Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2014
Tutkielman numero: 13856
Kuluttajan kokema verkkomarkkinointi osana kustannustehokkaan päivittäistavarakaupan markkinointiviestintästrategiaa - case Lidl
Tekijä: Mäkinen, Niina
Otsikko: Kuluttajan kokema verkkomarkkinointi osana kustannustehokkaan päivittäistavarakaupan markkinointiviestintästrategiaa - case Lidl
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; mainonta; advertising; internet; internet; kustannukset; costs; tehokkuus; effectiveness; strategia; strategy; päivittäistavarat; consumer goods
Sivumäärä: 85
Avainsanat: kustannusjohtajuusstrategia, verkkomarkkinointi, markkinointiviestintä, päivittäistavarakauppa
Tiivistelmä:
Markkinointiviestintä on kehittynyt merkittävästi viime vuosien saatossa. Pääsyynä tähän ovat olleet etenkin uudet keksinnöt ja edistykset digitaalisten teknologioiden saralla. Kuluttaja tapaa yhä useammin uusia viestintäkanavia, joita käytetään limittäin perinteisempien viestintäkanavien kanssa. Toinen ajankohtainen aihe on päivittäistavarakauppojen suhteellisen uusi muoto: hard discounterit, jotka ovat erikoistuneet kustannusjohtajuusstrategiaan ja laajenevat aggressiivisesti.

Tässä tutkielmassa selvitetään vastauksia siihen, millä tavoin kuluttajat kokevat hard discounterien verkkomarkkinoinnin. Myös muita viestintäkanavia käydään lävitse, mutta pääpaino on digitaalisella markkinoinnilla.

Tutkielman teoria pohjautuu Porterin geneerisiin johtajuusstrategioihin sekä verkkomarkkinoinnin akateemiseen kirjallisuuteen. Myös empiiriset tutkimukset kustannusjohtajuudesta ja verkkomarkkinoinnista tarjoavat lisätukea tälle tutkielmalle. Tutkielmaa varten suoritettiin empiirinen analyysi. Analyysia varten haastateltiin joukko kuluttajia, jotka olivat ensin läpäisseet esihaastattelun.

Tulosten mukaan kustannustehokkaat päivittäistavarakaupat eivät hyödynnä digitaalisten viestintäkanavien täyttä potentiaalia, vaikka tämä on kustannustehokkain kanava. Toisaalta tulokset osoittavat, että massamarkkinointi sosiaalisessa mediassa ärsyttää kuluttajia, minkä vuoksi massamarkkinoinnilla saattaa olla epäsuotuisia vaikutuksia. Vastoin aikaisempia löydöksiä sähköpostimarkkinointia ei koettu myönteisenä tai asiakasuskollisuutta kasvattavana. Tärkeä löydös oli myös, että kuluttajat edelleen pitävät painettua mediaa muita markkinointikanavia parempana.

Tämän tutkielman löydökset osoittavat, että kustannustehokkaan päivittäistavarakaupan tulisi uudelleen arvioida digitaalisten markkinointikanavien valjastaminen sekä tehostaa digitaalisten markkinointikanavien hyödyntämistä ja käyttöönottoa. Aiheista jatkotutkimuksille käydään myös keskustelua.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.