Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2013
Tutkielman numero: 13340
Sosiaalisen median hyödyntäminen dialogisessa strategiaviestinnässä
Tekijä: Kekkonen, Arja
Otsikko: Sosiaalisen median hyödyntäminen dialogisessa strategiaviestinnässä
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; strategia; strategy; sosiaalinen media; social media
Sivumäärä: 81
Avainsanat: strategiatyö; strategiaviestintä; dialoginen strategiatyö; dialoginen strategiaviestintä; sosiaalinen media
Tiivistelmä:
Tavoitteet

Sosiaalisen median hyödyntäminen yritysten viestinnässä kasvaa jatkuvasti mobiililaitteiden ja verkon kattavuuden kehittyessä. Yritykset ovat löytäneet sosiaalisen median erityisesti tiedotuskanavana, mutta sen dialogista luonnetta ei ole vielä kokonaan osattu hyödyntää. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, kuinka sosiaalista mediaa voitaisiin paremmin hyödyntää strategiaviestinnässä ja tähän liittyen, mitkä ovat ne viestinnälliset ehdot ja edellytykset, joita sosiaalisen median hyödyntämiseen strategiaviestinnässä tarvitaan. Tutkimuksen tarkoituksena on case-organisaatiota ja aihetta koskevaa kirjallisuutta apuna käyttäen luoda teoreettinen malli sosiaalisen median hyödyntämiseen organisaation strategiaviestinnässä.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimus edustaa kvalitatiivista tutkimusta. Tutkimuksessa rakennettavaa teoreettista mallia ja sen hyödynnettävyyttä käytännössä selvitetään laadullisen tapaustutkimuksen (case-organisaatio) avulla. Tutkimuksen taustan ja teorian kartoittamiseen on kerätty aiempaa julkaistua tutkimustietoa ja kirjallista materiaalia. Empiirinen tutkimusaineisto koostuu kirjallisesta aineistosta, joka käsittää mm. case-organisaation sosiaalisen median ohjeistuksen niin henkilöstölle kuin viestintäosastonkin käyttöön sekä case-organisaation viestintäosaston viestintäsuunnitelman. Tutkimusaineistona on lisäksi case-organisaatiossa toteutetut haastattelut sekä case-organisaation viestintäasiantuntijoiden kommentit teoreettiseen malliin.

Tulokset

Tutkimuksen keskeiset havainnot osoittivat, että case-organisaatiossa ei ole vielä perinteitä eikä tarkempia suunnitelmia sosiaalisen median hyödyntämiseen nimenomaan sisäisessä viestinnässä, strategiaviestintä mukaan lukien. Tutkimuksen havainnot osoittivat myös, että sosiaalinen media tarjoaa luonteensa vuoksi hyödyllisen foorumin dialogisen strategiaviestinnän käytännön toteuttamiseen. Tähän liittyen tutkimusprosessin lopputuloksena on kehitetty teoreettinen malli sosiaalisen median hyödyntämiseen strategiaviestinnässä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.