game theory 1
Metsätuotteiden markkinointi 1
Peliteoria 1
Timber sales 1
Data systems 1
Tietosysteemit 1
International taxes 1
Kansainvälinen verotus 1
Arvoteoria 1
Semantics 1
Semantiikka 1
Theory of value 1
Kausivaihtelut 1
Seasonal fluctuations 1
Strategiasuunnittelu 2
Strategic planning 2
Työaika 2
Working hours 2
Työilmasto 1
Working climate 1
Securities markets 2
Tekstiiliteollisuus 1
Textile industry 1
Ammattijärjestöt 1
Industrial democracy 1
Labour unions 1
Yritysdemokratia 1
Budgeting 1
Budjetointi 1
cybernetics 1
Cybernetik 1
Information theory 1
Informationsteori 1
Systeemit 2
Konjunkturcykler 1
planekonomi 1
Planned economy 1
Sovjetunionen 1
Suunnitelmatalous 1
Branded goods 2
Merkkitavarat 2
Industry 10
Teollisuus 10
Suunnittelu 4
Johtajat 5
Managers 5
Inflaatio 1
Inflaatiolaskenta 1
Inflation 1
Inflation accounting 1
Profit sharing 1
Voitonjako 1
Brewing industry 1
Bryggerier 1
Efterfrågemodeller 1
Elintarviketeollisuus 3
Food industry 3
Labour supply 3
Panimoteollisuus 1
Työvoima 3
Organizational research 1
Balance sheets 1
Taseet 1
Trade unions 1
Työmarkkinajärjestöt 1
Elokuvat 3
Film industry 3
Job applications 1
Työnhaku 1
Bookkeeping 1
Business communication 8
Kirjanpito 1
Yritysviestintä 10
Konsumentbeteende 1
konsumtionsmodeller 1
Ravintolat 3
Restaurants 3
Pk-yritykset 8
Small and medium sized business 2
Growth 10
Kasvu 10
Control systems 4
Ohjausjärjestelmät 4
Credit 1
Luotto 1
Koneet 1
Machinery 1
Corporate liquidity 1
Likviditeetti 4
Liquidity 4
Maksuvalmius 1
Business policy 1
Yrityspolitiikka 1
Letters of credit 1
Remburssi 1
Foreign exchange 1
Valuuttakauppa 1
Varallisuus 1
Wealth 1
Economic conditions 1
Economic theory 1
Kansantalouden teoria 1
Taloudellinen tila 1
Armed forces 2
Business logistics 1
Materiaalitalous 1
Puolustusvoimat 2
Information retrieval 2
Tiedonhaku 2
Production function 1
produktionsfaktorer 1
Produktionsstruktur 1
Technological change 1
teknologinen kehitys 1
tuotantofunktio 1
Behaviour 8
Investments 3
Investors 3
Käyttäytyminen 8
Psychology 6
Psykologia 6
Sijoittajat 3
Sijoitukset 5
Labour market 5
Työ 6
Työelämä 1
Työmarkkinat 5
Work 6
Working life 1
Households 5
Kauppakeskukset 1
Kotitaloudet 5
Shopping malls 1
Design management 3
Microeconomics 2
Mikrotalous 2
Kauppapolitiikka 2
Trade policy 2
Paper and pulp industry 1
Selluteollisuus 3
Content industry 4
Digitaalitekniikka 3
Digital technology 2
Sisältötuotanto 4
Age 1
Employment 1
Firm size 1
Ikä 1
Työllisyys 1
Yrityksen koko 1
Contracts 1
Insurance companies 2
Kielitiede 5
Kirjoittaminen 1
Linguistics 5
Sopimukset 1
Vakuutusyhtiöt 2
Writing 1
Asiakashallinta 1
Customer relationship management 1
Public relations 4
Suhdetoiminta 4
Agricultural policy 1
Maatalouspolitiikka 1
WTO 1
Leisure 2
Vapaa-aika 2
Henkinen pääoma 5
Intellectual capital 5
Data warehousing 1
Ohjelmistot 10
Software 10
Jurisprudence 1
Oikeus 4
Economic science 4
Kansantaloustiede 11
Consumer expenditure 1
Kotitalouksien kulutusmenot 1
Merenkulku 4
Navigation 4
Product design 1
Tuotesuunnittelu 1
Market research 1
Markkinatutkimukset 1
Newspapers 1
Sanomalehdet 1
Business life 7
Liike-elämä 6
Economics and business administration 1
Hyvinvointi 2
Poliittinen taloustiede 2
Political economics 2
Taloustieteet 4
Welfare 2
Ajankäyttö 2
Time use 2
Alue 2
Commerce 2
Kauppa 2
Region 2
Antecedents of market orientation 1
Arts management 6
Asiakasorientaatio 1
Esittävä taide 1
Esitystaide 1
Kilpailijaorientaatio 1
Kulttuurijohtaminen 6
Market orientation 1
Markkinaorientaatio 1
Markkinaorientaation edellytykset 1
Ohjelmistosuunnittelu 1
Performing arts 1
Sidosryhmäorientaatio 1
Telecommunications institutions 2
Telelaitokset 3
Teletraffic 3
Business education 1
Counselling 1
Kaupallinen koulutus 1
Neuvonta 1
Opiskelijat 1
Students 1
Contingency models 1
Information systems development 1
Requirements elicitation 1
Requirements engineering 1
Wide audience end-users 1
Industrial development 2
Omistus 2
Ownership 2
Processes 15
Prosessit 15
Taloudellinen kehitys 2
Kuljetukset 1
Ports 1
Satamat 1
Transport 1
Globalisaatio 3
Globalization 3
Israel 1
Operaatiotutkimus 2
Operational research 2
Products 3
Tuotteet 3
Brandit 5
Brands 5
Direct mail 1
Relationship marketing 2
Ruoka 2
Suhdemarkkinointi 2
Suoramainonta 1
Conflicts 1
Development cooperation 1
Informal economy 1
Kehitysyhteistyö 1
Kolmas sektori 1
Konflikti 1
Non profit 2
Non-profit organizations 2
Ahvenanmaa 1
Aluetutkimus 3
Migration 3
Muuttoliike 3
Province of Aland 1
Regional research 3
Julkinen sektori 3
Private sector 3
Public sector 3
Yksityinen sektori 3
Economic relations 1
Taloussuhteet 1
Scheduling 2
Supply chain 5
Toimitusketju 5
Team work 1
Tiimityö 1
Country risk 1
Etelä-Korea 1
Maariski 1
South Korea 1
Central and Eastern Europe 1
Keski- ja Itä-Eurooppa 1
Benchmarking 1
Discourse analysis 4
Diskurssianalyysi 4
Myyjät 1
Shop assistants 1
Business law 3
Law 3
Stock exchange markets 4
Yritysjuridiikka 3
Cultural differences 4
Kulttuurierot 5
Behavioral finance 2
Handicraft industry 1
Käsiteollisuus 1
Luonto 1
Nature 1
Business secrets 1
Copyright 1
Immateriaalioikeus 2
Incorporeal right 2
Liikesalaisuudet 1
Tekijänoikeus 1
Social capital 2
Sosiaalinen pääoma 2
Crisis 1
Kriisi 2
Maksut 3
Mobiilitekniikka 6
Mobile technology 6
Payments 3
Arvot 3
Values 3
Eläkkeet 1
Employment pensions 1
Pensions 1
Työeläkkeet 1
Adult education 1
Aikuiskoulutus 1
Educational policy 2
Koulutuspolitiikka 2
National economy 2
Projects 8
Projektit 8
Incentives 3
Kannustaminen 3
Option 2
Optiot 2
Palkka 4
Pay 4
Business-to-business 1
Forest industry 2
Internal marketing 1
Pulp industry 2
Sisäinen markkinointi 1
Aasia 1
Asia 1
China 2
Corporate governance 2
Kiina 2
elinkaari 1
life cycle 1
hotellit 2
hotels 2
rakennemuutos 4
events 1
tapahtumat 1
laivaliikenne 1
risk 3
shipping companies 1
varustamot 1
business branches 1
communities 3
luottamus 1
trust 1
yhteisöt 3
goodwill 1
learning 10
oppiminen 10
research workers 1
tutkijat 1
työntekijät 1
workers 1
agentit 3
agents 3
chain stores 1
kauppaketjut 1
kauppiaat 1
merchants 1
subsidiary companies 1
tytäryhtiöt 1
games 2
pelit 2
viihde 1
outsourcing 2
ulkoistaminen 2
building construction 1
rakennustoiminta 1
road engineering 1
roads 1
tierakennus 1
tiet 1
knowledge economy 6
tietotalous 6
nanotechnology 1
nanoteknologia 1
elintarvikkeet 1
food 1
food stuffs 1
health 1
terveys 1
intrapreneurship 1
sisäinen yrittäjyys 1
telecommunications industry 2
IT-administration services 1
systeemityö 1
systems work 1
tietohallinto 1
osakkaat 2
stakeholders 2
corruption 1
democracy 1
demokratia 1
development aid 1
kehitysapu 1
korruptio 1
state finance 1
valtiontalous 1
health services 3
direct marketing 1
suoramarkkinointi 1
chemical industry 4
kemianteollisuus 4
aeroplanes 1
lentokoneet 1
families 2
perhe 2
biotechnology 3
bioteknologia 3
SMEs 6
jätteet 1
lobbaus 1
lobbying 1
waste 1
kurssivaihtelut 1
volatility 1
immigration 1
maahanmuutto 1
competitive bidding 1
hankinnat 1
purchasing 1
tarjouskilpailu 1
graafinen teollisuus 1
oppiva organisaatio 8
printing industry 1
teleoperaattorit 1
epävarmuus 3
uncertainty 3
palkkiot 2
remuneration 2
kokoukset 2
meetings 2
johdon laskentatoimi 2
managerial accounting 2
koulut 1
schools 1
kansainväliset yritykset 1
asenteet 1
attitudes 1
consumer protection 1
data security 1
kuluttajansuoja 1
tietosuoja 1
corporate responsibility 3
yhteiskuntavastuu 3
ethnography 3
etnografia 3
corporate culture 1
yrityskulttuuri 1
discussion 3
keskustelu 3
retoriikka 1
rhetoric 1
yhteisyritykset 1
social media 1
sosiaalinen media 1
trends 1
future 1
tulevaisuus 1
weak signals 1
creativity 1
inventions 1
keksinnöt 1
luovuus 1
service design 1
räätälöinti 2
tailoring 2
international 5
kansainvälinen 5
lääketeollisuus 1
pharmaceutical industry 1
economic life 2
society 2
yhteiskunta 2
feedback 1
palaute 1
financial management 1
taloushallinto 1
contract law 1
sopimusoikeus 1
quantitative methods 1
social marketing 1
social responsibility 1
identiteetti 6
identity 6
narrative 2
tarina 2
kokemus 1
power 3
valta 3
emotions 3
tunteet 3
e-business 1
kuluttajakäyttäyminen 1
satisfaction 1
shoppailu 1
shopping 1
tyytyväisyys 1
sota 1
theory 1
war 1
alihankinta 1
subcontracts 1
capital flow 1
investment funds 1
pääomavirrat 1
sijoitusrahastot 1
macroeconomics 2
makrotalous 2
capitalism 1
kapitalismi 1
market economy 1
markkinatalous 1
visuaalinen 1
visual 1
return 1
action research 2
toimintatutkimus 2
kohderyhmät 1
target groups 1
finanssipolitiikka 1
fiscal policy 1
lähialueet 1
neighbouring areas 1
groups 2
horticulture 2
puutarhatalous 2
ryhmät 2
oil 1
öljy 1
behavioral economics 1
käyttäytymisen taloustiede 1
reorganization 1
saneeraus 1
yrittäjät 1
laatu 1
quality 1
raportit 1
reports 1
standardit 1
standards 1
mindfulness 1
error 1
virhe 1
empowerment 2
voimaantuminen 2
image 1
imago 1
campaigning 1
elections 1
kampanjointi 1
vaalit 1