Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2015
Tutkielman numero: 13966
Yritysjuridiset välineet liikesopimustoiminnan tehostamiseksi. Ennakoivalla sopimisella kilpailuetua yrityksille
Tekijä: Lumia, Margit
Otsikko: Yritysjuridiset välineet liikesopimustoiminnan tehostamiseksi. Ennakoivalla sopimisella kilpailuetua yrityksille
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; sopimukset; contracts; strategia; strategy; riski; risk; liiketalous; business economics
Sivumäärä: 113
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13966.pdf pdf  koko: 2 MB (1202763)
Avainsanat: ennakoiva sopiminen, liikesopimustoiminta, sopimusverkosto, sopimusstrategia, sopimusriskit, sopimushallinto, sopimustekniikka, sopimustaktiikka, sopimusinstrumentti, sopimusehdot, kumppanuussopimukset, dynaaminen sopimus, sopimuksen visualisointi
Tiivistelmä:
Tutkielmani käsittelee yritysjuridisten välineiden käyttämistä liikesopimustoiminnan tehostamiseksi. Työni korostaa ennakoivan sopimisen näkökulmaa ja painottaa kilpailuedun tuottamista sopimustoiminnalla, joka nähdäänkin liike-elämässä yhä enemmän liiketoimintastrategian toteuttamisen välineenä ja strategisena voimavarana.

Sopimustoiminnan liiketaloudellisen näkökulman ja ennakoivan oikeusajattelun avulla pyritään mahdolliset ongelmat tunnistamaan ja minimoimaan jo etukäteen, mutta samalla sopimuksista haetaan arvontuotantovälinettä ja kannattavan liiketoiminnan mahdollistajaa. Sopimusten merkitys on korostunut liike-elämässä entisestään yritysten välisen verkostoitumisen ja kumppanuuksien merkityksen kasvun myötä. Sopimusverkoston hallinnasta onkin tullut yrityksille kriittinen menestystekijä, kun yritykset hakevat toimintaansa tehokkuutta kumppanuuksien sekä vertikaalisen tai horisontaalisen integraation, kuten ulkoistamisen ja alihankinnan avulla. Sopimusten avulla voidaan jakaa sekä hyötyjä, että riskejä, joten sopimuksilla on myös riskienhallinnallista merkitystä.

Yritysten liikesopimustoimintaa voidaan tehostaa luomalla liiketoimintastrategiaan pohjautuva sopimusstrategia ja rakentamalla sen toimeenpanemiseksi tehokas sopimustoiminta, joka kattaa sopimustekniikan, -taktiikan ja -hallinnon kehittämisen. Sopimustekniikan avulla toimintaa voidaan tehostaa kiinnittämällä huomiota kulloinkin tarkoitukseen sopivien sopimusinstrumenttien, -tyyppien ja -ehtojen valintaan sekä oikeaoppiseen käyttöön. Tehokkuutta voidaan saavuttaa myös esimerkiksi vakiosopimusten ja -ehtojen hyödyntämisellä. Yhä verkostomaisempi liiketoiminta sekä pitkäaikaisen yhteistyön ja kumppanuuden korostuminen luovat yrityksille paineita lisätä sopimuksiin joustavuutta, dynaamisuutta ja reagointikykyä, joiden avulla voidaan varustautua helpommin ennakoimattomiinkin olosuhdemuutoksiin.

Sopimushallintoa voidaan kehittää sopimuksia tekevän ja niitä käyttävän henkilöstön osaamistasoa nostamalla, sopimisprosesseja mallintamalla ja parantamalla sekä sopimustenhallintajärjestelmiä hyödyntämällä. Yrityksen riskienhallinnan tulisi kattaa myös sopimusriskien tunnistaminen, kartoittaminen, arviointi sekä käsittely.

Sopimustaktiikassa keskeistä on yrityksen henkilökunnan neuvottelu- ja ihmissuhdetaitojen kehittäminen. Lisäksi tarvitaan sopimus- ja sopimuksenlukutaitoja. Sopimusten havainnollisuutta ja ymmärrettävyyttä voidaan parantaa käyttämällä visualisointikeinoja sekä neuvottelu- että toteutusvaiheessa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.