Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2011
Tutkielman numero: 12624
Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys
Tekijä: Lahtinen, Martti
Otsikko: Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yritykset; companies; kasvu; growth; uusi talous; new economy; budjetointi; budgeting
Sivumäärä: 65
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12624.pdf pdf  koko: 629 KB (643355)
Avainsanat: rullaava budjetointi; pieni yritys
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten pienen, kasvuvaiheessa olevan yrityksen rullaava budjetointijärjestelmä voidaan toteuttaa huomioimalla yrityksen koon kasvamisen tuomat vaatimukset budjetointijärjestelmälle. Tutkimuksella ei ollut yksittäistä tutkimushypoteesia, vaan teoriaosuudessa koottua viitekehystä verrataan empiirisiin havaintoihin.

LÄHDEAINEISTO Aineisto koostuu tutkimuksen alussa suoritetusta haastattelusta, hallituksen kokouksissa käydyistä keskusteluista sekä muista epämuodollisista keskusteluista yrityksen sisällä.

TULOKSET Teoriaosuudessa kootun viitekehyksen ja empiriassa tehtyjen havaintojen vertailu osoittaa, että case-yrityksessä rullaavan budjetoinnin käyttöönottoon johtaneet syyt ovat hyvin yhteneviä aiemmissa tutkimuksissa esitettyjen syiden kanssa. Budjetoinnin tehtävät sen sijaan erosivat teorian olettamasta. Budjettia käytettiin pääsääntöisesti ainoastaan toiminnan ennustamiseen ja suunnitteluun sekä myöhemmin hieman myös kontrollointiin ja viestintäkanavana. Case-yrityksen pienen koon vuoksi budjettia ei käytetty auktorisointivälineenä.

Aiemmissa tutkimuksissa havaitun budjetointia kohtaan esitetyn kritiikin aiheita ei case-yrityksessä pidetty merkittävinä ongelmina. Yrityksen pieni koko ja toimintatapojen vakiintumattomuus vähensivät ongelmien muodostumista ja toisaalta helpottivat niiden ratkaisua.

AVAINSANAT Rullaava budjetointi, pieni yritys
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.