Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Taloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2011
Tutkielman numero: 12692
Kehitys pääomasijoitustoimialalla - Vertailussa Suomi ja Ruotsi
Tekijä: Laine, Rasmus
Otsikko: Kehitys pääomasijoitustoimialalla - Vertailussa Suomi ja Ruotsi
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Taloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: kansantaloustiede; economics; kansantalous; national economy; toimialat; business branches; sijoitukset; investments; riskirahoitus; venture capital; Suomi; Finland; Ruotsi; Sweden
Sivumäärä: 89
Avainsanat: pääomasijoittaminen; venture capital; buyout; Suomi; Ruotsi
Tiivistelmä:
TAVOITTEET

Lähtökohta tutkimukselle oli näkemys, että erot pääomasijoitustoimialalla Suomen ja Ruotsin välillä olisivat aiemmin luultua pienemmät. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli vertailla pääomasijoitustoimialan eroja Suomessa ja Ruotsissa sekä edelleen ennustaa mahdollisia kehityssuuntia Suomessa. Vertailua kahden maan välillä ei tulisi tehdä kuitenkaan suoraan absoluuttisia lukuja vertailemalla, vaan sen sijaan suhteuttaa aineisto maan kokoa kuvaavien parametrien kuten nettokansantulon ja väestömäärän avulla. Pyrin tässä tutkielmassa tuomaan esille maiden väliset todelliset erot pääomasijoitustoimialalla.

AINEISTO

Keskeinen tutkimuksessa käytettävä aineisto on Suomen ja Ruotsin pääomasijoitusyhdistysten ylläpitämät tietokannat. Pääomasijoitusyhdistykset ovat edelleen käyttäneet hyväksi PEREP Analytics –pääomasijoitustietokantaa, joka ylläpitää keskitettyä tietokantaa Euroopassa toimivista pääomasijoitusyrityksistä ja niiden harjoittamasta liiketoiminnasta. Tutkimus on toteutettu tarkastelemalla Suomen ja Ruotsin maakohtaisia pääomasijoitustoimialaa koskevaa aineistoa vuosien 1994 – 2010 aikana.

TULOKSET

Tutkimustulokset osoittavat, että Ruotsissa pääomasijoitusmarkkinat on Suomea huomattavasti kehittyneemmät, mutta vain tietyissä sijoitusluokissa. Erot buyout –sijoituksissa ovat edelleen merkittäviä, mutta alkuvaiheen venture –sijoituksissa Suomi on kehittynyt Ruotsin kanssa yhdenmukaisesti. Voidaan olettaa, että pääomasijoitustoimialan ja rahoitusmarkkinoiden kehittyessä Suomessa painopiste alkaa siirtyä yhä enemmän buyout –sijoitustoimintaan ja toimiala Suomessa kehittyy muistuttamaan yhä enemmän Ruotsia.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.