Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2015
Tutkielman numero: 13977
Salibandyyn liittyvät merkitykselliset resurssit identiteetin ja minäkuvan rakentumisessa.
Tekijä: Kultamaa, Antti
Otsikko: Salibandyyn liittyvät merkitykselliset resurssit identiteetin ja minäkuvan rakentumisessa.
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; urheilu; sports; liikunta; physical exercise; psykologia; psychology; tiimit; teams; identiteetti; identity
Sivumäärä: 93
Avainsanat: salibandy; identiteetti; minuus; kokemukset; kehollisuus; urheilu; joukkue
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET:

Tässä tutkielmassa tutkitaan sitä, mitkä salibandyn resurssit eli osa-alueet ovat merkityksellisiä pelaajien identiteetin rakentumisessa. Kehollisuuteen, kokemuksiin ja identiteettiin liittyvää kirjallisuutta hyödyntäen pyritään luomaan ymmärrystä identiteetin rakentumisen prosessista ja peilata saatuja tuloksia kirjallisuuteen.

LÄHDEAINEISTO:

Tutkimus suoritetaan puolistrukturoitua haastattelumenetelmää käyttäen. Haastateltavien joukko koostuu yhdeksästä kokeneesta salibandynpelaajasta. Haastattelut analysoidaan diskurssianalyyttisesti ja löydettyjä teemoja sekä yksittäisiä havaintoja peilataan olemassa olevaan kirjallisuuteen.

TULOKSET:

Ilmeni, että salibandy vaikutti pelaajien identiteettiin suoranaisesti paremmuuden tunteen ja tietynlaisen minuuskäsityksen muodostumisessa sekä toimi myös monille enemmän tai vähemmän tärkeänä osana elämää. Lisäksi kokemukset rakentavat osaltaan minuutta. Kokemuksissa korostuivat äärikokemukset, hyvyyden tai huonouden kokemukset, flow-kokemukset ja haasteiden merkitys pelaajille. Myös joukkue oli tärkeä osa identiteetin rakentumista osana pelaajan elämää ja yhteenkuulumisen kokemuksen takia.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.