Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Taloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2015
Tutkielman numero: 14169
Paikallisten julkishyödykkeiden kapitalisoituminen asuntojen hintoihin
Tekijä: Jaalivaara, Janne
Otsikko: Paikallisten julkishyödykkeiden kapitalisoituminen asuntojen hintoihin
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Taloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: kansantaloustiede; economics; taloustieteet; economic science; hinnat; prices; palvelut; service; kotitaloudet; households; asunnot; apartments
Sivumäärä: 51
Kokoteksti:
» hse_ethesis_14169.pdf pdf  koko: 2 MB (2081502)
Avainsanat: hedoninen hintamalli; asuntojen hinnat; julkishyödyke; julkishyödykkeiden hinnoittelu; kapitalisoituminen
Tiivistelmä:
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on perehtyä paikallisten julkishyödykkeiden kapitalisoitumiseen asuntojen hintoihin. Tutkielman ensimmäisessä osassa esitellään kapitalisoitumiseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Keskeisenä menetelmänä on hedonisten hintojen malli ja maantieteelliseen rajaan liittyvä epäjatkuva regressiomalli, joita on sovellettu arvioimaan kotitalouksien maksuhalukkuutta paikallisille julkisille palveluille. Lisäksi esitellään muita menetelmien sovelluskohteita, kuten politiikkatoimenpiteiden arviointi ja kuluttajien rationaalisuuden tutkiminen. Tutkielman toisessa osassa arvioidaan empiirisesti Helsingin ja Vantaan välisen kuntarajan vaikutusta asuntojen hintoihin yhdistämällä asuntokauppa-aineistoon sijaintitietoja. Tulosten mukaan kunnan vaikutus vaihtelee suuresti eri asuinalueilla, mutta empiirisen analyysin vaatimukset täyttäviä alueita on vain yksi. Tällä alueella asunnot Helsingissä ovat noin 12-29 % Vantaata kalliimpia. Tulosten suuruusluokka on sama kuin erot kunnallisveroissa ja joukkoliikenteen kustannuksissa kuntien välillä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.