School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun päärakennus - School of Economics main building / Kuva: Matti Yrjölä

eThesis - School of Business electronic theses

School of Business Master's Theses from 2008-2016. This site is now longer updated, theses at Aaltodoc publication archive.

 Number Name  Author  Year  Academic subject  Electronic publication
14796 Pk-yrityksen omistajanvaihdokseen valmistautuminen myyjän näkökulmastaToivio, Juha  2013  Accounting   - 
14775 Konkurssin ennustaminen tilinpäätöstiedoilla: empiirinen tutkimus pk-yrityksilläLehtinen, Leo  2016  Accounting  pdf [pdf]
14758 Management control systems in private equity investments: case study of a Finnish private equity fundTaussi, Thomas  2016  Accounting  pdf [pdf]
14740 Yritysten veroaggressiivisuuden vaikutus tilintarkastuspalkkioihin: kvantitatiivinen tutkimus suomalaisista pörssiyrityksistäKouki, Tuomas  2016  Accounting   - 
14739 Aikaperusteisen toimintolaskentamallin rakentaminen. Case: RavioliKunnas, Mikko  2016  Accounting   - 
14738 Moving beyond potential: management accounting as activity and structureUusitalo, Max  2016  Accounting  pdf [pdf]
14737 Simulated firm valuation - Monte Carlo simulation applied to the Ohlson (1995) model: Case KONE CorporationRiikonen, Sampo  2016  Accounting  pdf [pdf]
14736 Value relevance of goodwill: association between change in goodwill and market valueAnjala, Sami  2016  Accounting   - 
14735 Tulospalkkiojärjestelmän vaikutus asiantuntijoiden työntekoon - case: Yritys XKankaanranta, Johanna  2016  Accounting   - 
14732 Tilintarkastajien havaintoerot Tekes-projektien tilintarkastusraporteissaRoti, Lauri  2016  Accounting  pdf [pdf]
14730 Yritysvastuuraportoinnin hyödyt, haasteet ja merkitys yritykselle ja analyytikoille - case: Kesko OyjSoveri, Tuomas  2016  Accounting   - 
14729 Rahoituksen konvertoinnit yritysten pelastautumiskeinona taantuman alkaessa - Case Finnvera OyjSukula, Elina  2016  Accounting   - 
14728 Revenue Management in Private Healthcare Services: a Case StudyMarimo, Antti  2016  Accounting   - 
14727 The effect of founder CEO on earnings qualityNarinen, Saija  2016  Accounting   - 
14726 Hallitustyön arviointi suomalaisissa pörssi-, valtion- ja perheyhtiöissäNieminen, Julius  2016  Accounting   - 
14705 Arvoketjuanalyysi: Case - Suomen sianlihan arvoketjun toiminta ja instituutioiden ja henkilöstön rooli arvoketjussaTillanen, Kari  2016  Accounting  pdf [pdf]
14692 Does historical cost accounting affect foundation payout policy? - Empirical evidence from FinlandAalto, Jarkko  2016  Accounting  pdf [pdf]
14689 Aidosti vastuullinen vai tuottavasti vastuullinen ? Työeläkevarojen vastuullinen sijoittaminen SuomessaVäisänen, Anne  2016  Accounting   - 
14683 Asiakaskannattavuuden selvittäminen ja analysointi toimintolaskennalla: Case: Yritys XMikkola, Kostas  2016  Accounting   - 
14680 Tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä mainonnan investointien vaikutus yrityksen markkina-arvoonSaarinen, Juha  2016  Accounting   - 
14676 Management control systems as a tool to rationalize the intelligence gathering in the front end of innovationToivakka, Satu  2016  Accounting   - 
14673 Corporate sustainability reports and analysts' forecast dispersion: Evidence from Finnish listed companies during 2011 - 2015Parjo, Panu  2016  Accounting   - 
14664 Performance forecasting in new product development: Case European consumer goods companySaarnia, Rasmus  2016  Accounting   - 
14661 Tilintarkastusasiakkaan taloustilanteesta aiheutuvan riskin vaikutus tilintarkastuspalkkioonEerikkilä, Jussi  2016  Accounting   - 
14659 Rahoitusinstrumenttien käypien arvojen hierarkian yhteys sijoittajien kokemaan arvorelevanssiinPietilä, Suvi  2016  Accounting   - 
14653 Sisäisen tarkastuksen näkökulma automatisoituun päätöksentekoon case-yrityksessä XPärssinen, Teresa  2016  Accounting   - 
14651 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton taloudelliset vaikutukset: Case SAPPenttilä, Tero  2015  Accounting   - 
14643 ISO-10668:2010 "Brand valuation. Requirements for monetary brand valuation" - Implementation, management control and relevance in Finnish contextAwuah-Addae, Nanayaw  2015  Accounting   - 
14634 Management accounting change. Case: Finlayson Pop Up -shopsTynninen, Laura  2016  Accounting  pdf [pdf]
14626 Strategiakartan ja Balanced Scorecard tuloskortin luominen - Case X OyTavasti, Affe  2016  Accounting   - 
14621 Who really decides on accounting standards? Evidence from comment letters on IFRS 13 Fair Value MeasurementEtelämaa, Anniina  2016  Accounting   - 
14615 The effects of performance measurement in the form of research evaluation on academic professionalidentity - Case: Aalto University School of BusinessSaari, Annamari  2016  Accounting   - 
14609 Osakeyhtiölain mukainen maksukyky ja sen arviointi tilintarkastuksen näkökulmastaKukkola, Mira-Tuulia  2016  Accounting   - 
14606 Comparing the accuracy of dividend discount model, discounted cash flow model and residual income modelAinola, Oskar  2016  Accounting   - 
14603 Micro-level diffusion of management control systems: Rolling forecasting in the Finnish Retail Ltd.Lupari, Janne  2016  Accounting  pdf [pdf]
14599 Effectiveness of reward system in case companyLehto, Lauri  2016  Accounting   - 
14593 Kassavirrasta puute? Kassavirtaraportoinnin rooli kunnan talouden ohjauksessa - Case Helsingin kaupunkiNieminen, Saara  2016  Accounting   - 
14587 Determinants of companies' environmental information disclosure in ChinaWang, Ruiling  2016  Accounting  pdf [pdf]
14572 Relations between media publicity, stock returns and trading volume: Empirical evidence for three Finnish companies listed on NASDAQ OMX HelsinkiKivikangas, Olga  2016  Accounting   - 
14567 Auditing IFRS 13: How reasonable are "reasonably possible alternative assumptions"?Valjakka, Sakari  2015  Accounting   - 
14551 Valuation of R&D projects and project portfolio - Case: Neste OilJakkula, Eerikki  2015  Accounting   - 
14548 Integration of information sources to improve management decision-makingHeino, Antti  2015  Accounting   - 
14547 Cultural interventions in the management accountant's role formation - Case: Orange Group / HomewareItäinen, Matias  2015  Accounting   - 
14545 Myyntihenkilöstön identiteetti sekä siihen vaikuttaminen laskentatoimen keinoin: Kontrollipaketin vaikutukset myyntihenkilöstön tavoiteasetannan ohjaamisessaKöninki, Tommi  2015  Accounting   - 
14531 Tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen yhteistyö - Miten tarkastusosapuolet näkevät yhteistyön mahdollisuudet ja haasteetHarno, Emmi  2014  Accounting   - 
14530 Projektiennustaminen osana projektinhallintaa - Case: IT-yritysMiettinen, Jaakko  2014  Accounting   - 
14527 Liikearvon kuluksi kirjaaminen ja segmenttikohtainen informaatio sijoittajan näkökulmastaTuominen, Jussi  2014  Accounting   - 
14525 Disclosure quality of goodwill impairment testing and the related company factors: The evidence from FinlandLi, Rui  2014  Accounting   - 
14508 Tuloskortti ja organisaatiorakenneKujala, Kati  2013  Accounting   - 
14499 Interaction of sustainability performance measurement system and performance information use in supporting managerial work - Case global manufacturing companyPello, Riikka  2013  Accounting   - 
14489 Euroopan unionin virastojen tarkastustyön ulkoistamisen haasteet ja mahdollisuudetKylänpää, Tuomas  2013  Accounting   - 
14487 Kuntobonuksen liiketaloudelliset hyödyt Case: Ravintola-alan yritysSiirtola, Eeva  2013  Accounting   - 
14483 Tuoteinnovaatioiden mittaaminen suomalaisissa elintarvikealan yrityksissäHelaniemi, Sakari  2013  Accounting   - 
14469 Liikearvon arvon alentumiset OMX-HEL-listatuissa yrityksissä tilikausina 2005-2010Karjalainen, Anna  2012  Accounting  pdf [pdf]
14446 How do the basic problems of accounting impact performance evaluation of mergers and acquisitions?Ruuska, Lassi  2016  Accounting   - 
14445 Tilintarkastuskertomuksen mukauttaminen ja laatu - KHT-tilintarkastajien mukauttamiskäytännöt SuomessaKuhta, Tiia  2016  Accounting   - 
14442 Näkökulmia kasvuyrityksen arvonmääritykseen Suomessa - Laadullinen haastattelututkimusTukonen, Olli-Kristian  2016  Accounting   - 
14440 Cash flow statement in financial statement analysis for small and medium sized enterprisesHyvönen, Valtteri  2016  Accounting   - 
14439 Non-articulation in the statement of cash flows: Case Microsoft Mobile OyHänninen, Jussi  2016  Accounting   - 
14438 Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus suomalaisten pörssiyritysten tulevaan kasvuun ja kannattavuuteenLuhtala, Jutta  2016  Accounting   - 
14435 Cash flow forecasting in startup companiesZhou, Yang  2016  Accounting   - 
14434 The impact of corporate venture capital on startup value: Evidence from IPOs 2001-2014Siegfried, Sebastian  2016  Accounting   - 
14432 Benchmark-driven earnings management: Empirical analysis of earnings management to avoid losses and earnings decreasesIngberg, Ruben  2016  Accounting   - 
14429 Strategisten IT-investointien arviointi ja IT-liiketoiminta-linjaus: Case-tutkimusLappalainen, Iris  2016  Accounting  pdf [pdf]
14428 Kulttuurin vaikutus johdon ohjausjärjestelmien integrointiin - Case: suomalaisyrityksen tekemä kansainvälinen yritysostoJaakkola, Tiia  2016  Accounting   - 
14426 Allocation of selling, general and administrative expenses for pricing and customer profitability measurement - Case: Finnish forest industry companyTerävä, Olli-Pekka  2016  Accounting   - 
14394 Eroja kuntien ja yritysten tavoissa hyödyntää taloushallinnon ohjelmistoja - Case: ohjelmistot Pro Economica vs SonetKielenniva, Taina  2016  Accounting   - 
14375 Executive equity incentives and conditional conservatism: Evidence from SFAS 142 goodwill write-offsSaloniemi, Sami  2016  Accounting   - 
14374 How does information asymmetry affect CEO compensation? - Evidence from US public firmsRuonala, Pinja  2016  Accounting   - 
14366 Developing a strategic performance measurement system for service business: Case Building SystemsHeikkilä, Natasa  2016  Accounting   - 
14364 The performance of generic strategies after the financial crisis of 2008 in the retail industryPirtilä, Paula  2016  Accounting  pdf [pdf]
14358 Post-closing integration of management accounting in mergers and acquisitions: A case study from steel industryVetoniemi, Laura  2016  Accounting   - 
14338 Leasingsopimusten uudistuva IFRS-tilinpäätöskäsittely IFRS 16 - Vaikutuksia tilinpäätösinformaation tuottajien ja käyttäjien näkökulmastaPukka, Anna-Kaisa  2016  Accounting   - 
14337 Henkivakuutusyhtiöiden sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskeva uudistunut Solvenssi II -lainsäädäntö matalien korkojen EuroopassaLuukkonen, Marja  2016  Accounting   - 
14334 Cosmetic earnings management and the Governance Indicators: an international comparisonAnjala, Klaus  2016  Accounting  pdf [pdf]
14333 Yritysvastuuraporttien varmennus - Prosessi käytännössä ja syyt varmennuksen käyttöönottoon tarkastajan näkökulmastaAaltonen, Outi  2016  Accounting   - 
14331 Ownership and capital structure in European football clubsYlönen, Jaakko  2016  Accounting   - 
14321 Siirtohinnoitteludokumentaation laajuusvaatimusten ja veroseuraamusten ennustettavuuden tulkintaa raportoivan yrityksen näkökulmastaMäkelä, Karoliina  2015  Accounting  pdf [pdf]
14320 Segmenttiraportointia koskevan IFRS 8 voimaantulon vaikutus suomalaisten pörssiyritysten tilinpäätösinformaation arvorelevanssiinSavilampi, Kimmo  2016  Accounting   - 
14315 The influence of the CFO in HR management through three roles: case studyPelkonen, Jaakko  2016  Accounting  pdf [pdf]
14314 Kasvuyritys käännekohdassa: Pörssilistautumisen vaikutus corporate governance -käytäntöihinHusman, Hannu  2015  Accounting   - 
14313 Description of management control practices in 10 countries - A quantitative analysisLeikkonen, Olli  2016  Accounting  pdf [pdf]
14312 Accrual anomaly and accounting standards - Evidence from the adoption of IFRS by publicly listed companies in FinlandNiskanen, Sami  2016  Accounting  pdf [pdf]
14311 Mergers and acquisitions effect on R&D and capital expenditures intensity in the financial crisis context - Evidence from Europe, 2002-2014Suolanen, Ari  2016  Accounting   - 
14310 Earnings management surrounding CEO changes - Evidence from S&P 500 companiesHaapalehto, Matias  2016  Accounting   - 
14309 Value relevance of operating leases - Empirical evidence from listed companies on air transportation industryMikkonen, Riikka  2016  Accounting  pdf [pdf]
14294 Fundamental risk and profitability: Evidence from high-tech companiesPeltonen, Topi  2013  Accounting  pdf [pdf]
14293 Riskin huomioonottaminen strategisten tuotannollisten investointien arvioimisessaNiinikoski, Arttu  2013  Accounting   - 
14289 Impact of modern ERP implementation on management accounting reporting practices: Pre-implementation study, Case Neste CorporationVallas, Tommi  2015  Accounting   - 
14266 The lack of private capital in the Finnish fashion ecosystem - A case study of Finnish fashion start-ups and investorsTervilä, Toni  2015  Accounting  pdf [pdf]
14265 The effect of working capital on profitability in computer and electrical equipment industryVirkkala, Ville  2015  Accounting  pdf [pdf]
14249 Private equity-backed IPOs and long-run market performance of Nordic firmsPessala, Juha  2015  Accounting   - 
14235 Management control systems in small businesses: a case study in two Finnish small companiesNiittymaa, Juha  2015  Accounting   - 
14228 Differences in the use of CEO pay components in EU countries: A comparative studyBergman, Maria  2015  Accounting   - 
14227 Ohjausjärjestelmä perheyrityksessä: Case-tutkimusMarkkula, Marianne  2015  Accounting   - 
14226 Investointipäätöksenteko yritysvastuun näkökulmasta - Case suomalainen energiayhtiöRadek, Laura  2015  Accounting   - 
14225 Omakustannusvuokran määrittäminen valtion tukemassa asuntotuotannossaKallio, Matias  2015  Accounting   - 
14224 IFRS -standardien käyttöönoton vaikutus kosmeettiseen tuloksen ohjaukseen EuroopassaMäntyniemi, Tapio  2015  Accounting   - 
14201 Tilitoimistoalan keskittyneisyyden ja kannattavuuden kehitys vuosina 2003-2012Tahvanainen, Tuomas  2015  Accounting  pdf [pdf]
14195 Audit pricing, lowballing and auditor changes: evidence from US public firmsSepponen, Laura  2015  Accounting   - 
14180 Earnings properties in economic fluctuations. Evidence from S&P 500 -index companiesHalonen, Antti  2015  Accounting   - 
14179 Sukupuolikiintiöiden vaikutukset hallitusnaisten kompetenssiin ja valtaan - Empiirinen analyysi Suomesta, Ruotsista sekä NorjastaNiemi, Juha  2015  Accounting  pdf [pdf]
14178 The impact of corporate governance on the association between goodwill write-offs and accounting conservatismBåde, Evelina  2015  Accounting   - 
14177 Changes is value relevance of earnings and book values of assets and liabilities over the last 50 years in the USANummila, Piamari  2015  Accounting   - 
14176 The effect of earnings management on audit fees. Evidence from the manufacturing industryMussalo, Veera  2015  Accounting  pdf [pdf]
14175 Tulevaisuuden ennusteiden objektiivisuus maailmantalouden muutoksessa - suomalaisten pörssiyhtiöiden tulevaisuuden näkymät vuosille 2007 - 2010Lehmussaari, Jukka  2015  Accounting   - 
14174 IAASB:n standardiuudistukset tilintarkastuskertomukseen. Kyselytutkimus sijoittajille, tilintarkastajille ja yritysjohdolleTienari, Antti  2015  Accounting  pdf [pdf]
14145 Taloushallinnon kontrolliviitekehyksen kehittäminen ja käyttöönotto. Tapaustutkimus kansainvälisessä valmistavan teollisuuden yrityksessäTynninen, Kristiina  2015  Accounting   - 
14144 Pankkisääntelyn tarkoituksenmukaisuus ja sääntelyraportoinnin hyödynnettävyys suomalaisessa finanssialan yrityksessäLarsén, Ilse  2015  Accounting   - 
14143 Public sector decision-making in the context of public-private partnership. Case: Pneumatic waste collectionHaapanen, Pauli  2015  Accounting  pdf [pdf]
14137 Vähittäiskauppayrityksen osto- ja tilaustoiminnan kehittäminenBroman, Outi  2015  Accounting   - 
14129 Management control system as a platform for sharing tacit knowledge and supporting the quantification of the customer - Managers' perception. Case: Usage of Pulssi at HOK-Elanto Prisma hypermarketsOksanen, Sampo  2015  Accounting  pdf [pdf]
14128 Suoriteperusteisen kannustepalkkiojärjestelmän edellytykset tiimitasollaKinnunen, Joona  2015  Accounting  pdf [pdf]
14123 Financial ratios as determinants for credit ratings. Case: Finnvera plcAaltonen, Cecilia  2015  Accounting   - 
14122 Audit pricing in the banking industryPiitulainen, Tiina  2015  Accounting   - 
14121 The determinants of working capital management and its effect on profitability - evidence from Nordic listed companies during 2000-2012Kupiainen, Anne  2015  Accounting   - 
14120 Goodwill impairment as a determinant of share repurchasesReittu, Anna-Maria  2015  Accounting   - 
14113 Voluntary audit, earnings quality, and the cost of debt: Evidence from small Finnish companies exempt from mandatory audit since 2007Saukola, Heikki  2015  Accounting   - 
14104 Yritysvastuuraportointi lehdistön tietolähteenä. Case: Stora Enso OyjHämäläinen, Janne  2015  Accounting  pdf [pdf]
14064 Market reaction to announcement of enforcement actions against related party transaction: Evidence from Chinese listed companiesRen, Jie  2015  Accounting  pdf [pdf]
14063 Kriisiytyneen pk-yrityksen arvonmääritysprosessi yrityskaupan yhteydessäKoskinen, Juho  2014  Accounting   - 
14062 Financial statements fraud of listed companies in ChinaChen, Xi  2015  Accounting   - 
14061 Budjetoinnin ja palkitsemismallin kehittäminen kasvuyrityksessä: Case Yritys XHämäläinen, Mikko  2015  Accounting   - 
14060 Aikaperusteisen toimintolaskentamallin kehittäminen henkilöstöpalveluyrityksen hinnoittelun tueksiEskelinen, Saana  2015  Accounting   - 
14059 Strategic investment decision-making practices - Evidence from Nordic, Anglo-Saxon and Polish companiesKuusela, Hanna  2015  Accounting   - 
14058 Synthesis of research studies examining prediction of bankruptcyLinden, Heikki  2015  Accounting  pdf [pdf]
14057 Suhteellinen arvonmääritys suomalaisten pk-yritysten yrityskauppatilanteissaWeckström, Tomas  2015  Accounting   - 
14056 Emoyhtiöiden suhteellinen merkittävyys konserneissa - Emoyhtiöiden erillistilinpäätösten ja konsernitilinpäätösten vertailuaErkkilä, Veera  2015  Accounting   - 
14055 Enhancing credit ratings with earnings management - Empirical analysis of real and accrual-based earnings management and their effects on credit ratings in Finnish listed companies during 2004 - 2012Karvonen, Konsta  2015  Accounting   - 
14054 Is earnings performance negatively related to R&D-related disclosure? - Evidence from Finnish listed firms during 2010-2012Valkama, Markus  2015  Accounting   - 
14053 Corporate governance in Africa: Comparative studyMarkkanen, Sanni  2015  Accounting  pdf [pdf]
14052 Does corporate governance code compliance affect audit fees?Sievänen, Essi  2015  Accounting   - 
14051 Pk-yrityksen ja sen omistajan yhteisverotuksen muutokset vuosina 2012-2015Sola, Annamaria  2015  Accounting  pdf [pdf]
14050 Yrityksen veroaggressiivisuuden suhde veroilmoituksesta poikkeamiseen: Laadullinen tutkimus verovirkamiesten riskianalyysistä pk-yritysten säännönmukaisen tuloverotuksen valvonnassaLiukkonen, Heikki  2015  Accounting  pdf [pdf]
14048 Nasdaq OMX Nordic Real Estate -indeksissä listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden nettotasearvon ja osakkeiden markkina-arvon väliset erot ja niitä selittävät tekijät vuosina 2005-2010Salenius, Eero  2015  Accounting   - 
14047 Yritysvastuuraportointi suomalaisissa yrityksissä - GRI-ohjeiston käyttö ja mittareiden valintaBöhling, Heidi Mikaela  2015  Accounting   - 
14046 Impact of analyst coverage initiation on information asymmetry and firm value: Evidence from U.S. publicly listed companies in 2006-2012Kajaani, Petri  2015  Accounting   - 
14043 The link between budgeting and strategy - Case: a Finnish energy companyVäisänen, Elvi  2015  Accounting   - 
14042 Johdon näkemyksiä controllerin roolista: Case-tutkimusHukari, Jaakko  2015  Accounting   - 
14041 Management control without budgeting - Case: entrepreneurial growth company in FinlandOttela, Noora  2015  Accounting   - 
14040 Growth and management accounting in the early-stage growth company - A case studyPaavola, Aleksi  2015  Accounting   - 
14039 Quality costing and perception of quality in Finnish manufacturing industry: case FiskarsTervo, Antti  2015  Accounting   - 
14038 Exploring performance measurement in SMEs - opportunities offered by new technologies and servicesTulokas, Mikko  2015  Accounting   - 
14037 The use of NPV in a multiyear, multiphase new product development process: Case study evidence from the pharmaceutical industryHenttu, Samu  2015  Accounting   - 
14036 Rahoituslaskelman julkistaminen vapaaehtoisesti: syitä ja seurauksiaLaukia, Jaakko  2015  Accounting  pdf [pdf]
14034 User acquisition: Customer profitability and lifetime value in free-to-play mobile games - Case studyPatouchas, Alexander Aristoteles Charalambos  2014  Accounting   - 
13991 CEO age and firm risk in CEO successionsKnutsson, Elina  2015  Accounting  pdf [pdf]
13939 Aikaan perustuvan toimintolaskentamallin implementointiprojektin onnistumiseen vaikuttavat tekijät projektin eri vaiheissa. Case: Implementointi kahdelle osastollePermala, Kiia  2015  Accounting   - 
13917 Vapaaehtoisen veroraportoinnin jalkautuminen SuomeenStenius, Sara  2014  Accounting   - 
13916 The risk-based audit approach to accounting information systems - Auditor's viewKartanen, Anastasia  2014  Accounting   - 
13913 The effect of financial crisis on earnings quality - international evidence on changes in earnings quality during the global financial crisis around 2008-2010Koivistoinen, Anu  2015  Accounting   - 
13912 Auditing fair value estimates under IFRS 13Fang, Allen  2015  Accounting   - 
13911 Auditor gender and audit qualityJäntti, Matias  2014  Accounting   - 
13904 Agenttikustannuksien vaikutus tilintarkastajalta ostettujen tarkastuksen ulkopuolisten palveluiden kysyntäänKivekäs, Juuso  2015  Accounting  pdf [pdf]
13903 Accrual-based and real earnings management to achieve earnings benchmarks: evidence from Finnish listed companies during 2005-2012Jansson, Henri  2015  Accounting   - 
13895 Developing a target-oriented performance management model for a gas companyMäkinen, Leena  2015  Accounting   - 
13888 Pääomarakenteen vaikutus toimitusjohtajan palkitsemiseen Yhdysvaltain pankkisektorillaViljanen, Tommi  2014  Accounting   - 
13887 Taantuman vaikutus yritysten taloudelliseen menestykseen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 2005-2013 - Tupakka- ja alkoholijuomateollisuus vs. virvoitusjuoma-, ruoka- ja autoteollisuusHirvinen, Jere  2014  Accounting   - 
13884 Controller's changing role and the decentralised management accounting functionLevo, Harri  2015  Accounting   - 
13883 Investointien jälkitarkkailu yritysvastuun näkökulmasta - Case Pohjois-Karjalan Osuuskappa, PKOHukkamäki, Olli  2015  Accounting   - 
13882 The concept and applicability of resource consumption accountingPasanen, Valter  2014  Accounting   - 
13881 Kannattaako pääomaintensiivisen yrityksen siirtyä vakuudettomasta vakuudelliseen lainaukseen finanssisektorin sääntelyn kiristyessä? Yrityksen rahoitusjohdon ja rahoittajien edustajien asiantuntijahaastatteluihin perustuva case-tutkimus.Moilanen, Jyrki  2014  Accounting   - 
13880 Alikapitalisointi, veroparatiisit ja siirtohinnoittelu suomalaisten pörssiyhtiöiden verosuunnittelun välineinä - Empiirinen tutkimus vuosilta 2006-2011Kurhila, Anu  2014  Accounting   - 
13879 Controllerista businessnavigaattoriksi? Controllerin kehittyvä rooli keskitetyssä controller -funktiossa - Case suomalainen palveluyritysSaulamaa, Joachim  2014  Accounting  pdf [pdf]
13878 Tilintarkastuspalkkioiden jäykkyys Helsingin pörssin listayrityksissäMehtonen, Arto  2014  Accounting   - 
13877 Liikearvon arvonalentumiskirjausten oikea-aikaisuus yhdysvaltalaisissa pankeissaCastrén, Hilla  2014  Accounting  pdf [pdf]
13876 Arvionvaraisen erän tilintarkastuksen ongelmallisuus - haastattelututkimus liikearvon arvonalentumistestauksen tilintarkastuksestaPeltola, Aleksi  2014  Accounting   - 
13875 The use of management control systems in terms of radical and incremental innovation in the new product development processTiainen, Jussi  2014  Accounting   - 
13874 Reporting of Basel Capital Adequacy Ratios and market values of Nordic financial institutionsLiestalo, Juha  2014  Accounting   - 
13872 Implementing the monitoring activities component of the COSO frameworkVollbehr, Liisa  2014  Accounting  pdf [pdf]
13871 Talousrikoksia koskeva tilintarkastajan vastuu ja raportointivelvollisuusWesterberg, Sina  2014  Accounting   - 
13870 Yhteisö- ja osinkoverouudistuksen vaikutus listaamattomien osakeyhtiöiden verosuunnitteluunVuori, Jenni  2014  Accounting   - 
13869 Tilintarkastuksen kehitys VenäjälläAhlroth, Tiina  2014  Accounting   - 
13868 Verosuunnittelu ja maantieteellisen tuloksen raportointi: Helsingin pörssiin listatuissa suomalaisissa yhtiöissäTamminen, Pepe  2014  Accounting   - 
13867 Mihin mikroyrittäjät pyrkivät laadukkailla tuotteilla ja halvoilla hinnoilla? Tapaustutkimus: Hammastekninen alaKostiainen, Annu  2014  Accounting  pdf [pdf]
13866 The impact of high quality audit on the association between goodwill and future cash flowsWaldmann, Kiira  2014  Accounting  pdf [pdf]
13864 The challenges faced when starting from scratch: baking GRI G4 sustainability reporting into existing organizational practicesMultanen, Juho  2014  Accounting   - 
13863 Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu lakisääteisessä tarkastuksessa - Kyselytutkimus tilintarkastajille, yritysjohdolle ja sijoittajilleRistevirta, Joni  2014  Accounting   - 
13843 PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissäNordberg-Lainonen, Ada  2014  Accounting  pdf [pdf]
13828 Fair value adoption in Central and Eastern Europe - Do firms apply fair value accounting to tangible non-current assets under IFRS?Koiranen, Jukka  2014  Accounting  pdf [pdf]
13811 Liikearvon vaikutus tilintarkastuspalkkioihin Yhdysvalloissa finanssikriisin kontekstissaHaukka, Aleksis  2014  Accounting   - 
13802 Budjetoinnin kehittäminen monikansallisessa yrityksessä - Case-tutkimusPerinne, Petri  2014  Accounting   - 
13801 Innovaatioihin kannustava pörssipohjainen ohjausjärjestelmä pelialan yrityksessäPenttinen, Santtu  2014  Accounting   - 
13798 Tilintarkastajan asiakasportfolion kokoon vaikuttavat tekijät sekä tilintarkastusalan ominaispiirteet SuomessaRögård, Peter  2014  Accounting   - 
13797 Steering and motivating professors with performance-based pay and other rewards - case: Aalto UniversityPalo, Jaana  2014  Accounting  pdf [pdf]
13789 Yritysvastuuraportoinnin vaikutus tilintarkastuspalkkioonHalkosaari, Ville  2014  Accounting   - 
13787 Time-driven activity-based costing - An implementation in a ceramic factorySavola, Juho  2014  Accounting   - 
13786 Exploring management control systems in incremental innovative settings - Case Finnish mobile games industryMettälä, Saara  2014  Accounting   - 
13785 Rullaavan ennustamisen ja budjetointiprosessin kehittäminen - Case kansainvälisen pankkikonsernin IT -divisioonaMikkonen, Joonas  2014  Accounting   - 
13773 Stakeholder perspective on valuation of a start-up company: Empirical case study examining approaches of different stakeholders to a start-up company valuationRaininko, Miikka  2014  Accounting   - 
13738 Facebook -tykkäysten yhteys osakkeen vaihtomääriin ja epänormaaleihin tuottoihin Helsingin Pörssin kulutustuotteita ja -palveluita tarjoavissa yhtiöissäRekonen, Jukka  2014  Accounting   - 
13713 Value relevance of the book value and the earnings - Finnish public companies 2001-2012Mikkola, Jarmo  2014  Accounting   - 
13710 Improving forecast accuracy and reliability by judgmental methodsBackström, Christian  2014  Accounting   - 
13708 JOUKKORAHOITUS - Suomalaisen startup-ympäristön näkemykset uudesta rahoitusmuodostaOksanen, Tuomas  2014  Accounting  pdf [pdf]
13705 Fundamental difficulties of employing standard costing - Case study from manufacturing industryVälimäki, Julius  2014  Accounting   - 
13704 Vuosibudjetoinnin tarkoituksenmukaisuusHuttunen, Anna  2014  Accounting   - 
13681 Management accountant's modern role and barriers to role change - Case Tech Inc.Voipio, Juha  2014  Accounting  pdf [pdf]
13680 Applying default prediction models to determine credit ratings for transfer pricing purposes in a group of companiesOllila, Arttu  2014  Accounting   - 
13676 Jääkiekon Liiga-organisaatioiden kannattavuus ja vakavaraisuusLähdesmäki, Olli  2014  Accounting  pdf [pdf]
13675 Budjetointi ja rullaavat ennusteet pelialalla - Case: Suomalainen videopelialan yritysOttela, Emilia  2014  Accounting   - 
13671 The value relevance of intangible assets and R&D expenditures during the financial crisis - empirical evidence from EU countriesHölttä, Matti  2013  Accounting   - 
13668 Discontinued operations reporting and earnings management in European listed companiesPukki, Jussi  2014  Accounting   - 
13645 Mikä motivoi yrityksiä vastuullisuuteen? Kyselytutkimus vastuullisuuden tavoitteista ja niiden saavuttamisesta suomalaisissa yrityksissäWestman, Vivi  2014  Accounting   - 
13643 Kohti hyödyllisempiä budjetointiratkaisuja - case monipalveluyritysEklin, Matti  2014  Accounting   - 
13642 Examining control in operational level microculturesLehtola, Antti  2014  Accounting   - 
13641 Board of directors and owners as monitors of CEO compensation - Empirical investigation of Finnish panel data from 2007 to 2012Tapiala, Kari  2014  Accounting   - 
13639 Enhancing the efficiency of trade credit management - Case: multinational industrial corporationHolopainen, Anna-Sofia  2014  Accounting   - 
13636 Taloudellisen raportointiprosessin sisäinen valvonta - kontrollimalli ORSA-raportoinnille LähiTapiola-ryhmässäRopo, Essi  2014  Accounting  pdf [pdf]
13623 Tilintarkastuksen oheispalvelut Suomessa - Oheispalveluiden kehitys vuosina 2009-2012 ja yrityskohtaisten tekijöiden vaikutus oheispalveluiden kysynnän määräänLeino, Oskari  2014  Accounting   - 
13622 Tasapainotettu päätöksenteko radikaaleissa ja inkrementaaleissa innovaatioissa -Kyselytutkimus suomalaisille yrityksilleTulonen, Tommi  2014  Accounting  pdf [pdf]
13620 Business Intelligence -investoinnit: Kehitysmahdollisuudet johdon laskentatoimen näkökulmasta - Case: Vantaan EnergiaSaavalainen, Joanna  2014  Accounting   - 
13619 Who nominates the board? - Implications on board diversity and turnoverViskari, Milla  2014  Accounting   - 
13618 Corporate governance ja toimitusjohtajan palkitseminen Suomessa, Ruotsissa ja NorjassaEkonen, Pauli  2014  Accounting  pdf [pdf]
13617 Fundamental analysis and future firm performance - Nordic evidenceRanta, Olli  2014  Accounting   - 
13616 Vastuulliset investoinnit Suomessa - kyselytutkimus suomalaisyrityksissäKåla, Johanna  2014  Accounting   - 
13614 Measuring and managing process performance in a contemporary multinational organization: a case studyMäkilä, Marko  2014  Accounting  pdf [pdf]
13613 Pharmaceutical NPD investment process: Use of accounting information - Case PharmaWäck, Anna  2014  Accounting   - 
13612 Risk-based evaluation of internal controls in case company's sales process - case company XHalonen, Petteri  2014  Accounting  pdf [pdf]
13611 The meaning of management accounting in postmerger integration - empirical insights from the case companyHeikkilä, Karoliina  2014  Accounting   - 
13610 Pricing of additional features in mobile telecommunication networksReijonen, Antti  2014  Accounting  pdf [pdf]
13609 Tilinpäätösinformaatioon perustuvien automatisoitujen luottoluokitus- ja luottorajamallien rakentaminen toimialatekijät huomioon ottaen - konstruktiivinen tapaustutkimusKuisma, Susanna  2014  Accounting   - 
13608 Lobbauksen vaikutus IFRS 8 -standardiin - Tutkimus lobbaajien kommenttikirjeistä ja niiden laadustaTervonen, Miia  2014  Accounting   - 
13607 Tilinpäätösraportoinnin muutoksen yhteys olennaisen virheellisyyden esiintymiseen - Pk-IFRS:n käyttö Suomen kirjanpitolainsäädännön sijaan tilintarkastajan näkökulmastaChan, Kwun Chuen  2014  Accounting  pdf [pdf]
13606 Tuloksen laatu kehittyvillä markkinoilla - IFRS:n ja sijoittajansuojan yhteisvaikutusWikholm, Salla  2014  Accounting   - 
13601 Logistiikkatoimialan asettamat erityisvaatimukset yritysten kustannuslaskentaprosesseille: Case-tutkimusHenriksson, Mikael  2014  Accounting  pdf [pdf]
13568 A cost-benefit analysis of a shared finance service center - Case: International Consumer Goods CompanyKoistinen, Heikki  2013  Accounting   - 
13492 Valuation of unlisted direct investment equity and the impact on Finnish international investment positionKronholm, Mikael  2013  Accounting  pdf [pdf]
13486 Taloushallinnon palveluntarjoajan arviointi ja valinta - pienen tilitoimiston asiakashankinnan näkökulmaRove, Katariina  2013  Accounting   - 
13484 A multiple case study examining the adaptive processes of beyond budgetingNick, Atte  2013  Accounting  pdf [pdf]
13482 Performance-based compensation for white-collar workers and firm performanceSaari, Outi  2013  Accounting  pdf [pdf]
13481 Suomalaiset yritys- ja luottoluokitusmallit - Periaatteet ja toimivuus yrityksien taloudellisen menestyksen ennustamisessaPalo, Jukka  2013  Accounting   - 
13480 The Effect of auditor-provided non-audit services on auditor independence and Sarbanes-Oxley: What separates tax services from other non-audit services?Leino, Lasse  2013  Accounting  pdf [pdf]
13479 Markkinatiedon hallinnan kehittäminen - Case LiikennevirastoMäkinen, Joni  2012  Accounting   - 
13478 The effect of managers' and directors' share ownership on long-term earnings-returns association - Evidence from Finland in 2010 - 2012Tulamo, Virve  2013  Accounting   - 
13477 Ulkopuolisen hallituksen jäsenen vaikutus pk-perheyritysten hallitustyöskentelyynJuvonen, Joonas  2012  Accounting  pdf [pdf]
13476 Tilintarkastajan raportointikäytäntö Suomessa - Pienten suomalaisten osakeyhtiöiden vuosina 2001-2006 saamat mukautetut tilintarkastuskertomuksetKorpelainen, Anna  2010  Accounting   - 
13475 Management accounting in early-stage growth companies - A comparative case study of 5 Finnish early-stage growth companiesJanatuinen, Juhana  2013  Accounting  pdf [pdf]
13474 Balanced Scorecard with integrated corporate social responsibility - Case: 3StepIT OyVikkula, Sami  2013  Accounting   - 
13473 Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmät suomalaisissa pörssiyhtiöissä - Kyselytutkimus omistajien näkemyksistäMäkelä, Lauri  2013  Accounting  pdf [pdf]
13471 The effects of IFRS 8 on segment disclosure - evidence from Finnish listed companiesSaariluoma, Susanna  2013  Accounting  pdf [pdf]
13470 Board diversity and earnings management during the financial crisisPixner, Carina  2013  Accounting   - 
13469 Determinants of goodwill impairmentsFlinkman, Anna  2013  Accounting   - 
13468 The role of family governance and family councils as a success factor for long lasting family companiesWeiste, Lotta  2013  Accounting   - 
13467 Tilintarkastusyhteisön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien vaikutus tilintarkastuksen laatuun - tilintarkastajien näkökulmaYlätalo, Anna  2013  Accounting   - 
13466 Siirtohinnoittelukäytänteet suomalaisissa tukku- ja vähittäiskaupoissa sekä valmistusyhtiöissäForss, Petra  2013  Accounting   - 
13465 Sulautumisen hyödyntäminen listaamattomien pienosakeyhtiöiden nettovarallisuuden ja rahoitusaseman suunnittelussa - Case X OySalmela, Jaakko  2013  Accounting   - 
13464 The contemporary controller's profile in a Chinese manufacturing context: The case of W company in ChinaLiu, Jing  2013  Accounting   - 
13463 Osakeperusteisten palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien käyttö ja laajuus Eurostoxx 600 yhtiöissä 2005-2010 - IFRS 2 -kulukirjauksen käyttöön ja määrään vaikuttavat tekijätRoine, Harri  2013  Accounting  pdf [pdf]
13462 The impact of R&D expenditures on future growth and profitability: empirical evidence from EuropeLappalainen, Lauri  2013  Accounting   - 
13461 Kannattavuuden, kasvun ja toimitusjohtajan valta-aseman yhteys pakotettuihin toimitusjohtajavaihdoksiin suomalaisissa pörssiyhtiöissäPiironen, Lumikki  2013  Accounting   - 
13460 Tilinpäätösinformaation sisällön vaikutus markkinoihin - suomalaisten pörssiyhtiöiden tulevaisuudennäkymät vuosille 2008-2012Ovaska, Kati  2013  Accounting  pdf [pdf]
13459 ATK-avusteisten tarkastusmenetelmien käyttö ja IT:n vaikutukset tilintarkastajan näkökulmastaKautonen, Jose  2013  Accounting   - 
13458 Finance strategies of Finnish entrepreneurial fashion companiesHasi, Linda  2013  Accounting   - 
13457 Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen - Case: teollisuuden tukkukauppaOksala, Sanna  2013  Accounting   - 
13456 Standardization efforts in globalization of local management accounting practicesKarttunen, Anna-Kaisa  2013  Accounting   - 
13455 Influencing capital investment decisions through issue selling: Case new business investment in the forest industry.Pajunen, Elisa  2013  Accounting   - 
13454 Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiäPenttilä, Olli  2013  Accounting  pdf [pdf]
13453 Uudistuvan vuokrasopimuksia koskevan tilinpäätösstandardin vaikutukset case-yrityksen vuokrasopimusten tilinpäätöskäsittelyyn ja avaintunnuslukuihin vuokralle ottajan näkökulmastaHuhkamo, Marianna  2013  Accounting   - 
13452 Earnings management as a scope of art - Empirical analysis of accrual-based and real earnings management in Finnish listed companies during 2001-2010Tirkkonen, Miia  2013  Accounting  pdf [pdf]
13451 The association of IPO underpricing with fundamental risk - Empirical evidence from an international sample of high-tech IPOs during 1990-2011Valsta, Jussi  2013  Accounting   - 
13450 Tarkastuksen ulkopuolisten palveluiden vaikutus tilintarkastajan riippumattomuuteen suomalaisissa listatuissa osakeyhtiöissäMikkola, Ville  2013  Accounting  pdf [pdf]
13448 International differences in executive compensation: Geographical and cultural analysisHäsä, Anni  2013  Accounting   - 
13447 Complexity approach on internal control over financial instruments - case of a SOX-compliant non-financial sector playerTuomainen, Krista  2013  Accounting   - 
13358 Corporate social responsibility in compensation systems: empirical insightsLehtinen, Martti  2013  Accounting  pdf [pdf]
13357 IAS 17 Vuokrasopimukset -standardiin tulevat muutokset ja niiden vaikutukset järjestelyjen osapuolilleRantakallio, Heli  2013  Accounting   - 
13352 Value based pricing in outsourcing - a case study from the vendor's perspectiveOjanen, Karoliina  2013  Accounting   - 
13351 Kenestä tilintarkastaja? - Kyselytutkimus Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden halukkuudesta työskennellä tilintarkastusalallaGrönroos, Janne  2013  Accounting  pdf [pdf]
13349 Miten liitetietoraportointi on muuttunut IFRS -raportoinnin käyttöön oton jälkeen: Empiiriset tulokset vuosilta 2006 ja 2011Miettinen, Esa  2013  Accounting   - 
13319 Konsernin sisäisen ja ulkoisen laskennan välinen erolaskenta - Case Rautaruukki OyjVehko, Pekka  2013  Accounting   - 
13313 The effect of recession on the operational performance of luxury goods companies - Empirical evidence from the global luxury market between 2007 and 2010Salakari, Hanna  2013  Accounting  pdf [pdf]
13305 Laskentatoimen muutosprosessi monimutkaisessa julkishallinnollisessa organisaatiossa: Case Kustannuslaskennan kehittäminen Suomen valtionhallinnossaKiviranta, Annemaria  2013  Accounting   - 
13297 Kyselytutkimus taloushallinnon työnkuvista, ajankäytöstä sekä kompetenssivaatimuksistaPerksalo, Laura; Vaalasranta, Jaakko  2013  Accounting   - 
13278 Johdon palkitsemisen raportointi suurissa Euroopan Unionin yrityksissä ajalla 2007-2011Ehrsten, Petri  2013  Accounting   - 
13274 ERP-Järjestelmän tuomat mahdollisuudet ja haasteet yrityksen taloushallintoon - Pienet ja keskisuuret tukkukaupan yrityksetMattinen, Ville  2013  Accounting   - 
13272 Harmonisation of global production and supply chain performance measurement - Case: personal care industryPieviläinen, Riikka  2013  Accounting   - 
13270 Controller´s role formation: interplay between self-perceptions and organizational discourse CASE: ABB OYLindfors, Mia  2013  Accounting   - 
13268 Bank earnings quality and auditor industry specialization during the global financial crisisSalminen, Noora  2013  Accounting   - 
13267 Controllerin rooli perheyrityksessä - Case Etola-yhtiötWilska, Emmi  2013  Accounting   - 
13262 IFRS-standardien vaikutus tilinpäätösraportoinnin laatuunJärvinen, Aleksi  2013  Accounting   - 
13261 Johdon ohjausjärjestelmien paketti ulkoistamissuhteen hallinnoinnissa -Case sähköverkkoyhtiöVessonen, Riikka  2013  Accounting   - 
13258 Sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan vaikutus tilintarkastuksen laajuuteen SuomessaAho, Ari; Toivanen, Laura  2013  Accounting   - 
13256 Riskienhallinta eurooppalaisissa corporate governance -suosituksissa: Suositusten kehitys ja maaspesifien muuttujien vaikutusRomppanen, Anne  2013  Accounting  pdf [pdf]
13255 Raha- ja ei-rahamääräiset mittarit - lyhytnäköisen osaoptimoinnin haasteMatilainen, Tuomas  2013  Accounting  pdf [pdf]
13254 Mikroyritysten vapaaehtoisen tilintarkastuksen kysyntään vaikuttavat tekijätNerg, Hanna  2013  Accounting   - 
13253 Yrityksen johdon vaihtumisen vaikutus liikearvon alaskirjauksiinTorkko, Anu  2013  Accounting  pdf [pdf]
13251 Kolme syyryhmää strategisten tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien keskeytymiselle toteutusvaiheessa- Case Orion: Miksi alkuperälääketutkimus keskeytyy toteutusvaiheessa?Savolainen, Kaisa  2013  Accounting   - 
13250 Pankkien pääomatasojen raportointi EU-alueella vuosina 2008-2011 - Basel-standardin mukaiset vakavaraisuusvaatimuksetKatainen, Saara  2013  Accounting   - 
13249 Tilintarkastajan keinot havaita väärinkäytöksiä ja väärinkäytösten raportointiRönkkö, Kaisa  2013  Accounting   - 
13248 Understanding timeliness and quality of financial reporting in a Finnish public companyLehtinen, Tiia  2013  Accounting  pdf [pdf]
13247 Tilintarkastusvirheen vaikutus tilintarkastajan ansiokehitykseenJuslén, Mick  2013  Accounting   - 
13237 Taloudellisen tiedon raportointi ja kehitys yksityisessä terveyspalveluorganisaatiossaMoilanen, Sanna  2012  Accounting   - 
13167 Translaatioriskin hallinta metsäteollisuuden pörssiyhtiössäAhlberg, Anttu  2013  Accounting   - 
13159 Liquidity management practices in SMEs in the IT service industry - A case studyLaivonen, Eero  2013  Accounting   - 
13157 Tilintarkastuksen vaikutus tilinpäätöksen laatuun suomalaisissa mikroyrityksissäLaitinen, Sanna  2013  Accounting  pdf [pdf]
13155 Adjusting components of management control system for strategic change - Case: A real estate service provider in FinlandSavolainen, Jenni  2013  Accounting  pdf [pdf]
13154 Liikearvon arvonalentumistestauksen IAS 36:n mukaisten raportointisäännösten noudattaminen Helsingin pörssissä listatuissa yhtiöissä vuosina 2007-2011Valjakka, Terhi  2013  Accounting  pdf [pdf]
13153 Laskennallisen verosaamisen kirjaaminen verotuksellisesta tappiosta IAS 12 mukaan: Case-tutkimusSalmenhaara, Hanna  2013  Accounting   - 
13152 Talousohjausjärjestelmän kehittäminen rakennusteollisuudessa toimivalle pienelle kotimaiselle yritykselle - Case: X OyForsberg, Teemu  2013  Accounting  pdf [pdf]
13151 XBRL from audit companies' perspectiveSuosalo, Sonja  2013  Accounting  pdf [pdf]
13150 The critical factors in the harmonization of the mandatory payroll reportingBorg, Mika  2013  Accounting  pdf [pdf]
13148 Budgeting at a crossroads - The viability of traditional udgeting - A case studyHänninen, Vili  2013  Accounting  pdf [pdf]
13147 Toimintolaskentamallin rakentaminen - Case X OyLuoma, Niklas  2012  Accounting   - 
13146 Analyst optimism before and after the financial crisis of 2008Mörä, Mikko  2013  Accounting   - 
13090 Kansainvälisen konsernin sisäisten palveluiden siirtohinnoitteluWessman, Anna  2012  Accounting   - 
13061 The association between brand strength and the riskiness of a companyAalto, Jenni  2012  Accounting  pdf [pdf]
13059 Yhteiskunnallisen keskustelun heijastuminen yhteiskuntavastuuseen ja siitä raportointiin energia-alalla vuosina 1990-2010 - vertaileva case-tutkimus: Fortum ja Helsingin EnergiaVaskisalmi, Laura  2012  Accounting  pdf [pdf]
13051 Outcome, process and operating environment characteristic CSFs and evaluation of success in shared services - Case SchiedelTanhua, Laura  2012  Accounting   - 
13050 The value relevance of financial statements among hard-to-value firms: Listing year and after-listing developmentHietanen, Saara  2012  Accounting   - 
13048 Kokonaisvaltainen riskienhallinta yritysten toiminnassa: vertaileva case-tutkimusHagman, Noora  2012  Accounting   - 
13047 Accounting quality and terms of debt: Evidence from IFRS firmsHirvonen, Heidi  2012  Accounting  pdf [pdf]
13046 The compliance of budgeting and forecasting methods with organization designAalto, Hannele  2012  Accounting  pdf [pdf]
13042 XBRL and the qualitative characteristics of useful financial statement informationLindfors, Klaus-Johan  2012  Accounting  pdf [pdf]
13002 Pienten suomalaisten tilitarkastusyhteisöjen kohtaamat haasteet 2010-luvun alun tilintarkastus- ja sääntely-ympäristössäTiainen, Eini  2012  Accounting   - 
13001 Tuloksenohjaus suomalaisissa listaamattomissa yhtiöissäKonttila, Joonas  2012  Accounting  pdf [pdf]
12995 Taloudellisten ja yritysjohtoon liittyvien tekijöiden vaikutus liikearvon arvonalentumiskirjauksiin pohjoismaisissa pörssiyhtiöissäVuojala, Juhana  2012  Accounting  pdf [pdf]
12994 Management control systems in international joint ventures: Contingencies, design, and implications in a multinational company - Case XSiukonen, Lauri  2012  Accounting   - 
12970 Julkisen talouden tilanteen vaikutus yksityisen sektorin liikearvon arvonalentumiskirjauksiin eurooppalaisissa pörssiyhtiöissä vuosina 2005-2010Paakkari, Niko  2012  Accounting  pdf [pdf]
12963 Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulmaHytönen, Matti  2012  Accounting  pdf [pdf]
12962 Taantuman vaikutus tulevaisuudennäkymien raportoinnin laatuun osavuosikatsauksissaKoponen, Tuula  2012  Accounting   - 
12961 Corporate governance suurissa suomalaisissa listaamattomissa perheyrityksissäPesso, Aki  2012  Accounting   - 
12960 Usefulness of financial statement information in forecasting earnings of high-technology companiesLeppähaara, Raakel  2012  Accounting  pdf [pdf]
12958 The effects of research & development and sales & marketing expenses on a company’s future market share in the mobile industryDegerman, Nils Joonas  2012  Accounting   - 
12954 Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössäPatrikainen, Kaarina  2012  Accounting  pdf [pdf]
12949 Changes in the role of a management accountant in an ERP environment - A case studyLiljeström, Inka  2012  Accounting   - 
12945 Controller in a multidimensional matrix organization - Case multinational engineering groupRantala, Emilia  2012  Accounting   - 
12944 Euroopan komission vuoden 2009 palkka- ja palkkiosuositukset eurooppalaisten pankkien raportoinnissaSiivonen, Saana-Maria  2012  Accounting  pdf [pdf]
12943 Hallituksen ominaisuuksien vaikutus toimitusjohtajan palkitsemiseenImmonen, Jenni  2012  Accounting  pdf [pdf]
12942 Developing sustainability reporting - Case CargotecAhonen, Ilona  2012  Accounting  pdf [pdf]
12939 Osakepalkitsemisen pitkäjänteisyys sidosryhmien näkökulmastaNiiva, Tytti-Maaria  2012  Accounting  pdf [pdf]
12938 OECD:n siirtohinnoitteluohjeen soveltaminen kansallisissa lainsäädännöissäMyllysilta, Juha  2012  Accounting  pdf [pdf]
12937 Onko verotus esteenä Pk-IFRS:n etenemiselle Euroopassa? Case: Suomi, Saksa, Ruotsi ja Iso-BritanniaLehtiniemi, Minna  2012  Accounting  pdf [pdf]
12936 Transfer pricing of intangible assets - Implications of Finnish intellectual property case law on valuation of intangible assetsLaine, Anne  2012  Accounting  pdf [pdf]
12934 Driving sales performance in knowledge-intensive business services companies: A single-case study from FinlandHaavisto, Annabella  2012  Accounting   - 
12933 Tilintarkastuksen odotuskuilu Suomessa Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina 2000-2010 ratkaisemien toimenpiteisiin johtamattomien kanteluiden perusteellaWirén, Suvi  2012  Accounting  pdf [pdf]
12925 Arvonalentumiskirjaukset autoteollisuusyrityksissä Euroopassa vuosina 2006–2010Koponen, Pauliina  2012  Accounting  pdf [pdf]
12922 Uudistettu IFRS 3 ja määräysvallattomien omistajien osuuden arvostusmenetelmän valintaHeino, Satu  2012  Accounting   - 
12903 Strategiset investoinnit majoitusalalla Case-tutkimusMatero, Mikko  2012  Accounting   - 
12901 Henkilöstökyselyt – saatko sen mitä mittaat? Case työeläkevakuutusyhtiöLönnroth, Outi  2012  Accounting   - 
12885 Segmenttiraportoinnin laatu IFRS 8 vaikutukset Suomen pörssiyrityksissäSjöman, Hannu  2012  Accounting  pdf [pdf]
12866 Characteristics of control system design in joint venture context - Case Tech Inc.Lojander, Joonas  2012  Accounting   - 
12863 Ympäristövastuu johdon ohjausjärjestelmissä: Tutkimus neljästä ISO 14001 -standardia käyttävästä yrityksestäJärvinen, Marianne  2012  Accounting  pdf [pdf]
12859 On decision-relevant costing for pricing decisions: Case Nordea Merchant AcquiringRuoppa, Suvi  2012  Accounting   - 
12846 Johdon palkitsemisraportointi pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä ajalla 2007-2010Tuomela, Laura  2012  Accounting  pdf [pdf]
12845 Johdon ohjausjärjestelmät strategian muuttamisen tukena -Case NokiaLavonsalo, Jussi  2012  Accounting  pdf [pdf]
12844 Konsernin strategisen ohjaustyylin edut ja haitat erilaisten yksiköiden näkökulmasta Case Vähittäiskaupan konserniAlaluusua, Viivi  2012  Accounting  pdf [pdf]
12843 Developing investment story during a crisis - A case studyForsell, Vilma  2012  Accounting  pdf [pdf]
12799 Omistustyypin ja corporate governance – mekanismien vaikutus tilintarkastajan palveluiden kysyntäänTimisjärvi, Lotta  2011  Accounting   - 
12790 Brändijohtaminen ja brändipääoman mittaaminen: kehittäminen ja edellytykset - Case -tutkimusKaitala, Jouni  2012  Accounting   - 
12768 Payout policy and its effect on future earnings growth - Evidence from Finnish listed companies 2000-2010Luomanperä, Anette  2012  Accounting   - 
12745 The role of investment appraisal methods and versatility of expertise in energy efficiency investment decisionsHalttunen, Anne  2012  Accounting  pdf [pdf]
12737 What are the impacts of the global financial crisis on Islamic banking system and how Islamic bank spared from the crisis?Addawe, Salad  2012  Accounting  pdf [pdf]
12736 Positiivinen luottotietorekisteri: uhka liiketoiminnalle vai tie parempaan riskienhallintaan? Suomalaisten sidosryhmien näkemyksiä.Pohjala, Mikko  2011  Accounting  pdf [pdf]
12734 Tarkastusvaliokunnan ja sen ominaisuuksien vaikutus tilintarkastajalle maksettaviin palkkioihinSammalisto, Petri  2011  Accounting   - 
12732 Financial statement adjustments in credit rating analysis: evidence from IFRS and U.S. GAAP companiesLaitila, Mira  2011  Accounting   - 
12682 Ei-rahamääräisten suorituskykymittareiden vaikutus lentoyhtiöiden toimitusjohtajien palkkioihinOudi, Dan  2011  Accounting  pdf [pdf]
12680 Johdon ohjausjärjestelmän kehittäminen muutoskontekstissaVilén, Marianne  2011  Accounting   - 
12674 Controllerin rooli organisaation legitimaatiossaJaakkola, Matti  2011  Accounting  pdf [pdf]
12671 On the pricing effect of earnings qualityWesterholm, Mikko  2011  Accounting  pdf [pdf]
12669 Länsimaisten johdon ohjausjärjestelmien käyttö ja käytettävyys itäeurooppalaisessa kulttuurikontekstissa - Pohjoismaisen case-yrityksen opit Venäjän liiketoimintojen johtamiseenKajanto, Eero  2011  Accounting  pdf [pdf]
12654 Kehitysmaahankkeiden taloudellisten ennusteiden osuvuus ja poikkeamien syiden analysointiPentikäinen, Markus  2011  Accounting   - 
12641 Asiakasvaratilit, rahanpesu ja tilintarkastajan rooliTauriala, Timo  2011  Accounting  pdf [pdf]
12633 IAS 39 mukaisen rahoitusinstrumenttien uudelleenluokittelun vaikutukset eurooppalaisten pankkien tilinpäätöksiin: Empiirisiä havaintoja vuosilta 2009 ja 2010Mäntylä, Varpu  2011  Accounting  pdf [pdf]
12632 Liikearvon arvonalentumistestaus IFRS-standardien mukaan suomalaisten pörssiyhtiöiden tilinpäätöksissäKeith, Johanna  2011  Accounting   - 
12624 Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritysLahtinen, Martti  2011  Accounting  pdf [pdf]
12619 The impacts of corporate social responsibility on the society and economy at large - A Meta-Analysis of Found Impacts and Discourses Used in the LiteratureToni, Johanna  2011  Accounting   - 
12612 Näkökantoja investointien jälkitarkkailun suorittajaan liittyen - Case-tutkimusPirinen, Sanni  2011  Accounting   - 
12595 Valtionyhtiöt yhteiskunnallisina toimijoina - Sidosryhmä näkökulmaNissinen, Tuulia  2011  Accounting   - 
12594 Measuring marketing performance - A case studyLaakso, Vesa-Pekka  2011  Accounting   - 
12579 IAS 36 -standardin mukaan esitettävät herkkyysanalyysit ja niiden tilintarkastusTaimisalo, Tiina  2011  Accounting   - 
12578 An exploratory framework for implementing IFRS standard changes: Case Financial Statement PresentationTammenpää, Tiina  2011  Accounting  pdf [pdf]
12575 The development and harmonization of the audit report - Evidence from EuropeRiisla, Katrin  2011  Accounting  pdf [pdf]
12570 Tulospalkkaus ja taloudellisen riskin jakaminen henkilöstön ja yritysten kesken Suomessa 2002-2009Enäjärvi, Satu  2011  Accounting   - 
12568 Uudistuva vuokrasopimusten kansainvälinen tilinpäätöskäsittelyRautia, Matti  2011  Accounting   - 
12567 Yrityskohtaisten tekijöiden vaikutus vaihto-omaisuuden määräänIsosaari, Markus  2011  Accounting   - 
12566 Segmenttiraportointi IFRS 8:n mukaan - Eurooppalaisten yritysten IFRS 8:n ja IAS 14:n mukaisen raportoinnin vertailuVäisänen, Jari  2011  Accounting   - 
12563 Strategisten investointien ei-rahamääräisten hyötyjen toteaminen investointien jälkitarkkailuvaiheessaKari, Teemu  2011  Accounting   - 
12562 Rahoitusinstrumenttien uudistuva tilinpäätössääntely – IFRS 9Yli-Ristaniemi, Henri  2011  Accounting   - 
12551 Intangible assets and time to profitability of newly listed high-tech companiesKoskela, Jani  2011  Accounting   - 
12549 Profit Driver Based Forecasting, Case Rautaruukki OyjNikkola, Janne  2011  Accounting  pdf [pdf]
12548 IFRS:n käyttöönoton vaikutukset tutkimus- ja kehittämismenojen tilinpäätöskäsittelyssä suomalaisissa pörssiyrityksissäBogdanoff, Olli  2011  Accounting  pdf [pdf]
12546 Taloudellisten tekijöiden vaikutus liikearvon arvonalentumiskirjauksiin suomalaisissa pörssiyhtiöissäHyvönen, Kirsi  2011  Accounting   - 
12541 Henkilöstön asennoituminen tulospalkkioita kohtaan eri organisaatiotasoilla - Motivaatio- ja sitoutumisnäkökulmaPirinen, Miia  2011  Accounting  pdf [pdf]
12540 Examining the nature of management control system interrelationshipsPollari, Henna  2011  Accounting  pdf [pdf]
12539 Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopistoLaakso, Arttu mikael  2011  Accounting  pdf [pdf]
12537 PK-yritysten rahoituslaskelmien täsmäämisestäSaarinen, Timo  2011  Accounting  pdf [pdf]
12535 Tulospalkkaukseen suhtautuminen suomalaisissa yrityksissä - Vertailu henkilöstön ja organisaation näkökulmien välilläSetälä, Maria  2011  Accounting  pdf [pdf]
12520 Developing a proactive credit risk management tool – A case studyKapanen, Juliaana  2011  Accounting   - 
12517 The relevance of accounting versus market information in credit risk measurement - European credit default swap evidenceSivonen, Antti  2011  Accounting  pdf [pdf]
12499 Investointilaskentamenetelmien käyttö suomalaisissa pörssiyrityksissäJaakko, Niemelä  2011  Accounting   - 
12496 Lopputuloksien mittaamisesta prosessin johtamiseen – asiakaskokemus pankkikonttorissa: Case SäästöpankkiliittoKämäri, Sanna  2011  Accounting   - 
12479 The Value relevance of the IFRS 7 fair value hierarchy: Evidence from the European banking sectorLaakso, Roni  2011  Accounting   - 
12463 Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön SuomessaYlipekkala, Kaisa  2011  Accounting  pdf [pdf]
12462 Tulospalkkaus finanssialalla: Henkilöstön, organisaation ja viranomaisvalvonnan näkökulmat. Case-tutkimus yrityksen palkitsemisjärjestelmästä SuomessaJuntunen, Johanna  2011  Accounting  pdf [pdf]
12455 Toiminnan muuttaminen strategisen ohjausjärjestelmän avulla - Case: tuloskortin kehittäminenHakansuu, Paula  2011  Accounting  pdf [pdf]
12450 Rahoitusinstrumenttien standardiuudistus - IFRS 9:n vaikutukset tilinpäätöksiin asiantuntijoiden mukaanAntikainen, Ville  2010  Accounting  pdf [pdf]
12447 Future orientation of narrative information in European half-yearly financial reportsTiainen, Heli  2010  Accounting  pdf [pdf]
12426 Vaikuttaako johtoryhmän ja hallituksen monimuotoisuus yrityksen kannattavuuteen?Komscha, Anne  2010  Accounting  pdf [pdf]
12424 Toiminnan ohjaus finanssisektorilla toimivassa asiantuntijaorganisaatiossa - Case XKorpela, Minna-Stina  2010  Accounting  pdf [pdf]
12423 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallin tuottavuus - Tapaustutkimus talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessin tuottavuudestaKinnula, Petra  2010  Accounting  pdf [pdf]
12421 The effect of balanced scorecard on strategy participationSeppälä, Jenni  2010  Accounting  pdf [pdf]
12420 Golfosakeyhtiöiden suorituskykymittarit ja niiden vertaaminen benchmarkingin avullaSalmirinne, Kim  2010  Accounting  pdf [pdf]
12419 Liikearvon arvonalentumistestauksen raportointi suomalaisissa pörssiyhtiöissäNylund, Niklas  2010  Accounting   - 
12417 IFRS 3 -standardi ja siihen tehdyt muutoksetVartiainen, Teemu  2010  Accounting   - 
12415 Johdon ohjausjärjestelmä yrityskaupan jälkeisen integraation apunaGrannenfelt, Mona  2010  Accounting   - 
12414 Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulmaKostamo, Anna  2010  Accounting  pdf [pdf]
12405 Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossaTopp, Juuli  2010  Accounting  pdf [pdf]
12386 Kokonaiskustannusmallin käyttöönotto yhteisrahoitteisessa toiminnassa - Case Aalto-yliopistoTakkinen, Johanna  2010  Accounting  pdf [pdf]
12378 Yrityksen perusominaisuudet, corporate governance ja toimitusjohtajan palkitsemisen taso suomalaisissa pörssiyhtiöissäHolopainen, Henna  2010  Accounting  pdf [pdf]
12377 Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissäVirtanen, Vilma  2010  Accounting  pdf [pdf]
12376 Tutkimus- ja kehittämismenojen vapaaehtoinen raportointi - NASDAQ OMX Nordic -listatut yhtiöt vuonna 2008Liikanen, Lauri  2010  Accounting  pdf [pdf]
12349 Offshoring managed services: A case study with a cost accounting perspectiveKarstila, Katariina  2010  Accounting  pdf [pdf]
12320 Osakeperusteisen palkitsemisen selittävät tekijät - Suomi, Ruotsi ja Tanska 2006-2009Korosuo, Ilkka  2010  Accounting   - 
12318 IAS 40 -standardin käyvän arvon mallin soveltaminen Euroopan kiinteistösijoitusyhtiöissä nousu- ja laskukaudellaTulenheimo, Kaisa  2010  Accounting   - 
12317 The Interplay between Internal Governance Structures, Audit Fees and Earnings Management in Finnish Listed CompaniesRatsula, Olli-Pekka  2010  Accounting  pdf [pdf]
12314 Tulospalkkauksen leviäminen ja vaikutukset suomalaisissa yrityksissäMähönen, Noora  2010  Accounting  pdf [pdf]
12312 Validating the contextual framework for strategic investment decision making practices: quantitative evidence from the Nordic countriesAnsio, Juho  2010  Accounting  pdf [pdf]
12304 Automatisoidun taloushallinnon vaikutukset tilintarkastukseenKemppi, Minni  2010  Accounting  pdf [pdf]
12302 Private company discounts in mergers and acquisitions. evidence from U.S.ABjörklund, Janne  2010  Accounting  pdf [pdf]
12295 Suorituskyvyn mittaamisen haasteet johdon näkökulmasta - Case: TeliaSonera Finland - Customer Experience -yksikköLundell, Teija  2010  Accounting   - 
12294 Business risk audit -lähestymistapa Suomen suurissa tilintarkastusyrityksissäHorko, Hannu  2010  Accounting   - 
12292 Pricing of logistics services - Case HUB logistics OyKallio, Henri  2010  Accounting   - 
12291 The factors impacting the diffusion of innovation in digitalising accountingMäkinen, Henna  2010  Accounting  pdf [pdf]
12290 Corporate social responsibility in management control systems - Case: Financial services industry in FinlandKivivirta, Veera  2010  Accounting  pdf [pdf]
12287 Controllerin rooli johtamisen tukena - Liikkeenjohdon näkökulmia controllerin työhönKarhunen, Katri  2010  Accounting  pdf [pdf]
12286 Sisäisen tarkastuksen kysyntä - Suomalaiset listayhtiöt vuonna 2007Ahokas, Jonne  2010  Accounting  pdf [pdf]
12285 Effects of continuous and voluntary disclosures on information asymmetry - Evidence from the financial crisisHanni, Sofia  2010  Accounting  pdf [pdf]
12253 IFRS 8 ja segmenttiraportin laadinnan haasteetKettunen, Niina  2010  Accounting   - 
12250 Rekrytointipäätöksenteko investointiviitekehyksessä: case-tutkimusRomo, Aino  2010  Accounting  pdf [pdf]
12249 MA wanted: The role construction and socialization of the management accountant in job advertisementsSimola, Satu  2010  Accounting  pdf [pdf]
12246 Liikearvon arvonalennukset Euroopan unionin ja Yhdysvaltain talousalueilla 2007-2008.Sivula, Ilkka  2010  Accounting   - 
12232 Yritysten maksukyvyttömyyden ennustaminen kriisitaloudessaAllonen, Henrik  2010  Accounting  pdf [pdf]
12231 Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössäSälli, Laura  2010  Accounting  pdf [pdf]
12227 Neuvontapalkkiot tilintarkastajan riippumattomuuden mittarina SuomessaAlaoutinen, Sini  2010  Accounting   - 
12225 Tarkastusvaliokunnan taloudellisen asiantuntemuksen vaikutus liikearvon arvonalennuskirjauksiinVilppula, Katriina  2010  Accounting   - 
12224 Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissäSaarelainen, Päivi  2009  Accounting  pdf [pdf]
12223 Rahoitusvarojen uudelleenluokittelun vaikutus vuoden 2008 tilinpäätöksiin - EU-maiden julkisesti noteeratut pankitVeijalainen, Rosi  2009  Accounting   - 
12222 Do financial statement adjustments matter in credit analysis? Evidence from the global telecommunications industrySavolainen, Mari  2009  Accounting  pdf [pdf]
12217 Earnings reporting lead-time, evidence from FinlandSiuko, Saara  2009  Accounting   - 
12216 Analysing the future orientation of narrative information in UK annual reports around IFRS adoptionKuusela, Anna-Lotta  2009  Accounting   - 
12215 Sisältöanalyysi listayhtiöiden riskiraportoinnista vuosina 2007 ja 2008Ylä-Jääski, Hanna  2009  Accounting   - 
12214 Goodwill impairment testing under IAS 36: study of EU area listed companies in 2006-2007Laitinen, Miika  2009  Accounting   - 
12213 Determinants of executive pay satisfactionPiekkari, Reeta  2009  Accounting   - 
12212 Tilinpäätösoikaisujen arvorelevanssi telekommunikaatiotoimialallaAutio, Hanna  2009  Accounting   - 
12211 A case study of resistance towards management accounting change i a cross-border acquisitionKatko, Mia  2009  Accounting   - 
12210 Asunto-osakeyhtiön taloussuunnitelma - strategista toimintaaPiia, Tervonen  2009  Accounting   - 
12208 Yritystason tuloskortti - Case: VISMA SOFTWARE OYRoine, Laura  2009  Accounting  pdf [pdf]
12207 Vapaaehtoiset eläkevakuutukset ja niiden läpinäkyvyys - Tarkastelussa Suomi Ja Iso-BritanniaRannikko, Noora  2009  Accounting  pdf [pdf]
12206 Research of Inspecta Ltd’s acquisition’s integration practices and suggestions how to improve thoseNiskanen, Juho-Erik  2009  Accounting   - 
12165 Liikearvo ja arvonalennus suomalaisissa listayhtiöissäGranqvist, Kenneth  2009  Accounting   - 
12164 Managing energy efficiency in the process industry with performance measurement and rewarding - Case Borealis Polymers OyPentti, Emilia  2009  Accounting  pdf [pdf]
12154 Yrityskauppojen kaatumiseen vaikuttaneet tekijät taloudellisen due diligence havaintojen perusteellaPakarinen, Päivi  2009  Accounting   - 
12153 Suomalaisten pörssiyritysten lähipiiriliiketoimet: intressiristiriitojen luojia vai tehokkaita liiketoimia?Johansson, Terhi  2009  Accounting  pdf [pdf]
12152 Helsingin Pörssissä listattujen yhtiöiden IAS 36:n mukaiset arvonalentumistappiot 2006-2008Dahlberg, Annika  2009  Accounting   - 
12131 Kontekstuaalinen analyysi johtoryhmän monimuotoisuudesta ja sen vaikutuksesta kannattavuuteenHallvar, Essi  2009  Accounting  pdf [pdf]
12127 IAS 39 - Analyytikoiden osakekohtaisen tuloksen ennustetarkkuus käypien arvojen maailmassa: Ovatko käyvät arvot lisänneet tilinpäätöksen informatiivisuutta?Westerlund, Klaus  2009  Accounting  pdf [pdf]
12126 Re-examining the levers of control-framework: from interactive controls towards "interactive transparency". Case Rautaruukki Oyj.Tero, Joanna  2009  Accounting  pdf [pdf]
12125 Käypä arvo aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja sijoituskiinteistöjen arvostuksessa - empiirinen tutkimus pohjoismaisilla listatuilla yhtiöilläSailas, Anna  2009  Accounting   - 
12124 Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissäHeikkilä, Petri  2009  Accounting  pdf [pdf]
12121 Value relevance of acquired intangible assets and accounting discretion in purchase price allocationTakala, Katja  2009  Accounting   - 
12120 Examining management control systems packages and organisational ambidexterity - case Tekla OyjSorsanen, Joni  2009  Accounting  pdf [pdf]
12115 Analyzing energy efficiency investments in the process industry - Case Sachtleben Pigments OyHärus, Niklas Christian  2009  Accounting  pdf [pdf]
12113 Development of cost accounting in a service business networkLaaksonen, Mikko  2009  Accounting   - 
12112 Immateriaalioikeudet suomalaisten pörssiyritysten tilinpäätöksissäPiha, Elina  2009  Accounting   - 
12111 Integroitujen tietojärjestelmien vaikutuksista johdon laskentatoimeen: miten erilaiset integroidut tietojärjestelmät tukevat johdon laskentatoimea neljässä eri toimialaa edustavassa yrityksessä?Terho, Jussi  2009  Accounting   - 
12110 Open book accounting in a mechanical engineering network - Case Business Park Concept in HämeenlinnaWuoristo, Tuomas  2009  Accounting   - 
12109 Negatiivisen liikearvon syntyminen ja käsittely IFRS-tilinpäätöksessä - Case Rapala VMC OyjSaarenheimo, Jaana  2009  Accounting  pdf [pdf]
12107 The value relevance of brand value estimatesTalvia, Tiina  2009  Accounting   - 
12106 Sisäisen tarkastuksen panos listayhtiöiden ulkoisessa raportoinnissaAnto, Herki  2009  Accounting   - 
12096 Liikearvon arvonalentumisiin vaikuttavia tekijöitä pohjoismaisissa pörssiyrityksissäPöntinen, Olli  2009  Accounting   - 
12078 Interplay of control in a contemporary organizationKoskiniemi, Tuomas  2009  Accounting  pdf [pdf]
12070 Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syytMattila, Tapio  2009  Accounting  pdf [pdf]
12069 Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus tuloksen vaihteluun ja kannattavuuteen suomalaisissa pörssiyrityksissäAhola, Sari-Hannele  2009  Accounting   - 
12066 The influence of IFRS implementation on business management in Finnish Born Globals.Wirtanen, Jonna  2009  Accounting  pdf [pdf]
12064 Corporate governance-suositusten mukaisen hallituksen vaikutus yrityksen arvostukseen?Ilveskoski, Tuomas  2009  Accounting  pdf [pdf]
12063 Talousrikokset ja tilintarkastajan rooli.Hartlin, Hanna  2009  Accounting  pdf [pdf]
12061 Asiakaskannattavuuden analysointi toimintolaskentamallin avulla: case X Oy.Pajukoski, Maija  2009  Accounting  pdf [pdf]
12060 Yritysten ominaispiirteiden vaikutus IFRS 7 -standardin mukaisen liitetietoraportoinnin tasoon - Tutkimus suomalaisella aineistollaHeiskanen, Heidi  2009  Accounting  pdf [pdf]
12054 Johdon ohjausjärjestelmät kansainvälisessä tietoliikenneyrityksessä: case Nokia Siemens NetworksRatsula, Heikki  2009  Accounting   - 
12050 Corporate governance välillisessä valtionhallinnossa. Case Kela, RAY ja SPRSundström, Jarmo  2009  Accounting   - 
12044 Yrityksen investointiprosessin muodollisuus: case tutkimusKoykka, Timo  2009  Accounting   - 
12042 Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikköJohansson, Mikko  2009  Accounting  pdf [pdf]
12036 Tarkastusvaliokunnan rooli, tehtävät ja jäsenten valintakriteerit suomalaisissa pörssiyhtiöissäHaarala, Sanna  2009  Accounting  pdf [pdf]
12029 Supporting sales and operations planning through finanace involvementHeinonen, Turkka  2009  Accounting  pdf [pdf]
12027 Tarkastuvaliokunnan ja sen ominaisuuksien vaikutus tilintarkastuspalkkioon: suomalaiset listayhtiöt vuosina 2006 ja 2007Westerling, Karsten  2009  Accounting   - 
12026 Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosien 1997-2006 ratkaisut hyvän tilintarkastustavan säätelijänäKatz, Jenni  2009  Accounting  pdf [pdf]
12023 Yrityskohtaisten tekijöiden vaikutukset suomalaisten pörssiyritysten suojauslaskennan raportoimisen lajuuteenKokko, Karoliina  2008  Accounting  pdf [pdf]
12022 Yritysvastuu hankinnoissa riskienhallinnan näkökulmasta : Suomalaisten teollisuusyritysten hankinnatLoisamo, Riikka  2009  Accounting  pdf [pdf]
12020 Tilintarkastuspalkkioiden vaikutus tuloksenjärjestelyynSaxell, Marko  2009  Accounting   - 
12019 Accounting Discretion in purchase price allocation: Finnish evidenceTuomola, Jyri  2009  Accounting  pdf [pdf]
12016 The role of performance management in managing the tensions in integrating a global organisation - case Outokumpu OyjKatara, Markus  2008  Accounting   - 
14785 Perintö- ja lahjavero: hyöty vai haitta Suomelle? Pohjoismaat vertailussaPekuri, Anna  2016  Business Law   - 
14741 AIFMD Impact on European Hedge Fund IndustryKokkila, Aatu  2016  Business Law  pdf [pdf]
14632 Poikkeuksellisen alhaisten tarjousten oikeudellinen sääntely julkisissa hankinnoissaKeränen, Joel  2016  Business Law  pdf [pdf]
14586 Tulos tai ulos! Työntekijän alisuoriutuminen työsuhteen päättämisperusteenaHalonen, Katja  2016  Business Law  pdf [pdf]
14541 OYL:n mukaisen velkojiensuojan toteutuminen osakeyhtiön varojenjaossaHeikkilä, Minni  2014  Business Law   - 
14484 Tavaramerkin arvonmäärityksestä siirtohinnoittelussaAro, Hanna  2013  Business Law  pdf [pdf]
14471 Neuvottelumenettelyt julkisissa hankinnoissaRatsula, Jussi  2012  Business Law   - 
14470 Kaivosomaisuuden pantti- ja muut vakuusoikeudet: Varallisuusoikeudellinen tutkimus vakuuskäytön edellytyksistäTikkanen, Tuomas  2012  Business Law  pdf [pdf]
14467 Vientikaupan sopimussuhteiden suunnittelu ja sopimusten tekeminenOjala, Eveliina  2011  Business Law   - 
14465 Maatilan osakeyhtiöittäminenPettersson, Harri  2010  Business Law   - 
14436 Lentoliikenteen harjoittajan vastuu ylivarausasetuksen mukaisissa lennon epäsäännöllisyystilanteissaTynkkynen, Ilkka  2016  Business Law  pdf [pdf]
14430 Pysäköinnin arvonlisäverotusKorhonen, Susanna  2016  Business Law   - 
14423 Elinkeinoverotuksen kirjanpitosidonnaisuus: FAS- ja IFRS-standardien eroavaisuuksien aiheuttamat haasteetVellonen, Essi  2016  Business Law   - 
14363 Rajoitetusti verovelvollisten tekemien kiinteistöluovutusten verotusMölsä, Emmi  2016  Business Law   - 
14359 Pilvipalveluiden tuloverokysymykset kansainvälisessä liiketoiminnassaLaakso, Oona  2016  Business Law   - 
14330 Sijoitusrahastojen hallinnointi arvonlisäverotuksessaLaine, Pauliina  2015  Business Law   - 
14284 Svop-rahastosta jaettavien varojen verotus - näkökulmia ja havaintoja uudistuneen lainsäädännön valossaPuranen, Aurelia  2015  Business Law  pdf [pdf]
14270 Yritysperintä ulosottomiehen näkökulmasta - Havaintoja arkipäivän todellisuudestaOllilainen, Minna  2015  Business Law   - 
14267 Taxation of hybrid instruments and the impact of the amended Parent-Subsidiary Directive in FinlandSalminen, Susanna  2016  Business Law   - 
14233 Legal risks at foreign business agreementsLeppäkoski, Mika  2015  Business Law   - 
14229 Etuyhteysliiketoimen uudelleenluonnehdinta siirtohinnoittelussa: Tutkielma OECD:n malliverosopimuksen tulonoikaisuartiklan ja VML 31 §:n soveltasmisalasta uudelleenluonnehdintaa koskevan ilmiön näkökulmastaTaalas, Jaki  2015  Business Law   - 
14223 Kovenanttipohjaisten luottosopimusten sovittelu ja takaisinsaantiLehtola, Jukka  2015  Business Law   - 
14219 Vero- ja yhtiöoikeuden väliset jännitteet osakeyhtiölain mukaisten yritysjärjestelyiden sääntelyssäLinkoneva, Ilkka  2015  Business Law   - 
14049 Työnantajayhtiön osakkeet yritysjohdon palkitsemisen verotuksessaRantanen, Elina  2015  Business Law   - 
14045 Organisaation hallintaan tulevien ohjelmistojen hankintasopimuksetMikkola, Tiina  2015  Business Law   - 
14044 Earnings management in the mining industryArponen, Elina  2015  Business Law   - 
14035 Sijoituspalveluiden arvonlisäverotusVirrankari, Saara  2014  Business Law   - 
14033 Pankin hintariskin hallinta yritysluottosopimuksissaKoskela, Anne  2014  Business Law   - 
13966 Yritysjuridiset välineet liikesopimustoiminnan tehostamiseksi. Ennakoivalla sopimisella kilpailuetua yrityksilleLumia, Margit  2015  Business Law  pdf [pdf]
13927 EU-oikeuden ja verosopimusoikeuden asettamat rajoitteet väliyhteisölainsäädännölleRajala, Laura  2015  Business Law   - 
13886 Urheilijan verosuunnittelun mahdollisuudet niin kotimaisessa kuin ulkomaisessa kontekstissaLouhi, Jyrki  2015  Business Law  pdf [pdf]
13885 New generic top-level domain names and trademark protection - The expanding Internet in the light of UDRP and URS casesSedig, Anna  2015  Business Law   - 
13873 Maatilan sukupolvenvaihdoksen verohuojennusVapola, Laura  2014  Business Law   - 
13865 Suomesta ulkomaille maksettavien osinkojen lähdeverotusPäivinen, Heli  2014  Business Law   - 
13862 Omistajaohjaus listatuissa valtio-omisteisissa yhtiöissäKyläkoski, Karoliina  2014  Business Law   - 
13803 Rahoitusmarkkinoiden hybridi-instrumentit verotuksessaNiemi, Jari  2014  Business Law   - 
13800 Holdingyhtiön käyttämisestä luonnollisen henkilön sijoitustoiminnassa / pääomatulo- ja yhteisöverokantojen eriytymisen näkökulmastaMertala, Laura  2014  Business Law   - 
13799 Osakevaihtoon liittyvä maastapoistumisverotus suomalaisessa verolainsäädännössä ja EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissaTunkelo, Riikka  2014  Business Law   - 
13757 Kuluttajan asemassa olevan kortinhaltijan vastuu maksukortin oikeudettomasta käytöstäHeino, Sasu  2014  Business Law  pdf [pdf]
13644 Merkintäsopimukset asunto-osakeyhtiössäElovuori, Ville  2014  Business Law   - 
13640 Markkinaehtoperiaatteen tulevaisuus: Säilyykö markkinaehtoperiaate myös tulevaisuudessa ensisijaisena menetelmänä verotettavan tulon määrittelyyn rajat ylittävissä etuyhteysliiketoimissa?Rapo, Petteri  2014  Business Law  pdf [pdf]
13625 Päästövähennystavoitteiden optimaalinen sektorikohtainen kohdentaminen sekä valmisteilla olevan ilmastolain vaikutukset tehokkaaseen allokointiratkaisuunSajaniemi, Anna-Mari  2014  Business Law  pdf [pdf]
13624 Veronkierto yritysjärjestelyissä: Elinkeinoverolain 52 a - 52 g §:n mukaisten yritysjärjestelyjen tarkastelu veronkiertosäännösten näkökulmastaKallela, Heidi  2014  Business Law  pdf [pdf]
13621 Onnistunut yhteistoiminta Suomen parhaat työpaikat -yrityksissäLaine, Sari  2014  Business Law  pdf [pdf]
13615 Korkovähennysrajoitussäännös - Rajoituksen taustasta ja tarkoituksestaLahdenperä, Laura  2014  Business Law   - 
13493 Velkojan asema konkurssimenettelyssäHarri, Ilkka  2014  Business Law   - 
13472 Vuokratyön käyttö - Käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudetOhvo, Niko  2013  Business Law  pdf [pdf]
13449 Työntekijän asema työnantajan konkurssissaÄijälä, Noora  2013  Business Law   - 
13279 Yrityskiinnityksen alainen omaisuus ja sen luovuttaminenKulju, Anna  2013  Business Law   - 
13275 Operatiivisen riskin hallinta luottolaitoksissaPatrikainen, Riitta  2013  Business Law   - 
13260 Korkovähennysrajoitus: EU-vero-oikeus, verosopimukset, verosuunnittelu ja Suomen korkovähennysrajoituksen ongelmakohdatKärkkäinen, Jari  2013  Business Law   - 
13259 Lääkekorvausjärjestelmä - Patenttilaki osana suomalaista sosiaali- ja lääkeoikeuttaLehtovirta, Erno  2013  Business Law   - 
13257 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työhönotossaHämäläinen, Tiia  2013  Business Law   - 
13252 Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessaÅkerberg, Markus  2013  Business Law  pdf [pdf]
13173 Kestosopimus - yrityksen riskienhallinnan haasteMansikkamäki, Toni  2013  Business Law   - 
13158 Siirtohinnoittelu suomalaisessa käytännössäFinér, Lauri  2012  Business Law  pdf [pdf]
13156 Työntekijän yleisen lojaliteettivelvollisuuden rajalliset ulottuvuudetKajander, Elias  2012  Business Law   - 
13082 Asuntokaupan virheet ja niiden käsittelySäynäslahti, Antti  2012  Business Law   - 
13052 Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisten avustusten takaisinperintä kansallisen ja EU -sääntelyn nojallaOjala, Mikko  2012  Business Law   - 
13049 Osakeyhtiösääntely oikeudellisten riskien näkökulmastaOjala, Tiina  2012  Business Law  pdf [pdf]
13044 Vähemmistöosakkaan suoja agentin opportunismilta julkisten osakeyhtiöiden fuusiossaOksaharju, Jukka  2012  Business Law  pdf [pdf]
13043 Vallan uusjakoa säädösteitse - Tasa-arvolaki ja corporate governancen kiintiösääntely sukupuolten tasa-arvon edistäjinäVartia, Sanna  2012  Business Law  pdf [pdf]
12964 Tax treatment of Chinese foreign direct investments in FinlandRäsänen, Ville  2012  Business Law   - 
12959 Yhteinen määräävä markkina-asema ja sen merkitys kilpailuoikeudessaHollo, Justus  2012  Business Law   - 
12957 Sähköisen maksamisen sääntelyyn liittyvät erityiskysymykset ja vastuunjakoKangaspunta, Janne  2011  Business Law  pdf [pdf]
12956 Yrityssalaisuuden suojaamisen merkitys yrityskaupassa ja liiketoiminnassaLautjärvi, Heidi  2011  Business Law   - 
12955 Vastuu vuokratyöntekijn aiheuttamasta vahingostaHarjunpää, Marika  2011  Business Law   - 
12935 Tappiot yritysjärjestelyissäNyström, Johan  2012  Business Law   - 
12919 Konsernin sisäisten korkojen markkinaehtoisuusKärnä, Ossi  2012  Business Law   - 
12908 Sosiaali- ja terveyspalveluiden arvonlisäverotusNikkanen, Pirjo  2012  Business Law   - 
12890 Yrityksen avainhenkilöiden holding-yhtiöt palkitsemisjärjestelmissäSukari, Annukka  2012  Business Law   - 
12871 Basel III ja pankkien vakavaraisuussääntely globaalin finanssikriisin jälkeenJafar, Lilli  2012  Business Law   - 
12869 Incoterms-ehdot riskienhallintavälineenä ja kilpailukeinona – esimerkkinä vienti kehittyville markkinoilleIvanova, Aleksandra  2012  Business Law   - 
12842 EU-oikeudellisia näkökohtia henkilöverotukseen: Schumacker doktriinin varjossaKjellberg, Peter  2012  Business Law   - 
12841 Sijoituspalveluyrityksen vastuu ja väärinkäytökset asiakassuhteessa ei-ammattimaiseen sijoittajaan nähdenRiisla, Ossian  2012  Business Law  pdf [pdf]
12840 Yrityssaneeraus - edellytykset onnistuneelle rehabilitaatiolleVihavainen, Anniina  2012  Business Law   - 
12788 Arvopapereiden lyhyeksimyyntiMakkonen, Jannika  2011  Business Law   - 
12735 Rajat ylittävien tappioiden verokohtelu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa: Suhteellisuusperiaate muutosten tuulissaJoensuu, Markus  2012  Business Law  pdf [pdf]
12712 Luksustuotteiden suojaaminen immateriaalioikeuksien avullaNieminen, Bettina  2011  Business Law   - 
12694 PS-tilit verotuksessaMatilainen, Tiina  2011  Business Law   - 
12693 Kansainvälisten konsernien sisäisen hybridirahoituksen verotusPitkänen, Sami  2011  Business Law   - 
12684 Sisäpiirikaupoista johtuva vahingonkorvausvastuuAarikka, Riikka  2011  Business Law   - 
12662 Osakeyhtiön rajat ylittävä sulautuminen Euroopan unionin sisällä Suomen ja Ruotsin verolainsäädännöissäAlppivuori, Suvi  2011  Business Law   - 
12565 Ulkomaille suuntautuvien konsernin sisäisten korkomaksujen verokohtelu SuomessaHautamäki, Hansi  2011  Business Law  pdf [pdf]
12547 Tilintarkastus osaksi talousrikosten torjuntajärjestelmää - esitys tilintarkastuslain muutokseksiHautala, Matti  2011  Business Law  pdf [pdf]
12482 Osinkoverotuksen kehittäminen - tasapainoilua neutraalisuuden ja yrittäjyyden tukemisen välilläArpiainen, Aleksi  2011  Business Law  pdf [pdf]
12427 Sopimuksellinen riskienhallinta ohjelmistotoimituksissaAutere, Jaakko  2008  Business Law  pdf [pdf]
12425 Kohdeyhtiön hallituksen siviilioikeudellinen vastuu julkisesta ostotarjouksesta annetusta lausunnostaRautiainen, Olli  2010  Business Law   - 
12412 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston jakaminen osinko- ja luovutusvoittoverotuksen sääntöjen näkökulmistaSalojuuri, Jyri  2010  Business Law   - 
12403 Tulon kohdistaminen kiinteään toimipaikkaan: osinkojen verotusStröm, Kim  2010  Business Law   - 
12369 IAS/IFRS -standardien ja kansallisen lainsäädännön keskinäiset eroavaisuudet sekä niistä johtuvat ongelmat rahoitusvälineiden verotuskohtelussaJulkunen, Joel  2010  Business Law  pdf [pdf]
12303 Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmatPajunen, Lauri  2010  Business Law  pdf [pdf]
12289 Suomen yhteiskunnan siirtyminen maailman öljyntuotannon huipun jälkeiseen aikakauteen -veropoliittinen näkökulmaMiilunpohja, Antti  2010  Business Law  pdf [pdf]
12288 Maksukyvyttömyys käsitteenä ja sen liittyminen osakeyhtiön varojen jakoonLaunne, Pia  2009  Business Law   - 
12219 Mallisuoja teollisessa muotoilussa - Case Iittala Group Oy AbHakkarainen, Noora  2009  Business Law   - 
12163 Kohdeyhtiön johdon vastuu yritysvaltaustilanteessaLindholm, Laura  2009  Business Law   - 
12123 Luotonantajavastuu ja luotonantajan velvollisuudet henkilöasiakasluotonannossaValppu, Markus  2009  Business Law   - 
12116 Sijoituspalveluyrityksen ja arvopaperinvälittäjän tiedonantovelvollisuudet asiakasta kohtaanLeiramo, Anna  2009  Business Law   - 
12079 Liiketoimintasiirron verokohtelu kotimaisissa sekä rajat ylittävissä yritysjärjestelyissäOllikainen, Lasse  2009  Business Law   - 
12062 Suomen yhtiö- ja vero-oikeuden vaikutus suomalaisen yhtiön tekemiin tuotannonsijoituspäätöksiin.Talvitie, Ossi  2009  Business Law   - 
12039 Julkisten hankintojen kilpailuttaminenKarvinen, Sanna  2009  Business Law  pdf [pdf]
12015 Ympäristöverot ympäristöpolitiikan välineenäLohikko, Tobias  2008  Business Law  pdf [pdf]
14783 Price Dispersion on Payday Loan Market in Finland, a Descriptive StudyMäenpää, Antti  2016  Economics  pdf [pdf]
14779 Gender and corruption: do women bribe less and why?Hietikko, Mikko  2016  Economics  pdf [pdf]
14774 Characterizing Nonlinearities in US Business Cycles Using A Two-regime Switching STAR Model - Empirical Motivation from Dynamic Real Business Cycle and New Keynesian ParadigmsXu, Peng  2016  Economics   - 
14773 Are secondary markets beneficial for a virtual world operator?Joas, Eino  2016  Economics  pdf [pdf]
14772 Use of Auctions in Spectrum AwardsJääskeläinen, Jan  2016  Economics  pdf [pdf]
14771 Effectiveness of Piotroski F-Score for Finnish StocksKansanen, Antti  2016  Economics   - 
14770 Macroeconomic forecasting and data revisions: linear univariate GDP forecasting when revision process is characterized by news or noise: theory and evidence for FinlandKolehmainen, Roope  2016  Economics  pdf [pdf]
14769 Central Bank Functions and the Unconventional Operations and Their Effectiveness During the Financial Crisis in 2007-2012 - a Literature ReviewKrankkala, Ossi  2016  Economics  pdf [pdf]
14768 Understanding liquidity in the euro area sovereign bond marketNieminen, Sakari  2016  Economics   - 
14767 Are foreign exchange rate shocks affecting the trade balance? An empirical analysis of Brazil, the Eurozone, Japan and United States between 2000 and 2012Leskinen, Eero  2016  Economics   - 
14766 Does smart mean rational? A study of cognitive dispositions, heuristics and rationalityNisula, Juuso  2016  Economics  pdf [pdf]
14765 Spillover effects of ECB's and FED's monetary policies on the developing countries in AfricaPikkarainen, Ville  2016  Economics   - 
14764 Determinants of replacement purchase of sport watchesSaari, Maija  2016  Economics   - 
14763 Is Green Paradox really a probable outcome of climate policies?Solkinen, Jenny  2016  Economics  pdf [pdf]
14645 Kuluttajan inflaatioarvioiden ja -odotusten rationaalisuus finanssikriisissä: sukupuolen ja sosioekonomisen aseman mukaan ryhmiteltyinäMannfors, Markus  2014  Economics   - 
14568 Suorat ulkomaiset investoinnit Euroopan puoleisen Venäjän tehdasteollisuuteenUkkonen, Juha  2015  Economics   - 
14559 Varallisuuden jakautuminen historiassa: Aikasarjojen rakentaminen varallisuudenjaon tutkimuksessaPerthuis, Stefan  2015  Economics  pdf [pdf]
14498 Comparison of risk measures: Value at risk versus expected shortfallUimonen, Tommi  2013  Economics   - 
14490 Incentive traps in the Finnish unemployment benefit systemLinkama, Sara  2013  Economics   - 
14485 Yleisen tasapainon mallien vertailu: Biopolttoainemandaattien ympäristövaikutuksetVarhimo, Marjo  2013  Economics   - 
14460 Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistusten kustannusvaikutukset: esimerkkinä lääkäripäivystyspalvelut ja vanhusten asumispalvelutBergman, Markus  2010  Economics   - 
14448 Choosing an index for the US residential real estate capital guaranteed index-linked note - An empirical studyKivipelto, Kaisa  2009  Economics  pdf [pdf]
14370 Machine learning in applied econometrics: Deriving personal income drivers with randomized decision forestsIkonen, Henri  2016  Economics   - 
14291 Construction of an economic model of resource use: Research and development of substitutes for non-renewable resources and wasteLehtonen, Karri  2013  Economics  pdf [pdf]
14288 The effect of reduced value added tax rates for labor-intensive services: Evidence from hairdressers in Finland during years 2007-2011Vane-Tempest, Maria  2016  Economics   - 
14282 Recent trends in the ETF industry - Factors affecting net asset flows to physical and synthetic ETFsKadak, Joosep  2016  Economics   - 
14277 Mismatch unemployment in the Finnish labour marketHakola, Timopekka  2016  Economics  pdf [pdf]
14275 Measuring inflation expectations and the effect of monetary policy: Euro area inflation compensation and ECB policy announcementsCowen, David  2016  Economics  pdf [pdf]
14248 An economic value chain analysis of Namibian diamondsPalander, Daniel  2015  Economics  pdf [pdf]
14234 The bottle and the damage done: Alcohol supply and related crime. Estimating the effects of Keskiolutlaki and subsequent crime ratesLuukkonen, Juha  2015  Economics  pdf [pdf]
14232 Access to public transport and housing prices: the case of a metro line extension in the Helsinki regionKajova, Milla  2015  Economics   - 
14231 The potential impact of Asian Infrastructure Investment Bank on economic growth in Asian developing countries: opportunities and challengesXu, Kanying  2015  Economics  pdf [pdf]
14222 Global factors in country equity index pricingKiviranta, Tuomas  2015  Economics   - 
14221 Kilpailullinen tasaisuus joukkueurheilun ammattilaisliigoissa: Empiirinen tutkimus Pohjoismaiden jalkapalloliigoistaWilén, Toni  2015  Economics   - 
14220 Digitalization and work life: How new technologies are changing task content and skill demand for five selected occupations.Jääskeläinen, Aino  2015  Economics  pdf [pdf]
14218 The quantity-quality trade-off under the one-child policy in urban China: the gender differences in the effects on human capital and incomeHentilä, Emmi  2015  Economics   - 
14217 The determinants of Chinese outward foreign direct investment: The case of Africa and South AmericaMontonen, Sara  2015  Economics   - 
14216 Nuorisorikollisuuden ja työttömyyden välinen yhteys Suomessa 90- ja 2000-luvullaIlmaniemi, Sarianna  2015  Economics   - 
14202 The economic effects of network neutrality: a policy perspectiveEerola, Kasper  2015  Economics  pdf [pdf]
14169 Paikallisten julkishyödykkeiden kapitalisoituminen asuntojen hintoihinJaalivaara, Janne  2015  Economics  pdf [pdf]
14150 Saalistushinnoittelu: Rationaalinen ja kannattava kilpailukeino? Case: ValioKuki, Irina  2015  Economics   - 
14149 Econometric analysis of impacts of immigration on Finnish bilateral trade flowsKekäläinen, Antti  2015  Economics  pdf [pdf]
14138 Terveyshyötyjen diskonttaaminen terveydenhuollon taloudellisissa arvioinneissa ja MPR-rokotusohjelman kustannusvaikuttavuus vuosina 1995-2015Karppinen, Tuuli  2015  Economics  pdf [pdf]
14116 Democracy and Development: causality analysis using fsQCABelai, Yonas Embaye  2015  Economics  pdf [pdf]
14115 Austrian Business Cycle Theory: examination of theory and evidenceMerinen, Jukka  2015  Economics  pdf [pdf]
14106 Increase of VAT on newspaper subscriptions: effects on the Finnish newspaper marketLuostarinen, Alpo  2015  Economics  pdf [pdf]
14021 Demand forecasting in a railway revenue management systemHelve, Valtteri  2015  Economics  pdf [pdf]
14019 On group boundaries and cooperation: Economic viability of new nuclear power in FinlandInkeroinen, Riku  2015  Economics   - 
14013 A nested Stackelberg game between the government, a mining firm, and a travel resort: an application of bilevel programmingFrantsev, Anton  2015  Economics   - 
14011 Income inequality in the OECD area: On measuring its possible effects on economic growthSiiteri, Martti  2015  Economics  pdf [pdf]
14010 The relationship between pro-poor growth and residential demand for energyKeinänen, Janika  2015  Economics   - 
14006 The economics of Tropical deforestation: Reduction of emissions from deforestation and forest degradationIlvesniemi, Santeri  2015  Economics   - 
14002 A review of foreign exchange translation exposure and related economic implicationsSaarinen, Juho  2015  Economics   - 
14001 Kiinteistöt osana sijoitusportfoliota: Haasteet strategisen allokaation määrityksessäAlestalo, Henrik  2015  Economics   - 
13994 Numerical methods in real option analysisSorsimo, Arto  2015  Economics  pdf [pdf]
13992 Profitability of Technical Analysis: Back-test from 1994 to 2014: S&P 500,FTSE 100 and Russell 2000Pomell, Ville  2015  Economics   - 
13985 Salary caps in professional team sports - Balancing competition or balancing costs in the National Hockey League?Lipasti, Antti  2015  Economics  pdf [pdf]
13984 The Lucas paradox revisited: a study on upstream capital flows and global imbalancesChen, Xi  2015  Economics   - 
13910 Analysis of China's current account: evidence based on inter-temporal current account modelZhang, Yu  2015  Economics  pdf [pdf]
13906 Revenue-sharing mechanisms in airline alliance revenue management problemsAlahuhta, Jari  2015  Economics   - 
13891 Efficient use of radio spectrum: the Administrative Incentive Pricing (AIP) approachTaskinen, Salla Emilia  2015  Economics  pdf [pdf]
13852 Determinants of CEO remuneration: Study of Finnish publically listed companiesMölsä, Tiina  2015  Economics   - 
13850 How does productivity affect manufacturing employment in Sub-Saharan Africa?Laaksonen, Mika  2014  Economics  pdf [pdf]
13848 Foreign aid and economic growth: The impact of aid on determinants of growth - The case of VietnamTrinh, Tra  2014  Economics  pdf [pdf]
13846 Do high-involvement management practices enhance employees' innovative behavior?Voipio, Anssi  2015  Economics  pdf [pdf]
13841 Foreign direct investments in agricultural land in Africa: 1-2-3-4 CGE model study for GhanaKauttu, Topi  2014  Economics  pdf [pdf]
13840 Relationship between homeownership and unemployment - evidence from FinlandForsberg, Rikumatti  2014  Economics  pdf [pdf]
13839 Strategic bidder behavior of consumers in open-ascending Internet auctionsPekkonen, Kalle  2014  Economics  pdf [pdf]
13745 Corruption as a field of economics: Experimental approach and designKyyrönen, Risto  2014  Economics  pdf [pdf]
13743 Unilateral market power in wholesale electricity markets - A Cournot based analysisPunkanen, Lotta  2014  Economics  pdf [pdf]
13741 Automated system trading, algorithms and programming - To buy or to sell the trend?Kirves, Jussi  2014  Economics  pdf [pdf]
13725 Investment and stock returns: Evidence from the Finnish stock marketIkonen, Tuomas  2014  Economics   - 
13722 The business models of the patent market: an empirical analysis of IP business model characteristicsSeissonen, Julia  2014  Economics   - 
13714 Forecasting Finnish inflation with commodity indexesKoskinen, Juhani  2014  Economics  pdf [pdf]
13712 Godley-tyyppiset SFC-mallitOksanen, Kai  2014  Economics  pdf [pdf]
13703 Is there a bubble in Chinese housing market? Empirical study on Chinese major housing marketsXu, Xiaogeng  2014  Economics  pdf [pdf]
13695 Musta on uusi vihreä - Varantokaupan kautta kohti optimaalista ympäristöpolitiikkaa hiilimarkkinoillaSoria Ruiz-Ogarrio, Jorge  2014  Economics  pdf [pdf]
13694 Value-at-risk - models in extreme market conditionsJämsä, Mikael  2014  Economics   - 
13693 Hedonic modeling of residential rents in HelsinkiMelakari, Kauri  2014  Economics   - 
13692 ICT and educational outcomesRyu, Jin  2014  Economics  pdf [pdf]
13691 Estimating technical efficiency in Finnish industry: A stochastic frontier approachHokkanen, Topi  2014  Economics  pdf [pdf]
13690 Onko talouskasvu ohi? Gordonin kasvuennusteen hidastavien tekijöiden teoreettinen ja empiirinen tarkasteluTanskanen, Simo  2014  Economics  pdf [pdf]
13689 Money view or credit ciew - Reasons for financial crises: How money view and credit view are seen in great depression and great recession in Finland, Sweden and the United StatesJussila, Tuula  2014  Economics  pdf [pdf]
13688 Health and welfare development in Finland 1950-2009Aranko, Taru Aurora  2014  Economics   - 
13667 The world's most important number is broken - review of reference interest ratesKoukkunen, Joonas  2014  Economics  pdf [pdf]
13666 Socioeconomic impacts of gamblingHuovila, Antti  2014  Economics   - 
13665 A critical analysis of two recent ambiguity modelsMononen, Lasse  2014  Economics   - 
13664 ECB crisis response - a view from the engine roomKuusisto, Minna  2014  Economics  pdf [pdf]
13544 The effect of good institutions on the economic consequences of ethnic fractionalizationAhti, Miro  2014  Economics  pdf [pdf]
13485 Adoptee studies and transmission of educationKallioniemi, Maria  2014  Economics  pdf [pdf]
13426 Tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän toimivuus ja tuulivoiman esteet SuomessaUrho, Aleksi  2013  Economics  pdf [pdf]
13423 Why framing your question is important? - A simple experiment with text messagesAmanolahi, Bagher  2013  Economics   - 
13403 Horizontal mergers - profitability, welfare effects and merger controlHämäläinen, Elias  2013  Economics   - 
13396 Epätavanomainen rahapolitiikka finanssikriisin aikana - Vertailu Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankkien välillä 2008-2012Tarvainen, Henri  2013  Economics  pdf [pdf]
13394 Contested economicsKallioniemi, Pertti  2013  Economics   - 
13393 Corporate default prediction with financial ratios and macroeconomic variablesStenbäck, Tomi  2013  Economics  pdf [pdf]
13390 Project complexities in a public sector IS project: Case PeppiSalonen, Janne  2013  Economics  pdf [pdf]
13382 Area price differences in the Nordic electricity spot marketKaila, Mikko  2013  Economics   - 
13367 Jääkiekon pelaajamarkkinat - Vuoden 2005 työehtosopimuksen asettamien muutosten vaikutus NHL-pelaajien työmarkkinoihinKaijalainen, Katariina  2013  Economics  pdf [pdf]
13362 Hyvä paha mikrorahoitus: Alan kaupallistuminen tarjonnan ja kysynnän näkökulmastaRasmus, Emmi Anniina  2013  Economics   - 
13344 An intertemporal current account model for EA-12/ Are recent current accounts imbalances in the EA-12 reasonable in terms of intertemporal consumption smoothing?Machi, Samuele  2013  Economics  pdf [pdf]
13326 Term structure models and zero boundNokso-Koivisto, Ilkka  2013  Economics   - 
13325 Gravity model of trade and Russian exportsWeckström, Antti  2013  Economics  pdf [pdf]
13324 Word of mouth in social learning: The effects of word of mouth advice in the smartphone marketHead, Mikael  2013  Economics  pdf [pdf]
13323 Price formation of consumer loans: A theoretical view of Finnish consumer credit marketNiiranen, Juho  2013  Economics  pdf [pdf]
13322 Three models of trendy goodsMäkinen, Ville  2013  Economics  pdf [pdf]
13321 Economic approach to advertising and consumer choice - comparison of advertising elasticities in the smartphone handset market between countries, media and advertisersParkkonen, Aapo  2013  Economics  pdf [pdf]
13320 The influence of the WTO accession on Russian trade through improved institutional qualityZubtsova, Marina  2013  Economics  pdf [pdf]
13212 Consumer valuations of fuel economy - A study of the Finnish automobile marketSaarinen, Emma  2012  Economics  pdf [pdf]
13201 Vakuutusalan uudet säännökset osana finanssivalvontaa - valvonnan kansantaloudellisten vaikutusten tarkasteluaTuononen, Tapio  2013  Economics   - 
13197 Pharmaceutical price regulation and competitionSkippari, Anneli  2013  Economics   - 
13103 Implied crash risk in foreign exchange options - Analysis of EUR-USD volatility curvesKarhapää, Henna  2012  Economics   - 
13102 Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden integraatio - Suunnitellut siirtoverkkoinvestoinnitRinne, Sami  2012  Economics  pdf [pdf]
13086 Aineeton pääoma taloudellisen kasvun lähteenä SuomessaOtonkoski, Anna  2012  Economics   - 
13077 How to buy a nuclear power plant: Procurement contracting in risky long-term projectsParviainen, Tiina  2012  Economics  pdf [pdf]
13076 A Survey into private equity: with a case Study of private equity allocation in Stanford endowmentLiimatainen, Jussi  2012  Economics  pdf [pdf]
13075 Tuloveromuutosten hyvinvointivaikutukset - Empiirinen tutkimus ansiotuloveron kevennyksen itserahoittavuudesta SuomessaTurunen, Joonas  2012  Economics  pdf [pdf]
13074 Inflation dynamics in Finland 1990Q1-2012Q1Turunen, Pauliina  2012  Economics  pdf [pdf]
13073 Systemic banking crises and bank capitalization - Evidence from the UKVuorilehto, Paavo  2012  Economics  pdf [pdf]
13072 How does corruption affect FDI? A cross-sectional study on global FDI inflows and intra-OECD bilateral FDIHelsingius, Mikke  2012  Economics   - 
13071 Modeling commodity prices using the competitive storage modelKäyhkö, Joona  2012  Economics   - 
13070 Varasto- ja hintakäyttäytyminen turkismarkkinoillaKeisanen, Paavo  2012  Economics   - 
13069 Should intergenerational transfers of family firms have tax alleviations?Kaari, Jari  2011  Economics   - 
13068 Institutional Differences in Provision of Credit to Women in Developing Countries - Evidence from UgandaHintsa, Annastiina  2011  Economics  pdf [pdf]
12907 The impact of international trade on Guangdong's industrial agglomeration -An empirical analysis of manufacturing industry in Guangdong Province, ChinaFeng, Xiaoying  2012  Economics  pdf [pdf]
12893 Motives, channels and migration for remittances: Evidence from Uganda, Senegal and NigeriaAnsala, Laura  2012  Economics  pdf [pdf]
12874 Property crime and income inequality in FinlandHuhta, Arto  2012  Economics  pdf [pdf]
12839 EURIBOR BASIS SWAP SPREADS: Estimating driving forcesHirvelä, Joni  2012  Economics  pdf [pdf]
12838 Vihreä paradoksi ja sen taloustieteellinen mallintaminenHellas, Leena  2012  Economics   - 
12833 Valuuttakurssien ennustaminen monetarististen mallien avulla ja ennusteiden arviointikriteerien valintaMerinen, Teemu  2012  Economics  pdf [pdf]
12832 The minimum biofuel requirement and the oil monopolistSillasto, Eero  2012  Economics  pdf [pdf]
12823 The role of High Frequency trading in limit order book activity: Evidence from Helsinki Stock ExchangeTuominen, Antti  2012  Economics  pdf [pdf]
12800 Sijoittajakäyttäytyminen ja FinanssikriisiViinanen, Inga  2012  Economics  pdf [pdf]
12766 Yhteiskunnan kulutusekvivalentti hyvinvointi - Erään hyvinvointi-indeksin kriittinen analyysiRäisänen, Katri  2012  Economics  pdf [pdf]
12763 Changing family structure and income inequality in Finland 1990-2009 - a decomposition analysisJokimäki, Hanna  2012  Economics  pdf [pdf]
12761 Competition between emission exchanges - A review of the European systemKemppainen, Ossi  2011  Economics   - 
12759 Yield differentials in EMU government bonds - Evidence from 1993-2011Pirkkalainen, Matleena  2012  Economics   - 
12757 Reference price and price competition - Evidence from the Finnish pharmaceutical marketPohjolainen, Laura  2012  Economics   - 
12756 Financial development and volatility of growth rates: Cross-country evidence on the link between insurance market activity and the volatility of GDP per capita growth rateRiukula, Krista  2012  Economics   - 
12751 VAT reduction and tax incidence: Evidence from a Finnish VAT reform on restaurant servicesSimola, Salla  2012  Economics  pdf [pdf]
12750 Heating mode choices of Finnish households and the Energy ParadoxPippuri, Paula  2012  Economics  pdf [pdf]
12748 Paltamon täystyöllisyyskokeilu osana aktiivista työvoimapolitiikkaa - Taloudellisten vaikutusten arviointiaTakala, Kosti  2011  Economics  pdf [pdf]
12733 Reference comparison and decision making - effects of reference point salience on decision making under riskSaviluoto, Antti  2011  Economics  pdf [pdf]
12731 Green electricity pricing in the Finnish retail marketKauppi, Kristiina  2011  Economics   - 
12730 Asuntojen hinnanmuodostus hedonisella menetelmälläBrotherus, Juhana  2011  Economics   - 
12717 Dynamic effects of total debt and GDP: A time-series analysis of the United StatesLainà, Patrizio  2011  Economics  pdf [pdf]
12716 Economics of auctions; principles, theory and practicePuranen, Antti  2012  Economics   - 
12714 Why do firms collect data on customers? A behavior-based price discrimination approachHelminen, Leena  2011  Economics  pdf [pdf]
12698 Diversification benefits for bond portfolios - Evidence from the euro-denominated investment grade bond marketTanhua-Tyrkkö, Katariina  2011  Economics  pdf [pdf]
12692 Kehitys pääomasijoitustoimialalla - Vertailussa Suomi ja RuotsiLaine, Rasmus  2011  Economics   - 
12683 Treatment of whistleblowers in minimizing cartel damageKoskela, Antti  2011  Economics  pdf [pdf]
12677 The influence of regional trade agreements on trade flows - The review of BIC-countriesKainulainen, Jenni  2011  Economics  pdf [pdf]
12673 The relationship between alcohol use and earningsSyvänen, Henri  2011  Economics  pdf [pdf]
12661 Itselle ja muille signalointi valintatilanteissaPesola, Pauliina  2011  Economics  pdf [pdf]
12660 Exchange rate changes and net positions of speculators in the EuroFX futures market - Does market size matter?Pequeno, Dayla  2011  Economics  pdf [pdf]
12644 Some approaches for assessing the sustainability of public financesSarvi, Tuukka  2011  Economics  pdf [pdf]
12639 Kuntien välinen yhteistyö infrastruktuuripalvelujen järjestämisessä – Tapaustutkimus Lahden ja Turun seuduillaLeppisaari, Elli  2011  Economics  pdf [pdf]
12636 Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaanJaatinen, Joona  2011  Economics  pdf [pdf]
12626 Aineettomat investoinnit taloudellisen kasvun lähteenä: Nokia Oyj:n taloudellinen kasvu ja sen osatekijät vuosina 1995-2008Laine, Heini  2011  Economics   - 
12616 Excessive government debt in the euro area: How it affects the value of the euro?Värttö, Hanna  2011  Economics   - 
12582 Aasian kehittyvien talouksien valuuttakurssipolitiikka – valuuttainterventiot ja -steriloinnitSallinen, Minttu  2011  Economics  pdf [pdf]
12581 Genuine Savings –indikaattori kansantalouden kestävyyden arvioinnissa, esimerkkinä Suomi.Lemmetyinen, Inka  2011  Economics   - 
12573 The activity and performance of Finnish equity funds - Applying the active share methodPirinen, Samu  2011  Economics  pdf [pdf]
12564 Estimating the demand and market power of a firm in sawn wood marketsOlsson, Otto  2011  Economics  pdf [pdf]
12550 Polttoaineveron ja muiden ympäristöverojen tulonjakovaikutuksetTuuli, Jukka  2011  Economics  pdf [pdf]
12543 Explaining gender gap in labor force participationJääskeläinen, Tuomo  2011  Economics  pdf [pdf]
12523 Asuntojen hintojen muodostuminen ja kotitalouksien velkaantumisen rooli: Onko pääkaupunkiseudulla asuntokupla?Luukkonen, Pauliina  2011  Economics  pdf [pdf]
12507 Taitovinoutunut tekninen muutos palkkaerojen kehityksen selittäjänä Vertailu Yhdysvalloista, Ranskasta ja kehittyneistä maista yleisestiPyykönen, Sami  2011  Economics  pdf [pdf]
12497 Agency theory and ownership structure - Estimating the effect of ownership structure on firm performanceLaiho, Tuomas  2011  Economics  pdf [pdf]
12495 Size of the government spending multiplier in the recent financial crisisLouhelainen, Anna  2011  Economics  pdf [pdf]
12494 Consumers' relative preferences for meat attributes and the impact of carbon footprint information on consumer choiceKoistinen, Laura  2010  Economics  pdf [pdf]
12493 Microenterprises as the growth engines in economies - The modeling of microenterprises in the existing growth theories and the real life survival from an innovation to a successful entrepreneurial ventureMyötänen, Minna  2010  Economics  pdf [pdf]
12492 Public R&D and business support in Finland - objectives and impactLaakso, Jenni  2011  Economics  pdf [pdf]
12491 Kasinomonopolin purkamisen kansantaloudelliset vaikutuksetVekkilä, Juha  2010  Economics   - 
12490 Time-inconsistent preferences and excessive smoking - cigarette taxation as a self-control deviceAarnio, Antti  2011  Economics  pdf [pdf]
12489 From accusations towards analysis - A method for analyzing firm-level market power in Nord Pool Spot electricity marketRajakaski, Aleksi  2011  Economics   - 
12488 Earned Income Tax Credit (EITC)Mäkäräinen, Kati  2010  Economics  pdf [pdf]
12487 Gibrat's law revisited - A study on Gibrat's law with models of industry dynamicsRelander, Philip  2011  Economics  pdf [pdf]
12402 Macroeconomics in interest rate term structure modellingImmonen, Panu  2010  Economics  pdf [pdf]
12401 Predicting failures of large U.S. commercial banksVilen, Markus  2010  Economics  pdf [pdf]
12400 Kansainvälisen ulkoistamisen ja teknologiakehityksen vaikutukset suhteellisiin palkkaeroihinSierla, Ville  2010  Economics  pdf [pdf]
12399 Interplay of aid and fiscal policy: Does budget support induce greater fiscal discipline?Puonti, Päivi  2010  Economics  pdf [pdf]
12398 Information and communications technology in health careRanta, Paula  2010  Economics  pdf [pdf]
12397 Determinants of trade union membership in Finland 1975–2008Komsi, Vesa-Matti  2010  Economics  pdf [pdf]
12396 Empiirinen analyysi markkinaoikeuden julkisia hankintoja koskeviin ratkaisuihin vaikuttavista tekijöistäKasso, Jouni  2010  Economics  pdf [pdf]
12395 Family firms, share liquidity, and the effect on firm valueLaihomäki, Maija  2010  Economics  pdf [pdf]
12394 Development impacts of FDI - Some firm level evidence of development impacts of subsidised business partnerships in developing countriesLehtovaara, Liina  2010  Economics   - 
12393 Models of network formation: Implications of network approach in labor marketsTiilimäki, Elisa  2010  Economics  pdf [pdf]
12392 Laskusuhdanteet Suomessa: 1990-luvun laman ja 2008 taantuman vertailua.Hellman, Sari  2010  Economics  pdf [pdf]
12391 Consumer-owned retail cooperative in duopoly with horizontally differentiated goods: a Finnish experienceKronqvist, Tuomas  2010  Economics  pdf [pdf]
12248 Profitability and outreach of microfinance: Mission drift theory and evidence from UgandaYlinen, Tuuli  2010  Economics  pdf [pdf]
12243 Työkyvyttömyyseläkejärjestelmän kannustimet - Yrityksen näkökulmaSoikkanen, Annaliina  2009  Economics   - 
12181 The price elasticity of demand of Fair Trade coffeeNiemi, Niina  2009  Economics  pdf [pdf]
12160 Competition in the Finnish banking sector - the case of cooperative banksKorhonen, Nita  2009  Economics   - 
12092 Impacts of large-scale wind power production on the Finnish electricity marketsFränti, Henna  2009  Economics  pdf [pdf]
12091 Evaluation of the European Central Bank's reactions to the recent financial crisis within the two-pillar frameworkLehtimäki, Olli  2009  Economics  pdf [pdf]
12080 Irtisanomisen palkkavaikutus kansainvälisessä vertailussaUtti, Irene  2009  Economics   - 
12076 Analysis of apartment prices with hedonic price methodHuttunen, Timo  2009  Economics   - 
12067 A review of factors determining crude oil prices.Happonen, Janne  2009  Economics  pdf [pdf]
12065 Credit crunch in the U.S. interbank money market 2007-2008: issues in bank funding markets and federal reserve responses.Suutala, Elina  2009  Economics  pdf [pdf]
12058 Työn tuottavuuden ja sen osatekijöiden kehitys kaupan alalla vuosina 1975-2006.Luotonen, Elisa  2009  Economics   - 
12057 The Russian forest industry: a case of competitiveness and export taxesMäkelä, Tuomas  2009  Economics  pdf [pdf]
12056 Asuntojen hintojen muutosten vaikutus kotitalouksien kulutukseenSalo, Pia  2009  Economics  pdf [pdf]
12051 Infektiotautien ehkäisyn talousteoriaa - influenssarokotteen ottamiseen vaikuttavat tekijät SuomessaTuovinen, Mikko  2009  Economics  pdf [pdf]
12049 Backtesting Value-at-Risk ModelsNieppola, Olli  2009  Economics  pdf [pdf]
12043 Special interest groups and endogenous policies - a review of common agency modelsOljemark, Emilia  2009  Economics  pdf [pdf]
12025 The binding constraints of economic growth in GhanaParviainen, Elina Parviainen  2009  Economics   - 
12024 Maahanmuuttajien poismuutto SuomestaKarvinen, Anni-Mari  2009  Economics  pdf [pdf]
14721 Self-efficacy in new product development teamsJerkku, Martti  2016  Entrepreneurship  pdf [pdf]
14687 How does high growth look like in theory and practice? Netnographic studyHujanen, Atte  2016  Entrepreneurship  pdf [pdf]
14631 The slow death of PowerPoint - A case study of Seidat's service offeringBrander, Kim  2016  Entrepreneurship   - 
14546 Healthcare centre outsourcings as a source for innovationsKaarnasaari, Janne  2015  Entrepreneurship   - 
14511 Exploring the impact of higher entrepreneurship education: Critical experiences as triggers or deterrents for career perceptions of graduatesPokidko, Daniil  2013  Entrepreneurship  pdf [pdf]
14251 How to avoid brain drain? Knowledge management as a competitive advantage. Case: Finnish SME growth companiesAhlbäck, Markus  2015  Entrepreneurship  pdf [pdf]
14210 Institutions, foreign direct investment and development of local entrepreneurship in emerging economiesJunttila, Petri  2015  Entrepreneurship   - 
14209 Does entrepreneurship contribute to sustainable development? A systematic literature reviewMoshina, Vera  2015  Entrepreneurship  pdf [pdf]
13976 Maintaining legitimacy and financial viability in the sustainable entrepreneurship journeyGinting-Carlström, Carmelita Euline  2015  Entrepreneurship  pdf [pdf]
13975 From depths to new bloom: Transforming the paradigm of failure recovery through the lessons learned from lean start-up entrepreneursPölönen, Olli  2015  Entrepreneurship  pdf [pdf]
13943 Managing profitable B2B customer relationships - Lessons from the Hidden ChampionsMäkijärvi, Mea  2015  Entrepreneurship   - 
13933 Adaptation of corporate brand development models in the SME contextLebedev, Dmitry  2015  Entrepreneurship   - 
13925 Mobile money as an enabler for entrepreneurship: case Eastern AfricaJussila, Aarno  2015  Entrepreneurship  pdf [pdf]
13921 Exploring the social prestige of Finnish entrepreneursHuurinainen, Hanna  2015  Entrepreneurship  pdf [pdf]
13784 Finnish passive house entrepreneurs' motivators to start sustainable enterprisesPuhakainen, Sanna  2014  Entrepreneurship  pdf [pdf]
13766 Finding key performance indicators and forecasting project performance in construction industry - Case EMC TalotekniikkaJääskeläinen, Arto  2014  Entrepreneurship   - 
13751 The effects of internationalisation on the entrepreneurial opportunity process - The case of Management Events OyMüller, Iris  2012  Entrepreneurship  pdf [pdf]
13635 Finnish hidden champions: analysis on strategy and performance of market leader SMEsMäkeläinen, Risto  2014  Entrepreneurship  pdf [pdf]
13598 On the road to understanding social entrepreneurial opportunity process - a multiple case study in Finnish contextMeriläinen, Julius  2014  Entrepreneurship   - 
13562 Entrepreneurial marketing in the B2C mobile application business: A netnographic study across four expert blogsHaapajoki, Aleksi  2014  Entrepreneurship  pdf [pdf]
13536 Comparing sense-making of identities of mompreneurs in Malta and FinlandCasteleijn-Osorno, Regina  2014  Entrepreneurship  pdf [pdf]
14756 Does the measure matter when evaluating mutual fund performance? Evidence from U.S.Kaukonen, Olli  2016  Finance   - 
14747 Stairway to heaven - do angels build it? The realized impact of angel groups on Finnish firm performanceGois, Martim  2016  Finance   - 
14744 Industry effect on capital structure decisions: predictors of capital structure and determinants of financing decisions in European listed companies in 1999-2013Rauramo, Joonas  2016  Finance   - 
14742 Google Search Queries and Their Impact on Mutual Fund Performance and FlowDao, Anh  2016  Finance  pdf [pdf]
14734 Momentum in Weekly Returns: Evidence from the German Stock MarketKivimäki, Jussi  2016  Finance   - 
14731 Corporate cash holdings, leverage and bank credit ratings: Nordic evidenceSaarelainen, Teemu  2016  Finance   - 
14725 Determinants of Cash Holdings and the Effect of InternationalizationNumminen, Juuso  2016  Finance   - 
14713 Sin Stock Returns on European MarketsTroberg, Karita  2016  Finance  pdf [pdf]
14710 Board of Diretor Education and Firm Performance: a Dynamic ApproachPhan, Hung  2016  Finance  pdf [pdf]
14699 Impact of excess cash reserves on M&A: Evidence from EuropeNguyen, Quang Huy  2016  Finance   - 
14686 Currency risk management: A case study on hedging Russian rubleBlomster, Jesper  2016  Finance   - 
14681 Timing and functional form of the disposition effectLehtinen, Antti  2016  Finance   - 
14679 Does public bond market access affect mergers and acquisitions in Europe?Kuusela, Tuomas  2016  Finance   - 
14675 Who are the smart investors and how do they trade - evidence from institutions' tradesKilpinen, Samu  2016  Finance   - 
14657 Do investors underreact to stock swap merger announcements that are made on Fridays and high-distraction days? Evidence of transactions made between U.S. firms from 1994 to 2014Pönniö, Matias  2016  Finance  pdf [pdf]
14648 Determinants of primary market pricing of contingent convertiblesTiainen, Ville  2015  Finance  pdf [pdf]
14636 Performance of buyout-backed initial public offerings: Evidence from the United StatesVirtanen, Tuomas  2014  Finance  pdf [pdf]
14635 The magical four days of the month - Turn-of-the-month effect and equity returns: International evidenceMäkilä, Niina  2014  Finance   - 
14620 Acquiring acquirers: Evidence from EuropeValtonen, Antti  2016  Finance   - 
14618 Value creation from spin-offs and equity carve-outs: Evidence from Europe and USA between 2004 and 2014Lehtinen, Lauri  2016  Finance   - 
14614 Peer valuation effects of seasoned equity offeringsVirtanen, Niklas  2016  Finance   - 
14613 Factors of value-based selling that explain company valueKujala, Miikka  2016  Finance   - 
14605 Economic policy uncertainty and stock return synchronicity in the increasingly integrated European UnionPalomäki, Roope  2016  Finance  pdf [pdf]
14602 The asset growth of firms and stock price momentumLong, Emilia  2016  Finance  pdf [pdf]
14596 Does trading in lottery stocks increase after a stretch of negative market returns?Koivumaa, Villeveikka  2016  Finance   - 
14592 Equity market reactions to the unconventional monetary policy announcements of the ECB: Evidence from Germany between 2008 and 2015Penttilä, Juuso  2016  Finance   - 
14589 Abnormal returns in an efficient market? Statistical and economic weak form efficiency of online sports betting in European soccerTiitu, Tero  2016  Finance  pdf [pdf]
14585 Financing decisions and firm-level cost of capitalSalonen, Rami  2016  Finance  pdf [pdf]
14584 One man consensus: Can the only stock analyst covering a company move the markets?Heikkilä, Atte  2016  Finance  pdf [pdf]
14577 Cross-asset time series momentumPitkäjärvi, Aleksi  2016  Finance   - 
14561 The effects of overvalued equity to firms' financing choice: Evidence from the UKPyykönen, Veli  2015  Finance   - 
14560 Sharing behaviour of bitcoin investors - evidence of confirmation bias?Perä, Miika  2015  Finance   - 
14557 Economic development and equity: Evidence from NepalLind, Tove  2015  Finance   - 
14553 Financing the growth of wind power with project finance: Challenges and opportunities in the Finnish marketAntikainen, Harri  2015  Finance   - 
14540 CEO self-promotion and firm risk profileYli-Koski, Kalle  2014  Finance   - 
14537 The effect of surnames on the odds of becoming and succeeding as a CEOKakkola, Roope  2014  Finance   - 
14535 Estimating investment without asset prices - European evidenceNguyen, Tuan  2014  Finance  pdf [pdf]
14532 Are stock returns elevated under left-wing governments in Finland? The evidence from 1917-2007Isoranta, Tero-Tapio  2014  Finance  pdf [pdf]
14521 The strategic role of cash in R&D competitionKulju, Maria  2014  Finance   - 
14507 Ownership structure and corporate diversification: Empirical study of Chinese small and medium enterprisesWang, Dong  2013  Finance  pdf [pdf]
14503 Sports career as an investment: Evidence from the Finnish athletesLaaksonen, Emma  2013  Finance  pdf [pdf]
14502 The term structure of bond liquidity: Evidence from the UK government bond marketZhao, Junting  2013  Finance   - 
14500 The neighbourhood effect in diffusion of reverse mortgagesUrtti, Jukka  2013  Finance   - 
14493 Innovation for sale: New perspectives on what motivates mergers and acquisitionsHasu, Essi  2013  Finance   - 
14478 Study of special dividend announcements: Finnish evidenceLiira, Antti  2013  Finance   - 
14476 Acquirers performance persistence in acquisitions - European evidenceChen, Yu  2013  Finance  pdf [pdf]
14474 The role of cross-selling in business banking relationships: Finnish evidencePaula, Arno  2013  Finance   - 
14473 Analysis of expected sale time and behavior on the Finnish housing marketOinonen, Pontus  2013  Finance  pdf [pdf]
14468 Incentives in fundraising: Evidence from a large scale natural field experiment in FinlandOjantakanen, Annika Saija Sofia  2011  Finance   - 
14464 Consumer attitudes, expectations, and financial market participationBassam, Nabila  2010  Finance  pdf [pdf]
14463 Drivers of individual investors' mutual fund flowMustonen, Olli  2010  Finance   - 
14462 Factors influencing customers' usage of internet banking: An application of extended technology acceptance modelLi, Wei  2010  Finance   - 
14456 Target premium variation in leveraged buyout club deals: Comparison of the US and European targetsPirttimäki, Pekka  2010  Finance   - 
14454 Success factors in reorganization: What firms rise from the brink of liquidation? - A study of the firm-specific cross-sectional determinants of Chapter 11 duration and outcomeNordström, Richard  2009  Finance   - 
14453 Dividend yield strategies in Europe 1988 – 2008: Performance in bull and bear marketsHietanen, Ilari  2009  Finance  pdf [pdf]
14452 IPO valuation using peer multiples - Evidence of overvaluation from Europe 1990-2008Pöyhönen, Santtu Mikael  2009  Finance  pdf [pdf]
14451 Wealth and liquidity effects of share repurchases - Evidence from Finland 1998 - 2008Roikonen, Dennis  2009  Finance  pdf [pdf]
14406 Who is in charge of layoffs? The impact of CEO education on the likelihood of layoffsHaakana, Anna-Lotta  2016  Finance   - 
14405 Does the discussion in social media predict the returns of Helsinki Stock Exchange?Kajasmaa, Janne  2016  Finance   - 
14403 The impact of mergers on analysts' forecast accuracyHonkanen, Emma  2016  Finance   - 
14400 Credit spread anchoring in the U.S. syndicated loan markets: Post financial crisisIkonen, Vertti  2016  Finance   - 
14395 Syndicated loan spreads and composition of syndicates: Evidence from Eurozone countriesZhang, Wan  2016  Finance   - 
14389 Do mergers create value for acquirers? - Evidence from U.S. merger contestsNokelainen, Karoliina  2016  Finance  pdf [pdf]
14388 Does operating leverage explain the gross profitability premium?Savolainen, Mikko  2016  Finance  pdf [pdf]
14387 Girls will be girls: The impact of gender on Active ShareLeusko, Laura  2016  Finance   - 
14383 Prolonged private equity holding periods: European evidenceMäkiaho, Juho  2016  Finance  pdf [pdf]
14382 CEO compensation and managerial investment decisionLano, Heidi  2016  Finance   - 
14380 Portfolio management implications of the Finnish solvency law for pension fundsKauppi, Aleksi  2016  Finance   - 
14379 The impact of Shanghai-Hong Kong Stock Connect on the pricing dynamics of A-H sharesZhang, Junming  2016  Finance   - 
14378 Do corporate sale and leaseback transactions expand debt capacity - Evidence from EuropeJärvinen, Jaakko  2016  Finance   - 
14373 Earnings management before seasoned equity offerings and share repurchases: Empirical analysis during 1990-2008 using U.S. companiesHautaniemi, Eero  2016  Finance   - 
14372 Pension investment in ChinaZhu, Wenpei  2016  Finance  pdf [pdf]
14357 Corporate governance and firm performance: Evidence from top 500 in ChinaWang, Qiushuang  2016  Finance   - 
14347 The long-run performance of PE and VC backed IPOs - Evidence from the Nordic and German marketsLammi, Juho  2016  Finance  pdf [pdf]
14339 Cost of capital for a natural gas transmission business operating under the Finnish regulation frameworkJäntti, Henri  2016  Finance   - 
14336 Is "low volatility effect" that anomalous?Nguyen, Thi Ngoc Anh  2015  Finance  pdf [pdf]
14335 Falling behind or catching up? The impact of conglomerates' capital allocation activeness on profitabilityKaijalainen, Olli  2016  Finance   - 
14332 Does the Federal Reserve cause market bubbles by diverging from Taylor rule?Ahonen, Iisakki  2016  Finance  pdf [pdf]
14319 The impact of physically-backed ETPs on precious metal pricesPajunen, Tanja  2015  Finance   - 
14318 The effect of functional diversification on the credit risk of financial institutionsNurmi, Jani  2015  Finance  pdf [pdf]
14317 Centrality, influence and selective communication in an online investor network: Case SharevilleVirtanen, Jaakko  2015  Finance  pdf [pdf]
14316 CEO age effect on M&A propensity - Evidence from the USHemanus, Miro  2015  Finance   - 
14297 Does local dividend demand affect firms' dividend payout policy? - Nordic evidenceHiltunen, Suvi  2012  Finance   - 
14269 The effect of overvalued equity on financing decisions - European evidencePartanen, Pauliina  2015  Finance   - 
14215 Investment cash flow sensitivity still exists among private European companies. New evidence from Western EuropeHauru, Matias  2015  Finance   - 
14208 The effect of manager gender on hedge fund risk and performancePham, Trung  2015  Finance  pdf [pdf]
14207 Dual-class share structures in Finnish practice: Why do Finnish publicly listed companies have dual-class share structures?Nurminen, Juha  2015  Finance  pdf [pdf]
14206 CEO overconfidence effects on mergers and acquisitionsNguyen, Thanh Thuy  2015  Finance  pdf [pdf]
14205 Does property-type diversification in REITs provide superior risk-adjusted returns if compared to specialized REITs? Evidence from the U.S. during different market conditionsOikarinen, Katja  2015  Finance   - 
14198 Target stock price runups prior to acquisitions and relation to takeover premiums - Evidence from the U.K.Tiiri, Kalle  2015  Finance   - 
14197 The impact of credit ratings on the information content of earnings announcements: Evidence from the US stock marketLeppänen, Samuli  2015  Finance  pdf [pdf]
14173 Political uncertainty and domestic M&A activity. Evidence from national electionsVäisänen, Tuukka  2015  Finance   - 
14172 Yield curve arbitrage in the EUR swap rates market. Replicating the strategies of quantitative arbitrageursKarsimus, Lassi  2015  Finance  pdf [pdf]
14171 Value investing: Shiller CAPE and Piotroski F-ScoreAimola, Erkka  2015  Finance   - 
14168 Leveraged finance: The role of private equity group reputation in the terms and choice of debt financing. Evidence from leveraged finance transactions in Europe and the US between 2000 and 2014.Mäkitalo, Matilda  2015  Finance   - 
14167 Firm liquidity around seasoned equity offerings and precautionary motives: UK and Nordic evidenceRönnholm, Minna  2015  Finance   - 
14166 Are target fund shareholders really the winners in mutual fund mergers?Lapatto, Anni  2015  Finance   - 
14165 Multiple lead underwriters and IPO visibility - European evidenceHolopainen, Jussi  2015  Finance   - 
14164 Share liquidity following an IPO: determinants, alternative market listings, and lockup expirationKyöstilä, Ari  2015  Finance   - 
14163 Price deviations of exchange-traded funds from their net asset values: Evidence from the U.S. market 2014-2015Samaletdin, Aki  2015  Finance   - 
14162 Predicting asset growth discount and profitability premiumLindfors, Nicolas  2015  Finance   - 
14117 Measuring financial stress - A country specific stress index for FinlandHuotari, Jarkko  2015  Finance   - 
14109 Momentum's got style: style investing and momentum in foreign exchange marketsKarlsson, Joona  2015  Finance  pdf [pdf]
14087 Bank ownership and lending pattern during 2008 - 2009 financial crisis - Evidence from ChinaTang, Mengshu  2015  Finance  pdf [pdf]
14086 Information and liquidity: The dynamics of new corporate bond underpricingLeppelmeier, Kai  2015  Finance   - 
14085 Market orientation and stock-based incentivesKylmänen, Ville  2015  Finance   - 
14084 Low volatility anomaly and mutual fund allocations - Evidence from the U.S.Saarimaa, Matti  2015  Finance  pdf [pdf]
14083 Is more competition always desirable? - Evidence from public construction procurements in FinlandForsberg, Tuomas  2015  Finance  pdf [pdf]
14082 Informational value and follow-on activity of daily short interest announcements: Evidence from the UK marketKytö, Samuli  2015  Finance   - 
14081 Discovering behavioral biases in practice: Evidence from Finnish mutual fund managersRahkamaa, Mikko  2015  Finance   - 
14080 How is goodwill associated with acquisition premiums before and after IFRS? - Evidence from U.K. listed acquisitions of controlMäkinen, Marko  2015  Finance  pdf [pdf]
14079 Information asymmetry effect on tranching of syndicated loans in emerging marketsSuutala, Johanna  2015  Finance   - 
14078 Who trusts investment advisors and why?Nieminen, Tiina  2015  Finance  pdf [pdf]
14077 Value of financial releases' textual content: Evidence from OMX NASDAQ HelsinkiKasurinen, Tomi  2015  Finance   - 
14076 Betting against beta and investor sentimentHakala, Miikka  2015  Finance  pdf [pdf]
14075 The effect of cognitive debiasing and APR on consumer loan demandFager, Johan  2015  Finance   - 
14074 Tails, volatility risk premium, and equity index returnsNiemeläinen, Leo  2015  Finance  pdf [pdf]
14073 Seasoned equity offerings and use of issue proceeds - Evidence from the NordicsHeinonen, Tuomo  2015  Finance   - 
14072 Relation between past stock market returns and trading volume in EuropeAarnikoivu, Monariina  2015  Finance  pdf [pdf]
14071 Operating leverage and corporate financial policies: European evidenceSaarela, Jesse  2015  Finance   - 
14070 Acquirer return at cross-border acquisition announcement by emerging market companies: Observations from BRICS countriesHämäläinen, Yanxin  2015  Finance  pdf [pdf]
14069 Beta gets better with ageTomunen, Tuomas  2015  Finance   - 
14068 Boardroom diversity and company's financial performance: Evidence from ChinaWang, Ziwei  2015  Finance   - 
14067 Directors' and officers' liability insurance and acquirer returnsLehtonen, Petri  2015  Finance  pdf [pdf]
14066 Does market beat history? A comparison of implied volatility and GARCH models in crude oil volatility predictionAiraksinen, Pipsa  2015  Finance   - 
13989 Benefits of corporate spin-offs for companies and their shareholders - Evidence from US marketsSihvola, Mika  2014  Finance   - 
13961 IPO effects on the issuing firm's closest peersStåhle, Michael  2015  Finance   - 
13929 Does ownership disclosure matter? Mandatory ownership disclosures and stock price response: evidence from FinlandLuhtala, Antti  2015  Finance   - 
13923 Determinants of corporate board tenure in Finnish public companies - Evidence from 2005-2012Wuolle, Janica  2015  Finance   - 
13908 Credit rating changes and credit default swaps: evidence from financial institutions during the financial crisisKokko, Teemu  2015  Finance   - 
13907 Value creation or superior selection? Evidence on Private Equity firms' impact on the operational performance of Nordic portfolio companiesPulkkinen, Leevi  2015  Finance   - 
13894 Home bias in currency carry tradeVäänänen, Jussi-Petteri  2015  Finance  pdf [pdf]
13859 Adverse effect of outflows and flow volatility on fund managers' stock picking abilityIsto, Eetu  2013  Finance   - 
13858 Determinants of bankruptcies in leveraged buyoutsVirkkala, Otto-Ville  2015  Finance  pdf [pdf]
13855 The impact of CEO's education on acquisitiveness - Evidence from GermanyRaveala, Terhi  2015  Finance   - 
13831 Post-acquisition inventory levelsMorath, Roland  2014  Finance  pdf [pdf]
13829 Forward premium puzzle and firm-Level idiosyncratic volatilityPalenius, Lari  2014  Finance  pdf [pdf]
13817 Hedge fund styles in the financial crisisYu, Meng  2014  Finance  pdf [pdf]
13816 Do parties matter for economic outcomes? Case: Finnish municipalitiesVuorenmaa, Marko  2014  Finance   - 
13810 Unbiased forward rate and time horizon in emerging economies and implications to hedging practicesVaretsalo, Veli-Rasmus  2014  Finance  pdf [pdf]
13796 Who gets the alpha? - The disparity between hedge fund alpha and hedge fund feesVirintie, Visa-Veikko  2014  Finance   - 
13795 Impact of credit derivatives on the firm's cost of borrowing: the case of CDSLong, Feiran  2014  Finance   - 
13793 Influence of club ownership structure on football player transfer feesMarmo, Eerika  2014  Finance  pdf [pdf]
13792 Discussions about reflective IR practices among Finnish publicly listed companiesLehto-oksa, Antti  2014  Finance  pdf [pdf]
13790 Determinants of buyout fundraising: Credit market conditions as a driver of capital commitments into buyout fundsVatiska, Katrin  2014  Finance  pdf [pdf]
13783 Credit spread discrepancies between European rated and unrated corporate bondsTuominen, Minna  2014  Finance  pdf [pdf]
13776 Are text message reminders effective in debt collection? Randomized controlled trial in debt collection in FinlandPekonen, Piia  2014  Finance   - 
13775 Empirical analysis of relation between credit premia and government yield term structurePehkonen, Pauli  2014  Finance   - 
13771 Efficiency of the exchange betting market for men's professional tennis: is there a favourite-longshot bias?Valtonen, Ville-Veikko  2013  Finance   - 
13765 Business angel investment decision-making criteriaAhtila, Olli-Pekka  2014  Finance  pdf [pdf]
13739 Fundamental trading strategies in frontier marketsJantunen, Anton  2014  Finance  pdf [pdf]
13735 Monetary policy announcements of the European Central Bank and the Federal Reserve System in 2008 - 2013: Impacts on CDS spreads and equity marketsLehto, Eemeli  2014  Finance   - 
13734 Should you sell your condominium via auction?Kaakkunen, Boris  2014  Finance   - 
13717 Stock price behavior on and around the ex-dividend day: Evidence from the Finnish stock marketSopanen, Kiri  2014  Finance   - 
13715 "Boutique" financial advisors vs. full-service investment banks: An analysis of advisor choice and deal outcomes in mergers and acquisitionsKurkela, Mikko  2014  Finance  pdf [pdf]
13711 Straight debt issuance announcement effects on credit default swap spreadsKaarela, Ilari  2014  Finance   - 
13709 Pairs trading profits, overall market conditions and short-term reversalsSaksa, Ilkka  2014  Finance   - 
13702 Imitate the masters: Do foreign institutional investors improve the informational efficiency of stock prices in China?Li, Yijie  2014  Finance   - 
13679 What determines post-CEO board memberships - Evidence from FinlandPrajogo, Natan  2014  Finance   - 
13678 Portfolio manager ownership and mutual fund risk taking - Evidence from FinlandLindfors, Tommi  2014  Finance   - 
13672 The spillover effect of macroeconomic news on bond yields - Evidence from Scandinavian government bond markets and European corporate bond indexLebedeff, Antti  2014  Finance  pdf [pdf]
13669 Stability of dividends in european companies - determining factors of dividend smoothingRiikonen, Veera  2014  Finance   - 
13651 Agency conflicts and company valuation: A study on dual-class shares, supervisory boards, staggered boards and board independencyTervo, Markku  2014  Finance   - 
13650 Disappearing dividends: Catering managers or increased growth opportunitiesHalme, Olli  2014  Finance   - 
13649 Hedging media sales cash flow at otavamedia - A risk management method for closely held companiesReenpää, Joonas  2014  Finance  pdf [pdf]
13648 Driven by energy: Commodity prices and corporate financing decisionsSaarinen, Reeti  2014  Finance   - 
13647 The effect of initial offer precision on takeover contestsHukkanen, Petri  2014  Finance   - 
13638 Withdrawn IPOs returning to market: The role of underwritersRöynä, Antti-Olavi  2014  Finance   - 
13637 Reversal of picture superiority effect: System 1 and system 2 triggers in savingPaananen, Niku  2014  Finance   - 
13626 Bitcoin as a monetary system: Examining attention and attendanceHuhtinen, Timo-Pekka  2014  Finance  pdf [pdf]
13605 The net stable funding ratio: an empirical analysis from European perspectiveHäkkinen, Matti  2014  Finance   - 
13604 Related party transactions and value impact on minority shareholders: evidence from Chinese companies listed in the Shanghai stock exchangeGeng, Xiaolan  2014  Finance   - 
13603 Basel II correlation estimates in light of empirical evidence and literatureVänttinen, Aleksi  2014  Finance   - 
13602 Credit supply and SME corporate capital structure in Finland: evidence from the financial crisisLundström, Jesse  2014  Finance  pdf [pdf]
13600 Pricing errors in ginnish rights offerings? - Implications for market efficiency in NASDAQ OMX HelsinkiRissanen, Ville  2014  Finance  pdf [pdf]
13599 Reverse termination fees and mergers and acquisitions outcomes; evidence from the United StatesHäkämies, Juuso  2014  Finance   - 
13595 Earnings management and strategic timing of earnings releasesLoisa, Jari  2013  Finance   - 
13552 Time-varying correlation and volatility linkages between the Euro Stoxx 50 and the Bund futuresKallio, Tatu  2014  Finance   - 
13551 Shareholder value creation in emerging market acquisitions: value of control and spillover of corporate governance standardsKalliokoski, Joona  2014  Finance   - 
13548 Liquidity and anomalies: study on stock market liquidity and its affect on momentum and value investment returns.Saali, Taneli  2014  Finance  pdf [pdf]
13547 Exchange rate exposure of Finnish firms 2002-2012 and the impact of the financial crisisPoikolainen, Leena  2014  Finance   - 
13540 In search of earnings: Investor attention around earnings announcementsEloranta, Mikko  2014  Finance   - 
13539 Impact of commodity index rolls on the futures term structureRoslander, Risto-Matti  2013  Finance   - 
13538 Adverse selection in lit markets and dark pools: evidence from OMX Helsinki 25 stocksSänkiaho, Saku  2014  Finance   - 
13534 The persistence of bank performance in crises: European evidenceKajova, Karoliina  2014  Finance   - 
13529 Do companies manage earnings ahead of stock-for-stock acquisitions? Recent evidence from the UKKlobut, Henrik  2014  Finance   - 
13498 Origins of illiquidity shocks and their impact on yields in the euro area government bond marketValtanen, Kaisa  2013  Finance   - 
13491 Do the country risk and the tax haven status of the target country play a role in Russian outward cross-border acquisitions?Osmanov, Rafael  2013  Finance  pdf [pdf]
13488 The dual-track harvesting strategy in private company sell-outsKangas, Matti  2013  Finance   - 
13487 Do Finnish private equity portfolio companies engage in tax planning activities more than their peer companies?Alahuhta, Ville  2013  Finance  pdf [pdf]
13425 The impact of vertical relations in explaining the division of gains in mergers - European evidenceEkström, Mikko  2013  Finance  pdf [pdf]
13386 Strategic alliances and firm value creation in ChinaZhang, Huawei  2013  Finance  pdf [pdf]
13385 Development and characteristics of the Finnish retail derivative markets during 2003-2012 - Empirical evidence and market professionals' viewsMielonen, Mikko  2013  Finance   - 
13384 What explains the association between R&D increases and excess stock returns?Ilvonen, Joonas  2013  Finance   - 
13383 Debt-driven leverage jumps and post-jump capital structure adjustment: European evidencePyykkönen, Hilla  2013  Finance   - 
13377 Anatomy of performance fees in Finnish mutual fundsPohjanpalo, Timo  2013  Finance  pdf [pdf]
13376 Trade level delivery failures - New evidence from the Finnish marketAhvenainen, Riku  2013  Finance  pdf [pdf]
13361 Are speculative futures traders behind coffee price trends?Pakarinen, Teemu  2013  Finance   - 
13360 Value creation in private equity backed companies: European evidence over the last private equity boomRemes, Markus  2013  Finance   - 
13356 Worker layoffs, shareholder wealth and operating performance in different legal environmentsRantio, Tomi  2013  Finance   - 
13355 Management compensation in Finnish portfolio companiesKorelin, Heikki-Johannes  2013  Finance   - 
13354 What drives earnings acceleration and does it convey valuable information?Kuronen, Anna-Maija  2013  Finance  pdf [pdf]
13353 Price negotiations and the division of gains in M&A transactions: Strategic acquirer's perspectiveWirman, Janne  2013  Finance   - 
13338 The impact of anchoring bias in the UK equity marketKoskinen, Matti  2013  Finance   - 
13318 Is media just noise? The link between media factors and stock performanceTakala, Pyry; Lappalainen, Iivari  2013  Finance  pdf [pdf]
13273 Study of share repurchases and cash holdings: Nordic evidenceFrilander, Juho  2013  Finance  pdf [pdf]
13246 Return differences between night and day: Evidence from global futures marketsKallionpää, Pekka  2013  Finance   - 
13245 Crude oil price formation process: Insights into exotic methodsTarvainen, Vilppu  2013  Finance   - 
13241 A new method to estimate implied equity risk premiums: The level of premiums and their explanatory powerLindroos, Mikko  2013  Finance   - 
13240 Relationship banking with private equity customers - How do loan officers and private equity borrowers interactKeränen, Hannu  2013  Finance   - 
13239 Student attitudes to student debt and possible improvements to Finland's student loan systemTikkanen, Harri  2013  Finance   - 
13234 From smile to smirk: The relevance Of implied volatility skew changes in swaption VaR estimationJuutilainen, Ilkka  2013  Finance  pdf [pdf]
13232 Algorithmic pairs trading: empirical investigation of exchange traded fundsSipilä, Miika  2013  Finance  pdf [pdf]
13213 Relative performance evaluation in performance share plans: Evidence from FinlandRokkonen, Mira Marjut Elina  2013  Finance   - 
13206 Information and volatility linkages between European bond, equity and money market futuresHäjänen, Samuli  2013  Finance   - 
13203 Futures pricing in the Nordic electricity marketPeljo, Janne  2013  Finance  pdf [pdf]
13192 Revaluation of targets and the method of payment - evidence from European unsuccessful M&A dealsSinelnikova, Inga  2013  Finance   - 
13185 Takeovers and divergence of investor opinion in EuropeHaaksluoto, Pekko  2013  Finance   - 
13178 Employee preferences for compensation practices in the Finnish settingRailosvuo, Jenni  2013  Finance   - 
13177 Shareholder activism as a measure of responsibility-orientation in SRI funds and its impact on fund flowsKällström, Nina  2013  Finance   - 
13172 Real options' effects on stock returns - European evidenceRintanen, Marko  2013  Finance   - 
13171 Dividends as reference points -Evidence from EU15 countriesNissim, David  2013  Finance   - 
13169 Operating lease or purchase - analysis, Case: An acquisition of Airbus A330-300 for FinnairAllonen, Mikko  2013  Finance  pdf [pdf]
13168 High frequency price impact of order book events - Evidence from Nordic equity marketsToivonen, Ville-Matti  2013  Finance   - 
13141 The impact of unscheduled earnings guidance on pre-earnings announcement information asymmetry - Finnish evidence from 2005-2011Leskinen, Vesa  2013  Finance   - 
13138 Modeling Intraday Implied Volatility: Evidence From EURO STOXX 50Tikanoja, Juuso  2013  Finance  pdf [pdf]
13136 Leverage and firm growth: The European evidencesWu, Yichen  2013  Finance  pdf [pdf]
13135 Do credit rating announcements have informational value?: European evidenceHeikkilä, Timo  2013  Finance  pdf [pdf]
13133 The relationship between the CDS market and credit rating changes: European evidenceLyytikäinen, Päivi  2013  Finance   - 
13132 Does international experience influence CEOs? The effect of CEOs' international exposure on corporate policies: a study on US takeovers.Sulin, John  2013  Finance   - 
13126 Empirical evidence on theoretical relationship between corporate credit default swaps and bond spreadsSimola, Lassi  2013  Finance   - 
13100 Home bias and distribution of bond mandates - Evidence from international corporate bond market during 2008 financial crisisAnttila, Valtteri  2012  Finance  pdf [pdf]
13099 CEO appearance, compensation, and firm performance - Evidence from SwedenLähdevuori, Suvi  2012  Finance  pdf [pdf]
13098 Can you google the future? A study on the predictive power of Google Trends on company shares in the UK.Wuoristo, Leo  2012  Finance  pdf [pdf]
13096 The use of corporate ledger information in payment behavior prediction - Evidence from the Finnish construction industryShun, Tuuli  2012  Finance  pdf [pdf]
13094 Style migration: evidence from the European equity marketsMikkonen, Jussi  2012  Finance  pdf [pdf]
13081 Trading volume and information asymmetries in index option markets: An empirical investigationMehtäläinen, Antti  2012  Finance  pdf [pdf]
13080 Trade-off between profitability and poverity outreach in the microfinance industry depending on institution typeHovi, Hanna  2012  Finance  pdf [pdf]
13078 The rationale of using convertible securities in public M&A transactions: Evidence from United StatesHelenius, Joonas  2012  Finance   - 
13060 Reference price formation under reverse market conditions: Evidence from IPO trading volumeBigler, Anna  2012  Finance  pdf [pdf]
13058 Behind the scenes - What happens in management buyouts?Lehmus, Mikko  2012  Finance   - 
13053 How Finnish retail investors choose stock mutual funds - A qualitative study with an added emphasis on passive vs. active fundsTalvio, Tuomas  2012  Finance  pdf [pdf]
13036 Determinants of microinsurance demand: evidence from a micro life scheme in IndonesiaHuber, Fabian  2012  Finance  pdf [pdf]
13035 Precautionary cash savings and equity issuances - European evidenceMustonen, Matti  2012  Finance  pdf [pdf]
13030 How does loss in reputation affect financial intermediaries? Cross-border evidence from European loan syndication marketsToiviainen, Veli-Pekka  2012  Finance  pdf [pdf]
13028 The determinants of zero-leverage firms: International evidencePoikela, Petra  2012  Finance   - 
13011 Determinants affecting the magnitude of bid premium: Evidence from European Union 2000-2011Parmanne, Tomi  2012  Finance   - 
13010 The association between accounting and market-determined measures of systematic equity riskKinnunen, Jesse  2012  Finance   - 
13009 The insurance role of corporate diversificationRoine, Antti  2012  Finance   - 
12998 An empirical analysis of sovereign CDS - Bond relation before and during financial crisisLehtonen, Maria  2012  Finance  pdf [pdf]
12969 Private equity firms and the benefits of specialisation: Nordic evidence pre and during the financial crisisViitala, Joonas  2012  Finance  pdf [pdf]
12968 The combined effect of market for corporate control and product market competition on acquirer shareholders' wealthKarikko, Laura  2012  Finance   - 
12951 How adverse selection of cash holdings affect corporate and investor behavior in M&A cases: Evidence from fully stock financed European acquisitionsSöderström, Stefan  2012  Finance  pdf [pdf]
12947 Deviation from the target capital structure and acquisition behavior - European evidenceMattsson, Jussi  2012  Finance  pdf [pdf]
12941 Determinants and consequences of net asset value discounts in listed private equity entitiesToiviainen, Tuomas  2012  Finance   - 
12927 Do mutual funds time market liquidity? A study on US mutual fund performancePukki, Maria  2012  Finance  pdf [pdf]
12911 The role of interbank lending market liquidity in corporate cash holdingsAriluoto, Jani  2012  Finance   - 
12910 Investment decision making: The role of information and asset performanceTala, Teemu  2012  Finance   - 
12905 Scandinavian investor sentiment and net asset value discounts of closed-end investment companiesLahti, Niklas  2012  Finance   - 
12904 Realization of cost synergies in the acquisitions of an industrial acquirerLöfman, Anders  2012  Finance   - 
12902 Banking relationships, physical distance, and bargaining power - Evidence from Finnish corporate banking marketPrami, Jouko  2012  Finance   - 
12899 Compensation committee composition and CEO compensation – Finnish evidenceUusitalo, Mikael  2012  Finance  pdf [pdf]
12891 The role of buyout backing in the mitigation of IPO-related information asymmetriesNilsson, Oscar  2012  Finance  pdf [pdf]
12889 Relationship banking in Finnish small and medium-sized enterprise M&AsHämäläinen, Lassi  2012  Finance   - 
12877 Effect of dividends on information asymmetry and announcement-day returns: evidence from UKSjögren, Ilpo  2012  Finance   - 
12876 Abnormal trading by advisory banks before M&A announcements: coincidence, skills or insider trading?Chu Ngoc, Trung  2012  Finance   - 
12875 Statistical pairs trading and analyst recommendationsKarvinen, Matti  2012  Finance  pdf [pdf]
12837 Cross-predictability of stock returns: A study of the limited-information modelNilsson, Oliver  2012  Finance  pdf [pdf]
12836 The effect of owner identity and investor protection on unrelated corporate diversificationSoikkanen, Katariina  2012  Finance  pdf [pdf]
12802 Easy as ABC? Political connections and zoning of service station storesHuvinen, Heli  2012  Finance  pdf [pdf]
12787 Value at risk for equitiesKauppi, Tommi Johannes  2011  Finance   - 
12785 Creditor rights and risk-takingTawast, Ilkka  2012  Finance   - 
12777 Issuer quality and the credit cycle, European evidenceMyllärinen, Antti  2012  Finance  pdf [pdf]
12776 Desire to acquire - Acquisition appetite of newly public firms, European evidenceSeraste, Milla  2012  Finance   - 
12775 Trade credit and a financial crisis –Evidence from the Nordic countriesLundmark, Matias  2012  Finance   - 
12765 Implications of corporate cash holdings and financial constraints on companies’ investment decisionsTikkala, Ilari  2012  Finance   - 
12762 Cross-listing and valuation differences between the Hong Kong and the Chinese stock marketsBerg, Marko  2012  Finance  pdf [pdf]
12752 Estimating the value and interest rate risk of demand deposits in concentrated marketsTynys, Lauri  2012  Finance  pdf [pdf]
12749 Hot debt market - Adverse selection costs as a debt issue driverItkonen, Maria  2012  Finance  pdf [pdf]
12747 The effect of smooth performance in firm value – European evidenceMäkelä, Mikko  2012  Finance  pdf [pdf]
12746 Determinants of risk taking and investment decision delegation - Empirical evidence from private banking customersLaukkanen, Tiina  2012  Finance   - 
12744 Market reactions to Environmental, Social, and Governance (ESG)-news: evidence from European marketsLänsilahti, Sini  2012  Finance  pdf [pdf]
12729 Hedging corporate income tax revenue volatility in Finnish municipalitiesRekola, Iris  2011  Finance   - 
12727 Do investment advisors’ personal perceptions affect customers’ investments?Paulanto, Visa  2012  Finance   - 
12720 Dynamic asymmetric adjustments towards target capital structure evidence from UK, Germany and FranceLi, Xiaohan  2012  Finance   - 
12713 Determinants of takeover success and the role of investor protection in cross-border tender offersPuolakka, Anssi  2011  Finance  pdf [pdf]
12702 Private equity funds and the financial crisisLaiterä, Mikko  2011  Finance   - 
12695 Measuring systematic cashflow risk using analysts’ earnings forecast revisions: European evidencePomoell, Jemina  2011  Finance   - 
12685 How non-financial customer based metrics are associated with company performance? An analysis of customer satisfaction, customer retention and Net Promoter Score in Telecommunications IndustryHusgafvel, Lasse  2011  Finance  pdf [pdf]
12658 The economic consequences of executive compensation disclosure: evidence from GermanyLofruthe, Hendrik  2011  Finance  pdf [pdf]
12657 Non-parametric volatility estimation using ultra-high frequency dataSaadetdin, Timur  2011  Finance   - 
12653 Media Coverage and the Cross Section of Stock Returns : Evidence from UK marketsLoukusa, Päivi  2011  Finance   - 
12646 Flights and CAViaR - Financial market stability and the stock-bond return relationViitanen, Tero  2011  Finance  pdf [pdf]
12645 Asset growth anomaly in the UK stock marketSlotte, Pontus  2011  Finance  pdf [pdf]
12642 What factors cause cash ratios to increase in Western European and Nordic countries?Xi, Bin  2011  Finance  pdf [pdf]
12640 Demand of structured products in a prospect utility framework Utility increase from capital protected index linked productsMithiku, Elias  2011  Finance  pdf [pdf]
12625 The effect of anti-takeover provisions on executive compensation in FinlandKauppinen, Terhi  2011  Finance   - 
12623 Cash holdings and market share growth. European evidenceLehtinen, Heini  2011  Finance  pdf [pdf]
12618 The expectations and realizations of non-financial value-added in portfolio companiesKekki, Eero  2011  Finance   - 
12611 Does the stock market fully value intangibles? - Brands and global equity pricesVesanen, Virva  2011  Finance  pdf [pdf]
12605 Operational performance of Nordic private equity backed buyouts in the recession of 2007-2009Jääskeläinen, Joona  2011  Finance  pdf [pdf]
12603 The effect of information problems and growth opportunities on the valuation of cash.Lankinen, Samuli  2011  Finance  pdf [pdf]
12580 Are firms credit constrained? The supply effect of bond market access on firm leverageSoini, Aleksi  2011  Finance   - 
12574 When payout of disposal proceeds unlocks value: European evidenceKinanen, Jaakko  2011  Finance   - 
12572 Home bias effect: evidence from industry portfoliosMakkonen, Ville  2011  Finance   - 
12538 The effect of adopting sustainability reporting on financial media visibility, analyst coverage, and valuationTavakka, Kai  2011  Finance   - 
12533 West Metro’s effect on housing pricesJoutsiniemi, Juha  2011  Finance   - 
12524 The effect of pipe repairs on housing pricesNikola, Natalia  2011  Finance  pdf [pdf]
12522 Effect of business education and personality on retirement savingKorhonen, Julia  2011  Finance  pdf [pdf]
12513 Agent-based modeling as an approach to evaluate price discovery process in double auction marketsJahnsson, Niklas  2011  Finance  pdf [pdf]
12512 Riding the yield curve in the U.S. Treasury market - An attractive strategy for fixed income speculators?Paasi, Ossi  2011  Finance   - 
12475 Mutual fund activity and performance in the Finnish equity market: Evidence from active share measureHyytiäinen, Johannes  2011  Finance   - 
12449 Analyst forecasting bias: Comparing the U.S. and the Eurozone marketsHakkarainen, Tero  2010  Finance  pdf [pdf]
12448 Diversification benefits in Finnish housing marketsAnsinn, Harri  2010  Finance   - 
12446 Does corporate diversification affect cash holdings and the value of cash? European evidenceAniszewski, Sebastian  2010  Finance   - 
12411 Firm leverage and its effects on future growthHurme, Susanna  2010  Finance  pdf [pdf]
12390 Who are the activists? Investor characteristics and corporate improvementsJoel, Davidkin  2010  Finance  pdf [pdf]
12388 Trade credit use during a financial crisis: Evidence from the U.K. of a non-existing trade credit channelAlatalo, Riikka  2010  Finance  pdf [pdf]
12387 Seasonal customer demand and hedging in the Nordic electricity marketsVitie, Matias  2010  Finance  pdf [pdf]
12385 Stock market participation and household characteristics in EuropeLaakso, Elina  2010  Finance  pdf [pdf]
12379 Activity-based costing meets Lean managementKaukomaa, Veli  2010  Finance   - 
12375 The effect of government bond supply on term structure and corporate debt maturity: Evidence from euro areaPohja, Olli  2010  Finance   - 
12374 The price of patents, liquidity, and information: Evidence from acquisitions of unlisted European high-tech targetsSaari, Antti  2010  Finance   - 
12373 Information transfers in Nordic stock exchanges - Market underreaction to interim report informationMäkinen, Kasper  2010  Finance   - 
12372 The effect of financial crisis on the flow determinants of Finnish fixed income fundsMäkinen, Jesper  2010  Finance   - 
12371 Market trends and trading in options versus stocksErmolov, Andrey  2010  Finance   - 
12370 Does financial distress risk drive the momentum anomaly? -Evidence from the U.S. marketWu, Yajuan  2010  Finance  pdf [pdf]
12368 European corporate bond liquidity and yield spreadsPukka, Juhamatti  2010  Finance   - 
12367 Insider trading in the Nasdaq OMX Helsinki between 2005-2010 – On the market timing ability of Finnish corporate insidersKannisto, Mika  2010  Finance   - 
12354 Cross-sectional variation of rental yields in the housing market - evidence from FinlandMoilanen, Iikka  2010  Finance  pdf [pdf]
12353 Cross-sectional variation of rental yields in the housing market : evidence from FinlandTerho, Tomi  2010  Finance  pdf [pdf]
12350 Performance-driven risk taking in Finnish equity mutual fundsPaukkeri, Iivo  2010  Finance  pdf [pdf]
12321 The Implications of Financial DistressNevalainen, Riku  2010  Finance   - 
12319 Does ownership structure affect diversification discount? European evidenceMartinez, Aleksi  2010  Finance   - 
12315 Role of psychological reference points in mergers and acquisitions: 52-week high as a reference price in European takeover activityNiinivaara, Timo  2010  Finance  pdf [pdf]
12313 Banking Crises; Determinants and Crises' Impact on Fiscal Cost and Economic OutputZistler, Martin  2010  Finance  pdf [pdf]
12301 Equity characteristics and investor preferences; empirical evidence from Finland and SwedenKantola, Ville  2010  Finance  pdf [pdf]
12300 Examining the association between personality traits and stock market participation - Evidence from Finnish university studentsJouhikainen, Hannes  2010  Finance   - 
12299 The determinants of default in consumer credit marketHörkkö, Marjo  2010  Finance  pdf [pdf]
12298 Norms, catering incentives and nominal share prices: European evidenceHelin, Lasse  2010  Finance  pdf [pdf]
12297 Expiration day effects of the EURO STOXX 50 index futures and optionsJoensuu, Markus  2010  Finance  pdf [pdf]
12296 Employee stock option valuation in mergers and acquisitions: Story of lost time valuesTynkkynen, Mikko  2010  Finance  pdf [pdf]
12293 Negative linguistic information embedded in earnings conference calls - evidence from Finland and SwedenPartanen, Mika  2010  Finance   - 
12254 Unique risk characteristics of Islamic financial institutions – Evidence from the 2007-2009 financial crisisTuulos, Eero  2010  Finance   - 
12252 Do credit rating announcements matter?Brandstack, Timo  2010  Finance  pdf [pdf]
12251 Ownership structure and choice of issue method in seasoned equity offerings - European evidenceRuutu, Konsta  2010  Finance  pdf [pdf]
12247 Idiosyncratic risk, financial distress and the cross section of stock returnsKotiaho, Henri  2010  Finance  pdf [pdf]
12245 Risk tolerance and myopic behavior - evidence from Finnish retail investorsLehto, Juuso  2010  Finance  pdf [pdf]
12244 Impact of firm's financial policy, investment opportunities, and the cost of external capital on the value of cashTaimisto, Paavo  2010  Finance  pdf [pdf]
12234 The relation of fund characteristics and fund family membership to equity funds’ risk-taking behavior - Empirical evidence from the equity fund market in FinlandMolin, Julia  2009  Finance  pdf [pdf]
12233 Gender effect, family characteristics and firm performance on succession decisions - Evidence from Finnish family firmsAlestalo, Annika  2010  Finance  pdf [pdf]
12230 An analyst-based method for selecting comparable firms and studying corporate peer effectsRantala, Ville  2010  Finance   - 
12228 Does access to public capital markets and ownership structure affect funding of a firm? – evidence from FinlandHarju, Tuomo  2010  Finance   - 
12226 Debiasing overconfidence of Finnish investment advisorsPerttula, Milla  2010  Finance   - 
12221 Personal values and stock market participation - Evidence from Finnish university studentsLuotonen, Niilo  2009  Finance  pdf [pdf]
12220 Macro and micro determinants of seasoned equity offerings and issuer stock market performanceVirolainen, Matti  2009  Finance  pdf [pdf]
12218 Does economic growth influence financial development. Case study on Russian economic growth and financial development.Tishchenko, Ilya  2009  Finance   - 
12209 Implied equity yield curve: a consensus estimate approachSaarinen, Martti  2009  Finance   - 
12205 Manipulating individuals' risk-taking with financial incentives: a myopic loss aversion experimentAbramov, Vladimir  2009  Finance  pdf [pdf]
12204 Credit, financial crises and the real economy: Could credit-based indicators signal upcoming economic distress?Hautala, Onni  2009  Finance   - 
12196 Financial integration of stock markets in the selected former Yugoslav countriesRec, Alma  2009  Finance  pdf [pdf]
12150 Behavioral biases of investment advisors - The effect of overconfidence and hindsight biasSeppälä, Antti  2009  Finance  pdf [pdf]
12130 Effective defense methods against hostile takeovers and raiders in RussiaTishchenko, Kirill  2009  Finance  pdf [pdf]
12119 Underpricing in convertible bond offerings - An empirical analysis of pricing determinants, trends and equity-likenessKoponen, Anssi  2009  Finance   - 
12117 What drives investors' risk appetite - Empirical evidence from private Finnish investors 2007-2008Alanko, Elias  2009  Finance  pdf [pdf]
12114 Credit rating changes and long-term stock returnsHurmerinta, Tuomas  2009  Finance   - 
12108 Performance of forward-looking value drivers in stock screening: making automated recommendations based on future forecastsPuro, Lauri  2009  Finance  pdf [pdf]
12105 Reference point formation and investor sentimentSalovaara, Jussi  2009  Finance   - 
12081 Maximizing shareholder value or management's prestige? An analysis of takeovers of U.S. firms by cross-listed and cross-delisted European acquirersPakalén, Niko  2009  Finance  pdf [pdf]
12047 Dynamic hedging of copper optionsTuominen, Riikka  2009  Finance  pdf [pdf]
12046 A study of European mutual funds' performance persistence and predictability of selected factorsKukkonen, Viktor  2009  Finance   - 
12035 The firm-level societal and economic impact of private equity in FinlandMännistö, Lasse  2009  Finance  pdf [pdf]
12028 Risk transfer in public private partnerships: a case study from a Finnish municipalityMäättä, Tuomas Olavi  2009  Finance   - 
12018 Effect of neglect on stock performance: a transatlantic comparison on sin stocksHuhtakangas, Pasi  2009  Finance   - 
12017 Value creation from corporate divestitures: Evidence from European spin-offs over 1994-2006.Lehtonen, Tuomas  2008  Finance  pdf [pdf]
12014 The impact of government ownership in mergers and acquisitionsHaavisto, Ilkka  2008  Finance   - 
13175 Kuinka vuosikertomusten visuaalinen viestintä representoi strategiaa: Tapaustutkimus suomalaisista mediakonserneistaHeinlahti, Kai  2013  Finnish and Communication  pdf [pdf]
12858 Promotionaalisuus toimitusjohtajien katsauksissa finanssikriisin kontekstissaKataja, Katariina  2011  Finnish and Communication  pdf [pdf]
12418 Työtön suomalaisessa diskurssissa: Korpusavusteinen tutkimus työttömiä koskevista puhetavoistaLillqvist, Ella  2010  Finnish and Communication  pdf [pdf]
12416 "Eläkepäivät kaikilla, Kissanpäivät yksillä." Verotuetun pitkäaikaissäästämisen mainonnan semioottinen analyysiLindell, Auli  2010  Finnish and Communication  pdf [pdf]
12366 Liikenteen energiankäytön mediadiskurssit ja kilpailevat tulevaisuudetRinkinen, Jenny  2010  Finnish and Communication  pdf [pdf]
12129 "Ilmastonmuutoksen korjaaminen on helppoa ja halpaa." Argumentointi Ilmastotalkoot-kampanjassaKärkkäinen, Suvi  2009  Finnish and Communication  pdf [pdf]
12103 Lämpöä kylmään maailmaan. Tulikiven mainonta yli kansallisten rajojenSeppänen, Anni  2009  Finnish and Communication  pdf [pdf]
12088 Sisäinen viestintä ja sen vaikutukset yrityskauppatilanteessaLaurila, Anne  2009  Finnish and Communication  pdf [pdf]
12085 Strategian yhteydessä esiintyvät aiheet ja toimijat neljän eurooppalaisen teräsyhtiön vuosikertomuksissaEskelinen, Anna  2009  Finnish and Communication  pdf [pdf]
12068 Johtajuuden rakentuminen toimitusjohtajan blogiteksteissä : metafora-analyysi tapauksesta Finnair.Anttilainen, Susanna  2009  Finnish and Communication  pdf [pdf]
14569 Maineenhallinta - strateginen kysymysNaakka, Kimmo  2015  Finnish Business Communication   - 
14479 Sidosryhmäteorian esilletulo pörssiyhtiön vuosikertomusteksteissä ja niiden sisällön muutoksissa - Narratiivinen analyysi ja merkityksellistämisen tutkimus KONEen vuosikertomuksistaLounesto, Kaisu  2013  Finnish Business Communication   - 
14411 The role of visual metaphors in brand personality construction - a semiotic interpretationAllén, Elmo  2016  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
14393 "Meidän tulevaisuudentutkimus on sitä, että seurataan, mitä muualla tapahtuu" - tulevaisuuden ennakoinnin kyvykkyydet ja prosessit mediayhtiöissäNiinisalo, Tarja  2016  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
14304 Ei meidän koulua! Retoriset delegitimaatiostrategiat koulun lakkauttamista vastaanLaine, Hanna  2016  Finnish Business Communication   - 
14298 Miten esimies onnistuu muutosten keskellä? Viestinnällinen näkökulmaVirkajärvi, Venla  2015  Finnish Business Communication   - 
14211 Legitimacy building and stakeholder identification in circular economy: A case studyHaimelin, Kaisa  2015  Finnish Business Communication   - 
14141 Pelastaja vai tappaja? Metsäyhtiö UPM:n Voikkaan paperitehtaan lakkauttamisen uutisdiskurssit legitimaationäkökulmastaLaatikainen, Outi  2015  Finnish Business Communication   - 
14133 Mahdollistamisesta sankaritarinoihin - Referenssiviestinnän retoriset strategiatStranius, Hanna  2015  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13964 Mustia Joutsenia ja vuorovaikutusta: Dialogoksesta diasofiaan epävarmassa maailmassaLähdesmäki, Ville  2015  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13946 Top management perceptions of linkages between understanding, accepting and executing strategy: A case studyHeikkinen, Sara  2015  Finnish Business Communication   - 
13944 Sosiaalisen median vaikutukset viestinnän käytäntöihin B2B-yrityksissäNissinen, Jaana  2015  Finnish Business Communication   - 
13826 Diskursiiviset legitimaatiostrategiat mediateksteissä - Case Valio OySilvennoinen, Sanna  2014  Finnish Business Communication   - 
13813 Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulmaOra, Jane  2014  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13674 "Jos ihan hiljaa oltaisi paikoillaan, menisiköhän muutos ohi?" - Strategisen muutoksen johtaminen ja viestintä muutosagenttien näkökulmastaEvers, Reetta  2014  Finnish Business Communication   - 
13654 Onnistunut sidosryhmäviestintä menestyksen kulmakivenä - Case X OyStranding, Tytti-Kanerva  2014  Finnish Business Communication   - 
13653 Sensemaking in organizations - Different responses to strategic changeSaari, Christina  2014  Finnish Business Communication   - 
13581 "Mä johtajana tiedän mitä mä teen": Identiteettityötä kehityskeskustelussaPekkinen, Pia-Maria  2014  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13579 140 merkkiä retoriikkaa - Retorinen diskurssianalyysi startup-yritysten viestinnästä TwitterissäTimonen, Jani  2014  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13577 The role of strategy tools in implementing corporate strategyNevanlinna, Sari  2014  Finnish Business Communication   - 
13563 The role of corporate identity in university branding: Case Aalto University School of BusinessTähtinen, Eeva  2014  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13561 Urheilujournalismin kliseet, kaavat ja vakiintuneet jutunrakentamisen tavat - Tutkimus jääkiekon MM-kisojen 2013 uutisoinnistaHyppölä, Lauri  2014  Finnish Business Communication   - 
13553 Naisten asema ja osallistumista tukevat käytännöt organisaatioiden hallitustyöskentelyssäAutio, Johanna  2014  Finnish Business Communication   - 
13441 Moraalinen vastuunjako julkisessa yritysvastuukeskustelussa - Etnometodologinen kategoria-analyysi yritysten vastuun poliittisista implikaatioistaPenttilä, Visa  2013  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13413 Järki ja tunteet - Sukupuolen dikotominen representaatio televisiomainonnassaLouhelainen, Milla  2013  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13411 Semioottinen analyysi brändiarkkitehtuurista naistenvaatemainoksissaLaitinen, Jaana  2013  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13365 The practices of media sales in a Finnish multi-channel media organizationMäki, Mileena  2013  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13363 Understanding media consumption in the digital age - social dimensions of everyday practices of entertainmentRuissalo, Jonna  2013  Finnish Business Communication   - 
13345 Esimiesten roolien metaforinen rakentuminen strategiatyöpajoissa - Videoetnografinen metafora-analyysi suomalaisessa pörssiyhtiössäAsikainen, Milla  2013  Finnish Business Communication   - 
13340 Sosiaalisen median hyödyntäminen dialogisessa strategiaviestinnässäKekkonen, Arja  2013  Finnish Business Communication   - 
13339 Taloudellisen tuloksen oikeuttaminen toimitusjohtajan katsauksessaKoskinen, Jarno  2013  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13315 Employees' organizational identification in a post-merger environment - a multifactor approachRöyttä, Antti  2013  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13301 "What do you guys think?" - blogit yritysten yhteiskuntavastuuviestinnän ja sidosryhmädialogin välineenäLuukkonen, Heikki  2013  Finnish Business Communication   - 
13300 Ympäristönsuojelusta yrityskansalaisuuteen - suomalaisten yritysten vastuullisuusdiskurssin muutosKarppinen, Hanna  2013  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13227 Eliittidiskurssin mediakehyksen tulkinta uutisten kommenttipalstoillaHämäläinen, Tuomas  2012  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13214 "Tänään on hyvä päivä ryhtyä vapaaehtoiseksi!" - Diskursiiviset legitimointikeinot vapaaehtoisjärjestöjen verkkoteksteissäJoki-Korpela, Maija  2013  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13208 Employee perceptions of code of conduct content, purpose and implementation: a case studyKarhujoki, Helena  2013  Finnish Business Communication   - 
13200 Sijoittajasuhteiden funktio markkinatiedon tuottajana - strategisen johtamisen ja tietojohtamisen näkökulmatHonkanen, Maija  2013  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13174 Kenen strategia? Työntekijöiden, keskijohdon ja johdon käsityksiä strategiasta ja sen viestinnästä: tapaustutkimusKarjalainen, Elisa  2013  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13161 Identity work during strategic change: Coping strategies, dynamics and complexities. Case Aalto Univeristy School of BusinessJakobsson, Eeva  2013  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13145 The WTO and ambiguous language of development. A rhetorical analysis of the development discourse of the World Trade Organization.Kangas, Laura  2013  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13139 Kuka vastaa? Metonyyminen tekijyys irtisanomisuutisoinnissaKoliseva, Kiia  2013  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
13055 Strategianarratiivin rakentaminen toimitusjohtajan haastattelussa vuosikertomuksessaHetemäki, Tuukka  2012  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
12993 Diskursiiviset legitimaatiostrategiat kestävän matkailun viestinnässäAspelin, Hanna  2012  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
12948 Strategisen muutoksen viestiminen monikansallisessa yrityksessä Yrityskulttuurin rakentuminen sisäisen viestinnän avullaAnttila, Sonja  2012  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
12906 Avainresurssi vai henkilöstökulu: Kategorisointi ja työelämän eriarvoisuuden ilmeneminen suomalaisyritysten henkilöstökertomuksissaLappalainen, Seija  2012  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
12894 Toimijuuden paikat keskijohdon muutospuheessa: diskurssianalyysin kohteena osallistava strateginen muutosNuutinen, Riikka  2012  Finnish Business Communication   - 
12857 Strategisen vastuullisuuden viestiminen vuosikertomuksessa - Case Metso OyjHämeenniemi, Mikko  2012  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
12831 Discourses of ‘servitization’. Strategy as discourse and practice perspective on shippingKoponen, Riikka  2012  Finnish Business Communication   - 
12830 Intranetin toimivuudesta sisäisen johtamisviestinnän välineenä johdon ja henkilöstön näkökulmista Case ABBSalo, Sanna  2012  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
12829 Aloita eläkesäästäminen nyt. Pelon diskurssi pitkäaikaissäästämistilien markkinointimateriaaleissaToivonen, Kira  2012  Finnish Business Communication   - 
12810 Strategisuus työpaikkailmoituksissa - strategista rekrytointiviestintää etsimässäTurkulainen, Tiina  2012  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
12809 Legitimaatio- ja illegitimaatiostrategiat ympäristö- ja turvallisuusriskien viestinnässä - Diskurssianalyysi ydinvoiman riskiviestinnästäPeltonen, Anu  2012  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
12797 Yliopiston ja elinkeinoelämän muuttuva suhde Diskurssianalyyttinen tutkimus Aalto-yliopiston yritysyhteistyösuhteistaMyrberg, Maarit  2012  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
12783 Valitettavasti valinta ei tällä kertaa kohdistunut sinuun – Tutkimus kielteisistä rekrytointivastauksista osana rekrytointiprosessia ja työnantajabrändäystäRembel, Kristiina  2012  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
12773 Viestintästrategiat valtaistuneen kuluttajan kohtaamiseen sosiaalisessa mediassaHellstén, Linda  2012  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
12593 Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessaSeppänen, Leena  2011  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
12592 Puhekielisyys verkkokeskustelussaKarppinen, Jouni  2011  Finnish Business Communication  pdf [pdf]
14784 International Expansion through Affiliate Marketing: the Publisher PerspectiveKaaronen, Karla  2014  Information Systems Science   - 
14757 Interactive Entertainment and Gender: an Empirical Approach Related to Gender Specific Differences in Gaming together with Attractiveness of Game Products and Promotions to WomenRäsänen, Antti  2011  Information Systems Science   - 
14685 Open sourcing programming language - Case Apple SwiftHalmetoja, Eero  2016  Information Systems Science  pdf [pdf]
14542 The effects of continuous enterprise system changes: Case study in a global organizationLindy, Emma  2014  Information Systems Science   - 
14524 The business value of good quality in information systemsTalonen, Eero  2014  Information Systems Science  pdf [pdf]
14520 Multi period balance sheet scenario optimisationKöymäri, Lari  2014  Information Systems Science  pdf [pdf]
14486 Business value of XBRL to financial report generators: A dynamic viewUpreti, Bikesh Raj  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
14443 Early internationalization of technology companies: International channel selection strategies of Finnish B2B software companiesSipilä, Henri  2016  Information Systems Science   - 
14437 Growth hacking: Defining a digital marketing buzzwordHerttua, Timo  2016  Information Systems Science   - 
14427 Examining the impact of long-term consultant-client relationship in ERP projectsVuorela, Joonas  2015  Information Systems Science  pdf [pdf]
14192 Consumer acceptance of in-vehicle infotainment for the connected carFischer, Lene-Marie  2015  Information Systems Science   - 
14112 A longitudinal study on the factors affecting mobile phone switching intensions in the Finnish consumer marketRantala, Minna  2014  Information Systems Science   - 
14004 In search of the Holy Grail of IS project risk management. A case study on risk identification.Kuusivuori, Juuli  2015  Information Systems Science   - 
14000 Understanding perceived enjoyment and continuance intention in mobile gamesNguyen, Duyen  2015  Information Systems Science  pdf [pdf]
13987 Developing performance appraisal and payment determination processes in SAP - Case KelaSaarela, Elisa  2015  Information Systems Science  pdf [pdf]
13833 Mediation of accumulated knowledge inside IS programsAaltonen, Atte  2014  Information Systems Science  pdf [pdf]
13823 The roles of social and network effects in consumer´s mobile service platform switchingPiispanen, Jouni  2014  Information Systems Science  pdf [pdf]
13822 Marketing automation as a catalyst for business transformation in the B2B sector - A qualitative studyPutkinen, Lauri  2014  Information Systems Science  pdf [pdf]
13821 An empirical study on adoption of mobile money transfer application in FinlandEnkovaara, Miikka  2014  Information Systems Science   - 
13820 Motives behind software adoption in Finnish accounting firms: Technology adoption motives in two case firmsLaitinen, Aki  2014  Information Systems Science   - 
13819 The hidden pitfalls of Kanban in software developmentAnttila, Satu  2014  Information Systems Science  pdf [pdf]
13791 SteamOS - Predicting future success with two sided markets theoryIkonen, Juho; Everi, Santeri  2014  Information Systems Science   - 
13780 Business Intelligence (BI) strategy development: a grounded action researchJärvinen, Tiia  2014  Information Systems Science  pdf [pdf]
13778 Decision maker's inertia in SMEs: a multiple case study in sales invoicingNevalainen, Anssi  2014  Information Systems Science  pdf [pdf]
13770 An overview of Enterprise Social Software adoption in large companies in Finland - Focus on implementationNohynek, Milja  2014  Information Systems Science  pdf [pdf]
13763 Perceptions of digital business within the Finnish pension insurance sectorHyttinen, Heini  2014  Information Systems Science   - 
13746 Analyzing suitable revenue model of digital music platforms in China based on the assumption of paid-musicZhang, Yu  2014  Information Systems Science  pdf [pdf]
13740 IT based environmental program and hindrances of its international diffusion - Case: Green Office -program developed by WWF FinlandParviainen, Marika  2014  Information Systems Science  pdf [pdf]
13737 Tablet device as a business management tool. Case: fit in a retail company.Torniainen, Matti  2014  Information Systems Science   - 
13707 Recommendation systems - technology and business aspectsStenberg, Markus  2014  Information Systems Science   - 
13646 Combining agile and waterfall methodologies in a single subproject Case: Property information serviceKukkonen, Tuovi  2014  Information Systems Science   - 
13596 Towards Servitization in Finnish SME Machinery Companies Case: Finnish Mid-Sized Machinery CompanyHakamo, Henri-Erik  2014  Information Systems Science   - 
13591 Evaluating the value of web metricsRiihimäki, Tommi  2014  Information Systems Science  pdf [pdf]
13567 Impact of switching costs and network effects on adoption of mobile platformsDzhain, Nikita  2014  Information Systems Science  pdf [pdf]
13546 Factors influencing customers' choices of online merchantsLi, Chenghuan  2014  Information Systems Science  pdf [pdf]
13535 Modelling of a capacitated lot-sizing and scheduling problemHartmann, Kathrin  2014  Information Systems Science   - 
13533 Senior home care market in FinlandKlemetti, Ate  2014  Information Systems Science   - 
13526 The business model and foreign market entry mode choice of crowdsourcing service providers: a case study of a multinational witkey service providerYou, Weimu  2014  Information Systems Science   - 
13525 Perceived value of cloud based information systems. Case: accounting information systems.Zhygalova, Anna  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13424 Measuring the business value of information technology outsourcingToikkanen, Jussi  2013  Information Systems Science   - 
13407 Aesthetics, affect and user preference - Finding objective measures for subjective experiencesLipponen, Satu  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13406 Managing the growing complexity in information system implementation projects - Case study of Maximo asset management systemHolmborg, Markus  2013  Information Systems Science   - 
13404 Defining business models from theoretical perspective and in practice - In-depth case study of a Finnish software start-up companyKuisma, Marko  2013  Information Systems Science   - 
13402 Ubiquitous decision making processes in accounting outsourcing- Case study of four Finnish small and medium sized enterprisesZhuang, Peng  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13395 Use of analytics and information technology in sales and operations planningPaija, Tommi  2013  Information Systems Science   - 
13392 Regulatory GRC in the cloud - An explorative comparison of the legal challenges in the European Union and the United StatesRekola, Krista  2013  Information Systems Science   - 
13391 Better together? A case study of collaborative internationalizationObolgogiani, Patrick  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13389 An overview of e-invoicing in China and the factors affecting individual's intention to B2C e-invoicing adoptionWu, Rong  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13388 The purposes of performance dashboard use: A case of a procurement performance management SaaS provider.Lofvinga, Viktorija  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13387 The transition to and the customer-facing processes in the maintenance phase - case replenishment software vendorsRuuskanen, Mikko  2012  Information Systems Science   - 
13381 ICT industry in change: New focus areas for future ICT resources - Case Metsä Group ICTMäkijärvi, Olli  2013  Information Systems Science   - 
13374 Measuring service quality of online banking in ChinaZhang, Yitian  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13373 Service design of mobile applications in cruise contextHuang, Liping  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13372 Higher education information technology management benchmarking in EuropeJuult, Janne  2013  Information Systems Science   - 
13369 Factors influencing microtransaction monetization- model success in digital gamesTuovinen, Kai  2013  Information Systems Science   - 
13368 Addressing CSR issues in supplier-buyer relationships: Agency theory perspectiveBoychenko, Maria  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13364 The adoption of retail self-service checkout systems - An empirical study examining the link between intention to use and actual useRinta-Kahila, Tapani  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13350 Business model analysis of interest-based social networking servicesLehtinen, Ilari  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13341 Data journalism: an outlook for the future processesRapeli, Minna  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13334 Sales force automation system adoption: organisational antecedents for successful implementationJerkku, Sami  2012  Information Systems Science   - 
13333 Exploring the challenges of assuring CSR informationAnttila, Matilda  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13330 Risk culture - a descriptive modelPaalanen, Anssi  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13231 The potential of IHDS to increase the level of energy efficiency and motivation for household residents: a mass pilot comparisonYassin, Mazin  2013  Information Systems Science   - 
13230 Understanding reasons behind mobile service platform switching behavior: An inductive analysis from consumer perspectiveNykänen, Jussi  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13211 New work practices - "Desktop as a Service" and its adoption by the micro enterpriseWeiss, Marta  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13198 Choosing a website to play Poker - A comparison between utilitarian and hedonic usersVilén, Ville-Matias  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13196 Designing data governance model - case studyVänskä, Ari  2013  Information Systems Science   - 
13195 Successful management of ERP implementations: A case studyKorhonen, Otto  2013  Information Systems Science   - 
13194 Two tier ERP systems: Combination of on premise and cloud. Cloud ERP manufacturing service outsourcing.Machal, Marlon  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13191 A survey of Chinese teenager behaviors on the local social networking sitesHou, Xiaoyu  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13189 Future Internet in the European Union - Case FI-WARETuominen, Lasse  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13186 Operators' value creation models in electronic invoicing - User company perspectiveTao, Meng  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13180 Collaboration software adoption: Factors affecting adoption of collaboration software in organizationsIkäläinen, Sakari  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13170 Social learning enabled service innovation in consumer online communitiesMattila, Laura  2013  Information Systems Science   - 
13166 Open data business models for media industry - Finnish case studyKinnari, Tomi  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13164 Diffusion of the international creditor reference standardAalto, Aleksi  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13160 ERP procurement frameworks and implementation in the military environmentMarjomaa, Niko  2012  Information Systems Science   - 
13128 Post-implementation challenges of utilizing a knowledge management system: An organizational viewSuominen, Julius  2013  Information Systems Science  pdf [pdf]
13091 The critical success factors of social CRMKaski, Katja  2012  Information Systems Science   - 
13079 Use of external resources to expand boundaries of professional competencies - Case video analysis for football coachingTupamäki, Anni  2012  Information Systems Science   - 
13056 The effect of cognitive biases on organizational purchasing decision making: Case study of IT infrastructure purchasing in Finnish SMEsKotimäki, Veikko  2012  Information Systems Science  pdf [pdf]
13054 Data mining in tax administration - Using analytics to enhance tax complianceMartikainen, Jani  2012  Information Systems Science  pdf [pdf]
13045 Assessing changes for implementing Manufacturing Execution Systems. Case: The Switch Model FactoryWu, Xiaoxuan  2012  Information Systems Science  pdf [pdf]
13029 Cost estimation in global software development - Review of estimation techniquesKoskenkylä, Juha  2012  Information Systems Science  pdf [pdf]
13027 Cognitive absorption in work-related information system usage - Case: Cash flow estimation in private equity financed companiesAspola, Terhi  2012  Information Systems Science  pdf [pdf]
12931 Managing risk in offshore outsourcing of information systemsUkkonen, Kari  2012  Information Systems Science   - 
12928 The impact of communication technologies on individual workers’ productivityPekkanen, Kimmo  2012  Information Systems Science  pdf [pdf]
12900 Enabling factors for performance dashboard adoptionRuuskanen, Jussi  2012  Information Systems Science   - 
12897 Revenue models in the context of online digital audio companies: Making an optimal choice between advertising and paid subscriptionsSørensen, Jens  2012  Information Systems Science  pdf [pdf]
12895 Critical success factors in ICT standardization - Assessing internet and communication industriesValtanen, Atte  2012  Information Systems Science  pdf [pdf]
12873 An autopsy of a sitemaker: An ethnographic account of practices in creating online presenceNieminen, Jarmo  2012  Information Systems Science   - 
12870 SME building a platform ecosystem Case There CorporationSimula, Jussi  2012  Information Systems Science   - 
12864 Factors in ICT Innovation's diffusion from an environmental context perspective: The case of XBRLNorovuori, Sami  2012  Information Systems Science  pdf [pdf]
12849 Challenges of Finnish B2C E-commerce: Achieving competitive advantage through brand and service marketingKnuuttila, Karri  2012  Information Systems Science  pdf [pdf]
12847 IS & business strategy alignment; the impact on IT integration in M&A. Case study – technology companyWalker, Sebastian  2012  Information Systems Science  pdf [pdf]
12828 Capturing value from Mobile SNS- Business models analysis of telecommunications operators in ChinaWang, Meng  2012  Information Systems Science  pdf [pdf]
12807 Organizational challenges for successful end user adoption of internal enterprise social softwareHeiska, Aino  2012  Information Systems Science  pdf [pdf]
12804 Content management in software development transition - Case TellabsKoskinen, Jani  2012  Information Systems Science   - 
12801 Transition management in the supply chain of short lifecycle products – a case studyHänninen, Paavo  2012  Information Systems Science   - 
12798 Adoption of smartphones: iPhone. Research of adopting a mobile phone innovation from private consumers' viewpoint.Ekebom, Eero  2012  Information Systems Science  pdf [pdf]
12796 Business value of XBRL to the financial report receivers in FinlandAsatiani, Aleksandre  2012  Information Systems Science  pdf [pdf]
12791 Installed base information: Use and practices in industrial capital goods manufacturing companiesWestwood, John  2012  Information Systems Science   - 
12770 Value investing in the Finnish stock marketOlin, Tomi  2011  Information Systems Science  pdf [pdf]
12758 A study on the ability of linear time series models to model variables with various distributionsSalonen, Jani  2012  Information Systems Science   - 
12728 Obstacles of XML-based electronic accounting referenceJuhava, Antti  2012  Information Systems Science  pdf [pdf]
12686 The implications of a retail offering for the successful multi-channel strategyViisteensaari, Samu  2011  Information Systems Science  pdf [pdf]
12663 Determinants of technology usage in outsourced cash flow forecasting serviceKangas, Antti-Jussi  2011  Information Systems Science  pdf [pdf]
12650 Exploring factors that hinder the adoption of Mobile Services in China A qualitative user analysis with special focus on mobile financial servicesshi, xiaoguang  2011  Information Systems Science  pdf [pdf]
12635 Determinant factors in international Enterprise Resource Planning (ERP) integration projectVekkeli, Kimmo  2011  Information Systems Science   - 
12613 Creating a consumer-driven business model for the cruise line industry: Case Royal Caribbean Cruise Lines Ltd.Ahola, Anni  2011  Information Systems Science  pdf [pdf]
12607 Matchmaking in business park context: case TechnopolisNorros, Timo  2011  Information Systems Science  pdf [pdf]
12606 Knowledge creation perspective on IT outsourcing: A public sector – private sector context case studyLehtimäki, Aku-Ville  2011  Information Systems Science  pdf [pdf]
12599 Building quality indicators for outsourced finance and accounting servicesJukkara, Arttu  2011  Information Systems Science   - 
12557 Psychological goal framing in promoting IT-infrastructure services - analysis of goal framing effect between IT-professionals and studentsHalmeaho, Vesa-Tapio Tomás  2011  Information Systems Science  pdf [pdf]
12553 Service provider selection in open standard interorganizational linkages - Case electronic invoicingMyllynen, Niko  2011  Information Systems Science  pdf [pdf]
12519 Electronic invoicing in SMEs: Assessing the factors affecting the adoptionSeppä, Marja  2011  Information Systems Science   - 
12509 Improving the usability of wikis: Case IT product team of Company XKarhu, Antti  2011  Information Systems Science  pdf [pdf]
12505 Conceptualizing and measuring Green IT Readiness in Finnish companies. Application area: electronic invoiceTenhunen, Maija  2011  Information Systems Science  pdf [pdf]
12500 Evaluating financial benefits of an identity management solution – CASE LogicaHeino, Eetu  2011  Information Systems Science  pdf [pdf]
12473 Using data governance models to improve customer master data management - A case in the technology industryDiakhaté, Sofia Magdalena Merituuli  2010  Information Systems Science   - 
12471 ERP implementation process and its critical success factorsEkholm, Jonathan  2010  Information Systems Science   - 
12443 Challenges of outsourcing systems integration - Lessons learned from the public sectorImmonen, Johanna  2010  Information Systems Science  pdf [pdf]
12441 Creating business value with strategic IT investmentsPynnönen, Matti  2010  Information Systems Science   - 
12440 Implementation of new IT-systems after company buy-outs - A case studyFilatov, Kirill  2010  Information Systems Science  pdf [pdf]
12438 SEPA changes and payment process reengineering in Finnish companies. Empirical evidence from six companiesFinne, Emma  2010  Information Systems Science  pdf [pdf]
12436 Tangibility preference and involvement as predictors of willingness to pay for digitally distributed video gamesKaijanen, Tapani  2010  Information Systems Science  pdf [pdf]
12435 Financial aspects of cloud computing business modelsJäätmaa, Jaakko  2010  Information Systems Science  pdf [pdf]
12431 Transition to e-invoicing and post-implementation benefits. Exploratory case studiesPotapenko, Tania  2010  Information Systems Science  pdf [pdf]
12430 Social media as a medium of word-of-mouth - Investigating movie eWOM dynamics using TweetsLaurila, Jaakko  2010  Information Systems Science   - 
12310 Technology trust antecedents: Building the platform for technology-enabled performanceLeppänen, Akseli  2010  Information Systems Science  pdf [pdf]
12309 The adoption of social media in reaching and interacting with customers: Case - The Finnish telecommunications industryVuolle, Tiia  2010  Information Systems Science  pdf [pdf]
12257 Tax return filing online – Case Finnish Tax AdministrationKuznetsova, Olga  2010  Information Systems Science  pdf [pdf]
12256 Supply chain network designing by IT-enabled modelling tools - Case Finnish car tyre businessMykkänen, Marko  2010  Information Systems Science   - 
12255 Managing organizational change and commitment - A case study in IT industryKauppinen, Jukka-Pekka  2010  Information Systems Science   - 
12203 Category management and captainship in retail. Case: Baby food in Finland.Järvinen, Joel  2010  Information Systems Science  pdf [pdf]
12202 The impact of Electronic Data Interchange and E-invoicing on buyer-seller relationships in business-to-business marketsMaunola, Julia  2009  Information Systems Science  pdf [pdf]
12200 Creating and sustaining successful business ecosystemsKarhiniemi, Marko  2009  Information Systems Science  pdf [pdf]
12197 Decision-makers’ information needs - Assessing information needs in strategic management and marketing: Case Outokumpu OyjKarpoff, Erno  2009  Information Systems Science   - 
12192 Adoption of social network sites in the entertainment business – Case promotion of urban music events in Helsinki on FacebookRugambwa, Gonzaga  2009  Information Systems Science  pdf [pdf]
12045 Exploring users' knowledge sharing intentions in firm-hosted commercial online communitiesHannuksela, Juha  2009  Information Systems Science   - 
12037 Building metrics for assessing the business value of electronic order-to-payment cycleLempinen, Heikki  2009  Information Systems Science  pdf [pdf]
12009 Operators value creation in business to business electronic invoicingHaussila, Timur  2008  Information Systems Science   - 
12001 The Changing Role of the CIO. Is CIO an IT Expert or a Business Executive?Takanen, Tiina  2008  Information Systems Science  pdf [pdf]
14797 Transferring organizational values during internationalization - case MeltwaterSundström, Maria  2014  International Business   - 
14795 The effects of cultural diversity on project successKukkola, Hilda  2012  International Business   - 
14777 Importance and value of airline service attributes. Routes from Helsinki to Germany in non-business segmentsYlioja, Kari  2011  International Business  pdf [pdf]
14776 Development of Russian Oil Export Infrastructure: a Shipping Company's PerspectiveKuteinikov, Aleksei  2012  International Business   - 
14702 Longitudinal study of regional headquarters in FinlandSampolahti, Jaana  2016  International Business  pdf [pdf]
14642 Use and utility of exogenous strategy frameworks in strategy-makingJunkkari, Jonni  2015  International Business   - 
14641 Global giants and climate change: How do world's largest companies respond to the challengeAho, Lotta  2014  International Business   - 
14640 Voluntary employee turnover and retention in Chinese domestic SMEsChen, Hao  2014  International Business   - 
14629 Perceived attractiveness of foreign subsidiaries of early internationalizing firms: A person-environment fit approachLiekkilä, Elisa  2016  International Business   - 
14611 Developing international purchases - Case Lemminkäinen OyjJuhantalo, Juho  2016  International Business   - 
14608 Effects of employee turnover on service quality and customer satisfaction in contact centersTapola, Merituuli  2016  International Business  pdf [pdf]
14514 Foreign language competence as a career enabler: Employee motivation to develop foreign language competence in the technology industryVaittinen, Joonas  2014  International Business  pdf [pdf]
14512 Outtweeting the competitors - how social media is used in employer branding in FinlandMontonen, Aleksi  2014  International Business  pdf [pdf]
14510 Investor behavior in crowdfundingJalonen, Petteri  2013  International Business  pdf [pdf]
14461 Upgrading the competitive advantage of paired border cities - comparative case study of Nogales-Nogales and Imatra-SvetogorskPietilä, Erika  2010  International Business  pdf [pdf]
14459 Finnish MNC's actice in Brazil: A study about management in the Finnish - Brazilian MNC contextKorhonen Pereira Coutinho, Sónia Alexandra  2010  International Business  pdf [pdf]
14458 Do online social networks help to get a job? A study on online social networks as a recruitment method in RussiaDrobysheva, Alena  2010  International Business  pdf [pdf]
14455 Impact of external linkages on the innovativeness of multinational companies operating in FinlandPumpula, Teemu  2010  International Business  pdf [pdf]
14450 Country comparison: Levels of investor relations information within the different countries in the OMX marketAndersson, Olli  2009  International Business  pdf [pdf]
14390 Global HRM: an interview-based case study of recruitment, onboarding and exit practices of a Finnish industrial MNEYurbacheva, Olga  2016  International Business   - 
14346 Making the best of licensing partnerships with diverse corporate cultures. A case study.Vollner, Natalie  2016  International Business   - 
14263 Internationalization of Finnish construction companies: An interview-based study in the Swedish construction industrySaloranta, Juuso  2015  International Business  pdf [pdf]
14262 The evolving role of sourcing intermediary and buyer-supplier relationship development in sourcing from ChinaVirtanen, Yuan  2015  International Business   - 
14261 Outsourced employees' sensemaking process in adjusting to a new organizationPaavola, Mikko  2015  International Business   - 
14256 Effective management of sales channels - A case study of distributor sales channels in international marketsEngström-Häivälä, Sara  2015  International Business   - 
14188 Founders' perspective: Finnish digital learning solutions enterprise in formationNurmela, Heidi  2015  International Business   - 
14025 From workrooms to the world: How public funding and institutional practices can support the building of the antecedents for early internationalization. Case: Finnish research based spin-offsLehtinen, Olga  2015  International Business   - 
14020 Entry mode choice of travel service firm: The case of Olympia in ChinaZhu, Jian  2015  International Business  pdf [pdf]
13997 Which reference to choose? - Reference price conceptualizations and their implicationsSchulz, Michael  2015  International Business   - 
13996 Fund manager compensation and the impact on fund performanceSüsse, Astrid  2015  International Business   - 
13941 Overcoming language barriers in health care services in the medical tourism context: Health care companies' perspectiveRöysky, Maiju  2015  International Business  pdf [pdf]
13935 The development of international entrepreneurs in terms of resources and entrepreneurial capabilities: A case study on a Finnish accelerator programTiainen, Timo  2015  International Business   - 
13926 Agency compensation models in search engine advertising - a multiple case studyHeinonen, Karoliina  2015  International Business  pdf [pdf]
13861 The employability of highly educated foreigners in Finland: experiences of the foreign degree students of the Aalto University School of BusinessNegassa, Jami  2015  International Business  pdf [pdf]
13860 Finnish multinationals engagement with non-governmental organizations: from dialogue to CR innovation?Riutta, Carita  2015  International Business  pdf [pdf]
13851 Partnerships for profit and impact: Partner roles in an NGO-led BOP business venture developmentSuomalainen, Sini  2014  International Business  pdf [pdf]
13838 Does CSR attract us? Empirical evidence from Finnish Business SchoolsEnglund, Polina  2014  International Business   - 
13834 The impact of equity investments, venture capital, international social capital and public support on the growth and internationalization of Finnish technology start-upsKorkealaakso, Joonas  2014  International Business  pdf [pdf]
13832 How Western SMEs can build partnerships with value-added resellers in Russia. Case MultiTouch Oy.Georgieva, Veronika  2014  International Business   - 
13818 Desire for balance and impact - The perception of high involvement work system and its role in building middle managers' organizational commitment in a Chinese subsidiaryQin, Bo  2014  International Business   - 
13804 "Language skills have been a must in my job" - The effect of language training and expatriation on language skills and career path: an employee perspectiveHuohvanainen, Tanja  2014  International Business   - 
13794 Targeting language markets through Web localization: A case study of a digital cloud serviceTaanonen, Mari  2014  International Business  pdf [pdf]
13788 Creation and development of marketing networks during internationalization - multiple case study on Nordic fashion companiesSalonen, Jonna  2014  International Business   - 
13781 The role of language in trust-building of international negotiations - Case: Crisis Management InitiativeMarkkanen, Anna-Laura  2014  International Business   - 
13767 AIDS galas and meat free mondays - a case study on the promotional CSR communication of luxury fashion brandsHindrén, Noora  2014  International Business   - 
13756 Antecedents of SME internationalization: multiple case study of Finnish SMEs' expansion into EstoniaÖhman, Elena  2014  International Business  pdf [pdf]
13736 Participant perceptions of learning and its transfer from leadership development programsKokoi, Isa  2014  International Business   - 
13731 Value innovations by Finnish SMEs - success stories in global consumer product marketsStarczewski, Toni  2014  International Business   - 
13730 The proliferation of a new-market disruptive innovation: case personal 3D printersSauramo, Heljo  2014  International Business  pdf [pdf]
13655 The validity of the implied cost of capital method: Mechanical earnings forecasts and the incorporation of clean earnings and total dividend figuresMontag, Andreas  2013  International Business   - 
13633 Foreign language competence in today's working life - An empirical research on the effect of foreign language skills on employees' working life in Finland: employee perspectiveViitala, Jenni  2014  International Business   - 
13632 A Networking Perspective on Intermediary Organizations and Matchmaking - Case: Vantaa Innovation InstituteMattila, Antti  2014  International Business   - 
13594 Industrial distributor's service strategy - Nordic market perspectiveAndersson, Beda  2014  International Business   - 
13593 Exploring the value creation of online microenterprisesRastas, Antti  2014  International Business  pdf [pdf]
13565 Franchise allocation in international sports business: Case of the NHLPhilippe, Marc-André  2014  International Business   - 
13564 Consumer impact on social media marketing. Cases: Finnair and SuomenlinnaEirola, Lauri  2014  International Business  pdf [pdf]
13556 Work well-being preferences of generation Y employees working in MNC. Case: Danske Bank OyjMökkönen, Ronja  2013  International Business   - 
13542 Finnishness as a part of brand communication - A multiple case study of design companies entering the Japanese market.Meriläinen, Jannaliina  2013  International Business   - 
13532 National and industry trends in GRI based CSR reporting: Case study of eight Finnish and American companiesKylliäinen, Jukka  2014  International Business   - 
13507 Corporate M&A regulatory strategy - Perspectives on EU merger control / The case of Outokumpu and InoxumJuhász, Norbert  2013  International Business   - 
13495 Global distribution of value added - Industrial offshoring perspectiveRauhalahti, Iris  2013  International Business   - 
13490 The valuation effects of global and industrial diversificationRuffini, Christian  2013  International Business  pdf [pdf]
13438 Brand identity absorbance and its effect on marketing collaboration: A case study of a Finnish consumer electronics companyLepistö, Kaisa  2013  International Business   - 
13436 Exploring the distribution of value in the global nonwovens value chain: where is sustained value created?Sortti, Iiris  2012  International Business   - 
13432 The role of cluster in innovation process - Case BioTurku ClusterLehto, Kristiina  2013  International Business   - 
13431 Study on the utilization rate of EU-Korea free trade agreement and the role of the importer in utilization decision-makingVuento, Juhani  2013  International Business   - 
13430 The effect of student exchanges on cultural intelligence - Case: Aalto University School of BusinessKainulainen, Sini  2013  International Business   - 
13422 The ecosystem strategies of born globals: A case study of two Finnish game firms as participants of global business ecosystemsÅhlgren, Janina  2013  International Business  pdf [pdf]
13420 Hedonic and utilitarian Ad attributes in relation to advertising effectiveness - The role of consumer involvement and the context of tablet devicesLehto, Sarianne  2013  International Business  pdf [pdf]
13419 Pay knowledge as a motivator of performance - Case: Neste Oil CorporationMikkonen, Juho  2013  International Business   - 
13418 International expansion strategy for an emerging country firm operating in a niche market - Case RussiaLandén, Melina  2013  International Business   - 
13416 Finnish companies in Brazil - Perceptions of Finnish managers of Brazil, its opportunities and entry barriersSaraste, Mia  2013  International Business   - 
13415 Mobilizing multi-stakeholder network between Finland and Russia: Case of reviving the health of the Baltic SeaLipponen, Sanna  2013  International Business   - 
13414 The drivers to product allocation management: A managerial perspective to allocation decision-makingLyytinen Otayza, Paulo  2013  International Business   - 
13410 Managing employee turnover in ChinaRinne, Tuua  2013  International Business  pdf [pdf]
13359 The battle of the game consoles: Utilizing Chernoff faces in modelling competitive dynamics between MNCsSoininvaara, Katri  2013  International Business  pdf [pdf]
13304 The corporate brand prominence in global FMCG companies' branding strategy - A multiple case study of Finnish market perspectiveSalmelainen, Noora  2013  International Business   - 
13302 CSR within large Finnish MNCs: causes and effects of voluntary UN global compact participationBusilla, Anna-Riikka  2013  International Business   - 
13295 The rationales of practices in executive search - A discourse analytic perspectivePeltonen, Lauri  2013  International Business   - 
13294 The role of extrinsic and intrinsic motivation in developing organizational commitment in Russia: case RautakeskoFisk, Anna-Riikka  2013  International Business   - 
13293 Zooming in on the foreign degree students of Aalto University School of Economics: A means or an end to internationalizationMustaniemi, Milla  2013  International Business  pdf [pdf]
13292 Whistle blowing schemes in 20 biggest Finnish companiesLahtinen, Kati  2013  International Business  pdf [pdf]
13291 Communication between a business unit headquarter and country subsidiaries in warranty handling - A case study: ABB OyEkman, Jarmo  2013  International Business   - 
13290 Public sector and international new ventures: The effects of government support on international new venture performanceLaatikainen, Juho  2013  International Business   - 
13289 Business-to-business relationships as a source for advertising successMäättä, Antti  2013  International Business  pdf [pdf]
13288 Measuring country image -case: The country image of Cyprus in FinlandLeino, Helena  2013  International Business   - 
13287 Distribution of value added in a global service production; The case of a Finnish service providerSerbessa, Tsegahun  2012  International Business  pdf [pdf]
13286 Supplier portfolio management of the MNCs and its implications to the Finnish SMEs in the machinery industryGreis, Aino  2013  International Business  pdf [pdf]
13285 Renting luxuries as an identity project - a hermeneutic approachKärkkäinen, Heidi  2013  International Business  pdf [pdf]
13284 Initial steps in extending crisis communication theory towards social media crisis dialogue: revisiting situational crisis communication frameworkLaisi, Suvi  2013  International Business   - 
13283 Facilitating value co-creation in brand communitiesWahlroos, Lauri  2013  International Business  pdf [pdf]
13282 Communication and collaboration with a back office in India - An online survey study on a long-term virtual teamTurjanmaa, Iris Inkeri  2013  International Business  pdf [pdf]
13281 An investigation of Finnish business students' stereotypes of Russians in relation to their willingness to do business in RussiaTrofimova, Anastasia  2013  International Business   - 
13204 Energy Service Companies (ESCOs) in China: Barriers and drivers from ESCOs' perspectiveMa, Ding  2013  International Business  pdf [pdf]
13117 The value-added of double degree programs to the main stakeholders: A case study of the Aalto University, School of Business' double degree landscapeHolstein, Juuso  2012  International Business  pdf [pdf]
13116 A critical comparison of European documentary evidences in the context of intra-Community suppliesWeber, Katharina  2012  International Business  pdf [pdf]
13115 Branding in the Retail Banking Industry in Finland - How to attract and retain young consumersKalliala, Joakim  2012  International Business  pdf [pdf]
13114 Adapting design to foreign markets - A case study of three Finnish fashion firmsTimonen, Elina  2012  International Business  pdf [pdf]
13113 Enhancing customer relations through special events by professional sports leagues - An exploratory case study of the NHL PremiereKurri, Joonas  2012  International Business   - 
13112 Committed expatriates: Psychological contracts of expatriate ccndidates as Cornerstones of idiosyncratic dealsKuukkanen, Tommi  2012  International Business  pdf [pdf]
13111 Internationalization of born globals: A business model perspective of an internet-based service companyOrtiz Palma Junco, Alfonso  2012  International Business  pdf [pdf]
13110 Global sales channel strategies of technology intensive startupsJokinen, Katja  2012  International Business  pdf [pdf]
13109 Expatriate assignments; The influence of the accompanying family on the perceived outcome of international assignmentsVitasovic, Mila  2012  International Business   - 
13108 Social media ROI as part of marketing strategy work - observations of digital agency viewpointsRautio, Anni  2012  International Business  pdf [pdf]
13107 Pay-as-you-go electricity - Analysis of product delivery model for RET market penetration amongst rural BOP consumersLiukas, Charlotta  2012  International Business   - 
13106 University websites as facilitators of international student decision-makingAarinen, Anni  2012  International Business  pdf [pdf]
13105 The linkage between a functioning management system and efficient and value-adding top management meetings in a multibusiness context - Case Vaisala OyjHakkarainen, Jutta  2012  International Business   - 
13104 Perceived quality - An empirical testing of marketing theories: A case study on the imported baby foods market in BulgariaStojanov, Iivo  2012  International Business  pdf [pdf]
13065 Open sourced seed accelerator as a facilitator of startup success Case Startup SaunaKarimaa, Jukka  2012  International Business  pdf [pdf]
13041 Organizing and identifying for value innovation in B2BMakkonen, Sari  2012  International Business  pdf [pdf]
13040 Entry modes for manufacturers internationalizing their service operations - The role of service characteristicsSlotte, Marianne  2012  International Business   - 
13039 Diffusion of innovations in an interaction-intensive B2B network - Case tablet advertising and applicationsHenriksson, Sara  2012  International Business   - 
13038 Learning in cross-sectoral cooperation: A comparative case study in saving the Baltic SeaKehusmaa, Laura  2012  International Business  pdf [pdf]
13037 New brand creation and category extension as means of entering a product categoryKlimscheffskij, Josi  2012  International Business   - 
13034 The internationalization of a C2C e-commerce platform provider, Case: Trendsales ApSSeppänen, Annariikka  2012  International Business  pdf [pdf]
12917 A predominant internationalization mode for new ventures in the App economyAbril, Vicente  2012  International Business  pdf [pdf]
12913 The rationale and effectiveness of recruitment outsourcingHeikkonen, Markus  2012  International Business  pdf [pdf]
12912 Mobile application ecosystems from the application developers' perspectives: the cases of App Store and Android MarketRoshan Kokabha, Maryam  2012  International Business  pdf [pdf]
12886 Assessment of design factory concept's transferability into the Chinese cultural contextWang, Ching-Yi  2012  International Business  pdf [pdf]
12883 Modeling the sustainability of corporate strategies - An assessment framework for multinational corporationsRiikkinen, Rilana  2012  International Business   - 
12882 The usefulness of purchasing portfolio analysis and the strategic role of purchasing function in Finnish companiesMahosenaho, Juho  2012  International Business   - 
12880 Global value chain analysis: case of Metalli Inc. in machinery industryKoponen, Eetu  2012  International Business  pdf [pdf]
12879 Engagement of cities in European Union public-private partnershipsKorhonen, Iida  2012  International Business  pdf [pdf]
12868 Who creates value added in a global value chain? A case studyAlakoski, Minja  2012  International Business   - 
12856 Managing customer expectations in global account relationships - Case: Customer relationship between two multinationals in the IT-industryTynkkynen, Johanna  2012  International Business   - 
12855 Transfer of responsible lending practices in an MNC - Case of a consumer finance companyKetonen, Wilhelmiina  2011  International Business  pdf [pdf]
12854 The Business network development of Swedish Born Globals and its impact on performanceRenteria Bravo, Sergio Adrian  2011  International Business   - 
12853 Optimistic bias in temporal prediction at a MNC: The case of internal development projects at KONE CorporationRowell, Chris  2011  International Business  pdf [pdf]
12852 Business valuation for mergers and acquisitions in RussiaZaderienko, Dmitrii  2012  International Business   - 
12851 Creating Value from Innovation. The analysis of an innovative product value chainGarcia, Manuel  2012  International Business   - 
12711 Branding strategies for internationalizing functional food companiesVaara, Riikka  2011  International Business   - 
12710 The channel strategies of born globals - Sustainability of using MNC as a channelWillgrén, Ellika  2011  International Business   - 
12708 An integrative approach to strategic frameworks in international expansion. Case: Ceilhit GroupSamusev, Dmitry  2011  International Business   - 
12701 Relaunching a global brand by a local subsidiary of a MNC for a specific distribution channel after an acquisition The case of Vichy by L'Oréal FinlandYlinen, Eeva  2011  International Business   - 
12697 Internationalization of Finnish design-intensive SMEs and the challenge of international marketing communication strategy. Case: Three Finnish design-intesive SMEsLahti, Pekka  2011  International Business   - 
12696 The corporate responsibility management system of the Finnish glasshouse growing industryLaine, Noora  2011  International Business  pdf [pdf]
12690 The cross-border knowledge transfer following a foreign acquisition in the early stages of internationalization (case of a Finnish SME in food industry)Seytkhalilov, Arif  2011  International Business   - 
12689 Global R&D in telecommunications industry: Managing an establishment process of a research and development site in ChinaYrjölä, Kimmo  2011  International Business   - 
12688 Participation in virtual communities of practice Case: Eaton's Lean CoPHäkkinen, Sami  2011  International Business   - 
12687 How to incorporate corporate responsibility into global procurement - Case consumer brands companyTala, Mikko  2011  International Business   - 
12668 Career Boundaries in the Boundaryless World: Role of Language in Career Success in FinlandVelikodnaya, Natalia  2011  International Business  pdf [pdf]
12667 Sports sponsorship as an international marketing communications tool – A multiple case study of Finnish companiesSalo, Hanne  2011  International Business  pdf [pdf]
12666 Where is value created in the Finnish food industry? Case: Finnish food companyKarjalainen, Joel  2011  International Business  pdf [pdf]
12665 Consumer perceptions and behaviour in respect to ethical, social, and environmental matters in jewellery businessJokinen, Henri  2011  International Business  pdf [pdf]
12664 CSR discourse in corporate reports - Exploring the socially constructed nature of corporate social responsibilityItänen, Miia-Emilia  2011  International Business  pdf [pdf]
12652 Investigating the elements of a customer industry-focused sales strategy in professional services business - elaborating the strategy framework in the oil, gas, and petrochemicals industryHeikkilä, Anu  2011  International Business   - 
12638 Analysis of competition in the mobile phone markets of the United States and EuropeHusso, Mika  2011  International Business  pdf [pdf]
12637 Sales channel strategies of globalizing internationals - A survey study of Finnish and Swedish ICT companiesNurmio, Sofia  2011  International Business   - 
12631 Where is value created – value chain mapping and analysis: A case study based on the food industryLangenskiöld, Sebastian  2011  International Business   - 
12630 Where is value created within the global value chain? Case: Whitevector Ltd.Rummukainen, Mikko  2011  International Business  pdf [pdf]
12629 Strategic investment motives into Finland Case: AustriaVäkiparta, Ville  2011  International Business  pdf [pdf]
12628 Restructuring the European post-trading industry - A quest for efficient financial marketsLaininen, Jenni  2011  International Business  pdf [pdf]
12627 International new venture growth strategies - The antecedents and archetypesÖhman, Heidi  2011  International Business   - 
12604 International organizations in the linguistic context of quebecSulonen, Julia  2011  International Business  pdf [pdf]
12585 Finnish born globals’ network development – A quantitative studyApunen, Ilkka  2011  International Business   - 
12584 Motives and location factors of Chinese outward foreign direct investments in a small developed economyLintunen, Jyri  2011  International Business  pdf [pdf]
12583 Investigating the relationship of inward foreign direct investment and poverty in developing countriesWesterberg, Kristian  2011  International Business  pdf [pdf]
12560 Success factors of mass customization – Cases: Chocri and Shoes of PreyAltonen, Aiste  2011  International Business  pdf [pdf]
12559 The relationship between language and careers in multinational corporations: A case study of UPM-Kymmene OyjNousiainen, Aija  2011  International Business  pdf [pdf]
12556 Framework for evaluating foreign exchange exposure management practices of non-financial companies: A managerial approachLuostarinen, Samuli  2011  International Business  pdf [pdf]
12555 Social entrepreneurial activity’s procedures in contributing to sustainable development in rural Sub-Saharan Africa - The cases of Riders for Health, Camfed International and Lifeline EnergySyvänen, Maria  2011  International Business  pdf [pdf]
12554 Finnish born globals: Growth and survival through external finance and government supportRamírez  González, César  2011  International Business   - 
12530 Language strategies in Finnish small and medium-sized enterprisesTalja, Katriina  2011  International Business  pdf [pdf]
12529 Partnerships in BOP businessHietapuro, Marjo  2011  International Business  pdf [pdf]
12480 Growth phases and survival of born globals - Case: Finnish software firmsHashimoto, Shiho  2011  International Business  pdf [pdf]
12474 Position of employer branding in large Finnish companies - An exploratory studyAleksi, Simonen  2011  International Business  pdf [pdf]
12470 A comparative study of language strategies in international organizationsYlinen, Anna-Maria  2010  International Business   - 
12469 Global account management in the industrial service sectorHallama, Aksel  2010  International Business   - 
12468 Linking business with development - Pharmaceutical manufacturer's contribution to enhancing access to medicines in KenyaNieminen, Minja  2010  International Business   - 
12467 The growth phases and survival of product manufacturing B2B and B2C international new ventures from FinlandGrönroos, Sami  2010  International Business  pdf [pdf]
12457 Global brand launch in a local subsidiary. Case: Professional hair cosmetic brand in FinlandErvelius, Hanna  2010  International Business   - 
12456 Willingness to work abroad: Students at Aalto University School of EconomicsLavonen, Sirje  2011  International Business  pdf [pdf]
12453 Knowledge creation in innovative projects: Comparison between the planning and implementation phases using multiple case studiesNadayama, Naoto  2010  International Business  pdf [pdf]
12451 Managing employee wellbeing – Why do Finnish organizations provide wellness services?Vilen, Riina  2011  International Business  pdf [pdf]
12380 Partner as a sales channel in the ICT-Industry - a case of critical success factor developmentGröhn, Johanna  2010  International Business   - 
12364 Strategic sustainability communication in an environmentally sensitive industry - Case: Neste Oil Renewable FuelsRäisänen, Heikki  2010  International Business   - 
12327 Financial Crisis Impacts on ICT-Sector SME InternationalizationMartikainen, Timo-Pekka  2010  International Business   - 
12326 Marketing to Millennials in Virtual Community - SME Perspective AppliedTuomela, Satu  2010  International Business  pdf [pdf]
12325 The Influence of Entry Mode and Distribution Strategies on Transportation Route Selection of Japanese Electronics Manufacturers in RussiaReinikainen, Elina  2010  International Business   - 
12324 SALES CHANNEL STRATEGIES OF TECHNOLOGY-INTENSIVE BORN GLOBALS - A quantitative study of Finnish and Swedish ICT companiesMustonen, Jussi  2010  International Business  pdf [pdf]
12323 Co-Marketing Alliances in Events Industry - Case IIR Finland OyMäkelä, Anniina  2010  International Business  pdf [pdf]
12322 The Importance of Networks and Founders in Enabling Rapid Internationalization of Born Globals from SMOPECsMurremäki, Timi  2010  International Business  pdf [pdf]
12284 Complexity as a cost driver in international call center management - Case: The Lufthansa Service Center NetworkHeimo, Taina  2010  International Business   - 
12263 The brand management of a Chinese company going global. Case study: Haier groupWang, Xiaoying  2010  International Business   - 
12262 High oil prices – an assessment of the possible effects to global multinational enterprisesMiinala, Miika  2010  International Business  pdf [pdf]
12261 Globalization of Finnish ICT Born Globals: Creating new market space with disruptive innovation strategyMyllymäki, Arttu  2010  International Business  pdf [pdf]
12236 Redesigning the design process for India's largest design companyFord, Edward  2010  International Business   - 
12178 Discourse of international internship from a holistic perspective – Case: CEMS MIM networkMiettinen, Emma  2009  International Business  pdf [pdf]
12170 Multinational enterprises, local linkages and resource transfer: the building blocks of radical innovation in FinlandHilvo, Iiris  2009  International Business  pdf [pdf]
12169 The role of governments in Finno-Taiwanese business relationsLeinonen, Lisa  2009  International Business  pdf [pdf]
12168 Attracting graduates: employer branding in the war for the talentGeh, Giselda  2009  International Business   - 
12167 Change management as a part of successful ICT project managementPasanen, Antti  2009  International Business  pdf [pdf]
12166 Financing the internationalization of Finnish born globals and globalizing internationalsVillarreal, Marco  2009  International Business   - 
12161 The choice between host country nationals and expatriates to manage a foreign subsidiary of multinational corporation.Long, Zhuoying  2009  International Business  pdf [pdf]
12157 International viral marketing campaign planning and evaluationSormunen, Vilja  2009  International Business  pdf [pdf]
12156 Translation activities in MNEs - Case NordeaPeltonen, Jukka-Pekka  2009  International Business  pdf [pdf]
12155 Translation activities in MNEs - Case NordeaVesa, Tiina  2009  International Business  pdf [pdf]
12118 Strategies of multinational enterprises in Finland - linkages, autonomy and rolesKaikkonen, Kirsi  2009  International Business  pdf [pdf]
12104 Acceptance and usage of information technology in a developing country: Case of a financial cooperative in UgandaPaajanen, Mimmu  2009  International Business   - 
12102 Internationalization of top management - motivation and effects. Case: NokiaVesanen, Taru  2009  International Business  pdf [pdf]
12101 Effects of institutional constraints to foreign market entry strategies of Finnish ICT-companies in Sub-Saharan AfricaKahla, Elias  2009  International Business  pdf [pdf]
12100 Importance of outcomes Measurement of CSR programmes - Case NokiaTalvitie-Sirén, Reeta  2009  International Business  pdf [pdf]
12099 Organizational crisis management - crisis communication when IT failsGlad, Jutta  2009  International Business   - 
12098 Social responsibility and managing global supply chains: Clothing and textile retail companiesPakarinen, Piia  2009  International Business   - 
12075 The relocation of functional headquarters - on the drivers and implications of locating corporate functions abroadLindholm, Jenny  2009  International Business  pdf [pdf]
12074 Internet-enabled internationalization: a study of the online independent gaming industryLauri, Joni  2009  International Business   - 
12073 Inter-firm knowledge transfer in international supply chain managementMeyer, Geesche Anna  2009  International Business   - 
12072 The operation mode strategies of Finnish firms in South Korea with a special emphasis on mode switching, mode stretching and mode combination strategiesHuhtanen, Heikki  2009  International Business  pdf [pdf]
12071 Greening of organizational culture : Factors influencing the individual's environmental responsibility in a multinational organization – The case of KONE CorporationNurkka, Johanna  2009  International Business   - 
12038 Controlling Latin American subsidiaries from Finnish headquarters - the dominant control type and factors affecting the control type choicesPenttilä, Marjo-Riitta  2009  International Business  pdf [pdf]
12034 Making change work: change management practices, objectives, challenges and facilitators in Finnish MNCsSuutarinen, Kukka-Maaria  2009  International Business   - 
12033 Collecting customer satisfaction data with web surveysVuorensola, Lauri  2009  International Business  pdf [pdf]
12032 National and gender diversity in the board of directors - the case of OutokumpuInkeroinen, Elina  2008  International Business  pdf [pdf]
12031 Finnish gambling business operational environment and international gambling firms’ offline operations in government monopoly marketKarppinen, Pasi  2008  International Business   - 
12012 Influences of European integration for competition in banking sector and challenges for the case companies in Finland in 21st centuryKultakuusi, Kai  2008  International Business   - 
14671 How do business-to-business companies use Twitter? A case study of global forest and paper product companies' tweetsViinanen, Tuuli  2016  International Business Communication  pdf [pdf]
14616 Communicating workers' wellbeing through photographs: A study on CSR websites of selected fashion companiesRaitala, Essi  2016  International Business Communication   - 
14580 Corporate branding in Facebook - Communicating strategic vision: A case studyPihlström, Noora  2016  International Business Communication  pdf [pdf]
14556 Discursive legitimation strategies in the UK media: Case of book e-commerceLankinen, Anita  2015  International Business Communication  pdf [pdf]
14552 Trust and communication in a virtual working environment: A case studyEerikinharju, Meri Meriem  2015  International Business Communication  pdf [pdf]
14550 Internal communication in the implementation phase of an ERP- projectGråsten, Nea  2015  International Business Communication   - 
14544 Internal communication & employee commitment: A secret ingredient for start-up success?Harmainen, Leeni  2014  International Business Communication  pdf [pdf]
14515 Mobile marketing communication in museums - Exhibit young adultsMc Guinness, Steven  2014  International Business Communication   - 
14505 Santa Claus is coming to town: A case study of Santa Claus Park in Mohe, ChinaXu, Yang  2013  International Business Communication  pdf [pdf]
14496 Evaluation and measurement of strategic corporate communicationsKoskimäki, Anna-Maija  2013  International Business Communication  pdf [pdf]
14482 Persuasion in the need of information: Analyzing search engine results page advertisements for low and high involvement productsRuotsalainen, Roope  2013  International Business Communication  pdf [pdf]
14457 Visual communication in CSR reporting - The use of pictures and colors in six car industry CSR reportsPallasvirta, Tapio  2010  International Business Communication   - 
14398 Factors Influencing Employee Engagement: A case study of Supercell OyGranados, Verena  2016  International Business Communication   - 
14305 Self-perceived oral communication competence in English, self-perceived employability and career expectations among non-native English speaking business professionalsKuokka, Tiia  2016  International Business Communication   - 
14152 Coca-Cola vs. Obesity. Visual communication in CSR advertising and legitimacy managementNevalainen, Netta  2015  International Business Communication  pdf [pdf]
14114 Building visual identity in start-up companiesSuokas, Elena  2015  International Business Communication   - 
14018 Enhancing communication in service delivery. Case: Property managers.Sillanpää, Santeri  2015  International Business Communication   - 
14003 Company press sites as online media relations toolsTurku, Friida  2015  International Business Communication   - 
13973 Shaping corporate image and fostering organizational identification: a study of public B2B companies' Facebook pagesNyberg, Nina  2015  International Business Communication   - 
13972 From "A school to Africa" to "Women are like cars": Analyzing successful and unsuccessful crisis communication casesTulonen, Suvi-Maria  2015  International Business Communication   - 
13970 Do you know your supplier? Reviewing buyer-supplier relationship through communication in the dairy industry: Case: Arla Oy.Ihainen, Sonja  2015  International Business Communication   - 
13962 The role of CSR and CSR Communication in Finnish natural stone industryPalin, Maria  2015  International Business Communication  pdf [pdf]
13922 Dancing on Facebook - A case study of a performing arts organization's social media presenceNikander, Laura  2015  International Business Communication  pdf [pdf]
13897 Emotions and social currency as a basis for viral successRantalankila, Nina  2015  International Business Communication  pdf [pdf]
13890 Government to business stakeholder communication: "From sing and dance to show and tell."Kähkönen, Nadia  2014  International Business Communication  pdf [pdf]
13830 "I need your help" - crowdfunding a business on KickstarterVäkeväinen, Suvi  2014  International Business Communication   - 
13752 CSR communication in B2B business: "It is a bonus, not a priority."Nieminen, Heidi  2014  International Business Communication  pdf [pdf]
13723 #goodread #clickablenews - Understanding what contributes to the popularity of news posts in social media. Case: KauppalehtiNopanen, Sanna-Liisa  2014  International Business Communication   - 
13673 The myth of common corporate language - a case study of a Finnish MNC's customer support teamForsbom, Anja  2014  International Business Communication  pdf [pdf]
13652 "Do not surprise investors!" - Meeting investors´ expectations with IR communicationNummela, Nina  2014  International Business Communication  pdf [pdf]
13631 "I'm sorry" - an analysis on CEO apologies through YouTube as part of corporate crisis communication. Case study: BlackBerry RIM, Skype and StratforVenäläinen, Noora  2014  International Business Communication  pdf [pdf]
13580 "Like getting a recommendation from a friend" - A case study of Bonnier Publications' blog reader perceptions on blog content and commercialityTuomi, Jutta  2014  International Business Communication  pdf [pdf]
13578 BORAT, BAIKONUR AND BESBARMAK - A Finnish point of view of business negotiations in KazakhstanNieminen, Mikko  2014  International Business Communication   - 
13576 Corporate branding in social media - Stakeholder involvement in value co-creation: A case studyPietarinen, Stella  2014  International Business Communication  pdf [pdf]
13566 Use of social media in managing customer relationships in a Chinese SME - A communication perspectiveWei, Jie  2014  International Business Communication   - 
13554 Internal communication in an organization utilizing new ways of workingKalliola, Kia  2013  International Business Communication   - 
13541 Kings or pawns? The role of communication intermediaries in the corporate identity communication of growth companiesMoilanen, Meeri  2013  International Business Communication  pdf [pdf]
13537 Employer branding in international recruitment communication. Case OpteamKainulainen, Maija  2014  International Business Communication  pdf [pdf]
13443 Strategic financial communication in accounting standard changes - Case IFRS 17 LeasesVeltheim, Lauri  2013  International Business Communication  pdf [pdf]
13442 Public relations in China: An exploration of cultural impact on media relations practices, case company: Ogilvy & Mather Worldwide, Beijing OfficeChen, Minwen  2013  International Business Communication  pdf [pdf]
13439 Using stories to communicate corporate identity on the web: A study of Nordic fashion companies.Järnefelt, Noora  2013  International Business Communication  pdf [pdf]
13429 Beyond language - Cultural characteristics in Finnish-Russian business communication as perceived by Finnish negotiatorsKoivuniemi, Sami  2013  International Business Communication   - 
13412 Internal communications through new media - A narrative study of a company's first stepsSipponen-Damonte, Mirjami  2013  International Business Communication  pdf [pdf]
13371 Examining online CSR communication within the auditing and consulting industry: the big 4 companiesLarnemaa, Anne  2013  International Business Communication   - 
13366 CEO letters in CSR reports: oil companies in focusvon Berg, Marhaba  2013  International Business Communication  pdf [pdf]
13337 Communication in supplier relationships: the case of Finnish sourcing in ChinaHou, Yanru  2013  International Business Communication  pdf [pdf]
13316 The nature of internal communication in a knowledge-intensive SME: A case studyRiekkola, Katariina  2013  International Business Communication   - 
13298 Insights into greeting cards to enhance the business communication and relation between Finnish and Chinese companiesYou, Xiaolai  2013  International Business Communication  pdf [pdf]
13296 How to appear responsible? Legitimizing CSR communication on corporate Websites - A study of the 100 largest companies in FinlandHonkanen, Laura  2013  International Business Communication  pdf [pdf]
13210 Stakeholder perceptions of communication of corporate social responsibility: case Lappset GroupKiviluoma, Marianne  2013  International Business Communication  pdf [pdf]
13207 "It is like asking someone: how do you walk?" The role of communication in start-up companiesSkúladóttir, Ásthildur  2013  International Business Communication  pdf [pdf]
13193 Visual spokespersons and the localisation vs. globalisation of visual elements in communication through narrative images online - An analysis of global and localised websites of multinational pharmaceutical companiesHalttunen, Heidi  2013  International Business Communication  pdf [pdf]
13163 Goals and measurement of investor relations communication - perspectives from investor relations officers and sell-side analystsOikkonen, Tero  2013  International Business Communication   - 
13162 Value creation through planned communication and interaction in B2B relationships - Case: TDC Oy FinlandAnttila, Vilja  2013  International Business Communication  pdf [pdf]
13144 Internal corporate communication on strategy and employee commitmentFenech, Michéle  2013  International Business Communication  pdf [pdf]
13125 CSR in investor relations: Socially responsible investors and shareholder engagementLipponen, Essi  2013  International Business Communication  pdf [pdf]
13124 CSR communication to consumers in clothing markets - Mapping consumer interest, awareness, attitudes and expectationsKivekäs, Lotta  2013  International Business Communication  pdf [pdf]
13089 Corporate blog as a channel for crisis communication: Case TalvivaaraNorros, Eeva  2012  International Business Communication   - 
13064 International CSR communication by Chinese companies: a case study.Railovaara, Tiia  2012  International Business Communication   - 
13063 Employer image - Creating competitive advantage in human capital marketsMakkonen, Aino  2012  International Business Communication   - 
13003 "Sell the sizzle":Communicating environmental, social, and governance issues to institutional investorsRytkönen, Säde  2012  International Business Communication  pdf [pdf]
12946 What do consumers "like"? Communicating CSR to consumers in Facebook, views from the airline industryTani, Essi  2012  International Business Communication  pdf [pdf]
12940 Management and employee perceptions of internal strategy communication: A case studyHerlin, Jussi  2012  International Business Communication  pdf [pdf]
12926 Managing web communication. Case: diplomatic missions of the Ministry for Foreign Affairs of FinlandHakaoja, Helena  2012  International Business Communication   - 
12918 Can you picture it? - The use of knowledge visualisation in knowledge transferNiskanen, Janika  2012  International Business Communication  pdf [pdf]
12914 Perspectives on Internet-based IR communication and corporate reputation: Case KONE CorporationLeino, Juho  2012  International Business Communication  pdf [pdf]
12862 Online media in source-reporter relations between PR professionals and journalists - Case: Online Press ConferenceKujansuu, Eveliina  2012  International Business Communication  pdf [pdf]
12827 Reputation management in the context of an international merger. Case: Logica FinlandHyrkäs, Heli  2012  International Business Communication   - 
12825 Productization of a communication service - Case Communicea OyAhokas, Reetta  2012  International Business Communication  pdf [pdf]
12806 Communicative challenges in an internationally decentralized nonprofit organization Case: Finn Church AidLeivonen, Jutta  2012  International Business Communication  pdf [pdf]
12774 Says who? Stakeholder voices in CSR reports - A genre approachÖstman, Nina  2011  International Business Communication  pdf [pdf]
12772 Cultural synergies and challenges in the context of Supplier Relationship Management: Finnish-Chinese interactionPenkova, Aleksandra  2012  International Business Communication  pdf [pdf]
12771 Communicative Competence in project management: A case study in an agile environmentSiikaluoma, Marie  2012  International Business Communication  pdf [pdf]
12707 The role of social media in constructing employer reputation: Finland's "Best places to work"Taskinen, Milla  2011  International Business Communication  pdf [pdf]
12706 The impact of visual format in strategy communicationYlinen, Riina  2011  International Business Communication   - 
12705 "Strong but stronger together" - Perceptions of communication in cooperation projects by representatives of Finnish sports, wellbeing and design business: case Ready Steady GO! FinlandLeskinen, Lauri-Matti  2011  International Business Communication   - 
12704 The importance of colors and images in visual communication on charity organizations' websitesKoivusalo, Suvi-Kanerva  2011  International Business Communication   - 
12602 The role of responsible investing in reputation management - A case study of an asset management companyRankila, Oskari  2011  International Business Communication  pdf [pdf]
12598 An approach to crisis communication in a multinational corporation - Case CotesiHeinonen, Eino  2011  International Business Communication   - 
12597 Communicating with the media in a public-private partnership - Case Baltic Sea Action Summit (BSAS)Mustonen, Emilia  2011  International Business Communication  pdf [pdf]
12591 Communication around the monthly figures: A case study on management reporting practicesSeppänen, Anni-Maria  2011  International Business Communication  pdf [pdf]
12590 The role of the intranet in enhancing communication and knowledge sharing in a multinational company: “Create, store, retrieve, transfer, use and share information!”Rajalampi, Marja  2011  International Business Communication  pdf [pdf]
12589 “We are passionate about our social performance” Communicating CSR on the corporate website of a tobacco companyTrama, Diana  2011  International Business Communication  pdf [pdf]
12588 Wanted? ’Western’ white-collar women, ’western’ working men - genders and employment in communication for immigrantsBodström, Erna  2011  International Business Communication  pdf [pdf]
12502 Reputation 2.0: The role of social media in corporate reputation - Case NokiaGrützmacher, Antje  2011  International Business Communication  pdf [pdf]
12481 Professional perceptions of the link between social media and reputation managementSarniola, Andreea  2011  International Business Communication  pdf [pdf]
12452 From global to local markets: The role of communication consultancies in localizing the launch communication of MNCsRuotsalainen, Anni  2010  International Business Communication  pdf [pdf]
12422 WHY DO WE NEED CHANGE? An analysis of the discursive practices and strategies of a multinational corporation in legitimizing a planned organizational changeNäsi, Marja  2010  International Business Communication   - 
12404 The role of investor relations in the STF. A multi-disciplinary approach.Salmi, Teemu  2010  International Business Communication   - 
12365 Knowledge sharing in electronic working environments - experiences and practices of knowledge workersMerilehto, Antti  2010  International Business Communication  pdf [pdf]
12352 CEO perceptions of the strategic importance of communicationWuolanne, Noora  2010  International Business Communication  pdf [pdf]
12351 Employees as stakeholders in international CSR reporting: a case country comparisonHarjanne, Päivi  2010  International Business Communication  pdf [pdf]
12308 The role of internal communication in the rolling forecast processSorvari, Jiri  2010  International Business Communication  pdf [pdf]
12307 Choosing channels while acting as a channel: Perceptions of cross-border managers on mediated and strategy communicationBlom, Päivi  2010  International Business Communication  pdf [pdf]
12306 The role of visual identity in a merger context - Case Aalto UniversityYrjänäinen, Elina  2010  International Business Communication  pdf [pdf]
12305 CSR reports and communication channels from the stakeholder point of view. Do the reports have an effect on consumers?Cervantes, Rodrigo  2010  International Business Communication  pdf [pdf]
12187 "From ad hoc to a planned way of working": Use of processes and process models in corporate communicationKorhonen, Nina  2009  International Business Communication  pdf [pdf]
12186 Working in four official languages: The perceptions of OGB employees on the role of language in internal communicationLehtovaara, Heini  2009  International Business Communication  pdf [pdf]
12180 Web 2.0 corporate communications for youngsters as stakeholders - Case: Forest Life website by UPMLuontama, Saija  2009  International Business Communication  pdf [pdf]
12158 A genre perspective into communicating about environmental issues on corporate web sites in the oil and gas industrySassone, Davide  2009  International Business Communication  pdf [pdf]
12093 The role of a cross-cultural training program in interpersonal communications between Finnish and Chinese partners. Case: Kone CorporationCai, Jing  2009  International Business Communication  pdf [pdf]
12089 Viestintä kansainvälisessä projektiympäristössä: kanavat ja sidosryhmätKemppilä, Laura  2009  International Business Communication  pdf [pdf]
12084 The communicational value of the corporate logo Case: IBM FinlandForsström, Maria  2009  International Business Communication  pdf [pdf]
12083 Internal communication practices during an organizational change. Case: cooperation negotiations in a marketing agencyIsohaaro, Sarianne  2009  International Business Communication   - 
12082 The structure and function of a car industry homepage: a genre approachKärkkäinen, Vilma  2009  International Business Communication  pdf [pdf]
12052 Developing a communication strategy based on employee perceptions of a non-profit's organisational identity. Case: Crisis Management InitiativeVirta, Pia  2009  International Business Communication  pdf [pdf]
12048 Nonaka´s knowledge creation theory revisited: a semiotic analysis of communicating knowledge in a geographically dispersed teamLehtonen, Miikka  2009  International Business Communication  pdf [pdf]
12013 Funder perceptions of the dimensions of reputation of a nonprofit expert organization, case: crisis management initiativeKaustinen, Laura  2009  International Business Communication   - 
12011 Russian or English? Examining the role and importance of the Russian Language in the Russian business of Finnish companiesBloigu, Katia  2008  International Business Communication   - 
14707 "Bet on the Race, not the Horse": Radical Innovation Capability in Established CorporationsVuorilehto, Pirkko  2016  International Design Business Management (IDBM)   - 
14638 Package holidays and the trends of leisure travelling: A case study of the leading tour operators in the Finnish marketJokinen, Annu  2014  International Design Business Management (IDBM)   - 
14579 Trend, status or need? A study of men's fashion customer behaviour in Norwegian, Swedish and Finnish marketsAhlberg, Erika  2016  International Design Business Management (IDBM)   - 
14480 Service experience and service design in the infertility sector: A case studyKesävuori, Taru  2013  International Design Business Management (IDBM)  pdf [pdf]
14475 The early stage of corporate venturing - activities and effectuation in a corporate contextAbrell, Thomas  2013  International Design Business Management (IDBM)  pdf [pdf]
14345 3D printing as an enabler for service business design in the digitizing healthcareKinnunen, Juho  2015  International Design Business Management (IDBM)   - 
14344 Restaurant offering innovation through service designDao Quang, Phuong  2016  International Design Business Management (IDBM)   - 
14328 A study on China digital music channel mode and channel coordinationHuang, Li  2015  International Design Business Management (IDBM)  pdf [pdf]
14299 From communication to collaborative dialogue: How to realise the opportunities of virtual work? Case MONONOKE OyjTuomisto, Juho  2015  International Design Business Management (IDBM)   - 
14108 Expanding entrepreneurial teams in design driven Finnish startups: challenges and opportunitiesGranö, Linda  2015  International Design Business Management (IDBM)  pdf [pdf]
14096 Influence of the entrepreneurship and innovation ecosystem on university-based startups: A case study of Aalto University.Mikkonen, Maria  2015  International Design Business Management (IDBM)  pdf [pdf]
14092 The importance of building strategic intent for Finland and the discursive practices to pursue it - A critical discourse analysis of Finnish Government ProgrammesLehmuskoski, Jemina  2015  International Design Business Management (IDBM)  pdf [pdf]
14088 Consumerization of interior design software - New revolution or just another app?Kontkanen, Erika  2015  International Design Business Management (IDBM)  pdf [pdf]
13963 Service prototyping in the "wild": comparison of location-based and location independent servicesVabre, Victoria  2015  International Design Business Management (IDBM)   - 
13955 Longevity risk securitization of housing reverse mortgages in future ChinaSun, Huangying  2015  International Design Business Management (IDBM)  pdf [pdf]
13954 Service blueprinting for identifying the key drivers of customer value: action research in a software companyHeikkilä, Mirja  2015  International Design Business Management (IDBM)   - 
13940 Lifting the curtain on contemporary office: Expected versus actual practices of virtual multispace officeAranko, Annakerttu  2015  International Design Business Management (IDBM)  pdf [pdf]
13847 Examining reverse innovation and collaboration: a case study in the context of UgandaTerrio, Mari  2014  International Design Business Management (IDBM)  pdf [pdf]
13758 Linking innovativeness and organizational ideation - Exploring the choice of idea generation toolsPohtola, Kaisa  2014  International Design Business Management (IDBM)   - 
13749 Multidisciplinary education - Impact on working career, case IDBMSihvola, Pekka  2014  International Design Business Management (IDBM)  pdf [pdf]
13720 Changing perception of value as a driver for industry transformation - case music industryVainio, Velde  2014  International Design Business Management (IDBM)   - 
13696 User-inclusive service design methods in the development of smart cities - The case of intelligent transportation solutionsHytti, Anni  2014  International Design Business Management (IDBM)  pdf [pdf]
13558 Consumer experience at lifestyle trade fair: study on themed space as experiential contextLammintausta, Elina  2013  International Design Business Management (IDBM)  pdf [pdf]
13557 International fashion trade shows as knowledge creation platforms for Finnish microenterprisesCheng, Heidi  2014  International Design Business Management (IDBM)  pdf [pdf]
13531 Beyond borders: Supporting virtual communities of practice for creating knowledge with stakeholders - Case: Martela OyjVettenranta, Inka  2014  International Design Business Management (IDBM)   - 
13398 The conceptualization of electronic Word-of-Mouth (EWOM) and company practices to monitor, encourage, and commit to EWOM - a service industry perspectiveKaijasilta, Nina  2013  International Design Business Management (IDBM)  pdf [pdf]
13336 Creating value by incorporating design into the materials selection process. A material manufacturer's perspective.Benker, Andreas  2013  International Design Business Management (IDBM)   - 
13335 Bridging the equity and entrepreneurial gaps in the Finnish fashion industry: a comparative case study of the Swedish, Danish & Finnish fashion ecosystemsSalonoja, Noora  2013  International Design Business Management (IDBM)  pdf [pdf]
12822 Design: The driving force behind intangible capital? Case Design Index companiesHarju, Anni  2012  International Design Business Management (IDBM)  pdf [pdf]
14794 Impacts of different trust types on interorganizational systems and switching costs: Multiple case studiesMetsäntähti, Eemeli  2011  Logistics   - 
14761 Newsvendor Model in Capacity Planning: a Case AnalysisViikeri, Janne  2016  Logistics   - 
14704 Knowledge matters: how new knowledge affects procurement operationsSvanström, Victor  2015  Logistics   - 
14658 Analysis of key factors for market expansion and sales increase - case companyZhao, Jing  2016  Logistics   - 
14554 Optimization of buffer storage size for radioactive waste in the decommissioning of a nuclear power plantEurajoki, Tapani  2015  Logistics   - 
14518 Challenges of virtual and temporary project management - a case studyMäättänen, Lauri  2014  Logistics  pdf [pdf]
14509 Reverse logistics return policies and their possible impacts on customer loyalty in e-retailing environmentOgunleye, Ayobami  2013  Logistics  pdf [pdf]
14497 Practices and performances in the manufacturing industry - Using the qualitative comparative analysis on data from the Made in Finland longitudinal studyLamy, Charlotte  2013  Logistics   - 
14449 Logistics of Finnish food companies in Russia. In house development or outsourcing?Antonov, Nickolay  2009  Logistics  pdf [pdf]
14447 Nuorten mediakäyttäytyminen ja sen vaikutus lehtien jakeluprosessin tulevaisuuteen SuomessaLindblom, Hanna-Leena  2008  Logistics  pdf [pdf]
14416 The requirements of control points in an invoicing system: International compliance and working practiceGerrits, Kaisa-Leena  2016  Logistics   - 
14296 Markkinointiviestinnän ostopäätöstekijät - merkitys, määrittäminen ja testausWesterling, Roni  2010  Logistics  pdf [pdf]
14295 Finnish shipping requirements in 2025 - a megatrend approachPyhäranta, Eero  2013  Logistics  pdf [pdf]
14290 Capabilities and steps to increase services successfully in manufacturing companies: Analysis of service business development in Nordic process industry companiesKanninen, Tiina  2013  Logistics   - 
14276 Forecasting for intermittent spare parts in single-echelon multi-location and multi-item logistics network: Case KONE Global Spares SupplyOguji, Nnamdi  2013  Logistics  pdf [pdf]
14273 Collaboration with customers in innovation processes: Case study: M/S Viking Grace, Viking Line AbpAhvenainen, Virpi  2014  Logistics   - 
14029 Modeling supply chain costs in the automotive manufacturing industry: The case of Valmet AutomotiveKoivula, Lauri  2015  Logistics  pdf [pdf]
14022 Assessing supply chain collaboration, firm capabilities and performance: An empirical study of third-party logistics industry in FinlandChen, Leifu  2015  Logistics  pdf [pdf]
13764 Analysis of the Finnish impact assessments of the 2015 sulphur regulations of marine fuelsKoiranen, Tomi  2014  Logistics   - 
13762 Modularity in services and travel supply chains: travel agency perspectiveHartikainen, Heidi  2014  Logistics  pdf [pdf]
13732 E-tourism - Applying structural pricing strategies to tour operator industryHorelli, Lauri  2014  Logistics   - 
13727 Kustannusmalli Suomen rautatietavaraliikenteeseen, Itäinen yhdysliikenneRajapuro, Ilpo  2014  Logistics  pdf [pdf]
13677 Evaluating the effects of logistic costs in accounting to improve reliability and efficiency - Case Stora Enso LogisticsKarri, Jenni  2014  Logistics  pdf [pdf]
13670 Integration of sales channels in multichannel retail organizations - Controlling intra-organizational channel conflictJukola, Anton  2014  Logistics  pdf [pdf]
13656 Embedding sustainability into operations of SMEs in logistics industryGayfutdinov, Artur  2014  Logistics  pdf [pdf]
13589 Key determinants and future implications on Mexican market entry - Case study on Finnish companiesLees, Patrick  2014  Logistics  pdf [pdf]
13572 Resilience as a way to improve business continuity: a multiple case study with large Nordic companiesMäkilä, Miikka  2014  Logistics  pdf [pdf]
13527 Greening the supply chain - evaluating sustainability in supply chain for Chinese electronics industryWang, Jue  2014  Logistics  pdf [pdf]
13489 Using Theory of Constraints to increase control in a complex manufacturing environment - Case CandyCo: Make-to-stock production with a broad product offering and hundreds of componentsNieminen, Jorma  2014  Logistics  pdf [pdf]
13446 Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistötKuikka, Esapekka  2013  Logistics  pdf [pdf]
13444 Scalability of urban innovations - Case: the role of network management in business transformationKotamäki, Elisa  2013  Logistics   - 
13437 Developing an optimal selective procurement matrix for resale business - Case Studiotec OyForssén, Anton  2013  Logistics  pdf [pdf]
13417 A framework for evaluating inventory management in healthcare Case: HUS LogisticsSaraste, Severi  2013  Logistics  pdf [pdf]
13405 Capacity management and production allocation in the pulp & paper industry: Decision-making drivers and process in multiple production Site EnvironmentTalvitie, Mika  2013  Logistics   - 
13380 Vehicle routing optimization for fast-moving consumer goods deliveries in Finland: case Kovanen LogisticsPiiroinen, Juho  2013  Logistics   - 
13343 Integrating purchasing with order fulfillment process in engineer to order manufacturingInkinen, Matti  2013  Logistics   - 
13331 Redesigning physical distribution network structure for Asia-Pacific market - Case Suunto OyWestrén-Doll, Nita  2013  Logistics   - 
13266 Sourcing style - Global sourcing strategies in the Finnish fashion industryTornberg, Aliisa  2013  Logistics   - 
13202 Identifying reasons for non-compliancy in materials management - case food industryKeskitalo, Elisa  2013  Logistics   - 
13190 The influence of motivation, social interaction and space on individual experience: Case m2cell cruise ship concept in three group eventsWu, Yali  2013  Logistics  pdf [pdf]
13188 Kaupunkikiinteistön jätehuollon kehittäminen - Case Kiinteistö Oy LunaHulkkonen, Elina  2013  Logistics  pdf [pdf]
13187 Service delivery process design and efficiency in financial services: Case study on ŠPenttinen, Tommi  2013  Logistics   - 
13165 Enhancing customer perceived value in home deliveries - Case: Customer company XBeilinson, Joni  2013  Logistics  pdf [pdf]
13127 Teknologian hyväksyminen ja käyttö kotihoidossa: Kotihoidon asiakkaiden näkemyksiä videoneuvotteluteknologian käytöstäPietikäinen, Jorma  2013  Logistics  pdf [pdf]
12999 Apteekkipalveluiden kehittäminen: Case Suomen ApteekkariliittoSalonen, Jaana  2012  Logistics   - 
12898 Measuring customer expectations of service quality: case airline industryTolpa, Ekaterina  2012  Logistics  pdf [pdf]
12865 Aligning production-inventory strategy according to seasonalityKauppi, Sanni  2012  Logistics   - 
12850 Future prospects of the Finnish environment industryKajander, Tero  2012  Logistics  pdf [pdf]
12835 Defining and quantifying customer value in industrial Solution sales - Case Metso Automation ServicesKlemola, Kirsi  2012  Logistics   - 
12803 The effects of service quality perceptions on satisfaction, loyalty and willingness to recommend – A study of delinquent bank customersRaitasuo, Pinja  2012  Logistics   - 
12786 Vähittäismyymälöiden varmuusvarastotasojen, kuljetuksien ja hyllysaatavuuden optimointiVuori, Emma  2011  Logistics   - 
12784 Financial hedging practices and processes as a part of oil refining company's supply chain Case: Neste OilPuumalainen, Saana  2012  Logistics  pdf [pdf]
12782 Pienten päivittäistavarakauppojen ryhmitteleminen kannattavuuden parantamiseksi - Case Suomen Lähikauppa Oy Small Retail Store Clustering for Profit Improvement - Case Suomen Lähikauppa OyUsmi, Pekka  2012  Logistics   - 
12781 Servitization of manufacturing companies - Framework for analyzing servitization capabilitiesKinnunen, Reetta-Elina  2011  Logistics  pdf [pdf]
12754 The possibilities of one-time project collaboration in company challenge resolution - A study of IDBM KONE and PDP KONE project collaborationsPirkanniemi, Inna  2012  Logistics  pdf [pdf]
12691 Tiedonhallinnan kehittäminen liiketoimintaprosessissa – Case konepaja x:n tilaus-toimitusprosessiSandén, Heini  2011  Logistics   - 
12678 Total cost based decision support model for strategic sourcing – Case sourcing of MRO equipment in a process industry companyKemppainen, Petri  2011  Logistics   - 
12675 Tietojärjestelmissä tarvittavien menestystekijöiden kartoitus osana liiketoiminnan ja IT:n strategista yhteensovittamista. Case VR-Yhtymä OyHietanen, Ville  2011  Logistics  pdf [pdf]
12670 Application of service modularity in consulting industryOvtchinnikova, Anastassia  2011  Logistics  pdf [pdf]
12651 The rationalization of expert organization’s marketing and sales (M&S) process in B2B context: Case PR-Logisticar OyHanninen, Jyri  2011  Logistics  pdf [pdf]
12569 New product forecasting - Empirical evidence from Finnish textile companiesKaperi, Johanna  2011  Logistics  pdf [pdf]
12552 Modulaarisuuden soveltaminen hätäavun logistiikassa -Case SPRRailio, Katri  2011  Logistics   - 
12544 Social media business model analysis - Case Tencent, Facebook, and MyspaceHu, Xiaoyan  2011  Logistics  pdf [pdf]
12531 ”Arvaa ja korjaa” – IT –hallintotavan muodostaminen ja sen merkitys fuusion jälkeisen IT –integraation onnistumisessaHyppönen, Kasper  2011  Logistics  pdf [pdf]
12508 Designing management accounting system to support Lean management in multiple supply chain strategy - Case Vaisala OyjKoukkula, Lari  2011  Logistics  pdf [pdf]
12506 Sustainability in consumer's purchasing behavior - Case mobile phonesPihkala, Janne  2011  Logistics   - 
12501 Technology acceptance factors in e-commerce environment - Case DHL ExpressSäntti, Roosa-Maria  2011  Logistics  pdf [pdf]
12472 Apply quality function deployment model in after-sales service improvements: case company XTian, Ye  2011  Logistics  pdf [pdf]
12442 A warehouse design framework for order processing and materials handling improvement - Case Etra OyBlomqvist, Tommy  2010  Logistics  pdf [pdf]
12439 Projektien ja resurssien hallinta moniprojektiympäristössä - case vesihuollon urakointiKotilainen, Juha-Pekka  2010  Logistics  pdf [pdf]
12437 Läpimenoajat lasten päivystyspoliklinikalla - mitkä tekijät vaikuttavat? Case LastenklinikkaPitkänen, Laura  2010  Logistics  pdf [pdf]
12434 Creating a collaboration based SCM framework. Case Digita OyKaija, Anssi  2010  Logistics  pdf [pdf]
12433 Environmental quality management in hospitality industry - Case Hotel K5 LeviVähätiitto, Jenni  2010  Logistics  pdf [pdf]
12428 Servicescapes in cruise ship design - Case xpTray design conceptLampinen, Pekka  2010  Logistics  pdf [pdf]
12311 Evaluating the benefits and ROI of a comprehensive CRM service - Case Itella AsiakkuusmarkkinointiAalto, Mari  2010  Logistics  pdf [pdf]
12260 Governance in business process outsourcing: case study on call center outsourcingRantakari, Lauri  2010  Logistics  pdf [pdf]
12258 The impacts of incorrect sales orders on the purchase order processing, continuous improvement of the purchase processJakobsson, Laura  2010  Logistics  pdf [pdf]
12199 Evaluating sustainability in materials management – case mobile handset manufacturersKulmala, Maarika  2009  Logistics  pdf [pdf]
12195 Prosessilähtöinen toiminnan kehittäminen julkishallinnon organisaatiossa - Case TulliMoilala, Jarkko  2009  Logistics   - 
12194 Toimitustäsmällisyyden kehittäminen rakennustyömaan tuottavuuden nostamiseksi - Case Skanska OyKiljunen, Juha-Matti  2009  Logistics  pdf [pdf]
12193 Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskusFieldhouse, Laura  2009  Logistics  pdf [pdf]
12191 Business model analysis of a case company in knowledge intensive business sector Case: Oy Integro Finland AbKong, Xiangqian  2009  Logistics  pdf [pdf]
12190 Business model analysis for online social shopping companies. Case study: RunToShop Oy.Zhang, Liang  2009  Logistics  pdf [pdf]
12041 The influence of volatile raw material prices on inventory valuation and product costingSuviolahti, Hannu  2009  Logistics  pdf [pdf]
14639 Improving manufacturing capability in an SME environmentJaatinen, Visa  2014  Management Science  pdf [pdf]
14504 Riskiretoriikat suomalaisissa yrityksessäBrunou, Jyri  2013  Management Science  pdf [pdf]
14091 Sukupuolittuneet kuvat liike-elämän lehdessäLahti, Katriina  2015  Management Science   - 
13889 Cloud computing ecosystem: Insights from an exploratory study in SaaS and PaaS value networksValkonen, Antti  2013  Management Science  pdf [pdf]
13842 Strategy of commercialization of Russian innovations in FinlandKoryakina, Natalia  2014  Management Science  pdf [pdf]
13777 Mobile marketing in retailKuisma, Jari  2014  Management Science   - 
13592 Value investing with rule-based stock selection and data miningSistonen, Ilkka  2014  Management Science  pdf [pdf]
13435 Management capabilities, business models and investment targets / An exploratory study on the future of the Finnish manufacturing industryIsotalo, Tatu  2012  Management Science  pdf [pdf]
13408 Pricing strategy and revenue models: A multiple case study from the IT service sector in FinlandWuollet, Joonas  2013  Management Science  pdf [pdf]
13312 Towards understanding nascent entrepreneurship: a theory of planned behavior perspectiveSaade, Fouad  2013  Management Science  pdf [pdf]
12715 Optimizing service part inventory and lateral transshipments in single-echelon, multi-item supply chainHeikkilä, Tuomas  2011  Management Science   - 
12429 Valuation of emerging economy investments: Applying real options analysis to Brazilian Timberland investment valuatonOinonen, Sami  2010  Management Science  pdf [pdf]
12259 Pulp supply optimization – Case M-realIlmonen, Kai  2010  Management Science   - 
14793 Journeys: lived experiences of tattooed peoplePakarinen, Jan  2016  Marketing  pdf [pdf]
14787 Icons becoming brands: how can brands emerge as the result of culture - case Sauna as the iconic brand of FinlandHelaniemi, Katariina  2016  Marketing  pdf [pdf]
14762 Job dimensions of brand managers in the tobacco industryKatkoff, Michail  2010  Marketing  pdf [pdf]
14760 Corporate reputation in social media - empirical study of consumers' perceptions of Marimekko's corporate reputation based on company and consumer communication on FacebookHalme, Merja  2016  Marketing   - 
14759 Coordination of strategy formation process in a decentralized organization - a process study of a Finnish department store chainJylhä, Emmi  2016  Marketing   - 
14733 VR ja rautateiden tavaraliikenteen kilpailun käynnistyminen SuomessaSirola, Markku  2016  Marketing   - 
14723 The Type of Value Consumers Seek from Branded AppsKauhanen, Sanna-Maria  2016  Marketing   - 
14722 Business Model Sensemaking in Early Stage Knowledge-Intensive FirmsKhrupa, Igor  2016  Marketing  pdf [pdf]
14719 The role of internal factors in knowledge transfer: case study of a Finnish start-upGirs, Mirella  2016  Marketing   - 
14715 How Do Consumers Living Abroad Talk about Including Finnishness to their Identities? Social Identity Theory in the Acculturation Process of Expatriate Finns in MadridMäntylä, Katariina  2016  Marketing  pdf [pdf]
14714 A visual social semiotic analysis of heteronormativity and LGBT representation in advertisingLeino, Leena  2016  Marketing   - 
14711 Patient centricity and business networks in the pharmaceutical industryHalila, Sara  2016  Marketing   - 
14708 Trust in collaborative consumption - exploring the implications of website quality and feedback mechanismsKuusisto, Niina  2016  Marketing   - 
14706 The role of digital channels in initiation of business relationships from the customer perspectiveKoval, Daria  2016  Marketing   - 
14700 Pay-what-you-want campaign: effects on/of customer behaviorHissa, Tiina  2016  Marketing   - 
14698 Exploring value alignment in shopping center mobile solutions: A case study of CityconVakkila, Fanny  2016  Marketing  pdf [pdf]
14694 University image and its effect on applying intentions - Case: Aalto University School of BusinessPurolinna, Pirjo  2016  Marketing  pdf [pdf]
14693 The impact of employer attractiveness to employee and firm productivityWigg, Eemeli  2016  Marketing   - 
14674 The price of free online services: Shedding light to Finnish consumers' beliefs about their privacy in online servicesSimpanen, Eetu  2016  Marketing   - 
14669 Farmaseuttisen henkilökunnan suhtautuminen apteekissa tapahtuvaan lisämyyntiinRämä, Kaisa  2016  Marketing   - 
14668 Japanese perceptions of packaging designs for Western foodstuff products: Case Finpro's Food From Finland export programLuotola, Niina  2016  Marketing   - 
14654 The role of emotional intelligence in B2B customer relationships: An analysis of a Finnish recruitment companySimonen, Mia  2016  Marketing  pdf [pdf]
14644 The effect of different configurations of mobile advertisement components to the advertisement performance. Case: Dairy FoodsKoskinen, Elina  2015  Marketing  pdf [pdf]
14637 Ekologisuuden merkitys urbaanin kuluttajan arjen käytännöissä: Videografia tutkimusmetodinaLindroos, Niklas  2014  Marketing  pdf [pdf]
14630 Motivations and deterrents for participating in video games crowdfundingHögman, Emmi  2016  Marketing   - 
14627 Kuinka sponsorit käyttävät urheiluseuran tarjoamia markkinointiviestinnän kanavia suhteessa muuhun integroituun markkinointiviestintäänsä? Case-tutkimus Helsingin IFK ja yhteistyökumppanitRosvall, Mikko  2016  Marketing   - 
14612 Brand management system in service contextTuikka, Sini  2016  Marketing   - 
14610 The role of social elements in e-retailer's business modelVertanen, Ilkka  2016  Marketing   - 
14583 Branding residential areas: A comparative analysis of two new living areasRopponen, Anna-Eerika  2016  Marketing   - 
14582 Consumer evaluations of green brand extensions: The role of parent brand quality and perceived fitKorpela, Karoliina  2016  Marketing  pdf [pdf]
14575 Exploring consumers' experiences of self and body through embodying activity: Case partnered dancingRehkolainen, Maria  2016  Marketing   - 
14566 An integrative approach to the role of the internet and electronic commerce within SME internationalisation: Case Globe HopeSaario, Taru  2015  Marketing  pdf [pdf]
14562 Making sense of Green OfficePellinen, Ulla  2015  Marketing  pdf [pdf]
14558 Buying live vs online - Case: art and antiques auctionRaatikainen, Joel  2015  Marketing   - 
14549 Conceptualizing customer-company patronizing behavior: Nostalgia-charged experiences driving prosocial behavior and commitmentFilippovits, Diana & Jokela, Iiris  2015  Marketing  pdf [pdf]
14543 Internationalization in retail - Challenges and possibilities in FinlandVapaavuori, Iina  2014  Marketing   - 
14538 Consumer behavior toward counterfeiting: Exploring consumer's purchase intention after design piracy - Case MarimekkoKajo, Zinaida  2014  Marketing   - 
14529 "Ainahan sen voi palauttaa" - Palautusmahdollisuuden vaikutus ostopäätökseen ja palautuskäyttäytymiseen vaatemyymälöissä ja verkkokaupoissaHampspinnare, Henrietta  2014  Marketing   - 
14523 Social media as an idiosyncratic investment and enhancer of relationship quality and long-term orientation in buyer-supplier relationshipsZogg, Stephanie  2014  Marketing  pdf [pdf]
14522 Factors influencing insurance customers' channel preferences in a multichannel environment - An empirical study in a Finnish insurance companyKoivisto, Erno  2014  Marketing  pdf [pdf]
14517 Value co-creation in consumer-to-consumer context: Case Restaurant DayKetola, Katariina  2014  Marketing  pdf [pdf]
14516 Riskit ja niiden hallinta kaupan kansainvälistyessä - Venäjän liiketoimintaympäristön riskien ja riskienhallinnan tarkasteluAhlfors, Mikael  2014  Marketing  pdf [pdf]
14513 Me, my brands and I - Self-presentation through brand-related UGCSairanen, Ilkka  2014  Marketing  pdf [pdf]
14495 Privacy construction on social mediaArhipova, Galina  2013  Marketing  pdf [pdf]
14494 The importance of brand performance on mutual fund launch: An investigation of the Finnish mutual fund market in 1997-2010Lindroos, Hanna  2013  Marketing  pdf [pdf]
14488 Co-branding in a non-corporate context: A case study of the Guggenheim Helsinki museum initiativeMatilainen, Kristine  2013  Marketing   - 
14481 Erikoiskaupan myymäläsuunnittelulla olosuhteet kokemusten syntymiselleSalo, Anna  2013  Marketing  pdf [pdf]
14477 Factors affecting entertainment mobile application adoptionNevasalo, Eeva  2013  Marketing  pdf [pdf]
14472 Next steps in SERVQUAL - Adjusting to digitalization of servicesPöyry, Maija  2012  Marketing  pdf [pdf]
14414 Wearable health technology supporting a rheumatoid arthritis patient in shared decision-making with a physicianRauramaa, Anni  2016  Marketing   - 
14413 How do technology-oriented startups establish market orientation for their businesses? A case study of five Finnish technology-oriented startupsLe Thi Kim, Tuyen  2016  Marketing   - 
14412 Tunteiden rooli B2B-yritysten markkinoinnissa sekä asiakassuhteiden rakentamisessaHarjula, Minna  2016  Marketing   - 
14410 Co-producing digital service innovationsKalme, Anna  2016  Marketing   - 
14409 Vuorovaikutus osana asiakkaan arvonluontia - ICT-palvelut pienille ja keskisuurille yrityksilleMyllynen, Antti  2016  Marketing   - 
14408 Consumers' intentions to subscribe to music streaming servicesHelkkula, Aapeli  2016  Marketing  pdf [pdf]
14407 Personal branding as a career advancing method - the importance of self-marketing on social media within the fashion industryKujala, Kirsi  2016  Marketing   - 
14404 Measuring marketing productivity: A comparative study between fuzzy-set and regression analysisKorhonen, Kalle  2016  Marketing  pdf [pdf]
14399 The effect of value-based selling activities on sales successSjöblom, Jami  2016  Marketing  pdf [pdf]
14397 Consumer purchase journeys in multiple channels: A consumer-centric approachVilppula, Mari  2016  Marketing  pdf [pdf]
14392 Contemporary urban skateboarding practicesSillanpää, Ville  2016  Marketing   - 
14384 The meaningful everyday - Understanding the meaning of shopping in a daily consumer goods environmentAli-Kovero, Johanna  2016  Marketing   - 
14377 Myyttien vaikutus vinyylilevyjen kulutustrendiin digiaikakautenaMäättänen, Santeri  2016  Marketing  pdf [pdf]
14376 Big data and its effects on marketing in the Finnish business contextRahman, Daniel  2016  Marketing   - 
14371 Tunnistavatko kuluttajat eri hinnoittelustrategioita?Ryynälä, Pasi  2016  Marketing   - 
14356 Consumer psychographic surveys as part of the decision-making in customer relationship management in omni-channel retail environments -Case TokmanniLaurila, Louna  2016  Marketing  pdf [pdf]
14354 Caught in an avalanche: Key aspects of consumer identity work through seasonal sportsViiala, Tommi  2016  Marketing   - 
14329 Industrial buyers' utilisation of customer references in the context of purchasing digital solutionsNuutinen, Ella  2015  Marketing  pdf [pdf]
14307 CRM:n hyödyntäminen yrityksen ratkaisumyynnin tukena: TapaustutkimusBrandt, Robert  2016  Marketing   - 
14306 The consumption of well-being: Developing consumption practices of well-being in the context of medicalized waterHuikari, Nelli  2016  Marketing  pdf [pdf]
14303 Management of the process of country brand planning - case analysis on branding NorwayLindeman, Kaisa  2016  Marketing   - 
14302 Cycle of desire: Understanding consumption behavior of an urban cycling communityPeltonen, Meri  2016  Marketing   - 
14292 Implications of task environment and corporate context on marketing measurement systems in shopping centers - a constructive case studyLehtonen, Lotta  2013  Marketing   - 
14287 The meanings of collective experiences in alternative marketplaces: Case Cleaning DayYlismaa, Melinda  2015  Marketing  pdf [pdf]
14286 How managers evoke the creation of customer experiences in a business to business consultancy companyYlikoski, Tuomas  2016  Marketing   - 
14283 Practices of consuming trotting: How a community of devoted enthusiasts forms around a leisure activityAro, Atte  2016  Marketing  pdf [pdf]
14280 What is the ideal movie-going experience? Using autodriven photo-elicitation to explore the elements of consumers' cinema visitsSavolainen, Laura  2016  Marketing   - 
14274 Passive fans experiences and insights into engagement in ice hockey organizations Facebook pagesUtriainen, Tuomas  2015  Marketing   - 
14254 Exploring the relationship between customer experience and customer value in grocery retailing. Case: A K-Citymarket Grocery StoreHänninen, Mikko  2015  Marketing  pdf [pdf]
14253 Utilization of social media in market entry strategies: A case study of multinational companies in ChinaLong, Feiya  2015  Marketing   - 
14252 Categorization of Finnish B2C marketers' views and approaches to sexual minorities as a target consumer segment in marketingKauste, Amanda  2015  Marketing   - 
14250 Reference group influence on digital advertising effectivenessTaube, Valtteri  2015  Marketing   - 
14230 How women play mobile games: Studying the consumer culture of mobile games among young adult femalesLiimatainen, Harri  2015  Marketing  pdf [pdf]
14213 How does a Facebook flea market create value? Value co-creation and value outcomes in a digital platformToivanen, Heini  2015  Marketing  pdf [pdf]
14203 International fashion trade shows as brand identity enhancement platforms for Finnish microenterprisesEngelvuori, Kristina  2015  Marketing  pdf [pdf]
14199 Drivers of spreading in-group and out-of-group electronic word-of-mouth: Maintaining a positive self-concept by engaging in eWOM behaviorKontiola, Julius  2015  Marketing   - 
14196 Mobiiliapplikaatioiden tuotekehitysprosessin asiakaslähtöisyysRåman, Miikka  2015  Marketing   - 
14191 Liquid art: embracing temporary aestheticsValkealahti, Janni  2015  Marketing  pdf [pdf]
14161 Hunting or farming? Salesperson's perceptions on customer orientation in new business acquisition. Case study in a Finnish sales organisationLautala, Hillamari  2015  Marketing   - 
14160 Finnish man's identity work through luxury fashion discoursesUimonen, Terhi  2015  Marketing   - 
14159 Occupational attitudes. A cross-cultural perspective on gender differences among university studentsKekkonen, Miia  2015  Marketing   - 
14158 Exploring motivations to engage in collaborative consumption - Case: Facebook recycling groupsKymäläinen, Aino  2015  Marketing  pdf [pdf]
14151 Why do people share online? Online disinhibition effect in the context of the virtual community of RedditKoivu, Salla  2015  Marketing  pdf [pdf]
14142 Palveluorientoitumisen soveltaminen turvallisuusalan liiketoiminnassaKangas, Arto  2015  Marketing  pdf [pdf]
14140 Ammatillisen yhteisön tunnuspiirteet markkinoinnin näkökulmasta: Kuinka ammatillista yhteisöä tulisi markkinoida?Ora, Tommi  2015  Marketing  pdf [pdf]
14136 Studying self-presentation in online social network sites Facebook & InstagramIsosomppi, Laura  2015  Marketing   - 
14131 Sponsorship leverage as a part of company's integrated marketing communications strategy - Case FazerLepistö, Laura  2015  Marketing   - 
14130 The Real Thing: A discourse analysis of authenticity in private fashion and lifestyle blogsKristola, Julia  2015  Marketing   - 
14127 Destination branding as a tool for destination marketing organizationsUkkola, Matti  2015  Marketing   - 
14119 Understanding consumers' channel choice in omni-channel retail environments - case TokmanniLehikoinen, Iida-Maria  2015  Marketing   - 
14118 How companies perceive the value of trade fairs: Reasons for companies' unwillingness to exhibitKotila, Jaakko  2015  Marketing   - 
14111 The role of channel integration and interactivity in the customer loyalty creation in an omnichannel fashion retail environment: case Bik BokKinnunen, Noora  2015  Marketing   - 
14110 Effect of consumers' ethic perceptions to convenience perceptions and purchasing intention in online storesOrpana, Mari  2015  Marketing   - 
14024 Medicalization of the consumerSuuronen, Lotta  2015  Marketing  pdf [pdf]
14016 Learned optimism in sales teams: An illustration of optimistic explanatory style and its application in three different contextsKalske, Antti  2015  Marketing  pdf [pdf]
14008 Re-appropriation of urban space through consumptionMerenheimo, Janina  2015  Marketing   - 
13982 Liiketoimintastrategian tehokas jalkauttaminen myyntiorganisaatiossa - tapaustutkimusTervonen, Mikael  2015  Marketing   - 
13978 Accuracy of noncomplex customer lifetime value models in the medical service contextHarju, Tuomas  2015  Marketing  pdf [pdf]
13977 Salibandyyn liittyvät merkitykselliset resurssit identiteetin ja minäkuvan rakentumisessa.Kultamaa, Antti  2015  Marketing   - 
13969 Asiakasarvon luominen henkilökohtaisella myyntityöllä - case K-kauppiasAnhava, Maunu  2015  Marketing  pdf [pdf]
13968 Trustworthiness and trust in the context of technology-aided financial servicesKuusela, Heidi  2015  Marketing   - 
13967 Defining factors that are affecting acceptance and adoption of mobile cloud-based CRM service: a pilot case studyKemppainen, Heli  2015  Marketing   - 
13965 Adapting information in online brand communities: Protest framing in a neutral setting and the dissolution of person-brand relationshipsKaskirinne, Aki  2015  Marketing   - 
13958 Organisatoristen tekijöiden vaikutus pankin johdon ja asiakaspalveluhenkilöstön näkemyksiin asiakashyödyistä. Case: S-pankkiRajaniemi, Joni  2015  Marketing   - 
13950 The role of social media in enhancing spectator sports fan phenomenon - Case Finnish men's national basketball team SusijengiIkäheimonen, Erika  2015  Marketing   - 
13949 Blogs as navigation platforms: A study of narrative directionality in the identity construction process of the contemporary consumerNikkinen, Maiju  2015  Marketing   - 
13948 Branding media with event marketingTuppurainen, Laura  2015  Marketing  pdf [pdf]
13947 Evaluating blogger credibility - How blog readers perceive the credibility of fashion and lifestyle bloggers and blog contentMielonen, Ninja  2015  Marketing   - 
13938 Online video consumption practices: Studying Finnish viral video mavensTammisto, Noora  2015  Marketing  pdf [pdf]
13937 The effect of sales force control systems and sales experience on salesperson performanceChaichee, Aamer  2015  Marketing  pdf [pdf]
13932 From brick-and-mortar to Click-and-Mortar: a comparative case study on multichannel retail strategy implementation as a practiceLönnblad, Susanna  2015  Marketing   - 
13931 Understanding strategic corporate social responsibility (CSR) in Finnish consumer goods industryKuusela, Nina  2015  Marketing  pdf [pdf]
13930 Building the dream online: Does participation in luxury brand's social media affect brand experience, brand affect, brand trust, and brand loyalty?Parikka, Ainomaria  2015  Marketing  pdf [pdf]
13924 Evaluating the blog as an arena of word of mouth marketing. A consumer investigation of how consumers evaluate organic and amplified electronic word of mouth communication in Finnish consumer fashion blogsMustonen, Johanna  2015  Marketing   - 
13914 Participation in professional communities: antecedents and outcomes of interpersonal exchangeKajan, Jukka  2015  Marketing  pdf [pdf]
13909 The impacts of customer empowerment on new product and firm performance: performance effects and contextual considerations of involving customers in new product developmentSilverang, Tuomas  2015  Marketing  pdf [pdf]
13902 Measuring housing community customers' digital service usage: the effect of community identitySavolainen, Jaakko  2015  Marketing  pdf [pdf]
13893 Understanding the legitimation efforts and persuasion tactics of food bloggersAhokas, Leena  2015  Marketing   - 
13857 Wellness media: Consumption motives and relation to wellness orientationLaine, Katariina  2015  Marketing  pdf [pdf]
13856 Kuluttajan kokema verkkomarkkinointi osana kustannustehokkaan päivittäistavarakaupan markkinointiviestintästrategiaa - case LidlMäkinen, Niina  2014  Marketing   - 
13854 Kuluttajien elinteemat osana merkityspohjaisen mainonnan ja ikonibrändien rakentamistaRosenberg, Laura  2015  Marketing   - 
13837 Omni-channel retail in SMEs: How do SMEs employ omni-channel retail strategies?Fingerroos, Patrik  2014  Marketing   - 
13827 Humble man's pursuit of prestige: A narrative approach to the interplay of cultural virtues and luxury desires in Finnish post-postmodern man's identity construction processMalminen, Salla  2014  Marketing   - 
13761 Exploring Russian dairy consumption cultureAlanen, Eeva  2014  Marketing   - 
13759 Contributing to mobile gamer loyalty with game designNenonen, Elina  2014  Marketing   - 
13753 Scarcity effects on consumer purchase intention in the context of E-commerceTrinh, Anh  2014  Marketing  pdf [pdf]
13748 Identifying value mismatches in B2B relationships: A case study in the recruitment industryBarndik, Sari  2014  Marketing   - 
13744 Sales approach to customer service in e-commerce - A case study within a specialty retailer's customer service chatIso-Peura, Tapio  2014  Marketing   - 
13742 An empirical study on the e-learning acceptance among the Finnish laborRissa, Juha  2014  Marketing  pdf [pdf]
13729 What motivates consumers to co-create value in online communities?Aspinen, Taru  2014  Marketing   - 
13728 National brand importers' strategic reactions towards private labelsMiikkulainen, Julius  2014  Marketing   - 
13721 Does a successful consumer movement require being cohesive and have a unified goal? Ethnography of Restaurant DayHauru, Elisa  2014  Marketing   - 
13719 Play in Finnish students' experiences of alcohol consumptionEriksson, Joonas  2014  Marketing  pdf [pdf]
13718 The Wonder of fanaticism in footballValjakka, Julius  2013  Marketing  pdf [pdf]
13716 Improving inter-organizational internal communication and collaboration with the help of enterprise social media. Case study: A multinational corporationAvanidis, Sabrina  2014  Marketing  pdf [pdf]
13699 Experiencing nature through consumption: studying sailors' experiencesMäenpää, Emma  2014  Marketing  pdf [pdf]
13687 The effects of sports sponsorship on the sponsor firm´s customer-based brand equity in the context of Finnish team sportsTchernych, Mikael  2014  Marketing   - 
13685 Expanding understanding of value co-creation: A cultural approachHonkanen, Maria  2014  Marketing  pdf [pdf]
13684 Understanding consumer motives in social media community participation - Case Quality HuntersMerivirta, Antti  2014  Marketing  pdf [pdf]
13683 Musiikkipiraattien kuluttajavastarinta suomalaisessa musiikki-teollisuudessaPaloheimo, Veikko  2014  Marketing   - 
13682 Consumer adoption of access-based consumption services - Case AirBnBSatama, Sampo  2014  Marketing  pdf [pdf]
13663 Identifying, quantifying, communicating and selling customer value in industrial context - Case: Supplier AlphaKeski-Pukkila, Panu  2014  Marketing   - 
13662 Market orientation in Finnish pharmaciesLähdevuori, Mikko  2014  Marketing  pdf [pdf]
13661 Creation of a place brand - Involving residents in branding processesAhonen, Vilma  2014  Marketing   - 
13660 Trade fairs role as part of the firms' marketing communication - an integrated trade fair participation processEngblom, Rilla  2014  Marketing  pdf [pdf]
13659 Consumers' Alternative Diets as Identity Projects - a Narrative ApproachLuukkonen, Anniina  2014  Marketing   - 
13658 Elements of brand loyalty in lifestyle brand contextRapala, Anna  2014  Marketing  pdf [pdf]
13630 Storytelling in emotional branding - How to create a story that has a significant impact on consumersAutio, Heini  2014  Marketing   - 
13627 Palvelujen automatisoinnin vaikutus asiakastyytyväisyyteenLarjovaara, Sanna  2014  Marketing  pdf [pdf]
13588 Authenticity of self through travel; examination of backpackers in South East Asia - an ethnographic approachSmart, Sebastian  2014  Marketing   - 
13587 Don't give me attitude: Can perceptions of social norms, behavioral control and moral intensity help bridge the attitude-behavior gap in ethical consumer behavior?Gloukhovtsev, Alexei  2014  Marketing   - 
13560 Lived experience of a place - A phenomenological exploration of place brand creation by consumersLeskelä, Laura  2014  Marketing  pdf [pdf]
13528 Discursive legitimation strategies in the media. Case study of the UK retail planning policyLavrusheva, Olga  2013  Marketing  pdf [pdf]
13523 Towards market oriented customer relationship managementMönkkönen, Marjaana  2011  Marketing   - 
13522 Miten kuluttajat arvioivat private label -tuotteita? Tuotteen ulkoisten vihjeiden merkitys laatumielikuvien muodostumisessaJutila, Janne  2010  Marketing   - 
13521 The role of creatives' everyday work in the creation of a competitive advantage in the advertising industryLouhelainen, Karla  2010  Marketing  pdf [pdf]
13520 Barriers to business model innovation - A comparative case study of the Finnish paper and telecom industriesStorbacka, Emma  2010  Marketing  pdf [pdf]
13518 Timestyle profiles - a quantitative study exploring consumer segmentation based on timestyle dimensionsKilpi, Tuuli  2012  Marketing  pdf [pdf]
13517 Sähköisen liiketoimintamallin komponentit ja kehityssuunnat -Tapaustutkimuksia Suomen verkkoruokakaupoistaKangas, Jarkko  2014  Marketing  pdf [pdf]
13516 The new era of corporate marketing: Building and managing corporate identity in social mediaKostamo, Uuna  2013  Marketing  pdf [pdf]
13515 Scrabble liberation - Research poet/ry creating beingHietala, Iida  2013  Marketing   - 
13514 Exploring organizational service orientation: A preliminary analysis in the retail industryLehto, Antti  2013  Marketing  pdf [pdf]
13513 Kohti vastuullista terveysruokamarkkinointia - netnografinen analyysi terveellisen syömisen merkityksistä hyvinvointiblogien kerronnassaSpohr, Sanna  2013  Marketing   - 
13512 Associations between life satisfaction, time use and exploratory buying behavior - Quantitative exploratory study among Finnish business studentsHuttunen, Eriika  2013  Marketing  pdf [pdf]
13511 The influence of competition environment and strategic orientation on investments: Survey of companies operating in FinlandSöderström, Jami  2013  Marketing  pdf [pdf]
13510 Co-marketing and its perceived influence on business performance - Evidence from the strategic alliances of IBM FinlandHolm, Petra  2013  Marketing   - 
13509 Yhtenäisen yritysbrändin rakentaminen ja johtaminen yritysmarkkinoilla tulosyksikköorganisaatiossa - Yritysbrändistä lisäarvoa differoinnin kauttaPietarinen, Suvi  2013  Marketing   - 
13508 Negotiating authenticity in consuming the hyperrealKuronen, Noora  2013  Marketing   - 
13506 Behave yourself - Identity power of consumption, a contemporary viewPeltonen, Jukka  2013  Marketing  pdf [pdf]
13505 Consumer attitudes towards online advertising - Comparison of display and search advertisingRoponen, Pauliina  2013  Marketing   - 
13503 Production of authenticity: video discourses in the consumer/producer interface of YouTubeKassari, Maija  2013  Marketing   - 
13502 Negotiating the meanings Of blogging practices in the blogosphereLovio, Jaakko  2013  Marketing  pdf [pdf]
13501 Risteilykokemus ja turvattomuuden tunne - Analyysi toimijaverkkoteorian avullaSalovuori, Heini  2013  Marketing  pdf [pdf]
13500 Word-of-mouth-viestinnän motiivit muotiblogeissaKotilainen, Katja  2013  Marketing   - 
13499 Market emergence through marketization lens: Case Restaurant DayJumppanen, Nina  2013  Marketing   - 
13497 Identity construction through women's magazines: A narrative life story approachVälimaa, Milla  2013  Marketing   - 
13348 The role of effective advertising appeals in generating approach behavior in consumers -DMP-LinnanmäkiTynkkynen, Heidi  2013  Marketing   - 
13347 The role of desire in self construction: city and identity narrativesPopova, Yulia  2013  Marketing  pdf [pdf]
13346 Pakkausmuotoilu brandin laatumielikuvan vahvistajana kampaamotuotteissa - Case: Schwarzkopf ProfessionalDermedesiotis, Emilia  2013  Marketing   - 
13332 Managing and balancing individual's alcohol consumption in the short and long run - narratives from students' lived experiencesNäsi, Nina  2013  Marketing  pdf [pdf]
13317 Attracting international degree students to Finnish higher education institutions: a study on decision making processes of Chinese and South Korean studentsVierimaa, Ville  2013  Marketing  pdf [pdf]
13308 Configurational analysis as an alternative way of modeling sales responseAarnio, Susanna  2013  Marketing   - 
13307 A study of the factors influencing customer satisfaction and efficiency in contact centers: the combined effectRekilä, Terhi  2013  Marketing  pdf [pdf]
13306 Identity projects of design professionals - Identity construction using social mediaJukuri, Kimmo  2013  Marketing  pdf [pdf]
13299 'Homo Sapiens = Homo Ludens?' Autoetnografinen tutkimus rahapelaamisen moniulotteisista merkityksistäPriha, Timo  2013  Marketing  pdf [pdf]
13271 Vihreät kulutuspäätökset - Narratiivinen analyysi vihreiden kulutuspäätösten teemoistaKarilainen, Hanna  2013  Marketing   - 
13242 Consumers' privacy construction in sharing location information through smartphonesTikkanen, Jaakko  2013  Marketing   - 
13236 Determinants of sales training success - How to increase the perceived value?Ignatius, Eeva  2013  Marketing   - 
13233 Linking brand equity to information sharing over different channelsSaastamoinen, Mikko  2013  Marketing   - 
13229 Reasons for marketing metric importance in Finnish B2B markets - Twin-study approachHaavisto, Juuso  2013  Marketing  pdf [pdf]
13226 Depicting sales and distribution channels from the network perspective - A case study from the Finnish wood product industryNaumanen, Petri  2013  Marketing   - 
13225 Motivation of crowd participation in hybrid ideation competitionsZischler, Christian  2013  Marketing   - 
13224 Understanding brand relationships with OTC pharmaceutical products and corporate brand experienced by the consumers: Case Orion OyjHonkanen, Emma  2013  Marketing  pdf [pdf]
13223 Engaging and sustaining brand community on Facebook: Study of Finnish shopping malls.Alestalo, Joona  2013  Marketing  pdf [pdf]
13222 Entrepreneurial opportunity development -How entrepreneurs turn ideas into viable business conceptsHenriksson, Kristian Vilhelm  2013  Marketing  pdf [pdf]
13221 Measuring value drivers of e-business - An empirical studyDel Rio Olivares, Maria Jose  2013  Marketing  pdf [pdf]
13220 Community-forward campuses: fostering the sense of community at universities through placemakingSahramaa, Tuomas  2013  Marketing  pdf [pdf]
13219 An empirical study on the adoption of mobile location-based advertisingJärnefelt, Patrik  2013  Marketing  pdf [pdf]
13218 Competitive behavior and the upper echelons perspectiveVaniala, Iiro  2013  Marketing   - 
13217 Employer branding - Living the brandRebrovic, Luna  2013  Marketing   - 
13216 Raider of the lost art - What kind of a product is film?Rinne, Niklas  2013  Marketing  pdf [pdf]
13215 Ekologisuuden rakentuminen huonekalukaupan alalla. Tietämyksen ja vallan jakautumisen epäsymmetria.Eeronheimo, Miia  2013  Marketing  pdf [pdf]
13183 Helsingin paikkabrandimielikuva ulkomaisen matkailun näkökulmastaLönnrot, Suvi  2013  Marketing   - 
13182 Tanssitaiteiden sponsorointi SuomessaSaarela, Nanna  2013  Marketing   - 
13181 Organic food consumption from consumers' perspective - A consumer narrative approachRyynälä, Anu  2013  Marketing   - 
13149 Participation in professional communities: Exploring community orientations among highly-educated professionalsHänninen, Anna  2013  Marketing   - 
13143 Understanding drivers of social transmission of information on the internetRodic, Nemanja  2013  Marketing  pdf [pdf]
13137 Mitigating consumers' barriers to exercise: A short-term intervention approachEnqvist, Elina  2012  Marketing  pdf [pdf]
13134 Remarks from the backstage: Blogging performances, blogger identity and privacy strategiesJänkälä, Saara  2013  Marketing  pdf [pdf]
13123 Women and body culture - Life stories, advertising experiences and cultural context in women's identity construction processesKujala, Petra  2012  Marketing  pdf [pdf]
13122 Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössäKorhonen, Helka  2012  Marketing  pdf [pdf]
13121 Creating value with ship life-cycle services selling - Case STX Finland OyKähönen, Arttu  2012  Marketing  pdf [pdf]
13120 Beyond risk: Communitas, flow and embodiment in the practices of paraglidingLeskelä, Diana  2012  Marketing  pdf [pdf]
13119 Consumers' brand origin perceptions through visual appeals in international fashion advertisementValin, Iida  2012  Marketing  pdf [pdf]
13118 Myths of masculinity in luxury advertising - constructing an ideal male consumerSäkäjärvi, Sini  2013  Marketing  pdf [pdf]
13062 Selling e-commerce innovations: How do CMOs and CIOs describe their roles and relationships in the e-commerce adoption process?Lehtinen, Lasse  2012  Marketing  pdf [pdf]
13032 Organizational practices and praxes in the implementation, execution and governance of enterprise architecture - A strategic management perspectivePallaspuro, Toni  2012  Marketing  pdf [pdf]
13031 Barriers to entry in a regulated industry: Tackling barriers to entry with limited resources - The entrant perspectiveAsikainen, Karla  2012  Marketing  pdf [pdf]
13026 Facebook and extension of social ties: Implications on group norms and purchasing behaviorLaaksonen, Lasse  2012  Marketing  pdf [pdf]
13025 Netnography on virtual travel communityMäkelä, Satu  2012  Marketing   - 
13024 The consumer's experiences and explanations of the concentrated retail grocery market and meaningful actionsJunkkarinen, Katja  2012  Marketing  pdf [pdf]
13023 Sponsoroinnin motiivit, tavoitteet ja arvo - Arvopohjainen myynti osana voittoa tavoittelemattoman organisaation sponsorihankintaaVottonen, Janne  2012  Marketing  pdf [pdf]
13022 E-product development for mass customization in a manufacturing SMEHuikko, Linda  2012  Marketing   - 
13021 Perceived customer value and software usability: a multiple case study in electronic invoicingWestwood, Eveliina  2012  Marketing  pdf [pdf]
13020 Design for public services - The fourth way: Fostering public service design though multi-organizational entitiesOllila, Susanna  2012  Marketing  pdf [pdf]
13019 Marketing performance assessment in the digital age - a constructive case studyReponen, Niina  2012  Marketing   - 
13018 Kuluttajien suklaabrändisuhteetRaatikainen, Annika  2012  Marketing  pdf [pdf]
13017 The impact of multiple framing cues on promotion success: Evidence from an experiment in an online Pay What You Want contextFlagan, Mikko  2012  Marketing  pdf [pdf]
13016 The use of advertising claims in hedonic and functional food adsSiirilä, Sarianne  2012  Marketing  pdf [pdf]
13015 Using crowdfunding in early stage co-creative startup business development -A case studyLehtonen, Markus  2012  Marketing   - 
13014 Exploration at the individual level - Enhancing the employee level ambidexterity by moving the employees' exploitation-exploration balance towards explorationHalonen, Mira  2012  Marketing   - 
13013 Role of the financial due diligence in Merger & Acquisition. How do findings in due diligence affect transactions in M&A?Lehtinen, Sirpa  2012  Marketing   - 
13012 Marketing, market-based assets and capabilities, core business processes, and financial performance in Finnish companiesKiesi, Anssi  2012  Marketing  pdf [pdf]
12992 Identity work of Chinese university students: Interpreting local and global discoursesQu, Zhaorui  2012  Marketing   - 
12991 Applying cross-functional teams in the service innovation processPylväs, Matti  2012  Marketing  pdf [pdf]
12990 Employee perceived benefits of prime retail location: a view from withinKaime, Kevin  2012  Marketing   - 
12989 Food, family and women: Constructing identity through food-related discoursesPärssinen, Noora  2012  Marketing  pdf [pdf]
12988 Hoarder's stories of loss and disposing of possessionsTiimo, Maija  2012  Marketing   - 
12987 Tunneälyn merkitys henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin eri myynnin vaiheissa -Case Sampo Pankki OyjAlen, Kim  2012  Marketing  pdf [pdf]
12986 Does brand origin influence consumer-based brand equity? A study of Finnish consumers' perceptions of premium carsJalkanen, Juhani  2012  Marketing  pdf [pdf]
12985 Interacting performance effects of marketing and sales activities: Case Aalto EE Open programs and ForumsSauna-aho, Vaito  2012  Marketing  pdf [pdf]
12984 Mobiilipalveluiden laatu ja sen mittaaminen finanssialallaPetäjäinen, Henna  2012  Marketing  pdf [pdf]
12983 Value co-creation in service relationships: a study of customer and service provider role responsibilities in KIBSHeinola, Elina  2012  Marketing  pdf [pdf]
12982 Reklamaatiojohtaminen: Ohjeistus ja organisaatiokulttuuri työntekijän toiminnan ohjaajinaWirman, Joni  2012  Marketing  pdf [pdf]
12981 Entertained to excess: the contemporary practices of boredomMyöhänen, Henri  2012  Marketing  pdf [pdf]
12980 A new evolving possibility in serice design case: Powerpoker.comKaakinen, Lauri  2011  Marketing   - 
12979 Erikoiskaupan tuotesortimentin muodostaminen kestävän kehityksen kontekstissaAraluoma, Hilkka  2011  Marketing   - 
12978 Implications of hedonic and utilitarian information search and social media browsing on purchase valueNurmikko, Sakari  2011  Marketing  pdf [pdf]
12977 Etujärjestöjen vaikutusstrategiat itsehoitolääkemarkkinoiden sääntelyssäJaatinen, Taiju  2011  Marketing  pdf [pdf]
12976 Myymälä herää henkiin - Ihmiset paikan tuottajinaMalm, Mikko  2011  Marketing  pdf [pdf]
12975 Asiakaskokemuksen johtamisen merkitys yritykselleVirtanen, Jussi  2011  Marketing   - 
12974 Utilization of media monitoringTiihonen, Anne  2011  Marketing  pdf [pdf]
12973 Vastuullinen kuluttajakäyttäytyminen päivittäistavaroiden ostopäätösprosessissaVaronen, Laura  2011  Marketing  pdf [pdf]
12972 Vihreä lisäarvo yrityssektorin asiakassuhteissa - Case Puukeskus OyAarninsalo, Susanna  2011  Marketing   - 
12971 Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajilleSeppinen, Asta  2011  Marketing  pdf [pdf]
12952 Kieltoja vai valistusta? Alkoholimainonnan lainsäädännön asettamat haasteet panimoiden markkinointistrategioilleSeppälä, Harri  2012  Marketing   - 
12932 The effect of innovative activity on performance in nascent Finnish mutual fund market in 1997-2010Väistö, Timo  2012  Marketing  pdf [pdf]
12916 Place consumption: the Sauna, the Finns and their practicesHarjulin, Nina  2012  Marketing  pdf [pdf]
12896 Dynaaminen aikatyyli mukana arjen jokapäiväisissä kulutusvalinnoissa - ajan merkityksen muuttuminen kotiäitiyden myötäEttala, Outi  2012  Marketing  pdf [pdf]
12892 Koettu arvo sähköisessä asiointiympäristössä -Haastattelututkimus nuorten kuluttajien kokemuksistaLuukkonen, Erika  2012  Marketing  pdf [pdf]
12872 Factors affecting consumers’ perceptions of digital sales promotion – An experimental investigationAiristo, Antti  2012  Marketing  pdf [pdf]
12824 Kosmetiikkaa kuluttava nainen nyky-yhteiskunnassa - Narratiiveja naiskuluttajien elämästäPöyhönen, Laura  2012  Marketing  pdf [pdf]
12818 Brand image as an indicator of brand relationships and architecture in Helsinki Music Center - Case study of three merging brands: Helsinki Philharmonic Orchestra, Finnish Radio Symphony Orchestra and Sibelius AcademyMäkinen, Anni  2012  Marketing   - 
12817 Design performance measures in the context of Finnish design consultancies and their client companiesJonkka, Jenny  2012  Marketing  pdf [pdf]
12815 eReading advertising as a part of integrated marketing communications: advertiser's perspectiveKännö, Hanna  2012  Marketing   - 
12814 Country of origin and customer-based brand equity: A quantitative study on Chinese cars going globalLiu, Ye  2012  Marketing  pdf [pdf]
12813 The untapped value of strategic CSR in contemporary business to government relationship marketing. Case: Industrial B2G Environment in the EUSantalainen, Juhana  2012  Marketing  pdf [pdf]
12812 Factors in B2B e-Commerce Marketing Channel Adoption - A Case StudyRogers, Mikael  2012  Marketing   - 
12808 Sosiaalisen median hyödyntäminen asiakasuskollisuuteen vaikuttamisessaHuikko, Stiina  2012  Marketing   - 
12792 Musiikin vaikutus kuluttajan tunteisiin, ostoaikomuksiin ja käytökseen H&M myymälässäRäisänen, Anna  2012  Marketing  pdf [pdf]
12789 Diskursiivinen analyysi luomuruoastaJatkola, Maija  2012  Marketing  pdf [pdf]
12778 Facilitating inter-organizational collaboration and knowledge creation in the context of the Finnish physical exercise sector - Case Ready Steady GO! Finland cluster ProgramNikkanen, Anu  2012  Marketing   - 
12769 The effect of traditional advertising campaigns on online affiliate channel performance - a case of a leading international hotel booking websiteRinta-Kanto, Salla  2012  Marketing  pdf [pdf]
12767 Corporate branding in SMEs - Differences between Finland and USALappalainen, Leeni  2011  Marketing   - 
12743 Ruuan laadun signaalistrategiat elintarvikeyritysten markkinoinnissa. Case Valio, Fazer, Atria ja RaisioParonen, Aissa  2011  Marketing   - 
12742 Ydinliiketoimintaprosesseissa suoriutumisen vaikutus yrityksen menestykseen: markkina-asema ja taantuma moderoivina tekijöinäWalther, Jarmo  2011  Marketing  pdf [pdf]
12741 Iän ja keskittämistason vaikutus asiakaspysyvyyteen finanssialan yrityksessä – Resurssien kohdentamisen näkökulmaLinda, Visa  2011  Marketing  pdf [pdf]
12740 Is there more to it than posting a status update? Customer relationships in social media; context of Finnish art museumsKronström, Heidi  2011  Marketing  pdf [pdf]
12739 Media as multitasking: An exploratory study on capturing audiences’ media multitasking and multiple media use behavioursTokan, Fatih  2011  Marketing  pdf [pdf]
12738 Fanaticism - Its development and meanings in consumers' livesSeregina, Anastasia  2011  Marketing  pdf [pdf]
12726 The role of ASEAN regional economic integration in Finnish companies' operations in Southeast AsiaHyttinen, Anne  2011  Marketing  pdf [pdf]
12725 Vähittäiskaupan sääntely ja sen vaikutukset: Bibliometrinen analyysi vuosilta 1990-2010.Hakala, Laura  2011  Marketing  pdf [pdf]
12724 Asiakassuhteen luottamustekijöitä B2B-liiketoiminnassa: Case Vintor OyMyller, Carla  2011  Marketing   - 
12723 Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio FacebookMielityinen, Anni  2011  Marketing  pdf [pdf]
12722 New product development in professional communities: using members to help innovateYang, Yiming  2011  Marketing  pdf [pdf]
12721 Häiriökäyttäytyminen myymäläympäristössä - kuluttajien narratiiveja häiritsevän tai uhkaavan käyttäytymisen ja turvattomien asiointipaikkojen kokemisestaYe, Xiang  2011  Marketing  pdf [pdf]
12719 Motivations behind liking: Implications of Facebook brand community behavior on purchase intentionsMalmivaara, Tuuli  2011  Marketing  pdf [pdf]
12659 On-site sponsorship activities: the meanings and perceptions for the three key interest groups. Case: Uplause Crowd Games in Karjala Cup 2010Majakero, Mikko  2011  Marketing  pdf [pdf]
12656 Factors affecting mobile gaming adoption - A study of Chinese users and contextsPan, Tianyi  2011  Marketing  pdf [pdf]
12655 Organizational buying behavior for combined online and offline ELearning-servicesNiiranen, Helinä  2011  Marketing  pdf [pdf]
12649 Urheilusponsoroinnin tehostaminen digitaalisen markkinoinnin avullaPohjonen, Heikki  2011  Marketing  pdf [pdf]
12643 The effects of retail design on customer perceived valueUllakonoja, Juho  2011  Marketing  pdf [pdf]
12634 Mielikuvien rooli kannattajien uskollisuudessa: Mitä miettii tosifani?Lindholm, Mika  2011  Marketing  pdf [pdf]
12620 The effect of a market orientation and employee learning orientation on organizational commitmentAlén, Sari  2011  Marketing  pdf [pdf]
12617 Value creation and value capture in software product business: Analyzing product development, B2B sales and software process methodologiesJuneja, Antti  2011  Marketing  pdf [pdf]
12615 Institutional strategy and corporate social responsibility of the new entrant in the grocery retail market: Case Lidl FinlandParviainen, Kimmo  2011  Marketing  pdf [pdf]
12610 "Differing everydays" practices of planning and coordinating daily lifeViitala, Karolus  2011  Marketing  pdf [pdf]
12609 Työntekijäpääoma työntekijäkannan kehittämisen välineenä- Case: Suomen sairaanhoitajatVenho, Aura  2011  Marketing   - 
12576 Voimavarojen ja kyvykkyyksien rooli kestävän kilpailuedun tavoittelussa: resurssiperustainen näkemys erikoiskauppojen kilpailutilanteesta SuomessaPartanen, Tiia  2011  Marketing  pdf [pdf]
12561 Strategic framework for utilization of social media: establishing link between strategic marketing and social mediaFlinck, Pia  2011  Marketing  pdf [pdf]
12536 Enhancing customer relations in team sport businessPiipponen, Henri  2011  Marketing  pdf [pdf]
12534 Brand loyalty and involvement in different customer levels of a service concept brandDahlgren, Susanna  2011  Marketing  pdf [pdf]
12532 Kuluttajien kokemukset ja kuluttajien kokema hyöty itsepalvelukassoistaUitto, Janni  2011  Marketing  pdf [pdf]
12527 Hedonic and utilitarian search for electronic word-of-mouth and implications on purchase valuePöyry, Essi  2011  Marketing  pdf [pdf]
12526 Delivering retail banking service in a physical context Case X-Pankki Oy / X-Bank LtdUski, Anna  2011  Marketing   - 
12525 Muotoilun vienninedistämishankkeiden onnistumisen tekijät: Case Design Forum FinlandMäntylä, Maria  2011  Marketing  pdf [pdf]
12521 Reader-responses to synthetic word-of-mouth communications: A narrative study of lifestyle blog readersToveri, Heidi  2011  Marketing   - 
12518 Market orientation, innovation capability and business performance: insights from different phases of the business cycleHuhtala, Juho-Petteri  2011  Marketing   - 
12516 Kauppakeskusrakenteen vaikutus hypermarketin vaikutusalueeseen, asiakaskuntaan ja myyntiinAspholm, Antti  2011  Marketing   - 
12515 E-reading devices as a new medium for newspaper readingHalme, Olivia  2011  Marketing  pdf [pdf]
12511 Taideyhteistyön verkostot kaupunkirakentamisessa - Arabianranta ja KalasatamaTimperi, Henri  2011  Marketing   - 
12510 Auton ostamiseen ja ostopaikan valintaan vaikuttavat tekijät naisten keskuudessaKuoksa-Jalonen, Liisa  2011  Marketing  pdf [pdf]
12504 Electronic collaborative mass customization as a competitive strategy – Exploring the key success factorsPalmu, Krista  2011  Marketing  pdf [pdf]
12503 Sähköinen kauppa osana mikroyrittäjien liiketoimintamallia kuluttajakaupassaKiviniemi, Timo  2011  Marketing  pdf [pdf]
12477 Communication media choices in a knowledge-work organisation: A case study on the factors hindering efficient communicationAaltonen, Laura  2010  Marketing  pdf [pdf]
12476 Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnistaAalto, Anna-Maija  2011  Marketing  pdf [pdf]
12466 Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuillaHuotarinen, Annina  2011  Marketing  pdf [pdf]
12459 Online fantasy league business modelsHautanen, Jaakko  2010  Marketing   - 
12458 Corporate branding through employees - An ethnographic study on employee brand-supportive behaviors among frontline employees of a Finnish telecommunications companyKoskinen, Jaakko  2011  Marketing   - 
12454 The role of creative industries in national innovation system - The creative clusters of MoscowPanfilo, Aleksander  2011  Marketing  pdf [pdf]
12406 Establishing an international service network in industrial context - capability perspectiveNuojua, Sanna  2010  Marketing  pdf [pdf]
12389 Arvojen välittyminen asiakkaille - Case: tekstiilialan designyritys NansoWuoristo, Martina  2010  Marketing   - 
12384 Consumer motivations for providing electronic word-of-mouth in virtual pet communitiesPursiainen, Essi  2010  Marketing  pdf [pdf]
12383 Value creation in political marketingKaskeala, Anna  2010  Marketing  pdf [pdf]
12363 Firm core business processes and the effect on performanceLaite, Kaarlo  2010  Marketing  pdf [pdf]
12362 Kaupan koettu turvallisuus: Tutkimus myymälävartijan vaikutuksesta kaupassa asioivaan kuluttajaanPuustinen, Marilla  2010  Marketing   - 
12360 Wellness-palveluliiketoiminnan laatutekijätHammarén, Reeta  2010  Marketing  pdf [pdf]
12359 Trade Finance -palvelujen laatu ja sen mittaaminen yritysten ulkomaankaupassaAalto, Anne  2010  Marketing  pdf [pdf]
12358 Tapahtumamarkkinointi musiikkiviennin menekinedistämiskeinona. Case Berliini.Susiluoto, Selja  2010  Marketing   - 
12357 Markkinaorientaation vaikutus pakkausuudistusprosessiinRousi, Perttu Samuli  2010  Marketing  pdf [pdf]
12356 Kohti asiakaslähtöistä palveluverkostoa kaupunkiorganisaatiossa / Case: Helsinki - yritysmyönteinen kumppani -hankkeen palvelupolut Case: Helsinki - yritysmyönteinen kumppani -hankkeen palvelupolutRautvuori, Monika  2010  Marketing  pdf [pdf]
12355 Humanitarian non-profit organizations’ marketing’s effects on donor behavior in social mediaLassila, Hannareeta  2010  Marketing  pdf [pdf]
12348 Asiakaskokemuksen johtamisjärjestelmän (CEM) myynnin erityispiirteet - Case Itella AsiakkuusmarkkinointiDavidkin, Samuel  2010  Marketing  pdf [pdf]
12346 Verkostoituminen Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankeessaHakolampi, Tiia  2010  Marketing  pdf [pdf]
12345 Yrityksen mediavalinta ja televisiomainonnan rooli muuttuvassa mediakentässäHerkamaa, Helena  2010  Marketing  pdf [pdf]
12344 Viraalimarkkinoinnin hyödyntäminen poliittisessa markkinoinnissa Case: Sauli Niinistön presidentinvaalikampanja 2006Nahkala, Andrei  2010  Marketing   - 
12342 Social media applications in marketing communications Of the marketing oriented companiesHaataja, Markus  2010  Marketing  pdf [pdf]
12338 Closing the gap between customer requirements and company's current product offering - Managing customer knowledge in the front-end of innovations. Case: Metso Automation Inc.Husu, Marianne  2010  Marketing   - 
12337 Consumer attitudes toward mobile advertisingFriman, Julia  2010  Marketing  pdf [pdf]
12336 Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessaVirta, Anna  2010  Marketing  pdf [pdf]
12335 Palvelumuotoilu palveluiden kehittämisprosessissa - Case-tutkimus Itella Oyj:stäNilsson, Laura  2010  Marketing   - 
12334 Academy-Industry Cooperation: Case Solar Decathlon CompetitionArhipova, Anna  2010  Marketing  pdf [pdf]
12333 Internetin hyödyntäminen kvalitatiivisessa markkinatutkimuksessaVasala, Vernariikka  2010  Marketing   - 
12332 Marketing investment courage and financial performance - A study of profiles and financial implications among Finnish firmsKarvonen, Vilma  2010  Marketing  pdf [pdf]
12331 Tarinat emotionaalisen markkinoinnin välineenä kuluttajamarkkinoillaHiisilä, Iina  2010  Marketing   - 
12330 Successful global launch of solution offerings - the process and key considerationsKinnunen, Kati  2010  Marketing   - 
12329 Asiakkaan tiloissa myytävien finanssituotteiden markkinointistrategian muodostaminen – Case-tutkimus Alexandria Consulting GroupKymäläinen, Lauri  2010  Marketing  pdf [pdf]
12283 The impact of marketing-sales relationship on business performanceKyckling, Katariina  2010  Marketing  pdf [pdf]
12281 Package cues and their influence on the perception of Premium quality of Premium private label productsImmonen, Lotta  2010  Marketing  pdf [pdf]
12280 Tiedolla johtaminen kaupan ja teollisuuden yhteistyössäMauno, Elina  2010  Marketing   - 
12279 Personoidun markkinoinnin kriittiset menestystekijätKovanen, Hanna-Leena  2010  Marketing   - 
12278 Exchange of market information in retail trade - Insights on the termination of ScanTrack in FinlandLeppänen, Pauliina  2010  Marketing  pdf [pdf]
12276 Character customization in video games as symbolic consumption - how characters are customizedMertsalmi, Juhani  2010  Marketing  pdf [pdf]
12275 Elämyksellistä, inspiroivaa ja monikulttuurista vuorovaikutusta: harrastusmessujen markkinakulttuurin rakentuminen Matka 2009 -messuillaSchlobohm, Harri  2010  Marketing  pdf [pdf]
12274&n