Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2014
Tutkielman numero: 13808
Strateginen yritysvastuu työeläkevakuutusalalla - Tapaustutkimus työeläkeyhtiöiden vastuullisuudesta
Tekijä: Jalonen, Heidi
Otsikko: Strateginen yritysvastuu työeläkevakuutusalalla - Tapaustutkimus työeläkeyhtiöiden vastuullisuudesta
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; vakuutusyhtiöt; insurance companies; työeläkkeet; employment pensions; strategia; strategy; vastuu; responsibility
Sivumäärä: 107
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13808.pdf pdf  koko: 2 MB (1676012)
Avainsanat: strateginen yritysvastuu; työeläkevakuutusyhtiö; benchmark-analyysi
Tiivistelmä:
Yritykset tavoittelevat yritysvastuulla nykyään paitsi yhteiskunnallista hyväksyntää, myös kilpailuetua. Kilpailuetua saavutetaan kuitenkin harvoin yrityksen ydinliiketoiminnasta irrallisella vastuullisuudella, kuten hyväntekeväisyydellä. Taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi yritysvastuun on oltava strategista eli sen on liityttävä erottamattomasti yrityksen perustehtävään ja ydinliiketoimintaan. Strateginen yritysvastuu on liiketoimintastrategia, joka on integroitu yrityksen liiketoiminnan ydintavoitteisiin ja ydinosaamisiin, juurrutettu jokapäiväiseen liiketoimintaan ja suunniteltu luomaan sekä arvoa yritykselle että positiivista muutosta yhteiskunnassa.

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia, miten Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen voisi kehittää yritysvastuutaan strategisempaan suuntaan. Toteutan tutkimuksen kvalitatiivisena tapaustutkimuksena. Tutkimuksessani on kahdeksan tapausta eli kahdeksan eläkevakuuttajaa: ATP, Folksam, KLP, PGGM, CalPERS, CalSTRS, Varma ja Ilmarinen. Tutkin eläkevakuuttajien yritysvastuun toteuttamistapoja benchmark-analyysin tyyliin löytääkseni niiden joukosta parhaimpia, strategisen yritysvastuun muotoja, joita hyödyntämällä Ilmarinen voisi kehittää vastuullisuuttaan strategisempaan suuntaan. Tutkimukseni pääaineistona käytän eläkeyhtiöiden julkista yritysvastuumateriaalia, minkä lisäksi haastattelen neljän eläkeyhtiön yritysvastuuasiantuntijoita.

Tutkielmani strategisen yritysvastuun teoriakatsaus indikoi, että toteuttamalla strategisen yritysvastuun edistyneintä muotoa, koko liiketoiminnan lähtökohtana olevaa innovatiivista yritysvastuuta, yritys voi saavuttaa suurimpia taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että jotkin eläkeyhtiöistä toteuttavat tällaista innovatiivista yritysvastuuta esimerkiksi yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen kohdistetuilla sijoituksilla sekä työeläkevakuutettujen työhyvinvointia ja työkykyä edistävillä palveluilla. Valtaosa tutkimieni eläkevakuuttajien yritysvastuutoimista edustaa kuitenkin integroitua yritysvastuuta. Myös integroitu yritysvastuu, joka tähtää olemassa olevan liiketoiminnan positiivisten yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutusten vahvistamiseen ja negatiivisten vaikutusten lieventämiseen, on strategista yritysvastuuta, mutta sillä ei ole samanlaista hyötypotentiaalia kuin innovatiivisella yritysvastuulla. Innovatiivisen ja integroidun yritysvastuun lisäksi moni eläkeyhtiö harjoittaa edelleen hyväntekeväisyyttä.

Tutkimukseni mukaan työeläkevakuutusyhtiö voi tavoitella strategista yritysvastuuta harjoittamalla vastuullista ja läpinäkyvää sijoitustoimintaa, toimimalla asiakasvastuullisesti muun muassa edistäen asiakasyritystensä työntekijöiden työkykyä ja työhyvinvointia, huolehtimalla oman sisäisen toimintansa vastuullisuudesta sekä asettamalla kaikille näille osa-alueille mitattavia tavoitteita ja raportoimalla tavoitteidensa saavuttamisesta. Oikein toteutetuilla kohdistetuilla sijoituksilla ja työhyvinvointipalveluilla eläkeyhtiön on mahdollista saavuttaa samanaikaisesti suurimpia taloudellisia hyötyjä ja merkittävimpiä yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.