Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Rinne, Kalle. 
Otsikko:Essays on price impact and provision of immediacy
Julkaistu:Helsinki : Aalto University, School of Economics, Department of Finance, 2012
Ulkoasu:vi, 185 s. : kuv. ; 25 cm.
Sarja:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 63/2012
Sarjan numero:63/2012
Vuosi:2012  Väitöspäivä: 2012-05-25
Aine:Rahoitus
Laitos:Rahoituksen laitos
Asiasanat:financing; hinnat; investment; likviditeetti; liquidity; prices; rahoitus; sijoitukset
Kieli:eng
Bibid:609257
ISBN:978-952-60-4629-7
Tiivistelmä (eng):This dissertation studies how the existence of transitory investors, i.e. investors who are only rarely present in the market, affects the market dynamics. With limited market participation order imbalance leads to a price impact and the following reversal on the stock price. Market makers and other immediacy suppliers synchronize the short-term supply and demand by increasing or decreasing their inventories, but they do this only if they can earn returns from providing immediacy. Their counterparties, immediacy demanders, suffer from costs of immediacy when they want to execute their trades immediately instead of waiting for arrival of other investors willing to trade.

The first essay presents a structural model of the stock market with transitory investors. The essay studies the effects of various structural parameters on the stock’s liquidity, return reversal pattern, liquidity premium, volatility, the costs of immediacy to transitory investors, and market makers’ returns from providing immediacy. The results show that fast return reversal is typically a sign of inefficient, illiquid markets, thus not a sign of efficiency and that the stock’s liquidity premium and the cost of immediacy suffered by the infrequent investors are non-monotonic in several structural parameters of the model.

The second essay presents a measure of the returns from providing immediacy by looking at the returns to a zero-investment contrarian long-short trading strategy utilizing short-term return reversals. These market makers’ returns also reflect a real cost of immediacy to other investors. The essay estimates mutual funds’ costs of immediacy and show that on average mutual funds suffer from costs of immediacy.

The third essay studies whether hedge funds supply or demand immediacy using similar measure and finds that hedge funds typically supply immediacy in the stock market. The essay also shows that increases in the amount of speculative capital available to hedge funds improve market liquidity, reduce the amount of short-term return reversal and volatility consistent with immediacy provision.

The fourth essay develops a model for the choice of the equity issuing method, where the major determinants of the choice are misvaluation of shares and the price impact from selling shares in the market. The price impact is larger for rights issues than for public offerings, as in the latter case the investment bank through its marketing efforts attracts new investors to the market reducing the price impact. Due to the difference in price impact public offerings dominate rights issues unless companies are sufficiently undervalued.

The fifth essay studies the determinants of the daily executions of open-market repurchases. The essay finds that repurchase activity is higher when the markets for the stock are suffering from selling pressure, i.e. when predicted returns from providing immediacy are high, consistent with repurchases supplying immediacy in the stock market.
Väitöstiedote:
Väitös paljastaa ketkä hyötyvät ja kärsivät välittömyyden tarjonnasta osakemarkkinoilla

Sijoitusrahastot ja osakeannit aiheuttavat hintapaineita markkinoilla, toisaalta hedge-rahastot ja omien osakkeiden takaisinostot vähentävät niitä. KTM Kalle Rinteen väitöskirja tutkii miten välittömyyden tarjonta ja kysyntä vaikuttavat markkinoiden toimintaan ja mitkä ovat eri markkinaosapuolten roolit välittömyyden tarjontaan.

Välittömyys kertoo kuinka kallista on välittömästi toteuttaa osakekauppa välittömyyden tarjoajien kanssa sen sijaan että odottaisi sopivan vastapuolen tuloa markkinoille.

Väitöstutkimus koostuu viidestä erillisestä esseestä, jotka tarkastelevat välittömyyden tarjontaa eri näkökulmista. Ensimmäinen essee tutkii miten kysynnän ja tarjonnan epätasapaino luo hintapaineen joka aiheuttaa kustannuksia välittömyyden kysyjille.

Välittömyyden tarjoajat tasoittavat epätasapainoa kaupankäynnillään hintojen palautumisesta johtuvien voittojen innoittamina. Tämä johtaa lyhyen ajan tuottojen palautumisilmiöön; tutkimuksen mukaan lähes neljännes (24 %) osaketuotoista palautuu seuraavan viikon aikana.

Sijoitusrahastot kärsivät ja hedge-rahastot hyötyvät välittömyyden tarjonnasta

Toinen essee osoittaa, että sijoitusrahastot kärsivät välittömyyden kysynnän aiheuttamista kustannuksista. Osakerahastojen keskimääräinen kustannus on 0,7 % vuodessa. Nämä kustannukset selittävät suurelta osin miksi sijoitusrahastojen tuotot ovat keskimäärin alhaisemmat kuin osakemarkkinatuotto.

Kolmas essee osoittaa hedge-rahastojen tarjoavan yleensä välittömyyttä osakemarkkinoilla. Hedge-rahastojen rooli välittömyyden tarjoajana näkyy myös siinä että hedge-rahastojen hallinnoiman rahamäärän kasvu parantaa likviditeettiä ja pienentää tuottojen palautumisilmiötä. Siten hedge-rahastot hyödyttävät osakemarkkinoita.

Osakeannit kysyvät ja omien osakkeiden takaisinostot tarjoavat välittömyyttä

Neljäs essee tutkii hintapaineiden vaikutusta osakeanteihin. Osakeanneissa osakkeiden myynnin aiheuttama hintapaine laskee tilapäisesti osakkeiden hintaa eli osakeannit kysyvät välittömyyttä. Investointipankkien markkinointitoimet houkuttelevat uusia sijoittajia markkinoille pienentäen hintapaineiden vaikutusta yleisessä osakeannissa uusmerkintäantiin verrattuna.

Viides essee osoittaa omien osakkeiden takaisinostojen tarjoavan välittömyyttä osakemarkkinoille. Yritysten takaisinostoaktivisuus on suurinta kun myyntipaine on laskenut osakkeen hintaa. Näin ollen omien osakkeiden takaisinostot ovat hyödyllisiä osakemarkkinoiden toiminnalle ja lisäävät todennäköisyyttä että sijoittajat saavat myymistään osakkeista käyvän hinnan.
Vastaväittäjät:Korkeamäki, Timo
professori
Svenska handelshögskolan, Suomi

Kustos:Suominen, Matti
professori