Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13874
Reporting of Basel Capital Adequacy Ratios and market values of Nordic financial institutions
Tekijä: Liestalo, Juha
Otsikko: Reporting of Basel Capital Adequacy Ratios and market values of Nordic financial institutions
Vuosi: 2014  Kieli: eng
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; pankit; banks; rahalaitokset; financial institutions; valvonta; control; riskienhallinta; risk management
Sivumäärä: 66
Avainsanat: banks' risk-regulation, capital adequacy, Basel II, Basel III
Tiivistelmä:
Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää ovatko Pohjoismaisten pankkien Basel pääomavaatimukset relevanttia informaatiota sijoittajille ja vaikuttavatko tulevat tiukentuneet Basel III pääomavaatimukset negatiivisesti pankkien markkina-arvoon. Keskeinen osa Basel sääntelyä perustuu siihen oletukseen, että Pilari 3 mukaiset raportoidut riskiraportit ovat relevantteja loppukäyttäjille.

Tutkielman empiirinen osa on toteutettu regressioanalyysinä käyttäen pienimmän neliösumman menetelmää. Havainnot ovat vuosilta 2010 - 2013. Tutkielman antina tutkimukselle on se, että se on tietääkseni ensimmäinen tutkimus jossa verrataan sekä Tier 1 että Total Capital suhdelukujen ja riskipainotettujen saatavien suhdetta markkina-arvoon.

Tutkielman tulokset osoittavat, että vaikka tilastollista yhteyttä markkina-arvon ja kaikkien kolmen mittarin välillä ei löydykään vaikuttaisi niiden välillä kuitenkin oleva negatiivinen yhteys. Sama pätee tuleviin Basel III mukaisiin kiristyneisiin pääomavaatimuksiin.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.