Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14626
Strategiakartan ja Balanced Scorecard tuloskortin luominen - Case X Oy
Tekijä: Tavasti, Affe
Otsikko: Strategiakartan ja Balanced Scorecard tuloskortin luominen - Case X Oy
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; strategia; strategy; yritykset; companies; tavoitteet; goals; tuloskortti; balanced scorecard
Sivumäärä: 51
Avainsanat: strategia; balanced scorecard; visio; laskentatoimi; tuloskortti; strategiakartta
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa case-yritykselle strategiakartta ja Balanced Scorecard tuloskortti. Mittariston tarkoituksena on auttaa organisaatiota strategian konkretisoimisessa ja visualisoinnissa, sekä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisessa.

Tutkimusmenetelmät ja -aineisto: Tutkimusmenetelmänä käytettiin case-tutkimusta. Tutkimus on jaoteltu kahteen eri osioon, teoreettiseenja empiiriseen. Teoreettisessa osiossa toisessa luvussa esitellään Balanced Scorecard, sen perusnäkökulmat, käytöstä saatavat oletettavat hyödyt, mittaristojen vaatimuksia, implementointiprosessia sekä kirjallisuudesta löytyvää kritiikkiä. Empiirisessä osuudessa dataa kerättiin case-yritykseltä, henkilökunnan haastatteluista, sekä kirjoittajan henkilökohtaisesta kokemuksesta yrityksen toiminnasta.

Tulokset Tutkimuksen tuloksena luotiin yrityksen käyttöön strategiakartta ja yritys-, sekä toimipistetason tuloskortit. Tuloskorttien tavoitteet on asetettu syy-seuraussuhteisiin, jokaiselle tavoitteelle on asetettu mittarit, sekä tavoitearvot. Mittariston validiteettia on arvoitu tutkimuksen loppuosiossa. Tulokset toimivat suosituksena case-yrityksen johdolle.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.