Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2015
Tutkielman numero: 14140
Ammatillisen yhteisön tunnuspiirteet markkinoinnin näkökulmasta: Kuinka ammatillista yhteisöä tulisi markkinoida?
Tekijä: Ora, Tommi
Otsikko: Ammatillisen yhteisön tunnuspiirteet markkinoinnin näkökulmasta: Kuinka ammatillista yhteisöä tulisi markkinoida?
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; yhteisöt; communities; instituutiot; institutions; brandit; brands
Sivumäärä: 100
Kokoteksti:
» hse_ethesis_14140.pdf pdf  koko: 824 KB (843591)
Avainsanat: Aalto University; Aalto-yliopisto; associations; yhdistykset; brand; brändi; communities; yhteisöt; consumer behaviour; kuluttajan käyttäytyminen; ekonomi; markkinointi; marketing; markkinointimix; marketing mix; suosittelu; word of mouth; tarinankerronta; storytelling
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET:

Tämän tutkielman tavoitteena oli laajentaa ymmärrystä ammatillisten yhteisöjen markkinoinnista. Ammatillisia yhteisöjä oli syytä tarkastella akateemisesta näkökulmasta, sillä yleisestikään ammatillisia yhteisöjä ei ollut tutkittu kovin laajasti. Etenkin ammatillisiin yhteisöihin perehtyminen kaupallisesta näkökulmasta oli jäänyt vähälle huomiolle aiemmin.

LÄHDEAINEISTO:

Tutkielmassa hyödynnettiin aiempaa tutkimustietoa yhteisöistä. Ammatillisista yhteisöistä ei löytynyt kattavasti tutkimustietoa entuudestaan, mutta varsinkin brändiyhteisöissä esiintyi teorian perusteella samankaltaisuuksia ammatillisiin yhteisöihin nähden. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena, jossa haastateltiin 21 henkilöä ryhmäkeskustelumenetelmällä.

TULOKSET:

Tulokset osoittivat, että ammatillisen yhteisön markkinoinnissa on tärkeintä korostaa yhteisön tuottamaa lisäarvoa yksilölle. Tämä lisäarvo jakautuu etenkin sosiaaliseen lisäarvoon, sisällön tuomaan lisäarvoon, sekä statuksen ja vaikuttavuuden kasvun lisäarvoon. Markkinointi toimii ainoastaan apuvälineenä lisäarvoa tuottavien hyötyjen esilletuomiseen. Näin ollen, onnistunutkaan markkinointi ei yksinään riitä yhteisöön kuulumisen perustaksi mikäli yksilön kokema lisäarvo jää silti vähäiseksi.

AVAINSANAT

Ammatillinen yhteisö, brändiyhteisö, jaettu tietoisuus, yhteisöllisyys
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.