Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Kajalo, Sami 
Otsikko:Deregulation of Retail Hours in Finland: Historical and Empirical Perspectives
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 210
Sarjan numero:A-210
Vuosi:2002  Väitöspäivä: 2002-12-10
Aine:Markkinointi
Asiasanat:Aukiolo; Lainsäädäntö; Legislation; Myymälät; Opening hours; Retail trade; Shops; Vähittäiskauppa
Kieli:eng
Bibid:286789
ISBN:951-791-734-1
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Historiallisia ja empiirisiä näkökulmia kauppojen aukiolon vapauttamiseen Suomessa

KTL Sami Kajalon markkinoinnin alaan kuuluva väitöskirja "Deregulation of Retail Hours in Finland: Historical and Empirical Perspectives" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) tiistaina 10.12.2002. Tilaisuus alkaa klo 12 HKKK:n päärakennuksen juhlasalissa (XEROX-sali B163). Vastaväittäjänä toimii professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulusta ja kustoksena professori Niilo Home HKKK:sta.

Väitöskirja käsittelee vähittäiskaupan aukioloaikarajoitusten purkamista Suomessa. Sen perustan muodostavat Sami Kajalon viime vuosien aikana aiheesta tekemät tutkimukset, joista monia on julkaistu myös suomen kielellä. Väitöskirja tarkastelee erityisesti aukiolorajoitusten historiaa ja kauppiaiden kokemuksia vapaammista aukioloajoista.

Aukioloaikojen sääntelyn historia on tutkimuksessa jaettu neljään ajanjaksoon. Ensimmäinen jakso kesti 1700-luvulta 1900-luvun alkupuolelle. Tällöin säänneltiin vain sunnuntaiaukioloa, ja sääntely oli osa uskonnollista lainsäädäntöä. Toinen jakso ulottui 1920-luvulta 1960-luvulle. Vuonna 1919 aloitettiin arkiaukioloaikojen sääntely, ja aukiolorajoitukset tulivat osaksi työsuojelua. Kun vuonna 1946 kiristettiin edelleen sunnuntaiaukioloa koskevia rajoituksia, muutoksen takana olivat työsuojelulliset eivätkä uskonnolliset tekijät.

1960-luvulla alkoi kolmas ajanjakso, kun aukioloaikarajoituksia alettiin purkaa. Kaupan työntekijät vastustivat aukiolorajoitusten purkamista, mutta eivät pystyneet estämään sitä. 1980-luvun alusta alkaneella neljännellä ajanjaksolla aukiolorajoitusten purkaminen jatkui. Lisäksi tilanne oli sikäli erilainen kuin -60-luvulla, että nyt sääntelyn purkaminen koski myös sunnuntaiaukioloa. 1990-luvun alussa vapautettiin aukioloajat kokonaan haja-asutusalueiden myymälöiltä. Lisäksi muille myymälöille sunnuntaiaukiolo on sallittu viimeisten 10 vuoden aikana kesällä ja joulua edeltävänä aikana. Myös ilta-aukioloa pidennettiin vuonna -97 ensimmäisen kerran -60-luvun jälkeen sallimalla se maanantaista perjantaihin iltayhdeksään asti.

Väitöskirjassa tarkastellaan myös kauppiaiden kokemuksia vapaammista aukioloajoista. Aineistona ovat 500 kauppiaan puhelinhaastattelut ja kaupan ketjujen johtajien henkilökohtaiset haastattelut. Tutkimuksen mukaan suomalaiset kaupat ottivat nopeasti käyttöön vuonna 1997 sallitut uudet, laajemmat aukioloajat.

Väitöskirjassa tutkitaan korrespondenssianalyysin ja klusterianalyysin avulla sitä, kuinka eri myymäläketjut ja yksittäiset myymälät erosivat toisistaan aukioloaikojensa ja kokemustensa suhteen. Tulokset osoittavat, että päivittäistavaramyymälät käyttivät laajempia aukiolomahdollisuuksia hyvin eri tavoin. Lisäksi kauppiaiden kokemukset vapaampien aukioloaikojen vaikutuksista esimerkiksi myyntiin ja kannattavuuteen olivat hyvin erilaisia.
Vastaväittäjät:Marjanen, Heli
professori
Turun kauppakorkeakoulu, Suomi

Kustos:Home, Niilo
professori