Into Aalto.fi
School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Aaltodoc publication archive
Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
Dissertations distribution and sales: Unigrafia Bookstore Helsinki
books@unigrafia.fi, Tel +358 9 7010 2366

eDiss - School of Business dissertations


Index terms browse

Index termcnt
Aasia 1
Accounting 14
action research 2
Activity based cost accounting 1
Adult education 1
Advertising 6
aeroplanes 1
Africa 2
Afrikka 2
Age 1
agentit 3
agents 3
Agricultural policy 1
Agriculture 1
Ahvenanmaa 1
Aikasarja-analyysi 1
Aikuiskoulutus 1
Air pollution prevention 1
Air traffic 3
Airlines 1
Ajankäyttö 2
alihankinta 1
Alue 2
Aluepolitiikka 2
Aluetutkimus 3
Ammattijärjestöt 1
Ammattikorkeakoulut 2
Antecedents of market orientation 1
Armed forces 2
Arts 3
Arts management 6
Arts marketing 3
Arviointi 8
Arvopaperimarkkinat 7
Arvot 3
Arvoteoria 1
asenteet 1
Asia 1
Asiakashallinta 1
Asiakasorientaatio 1
Asiakkaat 5
Asiantuntijat 1
attitudes 1
Auditing 2
Aukiolo 1
Autot 1
Balance of books 2
Balance sheets 1
Baltian maat 4
Baltic countries 4
Bankruptcy 3
Banks 10
behavioral economics 1
behavioral finance 2
Behaviour 8
Benchmarking 1
biotechnology 3
bioteknologia 3
Bookkeeping 1
Branded goods 2
Brandit 5
Brands 5
Brewing industry 1
Bryggerier 1
Budgeting 1
Budjetointi 1
building construction 1
business branches 1
Business branches 3
Business communication 8
Business cycles 2
Business economics 12
Business education 1
Business law 3
Business life 7
Business logistics 1
Business policy 1
Business secrets 1
Business-to-business 1
Byrokratia 1
campaigning 1
Capital 4
capital flow 1
Capital goods 1
Capital taxes 1
capitalism 1
Career development 4
Cars 1
Central and Eastern Europe 1
chain stores 1
Change 15
chemical industry 4
China 2
Clothes 2
Clothing and footwear industry 4
Clothing industry 1
Cognition 1
Commerce 2
Communication 17
communities 3
Companies 38
Company cooperation 1
Company failures 1
Company image 2
Company lifecycle 1
Company taxation 2
Company valuation 2
Competition 9
Competition policy 4
competitive bidding 1
Competitiveness 4
Computer graphics 1
Computer programming 1
Confectionery trade 1
Conflicts 1
Consolidated companies 3
Consultants 1
Consumer behaviour 23
Consumer expenditure 1
Consumer goods 3
consumer protection 1
Consumers 14
Consumption 12
Content industry 4
Contingency models 1
contract law 1
Contracts 1
Control 1
Control systems 4
Convenience goods 4
Cooperation 11
Cooperatives 3
Copyright 1
Corporate acquisitions 4
corporate culture 1
Corporate governance 2
Corporate liquidity 1
corporate responsibility 3
corruption 1
Cost accounting 4
Costs 3
Counselling 1
Country risk 1
creativity 1
Credit 1
Crisis 1
Cultural differences 4
Culture 6
Currency 2
Customer relationship management 1
Customers 5
cybernetics 1
Cybernetik 1
Cycles 1
Czech Republic 1
Data communication 7
data security 1
Data systems 1
Data warehousing 1
Debt 2
Decision making 24
democracy 1
demokratia 1
Derivative market 1
Design 2
Design management 3
Developing countries 3
Development 11
development aid 1
Development cooperation 1
Digitaalitekniikka 3
Digital technology 2
Direct investments 1
Direct mail 1
direct marketing 1
Discourse analysis 4
discussion 3
diskurssianalyysi 4
Distribution channels 2
Diversification 1
Diversifikaatio 1
Dividends 4
e-business 1
Ecology 4
Econometrics 4
Economic conditions 1
Economic geography 5
Economic growth 6
Economic history 2
economic life 2
Economic relations 1
Economic science 4
Economic theory 1
Economic trends 1
Economics 13
Economics and business administration 1
Economies of scale 1
Economy and business 3
Education systems 1
Educational policy 2
Effectiveness 12
Efficiency 3
Efterfrågemodeller 1
Ekologia 5
Ekonometria 4
elections 1
Electricity 3
Electronic commerce 8
Electronic data interchange 1
Electronics industry 2
Elektroniikkateollisuus 2
Elevators 1
elinkaari 1
Elintarviketeollisuus 3
elintarvikkeet 1
Elokuvat 3
Eläkkeet 1
Elämäntapa 5
emotions 3
Employment 1
Employment pensions 1
empowerment 2
Energiatalous 5
Energy economy 5
Ennusteet 3
Entrepreneurs 2
Entrepreneurship 19
Environmental economics 14
Environmental management 3
Environmental policy 9
Environmental protection 2
epävarmuus 3
Equality 2
error 1
Esittävä taide 1
Esitystaide 1
Etelä-Korea 1
Ethics 4
ethnography 3
Etiikka 4
etnografia 3
EU 4
Euro 2
Evaluation 8
events 1
Exports 3
families 2
Fashion 1
feedback 1
Feminism 1
Feminismi 1
Film industry 3
financial management 1
Financial markets 12
Financing 21
Financing markets 4
finanssipolitiikka 1
Finland 8
Firm size 1
fiscal policy 1
Fishing 1
food 1
Food industry 3
food stuffs 1
Forecasts 3
Foreign exchange 1
Foreign investments 5
Foreign trade 4
Forest industry 2
Forestry 2
Forestry industry 7
Furniture industry 1
future 1
Fuusiot 3
Game theory 1
games 2
Gender 5
Geography 1
Germany 1
Ghana 2
Glass industry 1
Globalisaatio 3
globalization 3
goodwill 1
graafinen teollisuus 1
groups 2
Growth 10
Guarantees 1
Handicraft industry 1
hankinnat 1
health 1
Health economics 5
health services 3
Henkilöstö 6
Henkilöstöhallinto 2
Henkinen pääoma 5
High technology 3
Hinnat 6
Hinnoittelu 9
Hissit 1
horticulture 2
Hospitals 1
hotellit 2
hotels 2
Households 5
Hungary 1
Huonekaluteollisuus 1
Hyvinvointi 2
identiteetti 6
identity 6
Ikä 1
Ilmansuojelu 1
image 1
imago 1
Immateriaalioikeus 2
immigration 1
Incentives 3
Income taxes 2
Incomes 2
Incorporeal right 2
Industrial democracy 1
industrial development 2
Industrial purchasing 3
Industry 10
Inflaatio 1
Inflaatiolaskenta 1
Inflation 1
Inflation accounting 1
Informaatiojärjestelmä 4
Informal economy 1
Information retrieval 2
Information systems 20
Information systems development 1
Information technology 23
Information theory 1
Informationsteori 1
Innovaatiot 31
Innovation 32
innovationer 1
Insurance companies 2
Insurances 3
Integraatio 5
Integration 5
Intellectual capital 5
Interest 2
Internal marketing 1
international 5
International companies 43
International law 1
International taxes 1
International trade 4
Internationalization 11
Internet 11
Intra-industry trade 1
intrapreneurship 1
inventions 1
Investment 16
investment funds 1
Investments 3
Investoinnit 14
Investors 3
Israel 1
IT-administration services 1
Jakelutiet 2
Japan 3
Japani 3
Job applications 1
Johdannaismarkkinat 1
johdon laskentatoimi 2
Johtajat 5
Johtajuus 2
Johtaminen 41
Joint ventures 4
Julkinen hallinto 2
julkinen sektori 3
Jurisprudence 1
Järjestelmät 2
jätteet 1
Kaivannaisteollisuus 1
Kalastus 1
kampanjointi 1
Kannattavuus 6
Kannustaminen 3
kansainvälinen 5
Kansainvälinen kauppa 4
Kansainvälinen oikeus 1
Kansainvälinen verotus 1
Kansainväliset yhtiöt 43
kansainväliset yritykset 1
Kansainvälistyminen 11
Kansantaloudelliset koulukunnat 1
Kansantalouden teoria 1
Kansantalous 5
Kansantaloustiede 11
kapitalismi 1
Kasvatus 1
Kasvu 10
Kaupallinen koulutus 1
Kauppa 2
Kauppahuoneet 1
Kauppakeskukset 1
kauppaketjut 1
Kauppapolitiikka 2
kauppiaat 1
Kausivaihtelut 1
Kehitys 11
kehitysapu 1
Kehitysmaat 3
Kehitysyhteistyö 1
keksinnöt 1
kemianteollisuus 4
Keski- ja Itä-Eurooppa 1
keskustelu 3
Kestävä kehitys 5
Kielitiede 5
Kiina 2
Kilpailijaorientaatio 1
Kilpailu 9
Kilpailukyky 4
Kilpailupolitiikka 4
Kirjanpito 1
Kirjoittaminen 1
Know how 4
Knowledge 11
knowledge economy 6
Knowledge management 9
kohderyhmät 1
kokemus 1
kokoukset 2
Kolmas sektori 1
Koneet 1
Konflikti 1
Konjunkturcykler 1
Konkurssit 3
Konsernit 3
Konsultit 1
Konsumentbeteende 1
konsumtionsmodeller 1
Korkea teknologia 3
Korkeakoulut 3
Korko 2
korruptio 1
Kotitaloudet 5
Kotitalouksien kulutusmenot 1
koulut 1
Koulutus 5
Koulutuspolitiikka 2
Kriisi 2
Kuljetukset 1
Kulttuuri 6
kulttuurierot 5
Kulttuurijohtaminen 6
Kulttuurin markkinointi 3
kuluttajakäyttäyminen 1
Kuluttajakäyttäytyminen 23
kuluttajansuoja 1
Kuluttajat 14
Kulutus 13
Kulutustavarat 2
Kumppanuus 2
kurssivaihtelut 1
Kustannukset 3
Kustannuslaskenta 4
Kyläkauppa 1
Kyselyt 1
Käsiteollisuus 1
Käyttäytyminen 8
käyttäytymisen taloustiede 1
laatu 1
Labour market 5
Labour mobility 1
Labour supply 3
Labour unions 1
Lainat 2
Lainsäädäntö 3
laivaliikenne 1
Laivanrakennusteollisuus 1
Large businesses 1
Lasiteollisuus 1
Laskentatoimi 14
Law 3
Leadership 7
learning 10
Legislation 3
Leisure 2
lentokoneet 1
Lentoliikenne 3
Lentoyhtiöt 1
Letters of credit 1
life cycle 1
Liike-elämä 6
Liikesalaisuudet 1
Liiketalous 13
Likviditeetti 4
Lineaarinen ohjelmointi 2
Linear programming 2
Linguistics 5
Liquidity 4
Loans 2
lobbaus 1
lobbying 1
Location 4
Logistics 12
Logistiikka 12
Luonto 1
luottamus 1
Luotto 1
luovuus 1
lähialueet 1
lääketeollisuus 1
maahanmuutto 1
Maantiede 1
Maariski 1
Maaseutu 1
Maatalous 1
Maatalouspolitiikka 1
Machinery 1
macroeconomics 2
Mail 1
Mainonta 6
Makeisteollisuus 1
makrotalous 2
Maksut 3
Maksuvalmius 1
Mallit 19
Management 36
managerial accounting 2
Managers 5
market economy 1
Market orientation 1
Market research 1
Marketing 23
Marketing information 1
Marketing research 1
Markets 11
Markkinaorientaatio 1
Markkinaorientaation edellytykset 1
Markkinat 11
markkinatalous 1
Markkinatutkimukset 1
Markkinoinnin informaatiojärjestelmät 1
Markkinointi 24
Markkinointitutkimukset 1
Matematiikka 3
Materiaalitalous 1
Mathematical economics 1
Mathematics 3
Matkailu 2
Media 3
Media selection 1
Mediavalinta 1
Medical care 1
meetings 2
Menestyminen 5
merchants 1
Merenkulku 4
Mergers 3
Merkkitavarat 2
Metal industry 4
Metalliteollisuus 4
Metropolitan area 1
Metsätalous 2
Metsäteollisuus 9
Metsätuotteiden markkinointi 1
Microcomputers 1
Microeconomics 2
Migration 3
Mikrotalous 2
Mikrotietokoneet 1
mindfulness 1
Mining industry 1
MIS 7
Mittarit 4
Mobiilitekniikka 6
Mobile technology 6
Models 18
Monetary policy 6
Money markets 2
Moraali 2
Morals 2
Muoti 2
Muotoilu 2
Muutos 15
muuttoliike 3
Myyjät 1
Myymälät 2
Myynti 3
Naiset 5
nanotechnology 1
nanoteknologia 1
narrative 2
National economy 2
Nature 1
Navigation 4
Negotiation 3
neighbouring areas 1
Networks 23
Neuvonta 1
Neuvostoliitto 3
Neuvottelut 3
New media 1
Newspapers 1
Non profit 2
Non-profit organizations 2
Offers 2
Ohjausjärjestelmät 4
Ohjelmistosuunnittelu 1
Ohjelmistot 10
Ohjelmointi 1
Oikeus 4
oil 1
Oligopolies 1
Oligopolit 1
Omistus 2
Opening hours 1
Operaatioanalyysi 1
Operaatiotutkimus 2
Operational analysis 1
Operational research 2
Opetus 3
Opiskelijat 1
oppiminen 10
oppiva organisaatio 8
Optimization 4
Optimointi 4
Option 2
Optiot 2
Organisaatio 40
Organisaatio-oppiminen 2
Organisaatiokulttuuri 4
Organisaatiomuutos 5
Organisaation kehittäminen 4
Organisaatiotutkimus 2
Organization 41
Organization research 1
Organizational change 8
Organizational culture 4
Organizational development 4
Organizational learning 10
Organizational research 1
Osaaminen 4
Osakemarkkinat 15
osakkaat 2
Osakkeet 6
Osingot 4
Ostot 3
Osuustoiminta 3
Otanta 1
Output equipment 1
outsourcing 2
OVT 1
ownership 2
palaute 1
Palkka 4
palkkiot 2
Palvelut 25
Panimoteollisuus 1
Pankit 10
Paper and pulp industry 1
Paper industry 8
Paperiteollisuus 8
Partnership 2
Patentit 4
Patents 4
Pay 4
Payments 3
pelit 2
Peliteoria 1
Pensions 1
Performing arts 1
perhe 2
Personnel 6
Personnel management 2
pharmaceutical industry 1
Pienyritykset 10
Pk-yritykset 8
Pkt-yritykset 1
planekonomi 1
Planned economy 1
Planning 5
Pohjoismaat 2
Poland 1
Poliittinen taloustiede 2
Political economics 2
Political parties 1
Politics 4
Politiikka 4
Polytechnics 2
Portfolio 5
Ports 1
Posti 1
power 3
Prices 6
Pricing 9
printing industry 1
Private sector 3
Processes 15
Product design 1
Product development 3
Production 6
Production function 1
Production planning 4
Productivity 8
products 3
produktionsfaktorer 1
Produktionsstruktur 1
produktutveckling 1
Profit and loss accounts 1
Profit sharing 1
Profitability 6
Projects 8
Projektit 8
Prosessit 15
Province of Aland 1
Psychology 6
Psykologia 6
Public administration 2
Public relations 4
Public sector 3
Puhelin 1
Pulp industry 2
Puola 1
Puolueet 1
Puolustusvoimat 2
purchasing 1
Puu 1
puutarhatalous 2
Päivittäistavarat 5
Pääkaupunkiseutu 1
Pääoma 4
Pääomaverotus 1
pääomavirrat 1
Päätöksenteko 24
quality 1
quantitative methods 1
Questionnaires 1
R&D 1
Rahamarkkinat 2
Rahapolitiikka 6
Rahoitus 21
Rahoitusmarkkinat 16
Rakennemuutokset 2
rakennemuutos 4
rakennustoiminta 1
raportit 1
Ratings 4
Ravintolat 3
Region 2
Regional policy 2
Regional research 3
relationship marketing 2
Remburssi 1
remuneration 2
reorganization 1
reports 1
Requirements elicitation 1
Requirements engineering 1
Research 5
Research and development 7
Research methods 3
research workers 1
Restaurants 3
Result 2
Retail trade 9
retoriikka 1
return 1
rhetoric 1
risk 3
Risk management 5
Riski 8
Riskienhallinta 6
Riskirahoitus 1
Risks 5
Ristikkäiskauppa 1
road engineering 1
roads 1
Ruoka 2
Ruotsi 3
Rural districts 1
Russia 8
ryhmät 2
räätälöinti 2
Sahateollisuus 1
Sairaalat 1
Saksa 1
Sales 3
Sampling 1
saneeraus 1
Sanomalehdet 1
Satamat 1
satisfaction 1
Savings 2
Sawmilling industry 1
Scandinavia 2
Scheduling 2
schools 1
Schools of economic thought 1
Science 1
Seasonal fluctuations 1
Securities markets 2
Selluteollisuus 3
Semantics 1
Semantiikka 1
Service 25
service design 1
Shares 6
shipping companies 1
Shipyards 1
Shop assistants 1
shoppailu 1
shopping 1
Shopping malls 1
Shops 2
Sidosryhmäorientaatio 1
Siirtymätalous 2
Sijainti 4
Sijoittajat 3
Sijoitukset 5
sijoitusrahastot 1
Sisäinen markkinointi 1
sisäinen yrittäjyys 1
Sisältötuotanto 4
Slovakia 1
Small and medium sized business 2
Small and medium-sized companies 1
Small businesses 10
SMEs 6
Social capital 2
social marketing 1
social media 1
social responsibility 1
society 2
Software 10
Sopimukset 1
sopimusoikeus 1
sosiaalinen media 1
Sosiaalinen pääoma 2
sota 1
South Korea 1
Sovjetunionen 1
Specialists 1
stakeholders 2
standardit 1
standards 1
state finance 1
Statistics 1
Stock exchange markets 4
Stock exchanges 1
Stock market 2
Stock markets 13
Storage 1
Strategia 38
Strategiasuunnittelu 2
Strategic planning 2
Strategy 38
Structural change 6
Students 1
subcontracts 1
subsidiary companies 1
Success 5
Suhdanteet 2
Suhdemarkkinointi 2
Suhdetoiminta 4
Sukupuoli 5
Suomi 8
Suoramainonta 1
suoramarkkinointi 1
Suorat investoinnit 1
Suorituskyky 3
Supply chain 5
Sustainable development 4
Suunnitelmatalous 1
Suunnittelu 4
Suunnitttelu 1
Suurtuotannon edut 1
Suuryritykset 1
Swap 1
Sweden 3
Syklit 1
Systeemit 2
systeemityö 1
Systems 3
systems work 1
Sähkö 3
Säästäminen 2
Taide 3
tailoring 2
Takaus 1
Taloudellinen kasvu 6
Taloudellinen kehitys 2
Taloudellinen tila 1
Talouselämä 5
taloushallinto 1
Taloushistoria 2
Talousmaantiede 5
Talousmatematiikka 1
Taloussuhteet 1
Taloustieteet 4
tapahtumat 1
target groups 1
tarina 2
Tarjoukset 2
tarjouskilpailu 1
Tasa-arvo 3
Taseet 1
Taxation 4
Teaching 3
Team work 1
Technological change 1
Technology 26
Technology transfer 1
Tehokkuus 11
Tekijänoikeus 1
Teknillinen vienti 1
Teknologia 26
teknologinen kehitys 1
Tekstiiliteollisuus 1
Telecommunications 2
telecommunications industry 2
Telecommunications institutions 2
Teleinformatics 3
Telelaitokset 3
Teleliikenne 5
teleoperaattorit 1
Telephones 1
teletraffic 3
Teollisuus 10
Terveydenhuolto 4
terveys 1
Terveystalous 5
Textile industry 1
theory 1
Theory of value 1
Tiede 1
Tiedonhaku 2
Tiedostaminen 1
tierakennus 1
tiet 1
Tieto 11
tietohallinto 1
Tietojärjestelmät 20
Tietokonegrafiikka 1
Tietoliikenne 8
tietosuoja 1
Tietosysteemit 1
tietotalous 6
Tietotekniikka 26
Tietämyksenhallinta 10
Tiimityö 1
Tilastotiede 1
Tilinpäätös 2
Tilintarkastus 2
Timber sales 1
Time series 1
Time use 2
Toimialat 5
toimintatutkimus 2
Toimintolaskenta 1
Toimitusketju 5
Tourism 2
Trade policy 2
Trade unions 1
Trading houses 1
Training 5
Transition economy 2
Transport 1
Trendit 2
trends 1
trust 1
Tsekki 1
Tukkukauppa 1
tulevaisuus 1
Tulos 3
Tuloslaskelma 1
Tulostuslaitteet 1
Tulot 2
Tuloverotus 2
tunteet 3
Tuotannonsuunnittelu 4
Tuotanto 6
tuotantofunktio 1
Tuotantohyödykkeet 1
Tuotekehitys 3
Tuotesuunnittelu 1
Tuottavuus 8
Tuotteet 3
tutkijat 1
Tutkimus 4
Tutkimus ja kehitys 7
Tutkimusmenetelmät 3
tytäryhtiöt 1
tyytyväisyys 1
Työ 6
Työaika 2
Työeläkkeet 1
Työelämä 1
Työilmasto 1
Työllisyys 1
Työmarkkinajärjestöt 1
Työmarkkinat 5
Työnhaku 1
työntekijät 1
Työvoima 3
Työvoiman liikkuvuus 1
ulkoistaminen 2
Ulkomaankauppa 4
Ulkomaiset investoinnit 5
uncertainty 3
Universities 3
University colleges 3
Unkari 1
Urakehitys 4
USA 2
USSR 3
Uusmedia 1
vaalit 1
Vaatetusteollisuus 6
Vaatteet 2
Vakuutukset 3
Vakuutusyhtiöt 2
valta 3
valtiontalous 1
Values 3
Valuutta 2
Valuuttakauppa 1
Valvonta 1
Vapaa-aika 2
Varallisuus 1
Varastot 1
varustamot 1
Velat 2
Venture capital 1
Venäjä 8
Verkkokauppa 8
Verkostot 22
Verotus 4
Vienti 3
Viestintä 19
viihde 1
Village shops 1
virhe 1
visuaalinen 1
visual 1
voimaantuminen 2
Voitonjako 1
volatility 1
Vähittäiskauppa 9
väitöskirjat 1
war 1
waste 1
Way of life 5
weak signals 1
Wealth 1
Welfare 2
Wholesale trade 1
Wide audience end-users 1
Women 5
Wood 1
work 6
workers 1
Working climate 1
Working hours 2
Working life 1
Writing 1
WTO 1
yhteiskunta 2
yhteiskuntavastuu 3
Yhteistyö 11
Yhteistyöyritykset 1
yhteisyritykset 1
yhteisöt 3
Yksityinen sektori 3
Yliopistot 3
Ympäristöjohtaminen 5
Ympäristönsuojelu 2
Ympäristöpolitiikka 8
Ympäristötalous 13
Yrittäjyys 19
yrittäjät 1
Yrityksen arvo 2
Yrityksen elinkaari 1
Yrityksen epäonnistuminen 1
Yrityksen koko 1
Yrityksen muutos 4
Yritykset 39
Yritysdemokratia 1
Yritysjuridiikka 3
Yrityskaupat 4
yrityskulttuuri 1
Yrityskuva 2
Yrityspolitiikka 1
Yritysverotus 2
Yritysviestintä 10
Yritysyhteistyö 3
öljy 1