Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Tieto- ja palvelutalouden laitos | Tietojärjestelmätiede | 2014
Tutkielman numero: 14542
The effects of continuous enterprise system changes: Case study in a global organization
Tekijä: Lindy, Emma
Otsikko: The effects of continuous enterprise system changes: Case study in a global organization
Vuosi: 2014  Kieli: eng
Laitos: Tieto- ja palvelutalouden laitos
Aine: Tietojärjestelmätiede
Asiasanat: tietojärjestelmät; information systems; yritykset; companies; muutos; change; organisaatio; organization
Sivumäärä: 85
Avainsanat: Toiminnanohjausjärjestelmä, erp, järjestelmämuutos
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia yrityksen globaaliin toiminnanohjausjärjestelmään kohdistuvia implementoinninjälkeisiä muutoksia suuressa, monimuotoisessa organisaatiossa. Erityisesti tutkimuksessa keskityttiin muutosten vaikutukseen organisaation eri tasoilla.

Kirjallisuuskatsaus ja metodologia

Kirjallisuuskatsaus koostettiin kolmesta näkökulmasta: toiminnanohjausjärjestelmän standardointiin ja räätälöintiin liittyvistä kysymyksistä, järjestelmän tuomista hyödyistä, ja implementoinnin jälkeisten muutosten syistä ja hallinnasta.

Tutkimusmetodina toimi rajattu tapaustutkimus suuressa kansainvälisessä organisaatiossa, jossa muutosilmiö ensisijaisesti havaittiin. Laadullinen aineisto kerättiin sekä teemahaastattelujen että yrityksen sisäisen dokumentaation kautta.

Tulokset ja päätelmät

Sekä ulkoiset että sisäiset voimat aiheuttavat muutospaineita toiminnanohjausjärjestelmälle. Globaalissa kontekstissa standardoitu muutosprosessi auttaa järjestelmän kehittämisessä ja muutoksen läpiviennissä harmonisoinnin säilyttämiseksi, tiedonjaon lisäämiseksi, ja etenkin muutosten laadun takaamiseksi.

Tuloksista voidaan myös havaita muutosten vaikutuksen ero eri näkökulmia hyödyntämällä. Organisaation saavuttama kokonaishyöty onkin riippuvainen alemman tason hyötyjen realisoitumisesta.

Monimutkainen organisaatiorakenne yhdessä jatkuvien muutospaineiden kanssa vaikuttavat toiminnanohjausjärjestelmän jatkuvaan kehittämiseen. Tässä kontekstissa on oleellista löytää tasapaino globaalin yhdenmukaistamisen ja yksikkölähtöisen erikoistumisen välillä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.