Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Tuominen, Matti 
Otsikko:Market-Driven Capabilities and Operational Performance. Theoretical Foundations and Managerial Practices
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 201
Sarjan numero:A-201
Vuosi:2002  Väitöspäivä: 2002-05-23
Aine:Markkinointi
Asiasanat:Marketing; Markets; Markkinat; Markkinointi; Strategia; Strategy
Kieli:eng
Bibid:278505
ISBN:951-791-694-9
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Markkinalähtöinen osaaminen ja yritysten menestyminen - teoreettiset perusteet ja liikkeenjohdon käytännöt

KTL Matti Tuomisen markkinoinnin alaan kuuluva väitöskirja "Market-Driven Capabilities and Operational Performance. Theoretical Foundations and Managerial Practices" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) torstaina 23. toukokuuta. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Chydenian Stora Enso -salissa H324, os. Runeberginkatu 22-24. Vastaväittäjänä toimii markkinoinnin professori Saara Hyvönen Helsingin yliopiston Taloustieteen laitokselta ja kustoksena professori Kristian Möller HKKK:n Markkinoinnin laitokselta.

Suomalaiset yritykset ovat tunnettuja teknologisesta osaamisestaan ja tuotekehityskyvystään, mutta markkinoinnin on perinteisesti arvioitu muodostavan yritystemme heikoimman osaamisalueen. Markkinalähtöisen osaamisen merkitys korostuu entisestään liiketoiminnan kansainvälistymisen myötä. Liikkeenjohdon haasteeksi on globaalissa taloudessa muodostunut markkinoinnin strateginen johtaminen, jossa korostuu erityisesti henkilöstön osaaminen ja organisaation kyky oppia ja uudistua.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten metalliteollisuusyritysten markkinalähtöisen osaamisen merkitys yrityksen menestymiselle erilaisissa kilpailu- ja teknologiaympäristöissä. Tutkimus tuottaa käsitemallin markkinalähtöisen osaamisen ja menestymisen välisestä yhteydestä "kolmiulotteisena strategisena kolmiona". Yrityksen menestymisen näkökulmasta keskeistä on sopeutumiskyvyn, markkinointiosaamisen ja liikkeenjohdon organisointikyvyn kriittisten indikaatorien tunnistaminen.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että markkinalähtöinen osaaminen on perusedellytys yrityksen toiminnalliselle tehokkuudelle ja menestymiselle. Markkinalähtöinen osaaminen on tutkimuksen keskeisten löydösten mukaan tilannesidonnaista, eli sillä on yrityskohtaisesti yksilöityvä ilme. Menestyäkseen yritysjohdon on osattava yhdistää strategisten tilannetekijöiden edellyttämällä tavalla yrityksen sopeutumiskyky, markkinointiosaaminen ja organisaatioratkaisut.

Tutkimuksen teoreettinen merkitys on markkinoinnin johtamisen aiempaa selvempi kytkeminen yrityksen liiketoimintaosaamiseen sekä kehittymässä olevaan voimavara- ja kyvykkyysperusteiseen yrityksen teoriaan. Käytännön liikkeenjohdon näkökulmasta tuloksellisen markkinalähtöisen osaamisen luominen ja ylläpitäminen alati muuttuvilla markkinoilla on yrityskohtainen prosessi ja samalla edellytys yrityksen toiminnallisen tehokkuuden saavuttamiseksi.
Vastaväittäjät:Hyvönen, Saara
professori
Helsingin yliopisto, Suomi

Kustos:Möller, Kristian
professori