Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13274
ERP-Järjestelmän tuomat mahdollisuudet ja haasteet yrityksen taloushallintoon - Pienet ja keskisuuret tukkukaupan yritykset
Tekijä: Mattinen, Ville
Otsikko: ERP-Järjestelmän tuomat mahdollisuudet ja haasteet yrityksen taloushallintoon - Pienet ja keskisuuret tukkukaupan yritykset
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; taloushallinto; financial management; ohjausjärjestelmät; control systems; tukkukauppa; wholesale trade; pk-yritykset; smes
Sivumäärä: 71
Avainsanat: ERP-järjestelmä, tukkukauppa, taloushallinto
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITE

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää minkälaisia vaikutuksia toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP-järjestelmä aiheuttaa pienten ja keskisuurien tukkukauppayritysten taloushallintoon ja raportointiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin ERP-järjestelmän aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita sekä kansainvälisen emoyhtiön vaikutusta yritysten taloushallintoon ja raportointiin.

AINEISTO

Aineistona tutkimuksessa käytettiin vuonna 2009 tehtyjä seitsemää case-yrityksen haastattelua. Haastattelut toteutettiin teemahaastattelumenetelmällä. Haastateltavina oli yritysten toimitusjohtajia, talousjohtajia, controllereita ja kirjanpitäjiä. Case-yrityksissä oli käytössä ERP-järjestelmä tai sen käyttöönottoa harkittiin. Tutkimusmenetelmänä käytettiin monicase-menetelmää. Tutkimus on deskriptiivinen eli kuvaileva case-tutkimus sisältäen myös selittäviä piirteitä

TULOKSET

Tutkimuksen päätuloksia ovat, että ERP-järjestelmä mahdollistaa yrityksille taloushallinnon raportoinnin tarkkuuden ja luotettavuuden parantumista, taloudellisen tiedon saannin nopeutumista sekä taloushallinnon rutiinitöiden automatisoitumista. ERP-järjestelmään liittyviksi haasteiksi nousivat ERP-järjestelmän käytön kankeus ja vaikeus sekä henkilöstön suhtautuminen. ERP-järjestelmän käyttöönoton vaade saattaa tulla myös yrityksen ulkomaiselta emoyritykseltä. Tällöin yrityksessä ei välttämättä suhtauduta ERP-järjestelmään positiivisesti, vaan nähdään, että se on ylhäältä annettu vaade. ERP-järjestelmä toimii tällöin emoyhtiön kontrollivälineenä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.