Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2014
Tutkielman numero: 14200
Kasvuyrittäjyyden jäljillä - Diskurssianalyysi kasvuyrittäjyyden rakentumisesta blogiteksteissä
Tekijä: Karjula, Laura
Otsikko: Kasvuyrittäjyyden jäljillä - Diskurssianalyysi kasvuyrittäjyyden rakentumisesta blogiteksteissä
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; yrittäjyys; entrepreneurship; yritykset; companies; kasvu; growth; diskurssianalyysi; discourse analysis
Sivumäärä: 63
Kokoteksti:
» hse_ethesis_14200.pdf pdf  koko: 788 KB (806206)
Avainsanat: kasvuyrittäjyys; blogi; diskurssi; diskurssianalyysi
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET:

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kasvuyrittäjät itse puhuvat kasvuyrittäjyydestä ja millaisia merkityksiä he kasvuyrittäjyydelle antavat. Vastaan tutkimusongelmaani kahden tutkimuskysymyksen avulla: millaisilla diskursseilla kasvuyrittäjyydestä puhutaan ja millaisia merkityksiä kasvuyrittäjyydelle näissä diskursseissa annetaan. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys pohjautuu olemassa olevaan akateemiseen tutkimukseen kasvuyrittäjyydestä ja blogeista. Lisäksi teoreettiseen viitekehykseeni kuuluu myös diskurssianalyysi.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS:

Tutkimukseni on laadullinen ja se perustuu sosiaaliseen konstruktionismiin. Analysoin aineistoani diskurssianalyysin keinoin. Aineistoni koostuu yhdeksästä kasvuyrittäjyysverkosto Boardman2020:n yhteisöblogissa julkaistusta blogitekstistä. Tekstien kirjoittajat ovat kasvuyrittäjiä. Analyysivaiheessa tunnistin teksteistä kolme keskeistä diskurssia ja pohdin, millaisia merkityksiä kasvuyrittäjyydelle näissä diskursseissa annetaan.

TUTKIMUKSEN TULOKSET:

Analyysini pohjalta tunnistin aineistostani kolme keskeistä diskurssia. Jumalattoman kovaa työtä -diskurssissa kasvuyrittäjyys näyttäytyy vaikeana ja haastavana työnä. Haastavuus kuvataan ulkoapäin kumpuavaksi ja sen asema rakentuu vaihtoehdottomaksi. Diskurssin asema on hegemoninen, sillä se esiintyy myös kahden muun diskurssin yhteydessä ja se kuvataan väistämättömänä. Intohimon kulttuuri -diskurssissa kasvuyrittäjyys kuvataan kutsumuksena. Syvä intohimoa kuitenkin käytetään oikeuttamaan jumalattoman kovaa työtä -diskurssi. Sankarijohtaja-diskurssissa kasvuyrittäjät esittävät itsensä suurina johtajina, jotka kuuluvat kasvuyrittäjien eliittijoukkoon. Diskurssi saa vahvasti tukea jumalattoman kovaa työtä -diskurssista, joka legitimoi sankarijohtaja -diskurssin.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.